- Project Runeberg -  Bibelen /
Josua 15

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Josua 15

 1. Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter således,
   at deres Landområd strækker sig hen,imod Edoms Område, Zins
   Ørken mod Syd, yderst mod Syd.
 2. Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet, ved den sydlige
   Bugt,
 3. og løber sønden om Akrabbimpasset, går videre til Zin, strækker
   sig opad sønden om Hadesj Barnea og går derpå videre til Hezron
   og op til Addar; så drejer den om mod Karka'a,
 4. går videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; så ender
   Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse.
 5. Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen
   begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb;
 6. derpå strækker Grænsen sig opad til Bet Hogla og går videre
   norden om Bet Araba; så strækker Grænsen sig opad til Rubens Søn
   Bohans Sten;
 7. derpå strækker Grænsen sig fra Akors Dal op til Debir og drejer
   nordpå til Gilgal, som ligger lige over for Adummimpasset sønden
   for Dalen; derefter går Grænsen videre over til Vandet ved
   Sjemesjkilden og ender ved Rogelkilden;
 8. derpå strækker Grænsen sig op i Hinnoms Søns Dal til Sydsiden af
   Jebusiternes Bjergryg, det er Jerusalem; derpå strækker Grænsen
   sig op til Toppen af Bjerget lige vesten for Hinnoms Dal ved
   Refaimdalens Nordende;
 9. derpå bøjer Grænsen fra Toppen af dette Bjerg ben til Neftoas
   Vandkilde og løber videre til Byerne på Efronbjerget; så bøjer
   Grænsen om til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim;
 10. derpå drejer Grænsen om fra Ba'ala mod Vest til Seirbjerget, går
   videre til Jearimbjergets nordre Udløber, det er Kesalon: så
   strækker den sig ned til Bet Sjemesj og går videre til Timna;
 11. derpå løber Grænsen i nordlig Retning til Bjergryggen ved Ekron;
   så bøjer Grænsen om til Sjikkaron, går videre til Ba'alabjerget,
   løber til Jabne'el og ender ved Havet.
 12. Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes
   Område efter deres Slægter.

 13. Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne
   efter HERRENs Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det
   er Hebron;
 14. og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og
   Talmaj, der nedstammede fra Anak.
 15. Derfra drog han op mod Debirs Indbyggere; Debir hed fordum
   Kirjat Sefer.
 16. Da sagde Kaleb: "Den, som slår Kirjat Sefer og indtager det,
   giver jeg min datter Aksa til Hustru!"
 17. Og da Benizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham
   sin Datter Aksa til Hustru.
 18. Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader
   om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte
   hende: "Hvad vil du?"
 19. Hun svarede: "Giv mig en Velsignelse!" Siden du har bortgiftet
   mig i det tørre Sydland, må du give mig Vandkilder!" Da gav han
   hende de øvre og de nedre Vandkilder.

 20. Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:
 21. Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i
   Sydlandet er følgende: Kabzeel, Eder, Jagur,
 22. Kina, Dimona, Arara,
 23. Kedesj Hazot, Jitnan,
 24. Zif, Telam, Bealot,
 25. Hazor Hadatta, Kerijjot Hezron, det er Hazor,
 26. Amam, Sjema, Molada,
 27. Hazar Gadda, Hesjmon, Bet Pelet,
 28. Hazar Sjual, Be'ersjeba med Småbyer,
 29. Ba'ala, Ijjim, Ezem,
 30. Eltolad, Betul, Horma,
 31. Ziklag, Madmanna, Sansanna,
 32. Lebaot, Sjilhim og En Rimmox; tilsammen ni og tyve Byer med
   Landsbyer.

 33. I Lavlandet: Esjtaol, Zora, Asjna,
 34. Zanoa, En Gannim, Tappua, Enam, 35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,
 36. Sja'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten
   Byer med Landsbyer.
 37. Zenan, Hadasja, Migdal Gad,
 38. Dilan, Mizpe, Jokte'el,
 39. Lakisj, Bozkaf, Eglon,
 40. Kabbon, Lamas, Hitlisj,
 41. Gederot, Bet Dagon, Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer
   med Landsbyer.
 42. Libna, Eter, Asjan,
 43. Jifta, Asjna, Nezib,
 44. Keila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.
 45. Ekron med Småbyer og Landsbyer;
 46. fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger på Asdodsiden, med
   tilhørende Landsbyer;
 47. Asdod med Småbyer og Landsbyer; Gaza med Småbyer og Landsbyer
   indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.

 48. I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko,
 49. Danna, Kirjat Sefer, det er Debir,
 50. Anab, Esjtemo, Anim,
 51. Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.
 52. Arab, Duma, Esjan,
 53. Janum, Bet Tappua, Afeka,
 54. Humta, Kirjat Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer
   med Landsbyer.
 55. Maon, Karmel, Zif, Jutta,
 56. Jizre'el, Jokdeam, Zanoa,
 57. Hain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.
 58. Halhul, Bet Zur, Gedor,
 59. Ma'arat, Bet Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med
   Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon,
   Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve
   Byer med Landsbyer.
 60. Hirjat Ba'al, det er Hirjat Jearim, og Rabba; tilsammen to Byer
   med Landsbyer.

 61. I Ørkenen: Bet Araba, Middin, Sekaka,
 62. Nibsjan, Ir Mela og En Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.

 63. Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke
   drive bort; og Jebusiterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne
   den Dag i Dag.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:56 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/06_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free