- Project Runeberg -  Bibelen /
4. Mosebog 3

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

4.Mosebog 3

 1. Følgende var Arons og Moses's Efterkommere, på den Tid HERREN
   talede på Sinaj Bjerg.
 2. Navnene på Arons Sønner var følgende: Nadab, den førstefødte,
   Abihu, Eleazar og Itamar;
 3. det var Navnene på Arons Sønner, de salvede Præster, som
   indsattes til Præstetjeneste.
 4. Men Nadab og Abihu døde for HERRENs Åsyn, da de frembar fremmed
   Ild for HERRENs Åsyn i Sinaj Ørken, og de havde ingen
   Sønner. Således kom Eleazar og Itamar til at gøre Præstetjenest:
   for deres Fader Arons Åsyn.

 5. HERREN talede til Moses og sagde:
 6. Lad Levis Stamme træde frem og stil dem frem for Præsten Aron,
   for at de kan gå ham til Hånde.
 7. De skal tage Vare på, hvad han og hele Menigheden har at
   varetage foran Åbenbaringsteltet, og således udføre Arbejdet ved
   Boligen,
 8. og de skal tage Vare på alle Åbenbaringsteltets Redskaber og på,
   hvad Israeliterne har at varetage, og således udføre Arbejdet
   ved Boligen.
 9. Altså skal du overgive Aron og hans Sønner Leviterne; de er ham
   overgivet som Gave fra Israeliterne.
 10. Men Aron og hans Sønner skal du sætte til at tage Vare på deres
   Præstetjeneste; enhver Lægmand, som trænger sig ind deri, skal
   lide Døden.

 11. HERREN talede til Moses og sagde:
 12. Se, jeg har selv udtaget Leviterne af Israelitternes Midte i
   Stedet for alt det førstefødte, der åbner Moders Liv hos
   Israeliterne, og Leviterne er blevet min Ejendom;
 13. thi mig tilhører alt det førstefødte. Dengang jeg dræbte alt det
   førstefødte i Ægypten, helligede jeg mig alt det førstefødte i
   Israel, både af Mennesker og Dyr; mig HERREN skal de tilhøre.

 14. HERREN talede til Moses i Sinaj Ørken og sagde:
 15. Du skal mønstre Levis Sønner efter deres Fædrenehuse, efter
   deres Slægter; alle af Mandkøn fra en Måned og opefter skal du
   mønstre.
 16. Da mønstrede Moses dem på HERRENs Bud, som der var ham pålagt.

 17. Følgende var Levis Sønner efter deres Navne: Gerson, Kehat og
   Merari.
 18. Følgende var Navnene på Gersons Sønner efter deres Slægter:
   Libni og Sjimi;
 19. Hehats Sønner efter deres Slægter var: Amram, Jizhar, Hebron og
   Uzziel;
 20. Meraris Sønner efter deres Slægter var: Mali og Musji. Det var
   Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.

 21. Fra Gerson nedstammede Libniternes og Sjimiternes Slægter; det
   var Gersoniternes Slægter.
 22. De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og
   opefter blev optalt, de, som mønstredes af dem, udgjorde 7500.
 23. Gersoniternes Slægter havde deres Lejrplads bag ved Boligen mod
   Vest.
 24. Øverste for Gersoniternes Fædrenehus var Eljasar, Laels Søn.
 25. Gersoniterne havde ved Åbenbaringsteltet at tage Vare på selve
   Boligen og Teltdækket, dets Dække, Forhænget for
   Åbenbaringsteltets Indgang,
 26. Forgårdens Omhæng, Forhænget for Indgangen til Forgården, der
   omgav Boligen og Alteret, og dens Teltreb, alt Arbejdet dermed.

 27. Fra Kehat nedstammede Amramiternes, Jizhariternes, Hebroniternes
   og Uzzieliternes Slægter; det var Kehatiternes Slægter.
 28. De, der mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og
   opefter blev optalt, udgjorde 8600, som tog Vare på, hvad der
   var at varetage ved Helligdommen.
 29. Kehatiternes Slægter havde deres Lejrplads ved Boligens Sydside.
 30. Øverste for Kehatiternes Slægters Fædrenehus var Elizafan,
   Uzziels Søn.
 31. De havde at tage Vare på Arken, Bordet, Lysestagen, Altrene,
   Helligdommens Redskaber, som brugtes ved Tjenesten, og Forhænget
   med dertil hørende Arbejde.
 32. Øverste over Leviternes Øverster var Eleazar, Præsten Arons Søn,
   som havde Tilsyn med dem, der tog Vare på, hvad der var at
   varetage ved Helligdommen.

 33. Fra Merari nedstammede Maliternes og Musjiternes Slægter; det
   var Meraris Slægter.
 34. De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og
   opefter blev optalt, udgjorde 6200.
 35. Øverste for Meraris Slægters Fædrenehus var Zuriel, Abibajils
   Søn. De havde deres Lejrplads ved Boligens Nordside.
 36. Merariterne var sat til at tage Vare på Boligens Brædder,
   Tværstænger, Piller og Fodstykker, alle dens Redskaber og alt
   det dertil hørende Arbejde,
 37. Pillerne til Forgården, som var rundt om den, med Fodstykker,
   Pæle og Reb.

 38. Foran Boligen, på Åbenbaringsteltets Forside mod Øst, havde
   Moses, Aron og hans Sønner deres Lejrpladser, og de tog Vare på
   alt det, Israeliterne havde at varetage ved Boligen. Enhver
   Lægmand, der trængte sig ind i det, måtte lide Døden.
 39. De mønstrede af Leviterne, de, som Moses og Aron mønstrede på
   HERRENs Bud efter deres Slægter, alle af Mandkøn fra en Måned og
   opefter, udgjorde i alt 22 OOO.

 40. HERREN sagde til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte af
   Mandkøn blandt Israeliterne fra en Måned og opefter og optage
   Tallet på deres Navne.
 41. Så skal du udtage Leviterne til mig HERREN i Stedet for alle
   Israelitternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet
   for alt det førstefødte af Israelitternes Kvæg.
 42. Og Moses mønstrede, som HERREN havde pålagt ham, alle
   Israelitternes førstefødte;
 43. og da Navnene på dem fra en Måned og opefter optaltes, udgjorde
   de førstefødte af Mandkøn, alle de, som mønstredes i alt
 22. 273.
 44. Derpå talede HERREN til Moses og sagde:
 45. Tag Leviterne i Stedet for alle Israelitternes førstefødte og
   ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for deres Kvæg, så at
   Leviterne kommer til at tilhøre mig HERREN.
 46. Men til Udløsning af de 273, hvormed Antallet af Israelitternes
   førstefødte overstiger Leviternes Antal,
 47. skal du tage fem Sekel for hvert Hoved, efter hellig Vægt skal
   du tage dem, tyve Gera på en Sekel;
 48. og Pengene skal du give Aron og hans Sønner som Udløsning for de
   overskydende.
 49. Da tog Moses Løsepengene af de overskydende, dem, der ikke var
   udløst ved Leviterne;
 50. af Israelitternes førstefødte tog han Pengene, 1365 Sekel efter
   hellig Vægt.
 51. Og Moses gav Aron og hans Sønner Løsepengene efter HERRENs Bud,
   som HERREN havde pålagt Moses.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:55 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/04_03.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free