- Project Runeberg -  Tysk-svensk ordbok /
2466

(1932) [MARC] Author: Carl Auerbach - Tema: Dictionaries
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - U - unbeeidigt ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

macht generell fullmakt. II. adv obetingat,
ovillkorlig|en, -t, utan all fråga, absolut,
t. ex. ~ nötig. Nicht ~ ableugnen inte helt
och hållet (äv. inte utan vidare) förneka,
-eidigt ["ai], a ej beedigad, -einflußt ["ai], a
opåverkad, -einträchtigt fai]. a o[för]kränkt,
okvald; oför[svagad, -minskad; utan avbräck
(intrång), -endigt ["sn], a oavslutad, -erbt
[’’er], a utan arvingar, -erdigt ["e:], a
obegravd, ej jordfäst, -fähigt, o oduglig,
oförmögen, ur stånd; inkompetent, ej befogad,
-fahrbar [’fa:], a ofarbar, otrafikabel,
otillgänglig. -fahren [’fa:], a 1. ej trafikerad.
2. obefaren,
unbefangen,, a 1. fördomsfri, opartisk; ibi.
’nykter’, saklig. 2. otvungen, ogenerad,
obesvärad, okonstlad; o-, tro|skyldig, naturlig, naiv.
Mit nuer Miene med obesvärad min. 3. jur.
ojävig. U~heit, f O 1. fördomsfrihet,
opartiskhet; nykter (saklig) blick; jur. ojävighet.
2. naturligt (obesvärat,’ okonstlat) väsen
(sätt), naturlighet, frimodighet,
otvungenhet; oskuld, naivitet,
unbe‖festigt, a obefäst[ad], -fiedert, a ofjädrad,
utan fjädrar (fjäderskrud), -findlich, a
obefintlig. u-findlichkeit, f O obefintlighet,
-fleckt [’fia], a o[bejfläckad, obesmittad. Die
nue Empfängnis kat. den obefläckade avlelsen.
-fördert, a 1. ej expedierad (avsänd). 2.
obefordrad, förbigången, -frachtet, a -i*
obe-fraktad, tom, utan last, -fragt, a ej tillfrågad,
unbefriedigend, a otillfredsställande,
-räck-lig. -t, a otillfredsställd, missbelåten. E-n
rw lassen ej tillfredsställa ngn. U-t|heit, f 0,
U-tjsein, n -s , U-ung, f O otillfredsställdhet,
missbelåtenhet,
unbefugt, a 1. obe|fogad, -hörig. U^en ist der
Zutritt verboten obehöriga äga ej tillträde.
2. inkompetent, t. ex. e-n für ~ erklären. 3.
olaglig, -erweise, adv obehörigen, på
obehörigt sätt, utan bemyndigande. U~heit, f O
obehörighet; inkompetens,
unbe‖gabt, a obegåvad, klent begåvad
(utrustad), inskränkt. u-gabtheit, f O klen
begåvning, inskränkthet, -geben, a hand. ej placerad,
osåld. -glaubigt, a obestyrkt, -gleitet, a l.utan
följe (sällskap), ensam. 2. mus. utan
ackompanjemang. -glichen, a ej utjämnad. 2.
obetald räkning, -gnadigt, a ej benådad, -graben,
se -erdigt. -greif|ich [’grai], a obegriplig,
oförståelig, ofattlig. Ugreiflichkeit [’grai], f -en
obegriplighet, oförståelighet, ofattlighet.
unbegrenzl|bar [’gra], a omöjlig att begränsa,
-t ["u], a obegränsad, gränslös, oändlig.
U-t|-heit ["u], f O gränslöshet, oändlighet,
|inbe‖griffen, a ej inbegripen (inräknad),
-gründet, a ogrundad, grundlös, -gütert, a
obemedlad, medellös, -haart [’ha:], a hårlös,
skallig; glatt, slät.
Unbehag‖en, n -s O misshag, u-lich, o
obehaglig, otrevlig. -lichkeit, fO obehag.
unbe‖hauen, a ohuggen, -helligt [’he], a
oantastad, ostörd, -herrschbar [’he], a okuvlig,
-herzigt [’ha], a. Etw. ~ lassen lämna ngt
utan avseende, -herzt, a saknande mod.
-hilflich, se -holfen. -hindert, a o[be]hindrad.
-holfen, a som har svårt att reda sig, tafatt,
klumpig, otymplig. u-holfenheit, f O
tafatthet, klumpighet, otymplighet. -hülflich, se
-holfen. -hutsam, a ovarsam, -irrbar ["ir], a
orubblig, -irrt, a 1. som ej låter sig bekomma
(vilseledas, förbluffa[s]). 2. orubblig, lugn,
säker, fast, t. ex. e-n nuen Glauben haben,
r^es Urteil fördomsfritt omdöme.
unbekannt, a 1. okänd, obekant, t. ex. ~e
Länder, Personen, von ~er Herkunft, mat. ~e
Größe. Ein Unuer äv. en främling; der nue
Soldat den okände soldaten; es ist mir ~
det vet jag ingenting om; es wird Ihnen
nicht nu sein, daß . . det torde vara er
bekant, att . .; er ist mir völlig ~ jag känner
honom inte alis; ~ reisen resa inkognito. 2.
obe|kant, -vandrad, okunnig, t. ex. in e-r
Wissenschaft nu sein, -erweise, adv. E-n nu
grüßen skicka sin obekanta hälsning till ngn.
U’v/heit, f O 1. okändhet; främlingskap. 2.
obekantskap, bristande kännedom,
okunnighet. U^schaft, f O, se unuheit 2.
unbel|kehrbar [’ke:], a omöjlig att omvända;
oförbätterlig, -kehrt, a oomvänd, -klagt, a
obegråten. -kleidet, a oklädd, -kömmlich, a som ej
bekommer en väl, skadlig, -kümmert [är. ’kr],
a obekymrad, sorglös. u-kümmertheit, f O
sorglöshet, obekymrat väsen; äv. lugn; av.
lättsinne, -laden, se -frachtet. -lastet [’la], a
obelastad: jur. ograverad, -lästigt, o
oantastad, ostörd, -laubt, a bladlös, kal. -lebt, a
1. livlös; folktom; utan liv, öde, ödslig; föga
livlig; matt, slö, död. 2. band, flau, matt, död.
u-lebtheit, f O livlöshet, folktomhet; brist på
liv [och rörelse], ödslighet; flauhet. -leckt, a
oslickad. Von der Kultur nu F oberörd av
kulturen, utan någon hyfs[ning]. -|ehrbar
[’le:], a oläraktig, -lehrt, a oupplyst, -lesen,
a ej beläst; olärd. u-lesenheit, f O brist på
beläsenhet, -liebig, -liebt, a 1. ej (föga, illa)
omtyckt, impopulär, illa (ej gärna) sedd.
2. hand. ej (föga) efterfrågad. u-liebt|heit, f O
impopularitet. -lohnt, a obelönad, -mannt, a
& obemannad, -mäntelt, a oförtäckt.
unbemerkllbar, -lich [’me], a omärklig.
U-lich-keit [’me], f O omärklighet. -t ["o], a
obemärkt: tyst, stilla. U-t|heit ["u], f O
obemärk the t.
unbe‖mittelt, se -gütert. -nannt, a onämnd;
namnlös, anonym, ^e Zahl mat. obenämnt
tal. -neidet, a ej avundad, -nommen [’no], a
obetagen. Es bleibt Ihnen zu .. äv. det
står er fritt att .. -nutzbar, a omöjlig att
begagna, -nutzt, a obegagnad, död, t» ex. ~es
Kapital. E-e Gelegenheit nu lassen &v.
försumma ett tillfälle, -obachtet ["u-’o:], a ej
tr transitivt, intr intransitivt, refl reflexivt verb. [h] haben, [s] sein t. hjälpverb. oskiljbar sms. ~ föreg. uppslagsord.


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:29:36 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/desv1932/2474.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free