- Project Runeberg -  Tysk-svensk ordbok /
2304

(1932) [MARC] Author: Carl Auerbach - Tema: Dictionaries
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - S - Studienaufseher ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

seher, m 1. ung. skolinspektör; skolas
inspektor. 2. ung. studieledare, -direktor, m -s -en
1. ung. rektors ställföreträdare. 2.
ss-auf-seher 2. -fach, n -[e]s -er† studiefack, ämne
[för studier], -freund, m -[e]s -e
studiekamrat. -gang, m -[e]s gång[en] av ngns studier;
studiekurs, -genösse, m -n -n, se -freund.
s-halber, adv 1. i studiesyfte. 2. på grund
av studier, -inspektor, m -s -en, se -aufseher.
-jahre, pl studieår; jfr Studentenjahre,
-kamerad, m -en -en, se -freund, -kommission, f-en
ung. skolstyrelse, -köpf, m -[e]s -e†
studie-huvud. -kurs|us, m -us -e studiekurs, -lehrer,
1. se Hilfslehrer. 2. se-meister, -mappe, f
-n bokväska, portfölj, -meister, m ung. [-[pri-vat]lärare;-] {+[pri-
vat]lärare;+} ’inpluggare’. -plan, m -[e]s -e†
studieplan, -rat, m -[e]s -e† skol. 1. skolråd.
2. ordinarie ’lärare vid högre läroverk;
läroverkslärare, förr lektor, nu äv. adjunkt,
-refe-rendar, m -s -e ung. provårskandidat vid läroverk,
-reise, f -n studieresa, -rektor, m -s -en
studierektor. -saal, m -[e]s -säle lärosal, -stiick,
n -[e]s -e studie. -Zeichnung, f -en [-studie[teckning], -] {+studie[teck-
ning],+} skiss, -zeit, f -en studietid, -zwecke,
pl studie|ändamål, -syfte. Zu för att
studera, [i och] för studier, -zweig, m -[e]s -e
studiegren, ämne.
Studier|en, -te -t I. intr [h] o. tr 1. studera, F
läsa, t. ex. Medizin, Jura er -t in Bonn,
av. absoi. sie -t. Ein -ter Mann en studerad
karl; er hatte „auf geistlich" -t han hade
studerat till präst; wo hat er -t? äv. vid vilket
universitet har han legat? 2. tr. studera,
granska, t. ex. der Maler -t die Natur; äv.
noga genomläsa, t. ex. der Schauspieler -t
seine Rolle. 3. intr. fundera, t. ex. auf etw. (ack.)
oj. 4. -t utstuderad; -te Manieren utstuderat
(äv. konstlat) sätt. 5. veter. P Das Pferd -t
hästen har koller. II. refl. Sich ~ 1. Sich
krank ~ studera (F läsa) sig sjuk. 2. opers.
Es -t sich schlecht, wenn man müde ist det går
dåligt att studera (F läsa). S~, n -s
studerande, studier, F läsning. Nun loar es mit
dem ~ nichts nu blev det ingenting av med
att studera; Probieren geht über o, ordspr. ung.
erfarenheten är den bästa läromästaren.
Studier‖lampe, f -n studerlampa; äv. läs-,
skriv-bords|lampa. -stube, f -n studer-, arbets|rum,
studerkammare. -te(r), m o. f adj. böjn.
studerad man (kvinna), -trieb, m -[e]s -e håg
(lust) att studera, -zeit, f O studie-,
arbets|-tid. -zimmer, n, se -stube.
Studi‖o [’Jtuidio:], I. m -s -s , se-osus. II. n -s
-s 1. se Studierstube. 2. studio; ateljé,
[konstnär s]verkstad. -os|us [dT7o:zus], m -us -en 0.
-i stud|erande, -ent, F studiosus. ~
philosophi (stud.phil.) filosofie studerande, til. stud.
-um, n -ums -en studium, studier.
Akademisches ~ akademiska (universitets-,
högsko-le-) studier; seine -en absolvieren avsluta sina
studier.
Stufe, f -n (dim. Stüf\chen, -lein) 1. trappsteg,
steg[pinne]; terrass. Diese Stelle diente ihm
als ~ zu .. denna plats tjänade [för]
honom som språngbräda till..; erste ~ zu..
första steget till .. 2. bildl. [trapp]steg, grad,
stadium, ståndpunkt. Auf e-r niedrigen ~
der Bildung på ett lågt bildningsstadium;
auf der letzten ~ der Schwindsucht i sista
stadiet av lungsot; auf der ~ der wilden
Tiere på de vilda djurens ståndpunkt; e-n
mit e-m auf eine ~ stellen jäm-, lik|ställa
ngn med ngn [annan]; e-n in der Steuer e-e
~ herauf stellen placera ngn ett trappsteg
högre på skatteskalan; ~ um ~ steg för steg.
3. gram. komparationsgrad. 4. mus. intervall.
5. måi. nyans, schattering. 6. gruvt. a) stuff
malmprov; b) i klippan inhugget märke
(trappsteg); c) mått ung. sex tum.
1. stuf|en, -te ge-t tr 1. gradera. 2. gruvt.
inhugga märken i berget.
2. stuf|en, -te ge-t tr ity., se stoben.
Stufen‖alter, pl människans åldrar, -ansieht, f-en
byggn. sättstegs höjd. s-artig, I. a trappstegs-,
terrass|liknande, -artad. II. se s-weise.
-auf-bau, m -[e]s -ten trappstegssockel; katafalk,
-bahn, f -en t rörlig gångbana (trottoar),
-bank, f -e† amfiteaters säte. -batterie, f -n
⚔ batteri i våningar, -bau, m -[e]s -ten 1.
ter-rass|bygge, -byggnad. 2. ~ der Gesellschaft
samhällets klassindelning (gradering), -boot,
n -[e]s -e båt med steg. -breite, f -n
trappstegsbredd; terrassbredd, -brett, n -[e]s -er
byggn. plansteg. -ørz, n -es -e gruvt. ren malm,
malmstuff. s-fäilig, a [[mindre]] försiggående gradvis
(efter hand), -folge, f -n 1. trappa. 2.
gradvis följd (fortskridande); gradation;
progression. s-förmig, a trapp[stegs]-,
terrass|-formig. -gang, m -[e]s -e†, se -folge, -gebet,
pl katoi. böner förrättade framför altaret[s [-trappsteg].-] {+trapp-
steg].+} -gebirge, n-s - terrass[formigt ]berg.
-gerüst, n -[e]s -e ⚙ trappformig ställning,
-giebel, se Treppengiebel, -graupen, pl gruvt.
kornig malm. s-haft, a trappformig;
graderad. -hals, m -es -e† byggn. trappstegs
smalända. -hauen, n -s O upphuggning av
trappsteg i berg. -höhe, f -n, se -ansieht, -jahre, pl
fysiol, klimakteriska år. -land, n -[e]s
terrassformigt land. -leiter, f -n 1. trappstege. 2.
[rang]skala; mus. skala, s-mäßig, se s-haft o.
s-weise. -prozession, f -en katoi. procession
vid Kristi lekamens fest. -pyramide, f -n
trappstegspyramid, -rad, n -[e]s -er†
trappskiva, remsnäcka, -reihe, f -n rad
trappsteg; trappa. -Sammlung, f -en gruvt.
stuffsam-ling. -scheibe, f -n, se -rad. -schlüssel, m
nyckel med trappformigt ax. -sitz, m -es -e
amfiteatralisk bänk. -thron, m -[e]s -e tron med
trappsteg, -tritt, m -[e]s -e trappsteg, -ventil,
n -s -e ⚙ trappventil. -walze, f -n
trapp-vals. -weg, m -[e]s -e väg i avsatser,
terrasserad väg. s-weise, adv steg för steg, gradvis,
tr transitivt, intr intransitivt, refl reflexivt verb. [h] haben, [s] sein t. hjälpverb. oskiljbar sms. ~ föreg. uppslagsord.


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:29:36 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/desv1932/2312.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free