- Project Runeberg -  Bibelen /
5. Mosebog 28

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

5.Mosebog 28

 1. Men dersom du adlyder HERREN din Guds Røst og handler efter alle
   hans Bud, som jeg i Dag pålægger dig, så vil HERREN din Gud
   sætte dig højt over alle Folk på Jorden;
 2. og alle disse Velsignelser vil komme over dig og nå dig, dersom
   du adlyder HERREN din Guds Røst:
 3. Velsignet skal du være i Staden, og velsignet skal du være på
   Marken!
 4. Velsignet dit Livs, din Jords og dit Kvægs Frugt, både Tillægget
   af dine Okser og dit Småkvægs Yngel!
 5. Velsignet din kurv og dit Dejtrug!
 6. Velsignet skal du være, når du går ind, og velsignet skal du
   være, når du går ud!
 7. Når dine Fjender rejser sig imod dig, skal HERREN slå dem på
   Flugt foran dig; ad een Vej skal de drage ud imod dig, men ad
   syv skal de flygte for dig.
 8. HERREN skal byde sin Velsignelse være med dig i dine Lader og i
   alt, hvad du tager dig for, og velsigne dig i det Land, HERREN
   din Gud giver dig.
 9. HERREN skal gøre dig til sit hellige Folk, som han tilsvor dig,
   når du holder HERREN din Guds Bud og vandrer på hans Veje.
 10. Og alle Jordens Folk skal se, at HERRENs Navn er nævnet over
   dig, og frygte dig.
 11. HERREN skal give dig Geder i Overflod, Frugt af dit Moderliv,
   Frugt af dit kvæg og Frugt af din Jord i det Land, HERREN
   tilsvor dine Fædre at ville give dig.
 12. HERREN skal åbne dig sit rige Forrådskammer, Himmelen, for at
   give dit Land Regn i rette Tid og for at velsigne alt, hvad du
   tager dig for, og du skal låne ud til mange Folk, men selv skal
   du ikke låne.
 13. HERREN skal gøre dig til Hoved og ikke til Hale, og det skal
   stadig gå opad for dig og ikke nedad, når du lytter til HERREN
   din Guds Bud, som jeg i Dag pålægger dig, og omhyggeligt handler
   efter dem
 14. uden at vige til højre eller venstre fra noget af de Bud, jeg i
   Dag pålægger eder, ved at holde dig til. andre Guder og dyrke
   dem.

 15. Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds Røst og omhyggeligt
   handler efter alle hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag
   pålægger dig, så skal alle disse Forbandelser komme over dig og
   nå dig:

 16. Forbandet skal du være i Staden, og forbandet skal du være på
   Marken!
 17. Forbandet din Kurv og dit Dejgtrug!
 18. Forbandet dit Livs og din Jords Frugt, Tillægget af dine Okser
   og dit Småkvægs Yngel!
 19. Forbandet skal du være, når du går ind, og forbandet skal du
   være, når du går ud!
 20. HERREN skal sende Forbandelsen, Rædselen og Truselen over dig i
   alt, hvad du tager dig for, indtil du i en Hast bliver
   tilintetgjort og går til Grunde for dine onde Gerningers Skyld,
   fordi du forlod mig.
 21. HERREN skal lade Pesten hænge ved dig, indtil den helt har
   udryddet dig fra det Land, du skal ind og tage i Besiddelse.
 22. HERREN skal ramme dig med Svindsot, Feberglød, Betændelse og
   Hede, med Tørke, Kornbrand og Rust, og de skal forfølge dig,
   indtil du er gået til Grunde.
 23. Himmelen over dit Hoved skal blive som Kobber, Jorden under dig
   som Jern.
 24. Regnen over dit Land skal HERREN forvandle til Sand og Støv, som
   falder ned over dig fra Himmelen, indtil du er ødelagt.
 25. HERREN skal slå dig foran dine Fjender; ad een Vej skal du drage
   ud imod dem, men ad syv skal du flygte for dem, og du skal blive
   en Skræmsel for alle Riger på Jorden.
 26. Dine Lig skal blive Føde for alle Himmelens Fugle og Jordens
   vilde Dyr, og ingen skal skræmme dem bort.
 27. HERREN skal slå dig med Ægyptens Svulster, med Bylder, Skab og
   Skurv, der ikke kan læges.
 28. HERREN skal slå dig med Vanvid, Blindhed og Vildelse.
 29. Ved højlys Dag skal du famle dig frem, som den blinde famler sig
   frem i Mørket; alt, hvad du tager dig for, skal mislykkes for
   dig, du skal kues og plyndres alle Dage, og ingen skal frelse
   dig.
 30. Den Kvinde, du trolover dig med, skal en anden favne; det Hus,
   du bygger dig, skal du ikke komme til at bo i; den Vingård, du
   planter, skal du ikke plukke Druer i;
 31. din Okse skal slagtes for dine Øjne, men du skal ikke spise
   deraf; dit Æsel skal røves i dit Påsyn og ikke komme tilbage til
   dig; dit Småkvæg skal komme i Fjendevold, og ingen skal hjælpe
   dig;
 32. dine Sønner og Døtre skal prisgives et fremmed Folk, og med egne
   Øjne skal du se det og vansmægte af Længsel efter dem Dagen
   lang, uden at du formår noget.
 33. Frugten af dit Land og af al din Møje skal fortæres af et Folk,
   du ikke kender; du skal kues og mishandles alle Dage;
 34. du skal blive afsindig ved alt, hvad du må se på.
 35. HERREN skal slå dig på knæ og Læg med onde Svulster, der ikke
   kan læges, ja fra Fodsål til Isse.
 36. Dig og din Konge, som du sætter over dig, skal HERREN føre til
   et Folk, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, og der
   skal du dyrke fremmede Guder, Træ og Sten.
 37. Du skal blive til Rædsel, Spot og Spe for alle de Folk, HERREN
   fører dig hen til.
 38. Udsæd i Mængde skal du bringe ud på Marken, men kun høste lidt,
   thi Græshopperne skal fortære den;
 39. Vingårde skal du plante og dyrke, men Vin skal du ikke komme til
   at drikke eller oplagre, thi Ormene skal opæde Druen;
 40. Oliventræer skal du have overalt i dit Land, men med Olie skal
   du ikke komme til at salve dig, thi dine Oliven skal falde. af.
 41. Sønner og Døtre skal du avle, men du skal ikke beholde dem, thi
   de skal gå i Fangenskab.
 42. Alle dine Træer og dit Lands Afgrøde skal Insekterne bemægtige
   sig.
 43. Den fremmede, som er hos dig, skal hæve sig op over dig, højere
   og højere, men du skal synke dybere og dybere.
 44. De skal låne til dig, men du skal ikke låne til dem; de skal
   blive Hoved, og du skal blive Hale.

 45. Alle disse Forbandelser skal komme over dig, forfølge dig og nå
   dig, til du er lagt øde, fordi du ikke adlød HERREN din Guds
   Røst, så du holdt hans Bud og Anordninger, som han pålagde dig;
 46. de skal til evig Tid følge dig o: dit Afkom som Tegn og Undere.
 47. Eftersom du ikke vilde tjene HERREN din Gud med Fryd og Hjertens
   Glæde, fordi du havde Overflod på alt,
 48. skal du komme til at tjene dine Fjender, som HERREN vil sende
   imod dig, under Hunger og Tørst, Nøgenhed og Mangel på alt; han
   skal lægge Jernåg på din Nakke, indtil de har lagt dig øde.
 49. HERREN skal opbyde imod dig et Folk fra det fjerne, fra Jordens
   yderste Ende, et Folk med Ørnens Flugt, et Folk, hvis Sprog dut
   ikke forstår,
 50. et Folk med hårde Ansigter, der ikke tager Hensyn til de gamle
   eller viser Skånsel mod de unge;
 51. det skal opæde dit Kvægs og din Jords Frugt, indtil du er lagt
   øde; det skal ikke levne dig Korn, Most eller Olie, tillæg af
   dine Okser eller Yngel af dit Småkvæg, indtil det har
   tilintetgjort dig;
 52. det skal belejre dig i alle dine Byer, indtil dine høje, stærke
   Mure, som du stoler på, er styrtet sammen overalt i dit Land;
   det skal besejre dig overalt inden dine Porte overalt i dit
   Land, som HERREN din Gud giver dig.
 53. Og du skal fortære din Livsfrugt, Kødet af dine Sønner og Døtre,
   som HERREN din Gud giver dig, under den Trængsel og Nød, din
   Fjende bringer over dig;
 54. selv den mest forvænte og blødagtige af dine Mænd skal se skævt
   til sin Broder, til sin Hustru, der hviler i hans Favn, og til
   de sidste Sønner, han har tilbage,
 55. så han ikke under en eneste af dem Kødet af sine Børn, som han
   fortærer, fordi der ikke er levnet ham noget under den Trængsel
   og Nød, din Fjende bringer over dig overalt inden dine Porte.
 56. Og den mest forvænte og blødagtige af dine Kvinder, som aldrig
   har prøvet at træde med sin Fod på jorden for Blødagtighed og
   Forvænthed, skal se skævt til sin Mand, der hviler i hendes
   Favn, og til sin Søn og Datter,
 57. så hun ikke under dem Efterbyrden, der går fra hende, eller de
   Børn, hun føder; men i Mangel på alt fortærer hun dem selv i
   Løndom under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig
   inden dine Porte!

 58. Hvis du ikke omhyggeligt handler efter alle denne Lovs Ord, som
   står skrevet i denne Bog, og frygter dette herlige og
   forfærdelige Navn, HERREN din Gud,
 59. så skal HERREN sende uhørte Plager over dig og dit Afkom,svare
   og vedholdende Plager og ondartede, vedholdende Sygdomme,
 60. og lade alle Ægyptens Sygdomme, som du gruer for, komme over
   dig, og de skal hænge ved dig;
 61. ja endog alle mulige Sygdomme og Plager, som der ikke er skrevet
   om i denne Lovbog, skal HERREN lade komme over dig, til du er
   lagt øde.
 62. Medens I før var talrige som Himmelens Stjerner, skal der kun
   blive nogle få Mænd tilbage af eder, fordi du ikke adlød HERREN
   din Guds Røst.
 63. Og ligesom HERREN før havde sin Glæde af at gøre vel imod eder
   og gøre eder mangfoldige, således skal HERREN da have sin Glæde
   af at tilintetgøre eder og lægge eder øde, og t skal drives bort
   fra det Land, du nu skal ind og tage i Besiddelse.
 64. HERREN skal adsplitte dig blandt alle Folkeslagene fra den ene
   Ende af Jorden til den anden, og der skal du dyrke fremmede
   Guder, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, Træ og
   Sten;
 65. og blandt disse Folk skal du ikke få Ro eller finde Hvile for
   din Fod; thi der skal HERREN give dig et skælvende Hjerte,
   udtærede Øjne og en vansdsmægtende Sjæl.
 66. Det skal syne,s dig, som hang dit Liv i en Tråd; du skal ængstes
   ved Dag og ved Nat og aldrig føle dig sikker på dit Liv.
 67. Om Morgenen skal du sige: "Gid det var Aften!" Og om Aftenen:
   "Gid det var Morgen!" Sådan Angst skal du gribes af, og så
   forfærdeligt bliver det, dine Øjne får at se.
 68. Og HERREN skal føre dig tilbage til Ægypten på Skibe, ad den
   Vej, som jeg lovede dig, du aldrig mere skulde få at se; og der
   skal I stille eder til Salg for eders Fjender som Trælle og
   Trælkvinder, men der skal ingen være, som vil købe eder!


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:56 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/05_28.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free