- Project Runeberg -  Tysk-svensk ordbok /
2469

(1932) [MARC] Author: Carl Auerbach - Tema: Dictionaries
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - U - Unding ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Unllding, n -[e]s -e oting, omöjlighet, nonsens,
galenskap, u-diplomatisch, a odiplomatisk,
undisziplinier‖bar, a omöjlig att få disciplin
(pli) på. -t, a odisciplinerad; oregerlig,
undramatisch, a odramatisk.
Undul‖ation, f -en nndulation, vågrörelse,
-ations|theorie, f -n fjs. Die ~
undulations-teorien. u-atorisch, a undulatorisk, gående i
vågor.
unduid‖bar [’du], se unerträglich, -sam ["u], a
ofördragsam, intolerant. U-samkeit ["u], /0
ofördragsamhet, intolerans,
unduiier|en, -te -t I. intr [ä] undnlera, gå i
vågor. II. tr ondulera håret; se ondulieren.
undurchilbrechbar [’brs], a omöjlig att
genombryta. -dacht ["u], a ej (föga) genomtänkt,
-dringlich [’du], a ogenomtränglig, -forscht
["u], a outforskad, -führbar [’fy:], a
outförbar, ogenomförbar, -geführt, a ogenomförd,
-lässig ["u], a ogenomtränglig, -släpplig,
[vatten]tät. -schaubar [’jau], a
ogenomskådlig. -scheinbar [’Jai], a ej transparent, -sichtig,
a ogenomskinlig. U-sichtigkeit, f O
ogenomskinlighet. -sucht ["u], a ej genomsökt
(genomforskad),
undurstig, a otörstig.
uneben, a 1. ojämn, knagglig, skrovlig. ~es
Gelände äv. kuperad terräng. 2. oäven. Das
ist nicht ~ F det är inte så tokigt, -bürtig, a
ej jämbördig. U~e>t/-n, Unwheit, /*-en ojämn
(skrovlig) yta; ojämnhet, skrovlighet,
knagglighet. U’vmaß, n -es brist på jämnmått
(symmetri), osymmetriskhet. -mäßig, a
osymmetrisk, oproportionerlig,
unecht, a oäkta, [för]falsk[ad]; oriktig,
under-stucken; ovaraktig. e Banknote falsk sedel;
*ver Bruch mat. oegentligt (oäkta) bråk;
illegitim börd; ~e Kinder oäkta barn.
barn utom äktenskapet; ~e Perle oäkta
(imiterad) pärla; Ware förfalskad
(imiterad) vara; f^e Zusammensetzung gram.
skilj-bar (oäkta) sammansättning. U^heit, f -en
oäkthet, oäkta (falsk) beskaffenhet;
oriktighet. Usling, m -s -e oäkting, bastard,
unedel, a oädel. -mütig, a ej (föga) ädelmodig.
-sinnig, a ej (föga) ädelsinnad.
un‖ediert, a outgiven, ej publicerad, otryckt,
-egal, a olik[a]; se av. -ebenmäßig. u-ehe, f -n t
fritt äktenskap; konkubinat, -ehelich, a
utom-äktenskaplig, oäkta, illegitim, t. ex. ~e
Geburt, ~es Kind. u-ehelichkeit, f O
illegitimi-tet, oäkta börd. -ehig, a bot. kryptogam,
unehrllbar, a oärbar, ej ärbar. U-barkeitj/Ø
oärbarhet. U-e, f O vanjära, -heder, skam.
E-m ~ machen göra ngn skam; e-m zur nu
gereichen vara en skam (vanheder; till föga
heder) för ngn. -en|haft, a vanhedrande,
skamlig, -erbietig, a vanvördig.
U-erbietig-keit, f O van-, sid|vördnad, vanvördighet.
-lich, a 1. oärlig, ohederlig; svekfull. 2.
vanhedrande. U-lichkeit, f -en oärlighet, ohe-
derlighet; fusk; oärlig (ohederlig) handling.
uneigen‖nutz, m -es, se -nützigkeit. u-nützig, a
oegennyttig, altruistisk. -nützigkeit, f O
oegen|nytta, -nyttighet, altruism.
uneigentlich, a oegentlig; äv. bildlig, figurlig.
uneinilbegriffen, a ej inbegripen, utesluten,
-bringlich, a oersättlig, obotlig, t. ex. ~er
Verlust, -gebunden, a oinbunden, häftad,
-gedenk, a ej ihågkommande, glömsk av, utan
tanke på, t. ex. e-r (gen.) Sache -gehegt, a
oinhägnad, -geladen, a objuden, -genommen,
a fördomsfri; opartisk. U-genommenheit, f O
fördomsfrihet; opartiskhet, -gerahmt, a
oinramad, utan ram. -gesalzen, a ej ned-,
in|-saltad. -geschränkt, a oinskränkt,
-geschrieben, a 1. ej inskriven (införd). 2.
orekommenderad, t. ex. ~er Brief, -gesehen, a
skyddad mot insyn, -getragen, se
-geschrieben 1. -geweiht, a 1. oinvigd, ej initierad
(insatt i saken). 2. reiig. ej vigd (välsignad),
-heitlich, a oenhetlig,
uneinig, a oenig, oense, osams, t. ex. mit e-m
sein, nu werden bli osams; mit sich selbst
sein inte vara på det klara med sig själv.
U-v, -keit, f -en oenighet; äv. tvist, split, tvedräkt,
uneinllklagbar [’kla:k], se unausklagbar. -löslich
[’le:], a som ej kan inlösas, -nehmbar [’ne:],
a ointaglig, -richtbar [’n], a läk. om bråck som
ej kan pressas in.
unl|eins ["un’ains], a oense; se -einig,
-einträglich, a oprofitabel, ej (föga) givande,
-eintreibbar [’traip], a om fordran som ej kan indrivas,
-elastisch, a oelastisk, stel, styv. -elegant, a
ej (föga) elegant, -elektrisch, a oelektrisk,
-empfänglich, a 1. o[e]mottaglig. 2.
ofruktsam, steril. U-empfänglichkeit, f O 1. [-o[e]mot-taglighet.-] {+o[e]mot-
taglighet.+} 2. ofruktsamhet, sterilitet,
unempfind‖bar [’fi], a oförnimbar, -lich ["u], a
I. okänslig, hård, likgiltig, slö, apatisk. 2.
läk. utan känsel, okänslig. U-lichkeit, f O
okänslighet, hårdhet; likgiltighet, slöhet,
apati; läk. anestesi.
unempfunden, a ej känd (erfaren),
unendi|bar ["ant], a som aldrig kan avslutas (ta
slut), -lieh, I. a oändlig, änd-, gräns|lös. Bis
ins ~e i ali oändlighet, ständigt, alltjämt.
II. adv oändligt; ofantligt, oerhört, [-lich[e]-mal, -] {+-lich[e]-
mal,+} adv oräkneliga gånger. U-lichkeit, f -en
oändlighet, ändlöshet.
unenglisch, a oengelsk, ej (föga) engelsk,
unent‖äußerbar ["oy], a oförytterlig. -behrlich
[’be:], a oumbärlig, nödvändig.
U-behrlich-keit [’be:], f O oumbärlighet, -deckt, a
oupptäckt. -faltet, a 1. om blomma outslagen. 2. om
fallskärm o. d. ej utvecklad; om papper Out-,
Oupp|-vecklad. -fliehbar, -fliehlich [’fli:], a omöjlig
att undfly (undkomma), oundviklig, -geltlich
[’gs], a avgifts-, kostnads|fri, gratis, [som
man får] till skänks (för intet), ^e Hilfe
gratishjälp. U-geltlichkeit [’ge], f O ung.
avgiftsfrihet. -gleisbar [’glai], a jämv. som ej
O saknar plur.omljud. F familjärt. P lägre språk. [[mindre]] mindre brukl.militärisk term.sjöterm. ⚙ teknisk term.


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:29:36 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/desv1932/2477.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free