- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon / XIX. Bind. Vind - Oetken. Rettelser og Tilføjelser. C. F. Brickas Biografi /
Zahlmann, Carl Christian, f. 1830, Officer

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
276

Zahlmann, Carl Christian,

f. 1830, Officer. Carl Z. er født 25. Maj 1830 i Kjøbenhavn, hvor hans Fader Heinrich Chr. Z. var Fabrikant; Moderen hed Johanne Pauline f. Christiansen. I 1843 blev han Landkadet, og i 1847 erholdt han Aldersorden som Sekondlieutenant, medens han først afgik fra Akademiet i Foraaret 1848, uden endnu at have taget Officersexamen, og blev ansat ved 2. Reservebataillon. Med denne deltog han i Kampene ved Nybøl og Dybbøl samt i Slaget ved Isted; senere var han med i Kampene ved Stenten Mølle og ved Brekendorf. I 1849 var Z.
277
bleven Premierlieutenant, og fra Nov. 1850 til Marts 1859 var han ansat ved 6. Linjebataillon, gjennemgik i 1854 en Kavalleriexercerskole, gjorde s. A. Tjeneste som Adjudant ved 4. Infanteribrigade og i 1855 som Ordonnansofficer ved 2. Generalkommando; end videre var han 1852—57 Forstander for Bataillonens Undervisningsanstalter. Fra 1859—63 var Z. Adjudant ved 2. Generalkommando og førte derefter, udnævnt til Kapitajn, indtil Marts 1864 Kommandoen over et Kompagni af 21. Regiment, hvormed han deltog i Kampen ved Jagel. Han kom derefter til Fredericia og blev her Chef for en Arbejdsbataillon, men ansattes i Maj ved 4. og i Juli ved 3. Divisions Stab (her som Souschef). Efter fra December 1864 at have været til Tjeneste ved 12. Bataillon udnævntes han ved Gjennemførelsen af Hærloven af 1867 til Kapitajn af Generalstaben og var som saadan først virksom ved den taktiske Afdeling, siden, fra 1872, ved 2. Generalkommando som Souschef, i det han dog ogsaa gjentagne Gange var Souschef ved Lejrdivisionen og i 1870 Stabschef ved Øvelsesbrigaden omkring Kolding. I 1879 forfremmedes Z. til Oberst og Chef for 16. Bataillon, 1882—86 var han Stabschef ved 2. Generalkommando og derefter Chef for 8. Regiment, indtil han i 1888 udnævntes til Generalmajor og Chef for i. jyske Brigade. Som saadan fungerede han trende Gange som kommanderende General i 2. Generalkommandodistrikt og fik i 1892 Kommandørkorset af Danebrog af i. Grad. I 1897 forflyttedes han til Kjøbenhavn som Chef for 1. sjællandske Brigade, fra hvilken Stilling han paa Grund af Alder afskedigedes i 1900; samtidig fik han Storkorset af Danebrog.

5. Maj 1863 havde han ægtet Johanne Marie Bornemann (f. 12. Febr. 1841), Datter af Universitetsprofessor Frederik Christian B. (II, 528).

Illustr. Tid. XLI, Nr. 35.
P. N. Nieuwenhuis.


The above contents can be inspected in scanned images: 276, 277

Project Runeberg, Tue Dec 11 20:53:16 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dbl/19/zahlmann.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free