- Project Runeberg -  De bibliska hufvudbegreppen
(1909) [MARC] Author: Hans Nilson With: Carl Norrby, August Rodemeyer
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DE BIBLISKA HUFVUDBEGREPPEN

BELYSTA GENOM EXEMPEL UR BIBELN, HISTORIEN OCH LIFVET EN ALFABETISKT ORDNAD HANDBOK FÖR KYRKA, SKOLA OCH HEM utarbetad af HANS NILSON REGEMENTSPASTOR MED ETT FÖRORD AF D:r CARL NORRBY F. D. PROFESSOR VID UPPSALA UNIV. ANDRA OMARBETADE UPPLAGAN STOCKHOLM BOHLIN & Co. Stockholm, tryckt hos Ernst Westerberg, 1909.

Förord till den elektroniska utgåvan

De bibliska hufvudbegreppen utkom 1889 (788 sidor) och i en andra upplaga 1909 (766 sidor). Ett exemplar av den senare digitaliserades i januari 2020. Som förordet berättar, är detta en svensk bearbetning av den tysk-schweiziske metodisten August Rodemeyers Sammlung von Beispielen über biblische Hauptbegriffe (1887).

Index - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Förord till första upplagan - 3, 4
    

A


Advent. Ankomst - 5, 6, 7
Afbild. Beläte. Bild - 7, 8, 9
Afbön - 9, 10
Affalla. Affallna - 10, 11
Afgud. Afgudadyrkan. Afguderi - 11, 12, 13
Aflat. Efterskänka - 13, 14
Aflösning - 14
Afsked. Skiljas hädan. Bryta upp - 14, 15
Aftvå - 16
Afund. Afundsjuka. Svartsjuka - 16
Aktsamhet - 16
Allestädesnärvaro - 16, 17, 18
Allmakt, Guds - 18, 19, 20
Allvar - 20, 21
Allvetenhet - 21, 22, 23
Allmosa. Barmhärtighetsverk - 23, 24
Anamma - 24
Ande. Helig Ande - 24, 25, 26, 27, 28
Andäktig - 28
Anfäktelse - 28
Anklagelse. Anklagare - 28, 29, 30
Arbete - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Arf. Arfvinge. Besittning - 37, 38, 39
Arfsynd - 39, 40
    

B


Baktal - 40, 41, 42
Barmhärtighet - 42, 43
Barn - 43, 44, 45, 46, 47
Barnuppfostran - 47, 48, 49, 50, 51
Bedja - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Bedrägeri. Själfbedrägeri - 57, 58, 59
Bekänna. Bekännelse. Vittnesbörd - 59, 60, 61, 62
Belöning - 62, 63
Beredd - 64, 65
Beskydda - 65
Beslut. Föresatser - 65, 66, 67
Beständig - 67
Besvärja - 67
Bibeln. Guds ord - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Bild - 74
Blind. Blindhet - 74, 75
Blod - 75, 76, 77
Blygsamhet - 77, 78
Bordsbön - 78, 79, 80
Brödrakärlek - 80, 81, 82
Brud. Brudfolk - 82, 83, 84
Brunn - 84
Brännvin - 84
Bud. Lag - 84, 85, 86
Budskap - 86
Bättring. Bot - 86, 87, 88
Bön - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    

D


Dans. Dansa - 94, 95
Diakon. Diakonissa - 95, 96, 97, 98
Djurplågeri - 98, 99
Djäfvul. Satan - 100, 101
Dom. Domare - 101, 102, 103
Dop. Döpa. Döpare - 103, 104, 105
Dotter - 105
Dricka - 105
Drinkare. Dryckenskap - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
Dråp. Dräpa - 111
Drömmar - 111, 112, 113
Dygd. Dygdesam - 113, 114
Dåre. Dårskap. Narr. Oförnuftig - 114
- 114, 115, 116, 117, 118, 119
Döden - 119, 120, 121, 122
Döma. Dom - 123, 124, 125
    

E


Ed. Mened - 125, 126
Efterlåtenhet - 126
Egendomsgemenskap. Kommunism - 126, 127, 128
Egenrättfärdighet. Själfrättfärdighet - 128, 129, 130
Eld - 130, 131
Enhet. Enighet. Fördragsamhet - 131, 132, 133
Evangelium - 133, 134, 135
Evig. Evighet - 135, 136
Exempel - 136
    

F


Fader vår - 136
Falskhet - 136
Familj. Hem. Hushåll - 136, 137, 138
Fara - 138
Fattig. Fattigdom - 138, 139, 140, 141
Fasta - 141, 142
Fel. Fela - 142, 143
Fiende. Fiendskap. Ovän - 143, 144, 145
Finna - 146
Flit. Verksamhet - 146, 147, 148, 149
Framgång. Resultat - 149, 150
Fresta. Frestelse. Anfäktelse - 150, 151, 152, 153
Frid. Fred - 154, 155
Fridsam - 155, 156, 157
Frihet - 157
Fromhet. Gudsfruktan - 158, 159, 160, 161
Fruktan. Räddhåga - 161, 162
Frälsare - 162, 163
Fånge. Fängelse - 163, 164, 165, 166
Får. Herde. Lamm - 166, 167, 168
Förbanna. Svärja. Svärjare - 168, 169, 170, 171, 172
Förbarma - 172
Förberedelse. Oförberedd - 172, 173
Förbrytelse - 173
Förbön - 173, 174, 175, 176
Fördom - 176, 177
Fördöma - 177
Förebråelse - 177
Förebild. Föresyn - 177, 178
Föredöme - 178, 179, 180, 181, 182, 183
Föresats - 183
Förfölja. Förföljelse - 183, 184
Förgrymmas - 185
Förhärda. Förhärdelse. Förstocka - 185, 186
Förkunna - 187
Förleda. Förföra. Vilseleda - 187
Förlora. Förlust - 188, 189
Förlossare. Förlossning - 189
Förlåta. Förlåtelse - 189, 190, 191, 192
Förmögenhet - 192
Förneka - 192
Förnuft. Förstånd - 192, 193, 194
Förnya - 194
Församling - 194, 195
Försoning. Försonlighet - 195, 196, 197
Förstånd - 197
Försummelse. Likgiltighet - 197, 198, 199
Försyn - 199, 200, 201, 202, 203
Försynda - 203
Förtal - 203, 204, 205
Förtjäna. Förtjänst - 205
Förtrösta - 205, 206, 207, 208
Förtviflan - 208, 209, 210
Förtörna. Uppreta - 210
Föräldralös. Faderlös - 210, 211
Föräldrar - 211, 212, 213, 214
    

G


Gammal - 214
Gemenskap. Gemensamhet - 214, 215
Gifmildhet. Frikostighet - 215, 216
Giftermål - 216
Gifva. Gåfva - 216, 217, 218, 219, 220
Girighet - 221, 222, 223, 224, 225
Glädje. Fröjd - 225, 226, 227, 228
Granne - 228, 229
Grundsats - 229, 230
Grymhet. Råhet - 231
Gud - 231, 232, 233, 234, 235
Gudamänniska. Immanuel - 235
Gudfruktig. Gudsfruktan - 236
Gudlös - 236
Gudsförnekare - 236, 237, 238, 239
Gudstjänst. Sammankomst - 239, 240, 241
Guld - 241
Gästfri. Gästvänskap - 241, 242
    

H


Handel. Handtverk - 242, 243, 244
Hat. Fiendskap - 245
Hedningar - 246, 247
Helig. Helighet. Helgelse - 247, 248, 249, 250
Hem. Hemma - 250, 251
Herde - 251
Herre - 251
Himmel. Himmelrike - 251, 252, 253, 254
Himmelsfärd - 254, 255
Hjälp. Hjälpa - 255, 256, 257, 258, 259
Hjälte. Hjältemod - 259, 260
Hjärta. Hjärteförnyelse - 260, 261, 262, 263, 264
Hopp. Hoppas - 264, 265
Husandakt - 265, 266, 267, 268
Husbondefolk - 268, 269
Husfolk - 269
Hustru. Kvinna - 269, 270, 271, 272, 273, 274
Hvilodag - 274
Hälsa - 274, 275
Hämnd - 275, 276, 277
Höflighet - 277, 278, 279
Högmod. Högfärd - 279, 280
Höra - 280
    

I


Inbjudning - 280, 281
Inflytande - 281, 282
Israel. Judar - 282, 283, 284
    

J


Jerusalem - 284, 285
Jesus - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
Jubla - 293
Julhögtid - 293, 294, 295, 296, 297, 298
Jungfru. Dotter - 298, 299, 300, 301, 302
    

K


Kamp. Kämpa - 302, 303, 304
Karaktär - 304, 305, 306
Katekes - 306, 307, 308
Katolicism - 308, 309
Klagan. Klagorop - 309, 310, 311
Klippa. Hälleberg - 311
Klokhet - 311, 312
Kläder. Klädnad - 312, 313, 314
Kollekt - 314
Konfirmation - 314, 315, 316
Konung. Käjsare. Furste - 316, 317, 318, 319
Kors. Lidande, Kristi - 319, 320, 321
Kors, människors - 321, 322, 323, 324
Kraft. Makt. Styrka - 324, 325, 326
Krig - 326, 327, 328
Krigare. Soldater - 328, 329, 330
Kristen. Kristendom - 330, 331, 332, 333, 334
Kristus - 334
Krona - 334, 335
Kunskap. Vetenskap - 336, 337
Kval - 337
Kvinna - 337
Kyrka - 337, 338, 339, 340, 341, 342
Kyskhet - 343, 344, 345, 346
Källa. Brunn - 346, 347, 348
Kärlek - 348, 349, 350, 351, 352, 353
Kärlek, Guds och Jesu - 353, 354, 355, 356, 357
Kärlek till Gud - 357, 358, 359, 360, 361
Kärlek till nästan - 361, 362, 363, 364, 365
Kärlek till föräldrar - 365, 366, 367, 368, 369
Köpman - 369
    

L


Lag - 369
Lamm - 369
Lasta - 369
Laster - 369, 370, 371
Lat. Lättja - 371, 372
Le. Löje. Skratta - 372, 373
Lefvande - 373
Lida. Bedröfvelse - 373, 374, 375, 376
Lidande, Kristi - 376
Lif. Lefverne - 376, 377, 378, 379, 380
Litteratur. Böcker - 380, 381, 382, 383
Ljus - 383, 384, 385, 386, 387
Lof. Lofsång. Pris - 387, 388
Lugn. Hvila. Ro - 388, 389, 390
Lust - 390
Lycka. Lycksalighet - 390, 391, 392, 393, 394, 395
Lyda. Lydnad - 395, 396, 397, 398, 399
Långmodighet - 399
Långfredag - 399, 400, 401, 402
Läkare - 402, 403
Lärare - 403, 404
Lärd. Lärdom - 404, 405
Lärjunge. Lära sig - 405, 406, 407, 408, 409
Läsa - 409
Löfte, Guds - 409, 410
Löfte, människors - 410, 411, 412
Lögn. Lögnare - 412, 413, 414
Lön. Förtjänst - 415, 416, 417
    

M


Makt - 417
Martyr. Martyrdöd - 417, 418, 419, 420, 421, 422
Materialist. Ateist - 422, 423, 424
Medlare - 425
Medlidande. Medömkan - 426, 427, 428
Mened - 428, 429
Messias - 429, 430
Mild. Mildhet - 430, 431
Minne. Minnas - 431, 432, 433
Missbruka - 433, 434, 435
Misshandla - 435
Mission. Missionär - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
Misstag - 445
Misstro - 445, 446, 447
Mod - 447, 448, 449, 450
Moder - 450, 451, 452, 453, 454
Moderskärlek - 454, 455, 456, 457, 458
Mord. Mördare - 458, 459, 460, 461
Mottaga. Mottagande - 461, 462, 463, 464
Musik - 465
Mål. Gräns - 465
Måltid. Äta - 465, 466
Måttlighet. Återhållsamhet - 466, 467, 468
Människa - 468, 469, 470
Människokärlek - 470
Människosonen - 470
Möda - 470
    

N


Namn - 470, 471
Nattvard - 471, 472
Nattvardsbarn - 472, 473, 474
Natur. Naturlagar - 474
Nit. Nitälskan. Ifver - 474, 475
Nu. I dag - 475, 476, 477, 478
Nykter - 478
Nytta. Nyttig. Gagn - 478, 479, 480
Nåd - 480, 481, 482, 483
Nådemedel - 483
Nådaval - 483, 484
Nästa - 484
Nöd - 484, 485, 486
    

O


Obarmhärtighet - 486
Obeslutsamhet. Halfhet - 487, 488
Obotfärdighet - 488
Odödlighet - 488, 489
Oenighet - 489, 490
Offer. Offra - 491, 492, 493, 494
Oförsonlig - 494, 495
Ogudaktig. Gudlös - 495, 496, 497
Okunnighet. Ovetenhet - 497, 498
Okyskhet. Otukt - 498, 499
Olydnad - 499, 500
Olycka - 500
Omsorg, Guds och människors - 500, 501, 502
Omvändelse - 502, 503, 504, 505, 506
Ondska - 506
Ord, Människors - 506
Ord, Guds - 506
Ordning - 506, 507, 508
Orm - 508, 509
Oro - 509
Orätt - 509
Orättfärdighet - 509
Otacksamhet - 509, 510
Otro. Otrogen - 511, 512
Otukt - 512
Otålighet - 512
Ovän. Ovänskap - 512, 513
Oärlighet - 513
    

P


Pingst - 513
Plikt. Skyldighet - 514, 515
Plundra - 515
Predikant - 515
Predikan - 515, 516, 517, 518
Pris - 518
Präst. Predikant - 518, 519, 520, 521, 522
Pröfva. Pröfning - 522, 523, 524
Punktlighet - 524
Påsk - 525, 526
Pänningar. Guld - 526, 527, 528
Pärla - 528, 529, 530
    

R


Redlig. Redlighet. Rättskaffens - 530
Religion - 530, 531, 532, 533
Ren. Renhjärtad - 534, 535, 536
Rik. Rikedom - 536, 537, 538, 539
Rike, Guds - 539, 540
Ro - 540
Rof - 540
Rusdryck - 540, 541, 542
Rykte - 543, 544
Råd. Rådgifvare - 544, 545, 546
Rädda. Räddare. Räddning - 546, 547, 548, 549, 550
Rädsla - 550
Räkenskap. Ansvar - 550
Rätt - 550
Rättfärdiggörelse - 550, 551, 552
Rättfärdighet, Guds - 552, 553, 554
Rättfärdighet, människors - 554, 555, 556
Rättvis - 556
Röfvare. Rof - 556, 557
    

S


Sabbat - 557
Saktmodighet - 557, 558, 559, 560, 561
Sakrament - 561
Salighet - 561
Salt - 562
Sammanskott. Kollekt - 562
Samvete. Samvetsgrannhet - 562, 563, 564, 565, 566, 567
Sanning. Sanningskärlek. Sannfärdig - 567, 568
Satan - 568
Seger - 568, 569, 570
Sinnesändring - 570
Sjuk. Sjukdom - 570, 571, 572, 573
Sjunga. Sång - 573, 574, 575, 576, 577, 578
Själ. Ande, Människans - 578, 579
Själasörjare - 579
Själfbedrägeri - 579
Själfbefläckelse - 580
Själfbehärskning - 581, 582, 583
Själfförnekelse. Själfförsakelse - 583, 584, 585
Själfkännedom - 585, 586
Själfmord - 586
Själfpröfning - 586
Själfrättfärdighet - 586
Skapare. Skapelse - 586, 587, 588
Skatt - 588
Skepp. Skeppsbrott - 588, 589, 590
Skola - 590
Skrift - 590
Skrymta. Skrymtare - 590
Skuld. Skyldig - 590, 591
Skydd - 591, 592
Skyndsamhet - 592, 593
Skänkt. Skänka - 593, 594
Slaf. Träl. Träldom - 594, 595
Slughet - 595
Slöseri - 595
Smicker. Smickrare - 595, 596, 597
Småsaker. Obetydligheter - 597, 598, 599
Smäda. Bespottare - 599, 600, 601, 602
Smärta - 602
Smörjelse - 602
Sniken - 602
Sofva. Sömn - 602, 603
Soldat - 603
Son - 603
Sorg. Sörja. Bekymmer - 603, 604, 605
Sparsam. Sparsamhet - 605, 606
Spel - 606
Spetälska - 606, 607, 608
Spis - 608
Stillhet. Tystnad - 608
Stjäla. Stöld. Tjuf - 608, 609, 610, 611
Stolthet. Öfvermod - 611, 612
Storhet - 612, 613
Straff. Straffdom. Tuktan - 613, 614, 615, 616
Strid - 616
Styrka - 616
Ståndaktighet - 616, 617, 618
Stöld - 618
Svärja. Svärjare. Svordom - 618, 619
Svärmare - 619, 620
Synd - 620, 621, 622
Syndare - 623, 624
Syndabekännelse - 624, 625
Syndafall - 625, 626
Syndakännedom - 626
Syskonkärlek - 626, 627, 628, 629
Sång - 629
Säkerhet. Trygghet - 629, 630, 631
Sällskap. Umgänge - 631, 632, 633
Söka. Finna - 633
Sömn - 633
Söndag, Sabbat. Söndagshelgande. Söndagsohelgande - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Söndagsskola - 640, 641
    

T


Tack. Tacksam. Tacksägelse - 641, 642, 643
Tadel. Förebråelse. Tillräkna - 644
Tempel - 645
Testamente. Förbund - 645, 646, 647
Tiden - 647, 648, 649
Tiga - 649
Tigga. Tiggare - 649, 650, 651
Tillbedja - 651
Tillflykt - 651
Tillfredsställelse. Förnöjsamhet - 651, 652, 653
Tillförsikt - 653
Tionde - 653, 654
Tjuf - 654
Tjäna. Tjänare - 654, 655, 656, 657, 658, 659
Tjänstefolk - 659
Treenighet, Guds - 659
Tro - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666
Trohet. Trofast. Trogen - 666, 667, 668
Trolldom - 668
Trolofva - 668
Trotsa. Trots - 668, 669
Träl - 669
Träta. Tvist. Kif - 669, 670
Tröst. Trösta - 670, 671
Tröstlös - 671
Tuktan - 671
Tunga - 671, 672
Tvedräkt - 672
Tvifla. Tviflare - 672
Tvinga - 673
Tålamod. Långmodighet. Otålighet - 673, 674, 675
    

U


Umgänge - 675
Under. Underbar - 675, 676
Undergifven. Underdånig - 676, 677
Undersåte - 677
Undervisning - 677
Undfå - 677
Ungdom - 677, 678, 679, 680, 681
Uppbyggelse - 681
Uppehålla - 681
Uppfostra. Uppfostran. Undervisa - 681, 682
Upplysa - 682
Uppmuntran - 682
Uppmana - 682
Uppoffring - 682, 683
Uppriktig. Enfaldig - 683, 684
Uppskjuta. Uppskof - 684, 685, 686, 687
Uppståndelse, de dödas - 687, 688, 689
Uppståndelse, Jesu - 689, 690, 691
Uppvakna - 691
Uppväcka - 691
Ursäkt. Urskuldande - 691
Utbreda - 691
Utgjuta - 691
Uthållighet. Ihärdighet - 691, 692, 693, 694
Utkora - 694
Utplåna - 694
Utsända - 694
Utvälja - 694
    

V


Vaka. Vaksamhet. Aktsamhet - 694, 695
Vakna. Väckelse - 695, 696, 697
Val. Välja. Bestämma sig - 697, 698, 699
Vana. Sed - 699, 700, 701
Vandel - 701
Varning - 701
Verk. Gärningar, goda - 701
Vetenskap - 701, 702
Vidskepelse - 702
Villfarelse - 703
Vilja, Guds - 703
Vilja, människans - 703, 704
Visdom. Vishet. Klokhet - 704
Visshet - 705
Vittna. Vittnesbörd - 705, 706
Vrede, Guds och människors - 706, 707, 708
Väckelse - 708
Väg. Vägvisare - 708
Välgärning. Välgörenhet - 708, 709
Vällust - 710
Välsignelse - 710, 711, 712
Vän. Vänskap - 712, 713, 714, 715
Vänlighet - 715, 716
Värld. Världsmänniska - 716, 717
    

Y


Yngling - 717, 718, 719, 720, 721
    

Å


Åhörare - 721, 722, 723, 724
Åkalla - 724
Ålderdom. Ålderstigen - 724, 725
Ånger. Ångra - 725, 726, 727
Ångest - 727
Återfunnen - 727
Återhållsamhet - 728
Återkomst, Kristi - 728, 729
Återlösare. Återlösning - 729
    

Ä


Ädel. Ädelmod - 729
Äktenskap. Giftermål - 730, 731, 732
Ängel - 732, 733, 734
Älska - 734
Ämbete - 734
Änka - 734, 735
Ära. Beröm. Heder - 735, 736
Äregirighet - 736, 737
Ärlighet - 737, 738, 739
    

Ö


Ödmjukhet - 739, 740, 741, 742
Öfverhet. Undersåte - 742, 743
Öfvermod - 743
Öfvervinna - 743
Öfverträdelse - 743
Önska. Önskan - 743, 744
De i denna bok belysta Bibliska hufvudbegreppen återfinnas å följande sidor - 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751
    Advent ... - 745
    Drömmar ... - 746
    Grymhet ... - 747
    Lag ... - 748
    Otacksamhet ... - 749
    Soldat ... - 750
    Vaka ... - 751
Förteckning öfver i detta arbete anförda bibelställen - 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766
    Gamla testamentet - 752
    Nya testamentet - 758

Project Runeberg, Fri Jan 10 01:14:12 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/dbhb/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free