- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon / XIX. Bind. Vind - Oetken. Rettelser og Tilføjelser. C. F. Brickas Biografi /
Zeise, Heinrich, 1718-94, Præst

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
284

Zeise, Heinrich,

1718—94, Præst, blev født i Haderslev 28. Marts 1718; hans Forældre vare Apotheker Carl Christian Z. og Hustru Salome f. Helms. Efter at have studeret 1736—40 i Jena kom han hjem og blev stærkt aandelig paavirket af den pietistiske Provst i Haderslev Johs. Tychsen, hvem han altid betragtede som sin aandelige Fader. Han aflagde det højtidelige Løfte, at han ganske vilde vie sit Liv til Guds Riges Udbredelse og give Afkald paa ethvert Hensyn til timelig Fordel. 1742 rejste han til Kjøbenhavn, hvor han hyppig prædikede baade paa Dansk og Tysk og kom i Gunst hos de ordførende (bl. a. hos Bluhme); men han vilde aldrig søge et Embede; han vilde vente, indtil han uden Ansøgning blev kaldet. Efter paa ny at have været et Aar hjemme i Haderslev var han 1743—45 Kabinetspræst hos Grev F. C. Holstein-Holsteinborg (VIII, 31). Der fra rejste han til Broager for at hjælpe Provst Harboe, Biskoppens Fader; men Opholdet her afbrødes temmelig brat. 1746 blev han Aftensangspræst ved St. Johannesklosteret i Slesvig By. Her havde han et Par fredelige Aar. 1750 forflyttedes han til Altona som Præst ved Helligaandskirken, først som Kapellan, fra 1757 som Enepræst, og blev ved denne Kirke i 44 Aar, til sin Død, 16. Marts 1794. Han øvede en betydelig Gjerning, der satte dybe Spor. Han var Opvækkelsesprædikant og en mærkelig Original. Der var stor Tilstrømning til hans Kirke, naar han prædikede, ikke blot fra selve Byen, men ogsaa fra Hamborg og fra hele Omegnen. Naar han blev rigtig ivrig, talte han Plattysk, og hans Kraftytringer kunde være ret drøje og ud over Grænsen for det sømmelige. Det er derfor let at forstaa, at han blev et Modsigelsens Tegn, baade beundret og spottet. Han var ikke mindst slem i sine Udfald mod Præsterne: de mange uværdige Præster vare Skyld i Kirkens store Forfald. — En lille Samling (12) af hans Prædikener er trykt under Titelen «Hindernisse der Seligkeit» (Halle 1766); disse Prædikener bleve nedskrevne af en af hans mangeaarige Tilhørere, som endelig fik Z.s Samtykke til at lade dem trykke.

Z. var 2 Gange gift: 1. (1752) med Christine Johanne Bolten (d. 1753), Datter af
285
Provst Joh. B. i Altona; 2. (1755) med Margrethe Elisabeth Wiese fra Hamborg.

Schlichtegrolls Nekrolog auf das Jahr 1794, II, uoff. J. A. Bolten, Kirchen-Nachrichten v. Altona I, 167 ff. Zeitschr. d. Gesellsch. f. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesch. XXII, 194 f.
A. Jantzen.


The above contents can be inspected in scanned images: 284, 285

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:53:16 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dbl/19/zeisehei.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free