- Project Runeberg -  Tysk-svensk ordbok /
2735

(1932) [MARC] Author: Carl Auerbach - Tema: Dictionaries
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - W - Widernatur ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

es -t mir (‡ mich) vor etw. (dat.) jag känner
motvilja för ngt. -natur, se unnatur,
w-na-türlich, a onaturlig, naturstridig, [som är]
mot naturen, t. ex. ~e Unzucht, ~es
Verbrechen. -natürlichkeit, f -en onaturlighet,
naturstridighet. -part, m -[e]s -e motpart, -prall,
m -[e]s -e stöt mot ngt, återstuds[ning],
riko-schettering. w-raten [’ra:], -riet -raten 00 tr.
E-m etw. ~ avråda ngn från ngt; etw. ~
äv. tala emot ngt. -raten pra:], n -s O [-avrå-dan[de].-] {+avrå-
dan[de].+} w-ratend pra:], a avrådande,
w-rät-llch pra:], a ej tillrådlig, w-rechtlich, a
olaglig, lagstridig, -rechtllchkeit, f -en olaglighet,
lagstridighet, -rede, f -n motsägelse. Keine
oj! ingen opposition! ohne ~ utan att mucka,
w-red|en pre: o. ’vi:], -ete -et o. redete wider
-geredet [oo] intr [Å]. E-m ~ motsäga ngn.
-rist, m -es ~e hästs manke, -ruf, m -[e]s -e
åter|-kallelse, -tagande, upphävande, annuller|ing,
-ande, kontramandering. w-rufbar pru:], a
som kan återkallas, återkallelig. w-|rufenpru:],
-rief -rufen GD tr åteijtaga, -kalla, t. ex. e-e
Lehre, Meinung annullera,
kontramandera, t. ex. e-n Auftrag, Befehl oj. Ein
Urteil ~ upphäva en dom; ein Versprechen oj
ta tillbaka ett löfte, -rufen pru:], n -s O,
se -ruf. w-rufllch pru:], se w-rufbar. -rufung
pru:], f -en återkallande, -rufungsbrief, m
-[e]s -e återkallelse-, rappell|brev. -rüst, se
-rist. -sacher(in), m -s - (f -nen)
veder|saka-re, -deloman, mot|part, -ståndare, fiende,
antagonist. w-sacherisch, a fientlig, motsatt,
riktad mot ngn el. ngt. w-sag[en pza:], -te -t
00, se w-sprechen. w-sätzig pzs], se w-setzlich.
-schall, se -hall. w-schallen,sew-Æa^e«. -schein,
m -[e]s -e återsken, reflex, refulgens.
w-schei-nen, schien wider -geschienen intr [Å]
återspeglas. -schlag, m -[e]s -e† 1. motslag, slag
tillbaka. 2. återstuds[ning]. w-schlagen, schlug
wider -geschlagen tr o. intr [å] slå tillbaka
(igen) när man blir slagen. -s66, f -n bränning,
surf; motsjö. w-setz|en pzs], -te -t OD refl. Sich
e-m ~ motsätta sig (göra motstånd mot) ngn;
sich e-r Meinung (e-m Vorschlag) oj
opponera sig mot en mening (ett förslag), -setzen,
n -s O, se -setzung. w-setzlich pzs], a
motspänstig, gensträvig, uppstudsig, olydig,
-setzlichkeit pzs], f -en motspänstighet,
gen-strävighet, uppstudsighet, olydighet.
-set-zung pzs], f -en motstånd,opposition, -sinn,
m -[e]s O 1. motsägelse[lusta]; egensinne. 2.
orimlighet, absurditet, galenskap, nonsens.
3. motsatt mening (innebörd), w-sinnig, a 1.
mot|satt, -stående. 2. mot|sägande, -spänstig.
3. orimlig, absurd, galen, paradoxal, abnorm,
-sinnigkeit, f -en 1. motspänstighet. 2.
orimlighet, absurditet, galenskap, nonsens,
w-sitt-lich, a omoralisk, w-spänig, a med tvärgående
fibrer, ojes Holz tvärträ. w-spenstig, a
motspänstig, halsstarrig, egensinnig, envis, gen-
störtig, istadig, uppstudsig, tredsk, obändig,
ohanterlig. Der W^en Zähmung mt.hist. ’Så
tuktas en argbigga’, -spenstigkert, f O
motspänstighet m. m., se föreg, w-spiegeln, spiegelte
wider -gespiegelt I. tr återspegla, reflektera. II.
refl. Sich <k> återspeglas, -spiel, se Gegenspiel.
-spitze, f -n, se -haken, wsprechen prs], -sprach
-sprochen OO I. intr [Å]. E-m ~ motsäga ngn;
etw. (dat.) ~ äv. stå i motsägelse mot (till) ngt; e-r
Behauptung ~ opponera sig mot (jäva) ett
påstående; dem wurde stark-sprochen det mötte
stark opposition; sich (dat.) in seinen
Aussagen ~ motsäga sig [själv] (sina egna
uttalanden); das -spricht meinem Gefühl det bjuder
mig emot (är mig motbjudande); der
Nachricht wird -sprochen underrättelsen
motsäges. II. tr [[mindre]] motsäga, bestrida, t. ex. etw. oj.
w-sprechend prs], a motsägande, stridande.
-sprecher(in) prs], m (f -nen) en som alltid
säger emot, nejsägare, F ’motvallskäring’.
-sprechung prs],f-en, se föij. -Spruch, m -[e]s
-e† 1. motsägelse, invändning. Auf heftigen
~ stoßen möta häftig opposition. 2.
motsats, kontrast, meningsskiljaktighet, brist på
överensstämmelse. Bei solchem ~ der
Ansichten då meningarna äro så delade (gå så
[starkt] i sär); im ~ stehen mit stå i strid
med; mit sich selbst im ~ stehen motsäga sig
själv; im ~ [stehend] mit äv. oförenlig (i strid)
med, stridande mot. 3. jur. Nicht rechtzeitig
~ erheben försitta sin talan, -spruchs|geist,
m -es O motsägelse|lusta, -anda. [-w-spruch[s]-los, -] {+w-spruch[s]-
los,+} a motsägelselös. -spruchs|recht, n -[e]s O
vetorätt, -spruchs]teüfel, m, se -spruchs]geist.
w-spruchs|voll, a full av motsägelser,
motsägande; inkonsekvent. -Sprung, m -[e]s -e†,
se -gang, -stand, m -[e]s -e† 1. mot|stånd,
-värn. ~ leisten göra motstånd, sätta sig till
motvärn; tätlichen ~ gegen die Polizei (der
Polizei durch Gewalt ~) leisten göra
våldsamt motstånd mot polis[en]; der Vorschlag
stieß auf starken ~ förslaget rönte starkt
motstånd. 2. elektr. motstånd.
widerstands‖fähig, a motståndskraftig, hållbar,
varaktig. W-fähigkeit, f -en motstånds|kraft,
-förmåga, -frei, a utan motstånd. W-höhe, f
-n fys. motståndshöjd. W-kasten, m -s - ⚙
eiektr. motståndslåda. W-kraft, f -e†, se
W-fähigkeit. -kräftig, se -fähig. W-linie, f -nØ
motståndslinje, -los, a motståndslös, utan
motstånd. W-messer, m elektr.
motståndsmätare. W-messung, f -en O elektr.
motståndsmätning. W-moment, n -[e]s -eelektr.
motståndsmoment. W-ofen, m -s -† elektr.
motstånds-ugn. W-rolle, f -nelektr. motståndsrulle.
-schwach, a som gör svagt (svag att göra)
motstånd. W-spule, f -n elektr.
motståndsspiral. -unfähig, a oförmögen till [att göra]
motstånd. W-vermögen, n, se W-fähigkeit. W-zahl,
f -en elektr. motståndskoefficient, specifikt
motstånd.
wider‖steh[e]n pjte:], -stand -standen æ intr
O saknar plur.omljud. F familjärt. P lägre språk. [[mindre]] mindre brukl.militärisk term.sjöterm. ⚙ teknisk term.


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:29:36 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/desv1932/2743.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free