- Project Runeberg -  Dagny /
1886

(1886-1913)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DAGNY

MÅNADSBLAD FÖR SOCIALA OCH LITERÄRA INTRESSEN UTGIFVET AF FREDRIKA-BREMER-FÖRBUNDET. STOCKHOLM, 1886. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.

Innehållsförteckningen utlovar en bilaga rörande reformdrägten, som dock inte ingår här. Från samma år finns två separata skrifter Meddelande till allmänheten angående reformdrägten och Svar på frågor rörande reformfestdrägten m.m.


The above contents can be inspected in scanned images: H1:omslag, titelsida, H2:omslag, H3:omslag, H4:omslag, H5:omslag, H6-7:omslag, H8-9:omslag, H10:omslag, H11:omslag, H12:omslag, 319, 320

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - H1:omslag, titelsida, H2:omslag, H3:omslag, H4:omslag, H5:omslag, H6-7:omslag, H8-9:omslag, H10:omslag, H11:omslag, H12:omslag, 319, 320
    Häfte I. Januari 1886 - H1:omslag, H1:omslag, titelsida, blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, B:I, B:II, B:III, B:IV, H1:omslag, H1:omslag
Annonser - H1:omslag, B:III, B:IV
Inledningsord - 1
Syster, Om sjelfhjelp och löneförhållanden. Några tankar om qvinnans arbetslön - 2, 3, 4, 5, 6
Strödda tankar - 7
Italienska ordspråk - 7
Hilarion, Den literära vensterns sjelfporträtt - 8, 9, 10, 11
Ejvor, Vid nyåret. Poem - 12
Praktisk välgörenhet: I. Ett besök vid Diakonissanstalten - 13, 14
M. S., Bref från Kristiania - 15, 16
Ola Hansson och Esselde, En studenthistoria för föräldrar, bedömd af ung och gammal. Erik Grane af Gustaf af Geijerstam - 17, 18, 19, 20, 21, 22
Z. Topelius, Till Finlands första qvinliga filosofie kandidat. Poem - 22, 23
Fr. Björnström, Krafft-Ebing, Om friska och sjuka nerver. — Helsovännen. Anm. - 24, 25, 26
Ina Lange, Småprat från Köpenhamn - 26, 27, 28, 29
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 29, 30, 31, 32
Fredrika-Bremer-Förbundets Cirkulär N:o 2 - B:I, B:II
Anmälan - H1:omslag, H1:omslag
Hemstudier - H1:omslag
    Häfte II. Februari 1886 - H2:omslag, H2:omslag, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, H2:omslag, H2:omslag
Anmälan - H2:omslag, H2:omslag
Ellen Fries, En sjelfbiografi från sextonhundratalet - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Qvinnofrågan och socialismen i Tyskland - 45, 46
Hilarion, Om modedårskapen och möjligheten af dess bekämpande - 47, 48, 49, 50, 51
En drägtreform - 52
Praktisk välgörennhet: II Glädjesparbössan - 52, 53
Literaturanmälan - 53, 54, 55
    Mathilda Langlet, Döttrar och mödrar - 53, 54, 55
    Alfhild Agrell, Hvad ingen ser - 55
    Anna A., I svart och rödt - 55
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 56, 57, 58, 59, H2:omslag
Stadgar för Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa - 60, 61, 62
Korrespondensafdelning - 63, 64
Hänvisning till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen. Januari 1886 - 64
Hemstudier - H2:omslag
    Häfte III. Mars 1886 - H3:omslag, H3:omslag, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, B:1, B:2, B:3, B:4, B:5, B:6, B:7, B:8, B:9, B:10, B:11, B:12, B:13, B:14, B:15, B:16, B:17, B:18, B:19, B:20, B:21, B:22, H3:omslag, H3:omslag
Korrespondensafdelning - H3:omslag, H3:omslag
Sjelfhjelp i form af sjukhjelp - 65, 66, 67, 68, 69
Uttalande om qvinnofrågan. Föredrag af Dr. Schwabe, Hamburg - 69
Ellen Fries, En sjelfbiografi från sextonhundratalet (forts.) - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Gerhard Tun, Till Sveriges qvinnor. Poem - 81
M. H., Hvarföre böra qvinnor deltaga i valet af Stadsfullmäktige - 82, 83, 84, 85, 86, 87
Uttalanden för och emot idéen om en värnpligt för qvinnan i form af sjukvård - 87, 88
Teatervän, m. fl., Från scenen - 89, 90, 91, 92
    I. Hur man gör godt, af A. Ch. Edgren - 89, 90
    II. Ensam, af Alfhild Agrell - 90, 91, 92
    III. Carmen - 92
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 93, 94, 95, 96
Hänvisning till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen. Februari 1886 - 96
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets årsberättelse - B:1, B:2, B:3, B:4, B:5, B:6, B:7, B:8, B:9, B:10
Bilaga 1. Stadgar för Fredrika-Bremer-Förbundet - B:11, B:12
Bilaga 2. Cirkulär - B:12, B:13
Bilaga 3. Stadgar för Fredrika-Bremer-Förbundets Sjukkassa - B:13, B:14, B:15, B:16
Bilaga 4. Program för idkande af regelbundna hemstudier - B:16, B:17, B:18, B:19, B:20
Bilaga 5. Kassa-Förvaltarens Rapport - B:21, B:22
Anmälan - H3:omslag
    Häfte IV. April 1886 - H4:omslag, H4:omslag, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, H4:omslag, H4:omslag
Periodisk literatur, som kommit Dagny tillhanda - H4:omslag
Fredrika-Bremer-Förbundets byrå - H4:omslag
Den qvinliga valrättsrörelsen i England och hvad vi i Sverige af den hafva att lära. I - 97, 98, 99, 100
Ellen Key, Några ord om de ryske diktarnes qvinnotyper - 101, 102, 103, 104, 105, 106
Carola, Skol-lif. I - 107, 108, 109, 110, 111
Nålpengar - 112
Confidens, Samskolor. Med inledning af Red:n - 113, 114, 115, 116, 117, 118
Ina Lange, Småprat från Köpenhamn. Kielland - 119, 120, 121
Rätt eller orätt? Med anledning af Alfhild Agrells skådespel »Ensam» - 121, 122, 123, 124
Några ord om Daniel Sten och Stella Cleve - 124, 125
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 125, 126, 127, 128
Korrespondensafdelning - 128
Hemstudier - H4:omslag
Hänvisning till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen. Mars 1886 - H4:omslag
Anmälan - H4:omslag
    Häfte V. Maj 1886 - H5:omslag, H5:omslag, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, H5:omslag, H5:omslag
Periodisk literatur, som kommit Dagny tillhanda - H5:omslag
Rättelser - H5:omslag
Ellen Fries, En sjelfbiografi från sextonhundratalet (slut) - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Ännu en skildring af universitetslifvets skuggsidor. Våra öfverliggare af Thord Bonde - 148, 149, 150, 151, 152
M. S., Bref till Dagny från Kristiania - 152, 153, 154
Böcker för barn och ungdom - 154, 155, 156
Från Fredrika-Bremer-Förbundet - 156
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 157, 158, 159
Korrespondensafdelning - 159, 160
Hänvisning till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen. April 1886 - 160
Insända böcker - H5:omslag
Anmälan - H5:omslag
    Häfte VI. Juni-Juli 1886 - H6-7:omslag, H6-7:omslag, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, H6-7:omslag, H6-7:omslag
Periodisk literatur, som kommit Dagny tillhanda - H6-7:omslag
Fredrika Bremer, Om odödligheten. (Ur ett outgifvet bref) - 161, 162, 163
Rosamunda, Samskolefrågans utveckling i Finland - 164, 165, 166, 167
Onämnd, Min trotjenarinna. Poem - 167, 168
Stephen, Sport. Novelette - 169, 170, 171
M. H., Från Norra Amerika. Valrättsrörelsens framsteg - 172, 173, 174
M. S., Bref från Kristiania - 174, 175
Esselde, Värnpligten och sjukvården - 176, 177
W. J., Praklisk välgörenhet. III. Hvad unga flickor kunna göra - 177, 178
Från Fredrika-Bremer-Förbundet - 178
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte - 179, 180, 181
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Korrespondensafdelning - 188, 189, 190, 191, 192
    Från »Lärarinnor», besvarad I af Carola - 188, 189, 190
    Från K. S. Åbo, besv. af Red:n - 190, 191
    Bref från Vän af rättvisa i alla riktningar - 191, 192
Föreningen för gift qvinnas eganderätt - 192
Anmälan - H6-7:omslag
Fredrika-Bremer-Förbundets Byrå - H6-7:omslag
    Häfte VII. Augusti-September 1886 - H8-9:omslag, H8-9:omslag, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, H8-9:omslag, H8-9:omslag
Fredrika-Bremer-Förbundets Byrå - H8-9:omslag
Hemstudier - H8-9:omslag
Om orsakerna till att brottslighetsfreqvensen är fem à sex gånger större bland den manliga än bland den qvinliga befolkningen - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
L. E., En feriefärd - 202, 203, 204, 205, 206
Den qvinliga valrättsrörelsen i England. II - 206, 207, 208, 209
Literaturanmälan - 210, 211, 212, 213, 214, 215
    L. H. Åberg, En sommarsaga af A. Ch. Edgren - 210, 211, 212, 213
    H. Lindgren, Profiler af Ernst Lundqvist - 213, 214, 215
Lotten von Kræmer, Fri. Poem - 215
Ellen Fries, Om »Hemstudier». I - 216, 217, 218, 219
Eglit, Doktorns unga fru - 219, 220, 221
Qvinnosaken, betraktad på möten och inom tidskriftsliteraturen - 221
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 222, 223, 224
Korrespondensafdelning - 224
    Till »Skånskor» om undervisning i husliga sysslor - 224
    Till Hux om Stephens novelette »Sport» - 224
Periodisk literatur, som kommit Dagny tillhanda - H8-9:omslag
Hänvisning till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen. Maj-Juli 1886 - H8-9:omslag
Anmälan - H8-9:omslag
Annonser - H8-9:omslag
    Häfte VIII. Oktober 1886 - H10:omslag, H10:omslag, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, H10:omslag, H10:omslag
Periodisk literatur, som kommit Dagny tillhanda - H10:omslag
Hänvisning till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen. Augusti-September 1886 - H10:omslag
Något om de qvinliga läkarnes ställning och verksamhet - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
    I. N. Amerikas Förenta Stater - 225, 226, 227, 228
    II. Storbritannien - 228, 229, 230
    III. Engelska Indien - 230, 231, 232, 233, 234
Praktisk välgörenhet. IV. Christine Hermann och hennes verksamhet - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Mitt kära kors. Poem - 241, 242
Hilarion, Strödda anteckningar om qvickhet och humor - 242, 243, 244
J. E. Berggren, Genmäle å art. Om brottslighetsfreqvensen - 245, 246, 247, 248
Göteborgs qvinnoförening och dess tidskrift »Framåt» - 249, 250
Fredrika-Bremer-Förbundets verksamhet såsom rådgifvande i juridiska ärenden - 251
W. J., Hans lilla tenndosa - 251, 252
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 253, 254, 255, 256
Korrespondensafdelning - 256
Annonser - H10:omslag
Anmälan - H10:omslag
Fredrika-Bremer-Förbundets Byrå - H10:omslag
    Häfte IX. November 1886 - H11:omslag, H11:omslag, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, H11:omslag, H11:omslag
Annonser - H11:omslag, H11:omslag
L. N., Om gift qvinnas eganderätt enligt Nya Lagberedningens förslag - 257, 258, 259, 260
Laura Kieler, Ibsen - 261, 262, 263, 264
Literaturanmälan: H. Lindgren, Paul Heyses noveller - 264, 265, 266, 267
Från Fredrika-Bremer-Förbundet. Utskottsfördelning - 267
Ernst Ahlgren, Herr Tobiasson. En julhistoria - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
Till frågan om arbetslönen - 285, 286
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 286, 287, 288
Korrespondensafdelning. Till Esselde från M. R. Till Dagnys läsare från Red:n - 288
Insända böcker - 288
Anmälan - H11:omslag
Hänvisning till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen. Augusti-September 1886 - H11:omslag
    Häfte X. December 1886 - H12:omslag, H12:omslag, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, H12:omslag, H12:omslag
Annonser - H12:omslag
S. R., Om den samtida Amerikanska romanliteraturen - 289, 290, 291, 292, 293, 294
Esselde, Arbete och Erotik. Hårdt emot hårdt af Math. Roos - 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Selma Lagerlöf, Intryck från scenen. Sonetter - 301, 302, 303
Något om de qvinliga läkarnes ställning och verksamhet. IV. Tyskland - 303, 304, 305
Hilarion, Min hustru och jag i fråga om målsmanskapet - 306, 307, 308
M. H., Svensk giftermålsstatistik - 308, 309, 310
Donationer till skolstipendier - 310, 311
Om månadsbladets spridning - 311
Från Fredrika-Bremer-Förbundet - 312
M. S., Bref till Dagny från Kristiania - 313, 314
Hvarjehanda i qvinnofrågan - 314, 315, 316, 317, 318
Korrespondensafdelning - 318
Insända böcker - H12:omslag
Hänvisning till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen. Oktober-November 1886 - H12:omslag
Anmälan - H12:omslag
Fredrika-Bremer-Förbundets Byrå - H12:omslag

Project Runeberg, Mon Oct 12 21:12:35 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/dagny/1886/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free