- Project Runeberg -  Bibelen /
Josua 10

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Josua 10

 1. Da Kong Adonizedek af Jerusalem hørte, at Josua havde indfaget
   Aj og lagt Band på det som han havde gjort ved Jeriko og Kongen
   der, gjorde han ved Aj og Kongen der og at Gibeons Indbyggere
   havde sluttet Overenskomst med Israel og var optaget imellem
   dem,
 2. så påkom der ham stor Frygt; thi Gibeon var en stor By, som en
   af Kongsbyerne, større end Aj, og alle Mændene der var tapre
   Krigere.
 3. Derfor sendte Kong Adonizedek af Jerusalem Bud til Kong Hobam af
   Hebron, Kong Piram af Jarmut, Kong Jafia af Lakisj og Kong Debir
   af Eglon og lod sige:
 4. "Kom op til mig og hjælp mig med at slå Gibeon, thi det har
   sluttet Overenskomst med Josua og Israeliterne!"
 5. Da samledes fem Amoriterkonger, Kongerne i Jerusalem, Hebron,
   Jarmut, Lakisj og Eglon, og de drog op med hele deres Hær og
   slog Lejr uden for Gibeon og angreb det.

 6. Men Mændene i Gibeon sendte Bud til Josua i Lejren i Gilgal og
   lod sige: "Lad ikke dine Trælle i Stikken, men kom hurtigt op
   til os, hjælp os og stå os bi; thi alle Amoriterkongerne, som
   bor i Bjergene, har samlet sig imod os!"
 7. Da drog Josua op fra Gilgal med alle Krigerne, alle de
   kampdygtige Mænd.
 8. Og HERREN sagde til Josua: "Frygt ikke for dem, thi jeg giver
   dem i din Hånd; ikke een af dem skal kunne holde Stand imod
   dig!"
 9. Og Josua faldt pludselig over dem, efter at han i Nattens Løb
   var draget derop fra Gilgal,
 10. og HERREN bragte dem i Uorden foran Israel og tilføjede dem et
   stort Nederlag ved Gibeon; og de forfulgte dem hen imod Opgangen
   ved Bet Horon og slog dem lige til Azeka og Makkeda.
 11. Og da de flygtede for Israeliterne og netop var på Skråningen
   ved Bet Horon, lod HERREN store Sten falde ned på dem fra
   Himmelen helt hen til Azeka, så de døde; og de, som dræbtes af
   Haglstenene, var flere end dem, Israeliterne dræbte med Sværdet.
 12. Ved den Lejlighed, den Dag HERREN gav Amoriterne i Israeliternes
   Magt, talte Josua til HERREN og sagde i Israels Nærværelse:
   "Sol, stat stille i Gibeon, og Måne i Ajjalons Dal!"
 13. Og Solen stod stille, og Månen standsed, til Folket fik Hævn
   over Fjenden. Således står der jo skrevet i de Oprigtiges
   Bog. Og Solen blev stående midt på Himmelen og tøvede næsten en
   hel Dag med at gå ned.
 14. Og hverken før eller siden har der nogen Sinde været en Dag som
   denne, en Dag, da HERREN adlød et Menneskes Røst; thi HERREN
   kæmpede for Israel.
 15. Derpå vendte Josua med hele Israel tilbage til Lejren i Gilgal.

 16. Men de fem Konger flygtede og skjulte sig i Hulen ved Makkeda.
 17. Og der blev bragt Josua den Melding: "De fem Konger er fundet
   skjulte i Hulen ved Makkeda."
 18. Da sagde Josua: "Vælt store Sten for Hulens Indgang og sæt nogle
   Mænd udenfor til at vogte den.
 19. Men I andre må ikke standse, forfølg eders Fjender, hug
   Efternølerne ned og lad dem ikke komme ind i deres Byer; thi
   HERREN eders Gud har givet dem i eders Hånd!"

 20. Da Josua og Israeliterne så havde tilføjet dem et meget stort
   Nederlag og gjort det helt af med dem kun enkelte undslap og
   reddede sig ind i de befæstede Byer
 21. vendte hele Folket uskadt tilbage til Josua i Lejren ved
   Makkeda, uden at nogen havde vovet så meget som at knurre imod
   Israeliterne.
 22. Da sagde Josua: "Luk op for Hulens Indgang og før de fem Konger
   ud af Hulen fil mig!"
 23. Det gjorde de så og førte de fem Konger ud af Hulen til ham,
   Kongerne af Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakisj og Eglon.
 24. Da de nu havde ført disse fem Konger ud til Josua, kaldte Josua
   alle Israels Mænd sammen og sagde til Krigsøversterne, som var
   draget med ham: "Kom hid og sæt Foden på disse Kongers Nakke!"
   Og de kom og satte foden på deres Nakke.
 25. Da sagde Josua til dem: "Frygt ikke og vær ikke bange, vær
   frimodige og stærke! Thi således vil HERREN handle med alle
   eders Fjender, som I kommer til at kæmpe med!"
 26. Derefter lod Josua dem nedhugge og dræbe og ophænge på fem Pæle,
   og de blev hængende på Pælene til Aften.
 27. Men ved Solnedgang lod Josua dem tage ned af Pælene og kaste ind
   i den Hule, de havde skjult sig i, og for Indgangen til Hulen
   væltede man store Sten, som ligger der den Dag i Dag.

 28. Makkeda indtog Josua samme Dag, og han slog Byen og dens Konge
   ned med Sværdet; han lagde Band på den og på hver levende Sjæl i
   den uden at lade nogen undkomme; og han gjorde det samme ved
   Makkedas Konge, som han havde gjort ved Jerikos Konge.

 29. Derpå drog Josua med hele Israel fra Makkeda til Libna, og han
   angreb Libna;
 30. og HERREN gav også denne By og dens Konge i Israels Hånd, og den
   og hver levende Sjæl i den slog han ned med Sværdet uden at lade
   nogen undkomme; og han gjorde det samme ved dens Konge, som de
   havde gjort ved Jerikos Konge.

 31. Derpå drog Josua med hele Israel fra Libna til Lakisj, og, han
   slog Lejr udenfor og angreb Byen;
 32. og HERREN gav Lakisj i Israels Hånd, og den følgende Dag indtog
   han Byen, og den og hver levende Sjæl i den slog han ned med
   Sværdet, ganske som han havde gjort ved Libna.
 33. Da rykkede Kong Horam af Gezer Lakisj til Hjælp; men Josua slog
   ham og hans Folk ned uden at lade nogen undkomme.

 34. Så drog Josua med hele Israel fra Lakisj til Eglon, og de slog
   Lejr udenfor og angreb Byen;
 35. og de indtog den samme Dag og slog den ned med Sværdet; og på
   hver levende Sjæl i den lagde han den Dag Band, ganske som han
   havde gjort ved Lakisj.

 36. Derpå drog Josua med hele Israel op fra Eglon til Hebron, og de
   angreb Byen
 37. og indtog den og slog den ned med Sværdet, både Kongen der og
   alle de Byer, der hørte under den, og hver levende Sjæl i den
   uden at lade nogen undkomme, ganske som han havde gjort ved
   Eglon, og han lagde Band på Byen og hver levende Sjæl i den.

 38. Derpå vendte Josua sig med hele Israel imod Debir og angreb
   Byen;
 39. og han undertvang den tillige med dens Konge og alle de Byer der
   hørte under den; og de slog dem ned med Sværdet og lagde Band på
   hver levende Sjæl i dem uden at lade nogen undkomme; det samme,
   han havde gjort ved Hebron og ved Libna og Kongen der, gjorde
   han også ved Debir og Kongen der.

 40. Således slog Josua hele Landet, Bjerglandet, Sydlandet,
   Lavlandet og Bjergskråningerne og alle Kongerne der uden at lade
   nogen undkomme, og på hver levende Sjæl lagde han Band, således
   som HERREN, Israels Gud, havde påbudt;
 41. Josua slog dem fra Kadesj Barnea indtil Gaza, og hele Landskabet
   Gosjen indtil Gibeon.
 42. Og alle hine Konger og deres Lande undertvang Josua med et Slag;
   thi HERREN, Israels Gud, kæmpede for Israel.
 43. Derpå vendte Josua med hele Israel tilbage til Lejren i Gilgal.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:56 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/06_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free