- Project Runeberg -  Tysk-svensk ordbok /
2588

(1932) [MARC] Author: Carl Auerbach - Tema: Dictionaries
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - V - Versetzen ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

-en, n -s O, se -ung. -er(in), m -s - (f -nen) en
som flyttar m. m., omflyttare; jfr versetzen I.
-gerüst, n -es -ebyggn. flyttbar ställning,
-grube, f -n garv. barkkar. -krän, m -[e]s o. -en
’e[n] o. -e†byggn. löpkran, travers, v-lich,
a se v-bar. -schiene, f -n järnv. växelskena.
-Stück, n -[e]s -e teat. sättstycke, -ung, f -en
1. sättande (anbringande) på orätt ställe; typ.
felsättning. 2. [för]flytt|ande, ning; trädg.
om|plantering, -sättning; förflyttning, trans-
- port[ering] av ämbetsman; skoi. [upp]flyttning.
~ unter die Gotter apoteos[ering]. 3. mera
bildl. förjsättande, -flyttande. ~ in den
Ruhestand pensionering, avsked med pension. 4.
om|flyttning, -kastning, -placering; gram. av
bokstäver metates, av satsdelar inver]tering, -sion;
mat. permutation; läk. metastas. 5.
pantsättning. 6. äv. kem. försättande; blandning;
utspädning. 7. spärr|ande, ning,
barrikadering, blockering. 8. <1* ström|bestick,
-segling. jfr versetzen I.
Versetzungs][arbeit, f -en skoi. ung.
examensskrivning, skriftligt flyttningsprov. -befehl,
m -[e]s -e ⚔ förflyttnings-, transpoTt|order.
-exam|en, n -ens -ina, se -prüfung. v-fähig, a
flyttbar, som kan förflyttas m. m., se versetzen
I. -konferenz, f -en skoi. flyttningskollegium,
-kostenentschädigung, f -en flyttnings|bidrag,
-ersättning, -prüfung, f -en skoi.
flyttningsprövning. -regel, f mat. alligationsräkning.
-schreiben, n, se -befehl. -tag, m -[e]s -e skoi.
dag då [upp]flyttningar tillkännagivas, ung.
avslutningsdag, -zeichen, n mus.
försättnings-tecken.
Verllsetzwagen m -s - O byggn. trall-, löpjvagn.
v-seuch|en, -te -t CD I. tr smitta [ned],
nedsmitta, in|ficiera, -fektera. ~d smittförande;
infektiös. II. intr [s] smittas, bli [-[ned]smit-tad, -] {+[ned]smit-
tad,+} in|ficieras, -fekteras, bli infekterad,
-seuchen, n-s 0, -seuchung, f -ew [-[ned]smit-tande;-] {+[ned]smit-
tande;+} smitta, infektion, v-seufzen, CD tr 1.
tillbringa med (under) suckan, t. ex. die Nacht
sucka bort, förnöta med suckan, t. ex. die
Zeit 2. ge uttryck åt ngt med suckar, t. ex.
seinen Schmerz f v/.
Vers‖form [’fs], f -en versform, -fuß, rn -es -e†
versfot, metrisk takt. -gebinde, n -s - strof.
versib[el [v], a reversibel, t. ex. elektr. -tes
Ele-men t.
versicherllbar, a försäkrings-, assurer|bar. V-er,
m-s - försäkrare, a) försäkringsgivare,
as-suradör, b) äv. försäkringstagare, -|n, [-versich[e]re-] {+ver-
sich[e]re+} -te -t CD I. tr 1. försäkra, e-n e-r
(gen.) Sache el.von etw., e-m etw.ngn om ngt,
t. ex. e-n seiner Dankbarkeit, des Gegenteils
(e-m seine Dankbarkeit, das Gegenteil) ich
-e es dich auf mein Ehrenwort, das -e ich dich,
ich -e dir (äv. dich), daß ..; be|dyra, -tyga,
bestämt påstå (förklara); gå i god för ngt,
ansvara för ngt, garantera. Eidlich el. an Eides
Statt f\> edligen (på ed) försäkra; e-n seines
Beistandes ~ äv. lova ngn sin hjälp, lova att
hjälpa ngn; e-r (gen.) Sache -t sein vara
förvissad (övertygad) om ngt, vara säker el.
viss om (på) ngt; dessen bin ich nicht -t det
är jag inte säker (viss) på; er -te, unschuldig
zu sein el. er sei unschuldig han försäkrade
(bedyrade m. m.) sig vara oskyldig. 2. hand.
försäkra, assurera, bei e-r Gesellschaft i ett
bolag, zu e-r hohen, niedrigen Prämie mot
hög, låg premie. Wieder ~ återförsäkra,
reassurera;/iür, mit el. zu .. Mark ~ försäkra
för el. till [ett värde av] .. mark; sein Leben
~ äv. livförsäkra sig, ta en livförsäkring;
etw. gegen Diebstahl, Einbruch ~ stöld-,
in-brotts|försäkra ngt; etw. gegen Feuerschaden
~ äv. brandförsäkra ngt; e-n gegen Unfälle
~ olycksfallsförsäkra ngn. 3. [[mindre]] se sichern 1.
4. föråidr. E-m etw. ~ tillförsäkra ngn ngt.
II. refl. Sich ~ 1. Sich e-r (gen.) Sache el.
von etw. ~ för]säkra, -vissa el. övertyga sig
om ngt. 2. Sich jds, e-r (gen.) Sache ~
försäkra sig om ngn (ngns person), ngt,
bemäktiga sig ngn, ngt, F lägga vantarna
(embargo) på ngn, ngt. 3. försäkra sig, ta en
försäkring; jfr I. 2. V-n, n -s 0, se V-ung 1.
-t, adv föråidr., se sicherlich. V-ung, f -en 1.
försäkr|an, -ing, gen. om; be|dyrande,
-tygande, bestämt påstående, bestämd förklaring;
garanti. Ich gebe Ihnen die <jaß .. jag
försäkrar el. kan försäkra [Br]; ich gebe
hiermit die eidliche (eidesstattliche) ~ ab härmed
betygas under edlig förpliktelse. 2.
försäkring, assurans. ~ des Frachtvorschusses
fraktförskottsförsäkring; ~ auf
Gegenseitigkeit ömsesidig försäkring; ~ gegen
Invalidität, Krankheit invaliditets-, sjukförsäkring;
~ gegen Wasserschäden
vattenskadeförsäkring; Vereinbarung der ~ försäkringsavtal.
3. se Zuversicht.
Versicherungsllabrede, f -n försäkringsavtal,
-agent, m -en -en försäkringsagent, -amt, n
-[e]s motsv. försäkringsinspektion, -anstalt, f
-en, se -unternehmung, -art, f -en försäkrings
art. -arzt, m -es -e† läkare vid
försäkrings|-anstalt, -bolag, försäkringsbolagets läkare.
-bedingung, f -e/& försäkringsvillkor. -betrag,
m -[e]s -e† försäkringsbelopp, -summa,
-bu-reau, -büro, n -s -s försäkringskontor, -fach,
n -[e]s -er† försäkringsbransch, -geber, m
försäkringsgivare. -gebühr, f -en post.
assurans-avgift. -gegenständ, m -[e]s -e† föremål för
försäkring, försäkringens föremål,
gesell-schaff, f -en försäkringsbolag, -makler, m -s
-, se -agent, -marke, f -n post. [-assurans[fri]-märke.-] {+assurans[fri]-
märke.+} -nehmer, m försäkringstagare.
-Pflichtige^), m o. f adj. böjn. försäkringspliktig.
-poiice [7li:sa], f-n, se -schein, -prämi B, f -n
försäkringspremie, -recht, n -[e]s jur.
försäkringsrätt. -schein, m -[e]s -e
försäkrings|-brev, -polis, -summe, f -n, se -betrag,
-tech-nik [te^], f försäkringsteknik. -unternehmung,
tr transitivt, intr intransitivt, rejl reflexivt ver b. [/j]haben,
tr transitivt, intr intransitivt, refl reflexivt verb. [h] haben, [s] sein t. hjälpverb. oskiljbar sms. ~ föreg. uppslagsord.


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:29:36 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/desv1932/2596.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free