- Project Runeberg -  Bibelen /
Josua 21

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Josua 21

 1. Derpå trådte Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse frem for
   Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de
   israelitiske Stammers Fædrenehuse
 2. og talte således til dem i Silo i Kana'ans Land: "HERREN bød ved
   Moses, at der skulde gives os nogle Byer at bo i med tilhørende
   Græsmarker til vort Kvæg."
 3. Da afgav Israeliterne i Følge HERRENs Bud af deres Arvelod
   følgende Byer med Græsmarker til Leviterne.

 4. Loddet faldt først for Kehatiternes Slægter, således at Præsten
   Arons Sønner blandt Leviterne ved Lodkastningen fik tretten Byer
   af Judas, Simeoniternes og Benjamins Stammer,
 5. mens de andre Hehatiter ved Lodkastningen efter deres Slægter
   fik ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme.
 6. Gersoniterne fik ved Lodkastningen efter deres Slægter tretten
   Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve
   Stamme i Basan.
 7. Merariterne fik efter deres Slægter tolv Byer af Rubens, Gads og
   Zebulons Stammer.

 8. Og Israeliterne afgav ved Lodkastning følgende Byer med
   Græsmarker til Leviterne, således som HERREN havde påbudt ved
   Moses.
 9. Af Judæernes og Simeoniternes Stammer afgav de følgende ved
   Navn, nævnte Byer.
 10. Arons Sønner, der hørte til Kehatiternes Slægter blandt Levis
   Sønner - thi for dem faldt Loddet først - fik følgende:
 11. Man gav dem Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron, i Judas
   Bjerge, med omliggende Græsmarker;
 12. men Byens Mark og Landsbyer gav man Kaleb, Jefunnes Søn, i Eje.
 13. Præsten Arons Sønner gav man Hebron, en af Tilflugtsbyerne for
   Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Libna med omliggende
   Græsmarker,
 14. Jattir med omliggende Græsmarker, Esjtemoa med omliggende
   Græsmarker,
 15. Holon med omliggende Græsmarker, Debir med omliggende
   Græsmarker,
 16. Asjan med omliggende Græsmarker, Jutta med omliggende Græsmarker
   og Bet-Sjemesj med omliggende Græsmarker; tilsammen ni Byer af
   de to Stammer;
 17. og af Benjamins Stamme Gibeon med omliggende Græsmarker, Geba
   med omliggende Græsmarker,
 18. Anatot med omliggende Græsmarker og Alemet med omliggende
   Græsmarker; tilsammen fire Byer.
 19. Præsternes, Arons Sønners, Byer udgjorde i alt tretten Byer med
   omliggende Græsmarker.

 20. Kehatiternes Slægter af Leviterne, de øvrige Kehatiter, fik de
   Byer af Efraims Stamme, som tildeltes dem ved Lodkastning.
 21. Man gav dem Sikem, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med
   omliggende Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med omliggende
   Græsmarker,
 22. Kibzajim med omliggende Græsmarker og Bet-Horon med omliggende
   Græsmarker; tilsammen fire Byer;
 23. og af Dans Stamme Elteke med omliggende Græsmarker, Gibbeton med
   omliggende Græsmarker,
 24. Ajjalon med omliggende Græsmarker og Gat-Rimmon med omliggende
   Græsmarker; tilsammen fire Byer;
 25. og af Manasses halve Stamme Tånak med omliggende Græsmarker og
   Jibleam med omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;
 26. i alt ti Byer med omliggende Græsmarker tilfaldt de øvrige
   Kehatiters Slægter.

 27. Blandt Leviternes Slægter fik fremdeles Gersoniterne af Manasses
   halve Stamme Golan i Basan, en af Tilflugtsbyerne for
   Manddrabere, med omliggende Græsmarker og Asjtarot med
   omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;
 28. og af Issakars Stamme Kisjjon med omliggende Græsmarker, Daberat
   med omliggende Græsmarker,
 29. Jarmut med omliggende Græsmarker og En-Gannim med omliggende
   Græsmarker; tilsammen fire Byer;
 30. og af Asers Stamme Misj'al med omliggende Græsmarker, Abdon med
   omliggende Græsmarker,
 31. Helkat med omliggende Græsmarker og Rehob med omliggende
   Græsmarker; tilsammen fire Byer;
 32. og af Naftalis Stamme Bedesj i Galilæa, en af Tilflugtsbyerne
   for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Hammot-Dor med
   omliggende Græsmarker og Hartan med omliggende Græsmarker;
   tilsammen tre Byer;
 33. Gersoniternes Byer efter deres Slægter udgjorde i alt tretten
   med omliggende Græsmarker.

 34. De øvrige Leviter, Merariternes Slægter, fik af Zebulons Stamme
   Jokneam med omliggende Græsmarker, Karta med omliggende
   Græsmarker,
 35. Rimmona med omliggende Græsmarker og Nahalal med omliggende
   Græsmarker; tilsammen fire Byer;
 36. og hinsides Jordan over for Jeriko af Rubens Stamme Bezer i
   Ørkenen på Højsletten, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere,
   med omliggende Græsmarker, Jaza med omliggende Græsmarker.
 37. Kedemot med omliggende Græsmarker og Mefa'at med omliggende
   Græsmarker; tilsammen fire Byer;
 38. og af Gads Stamme Ramot i Gilead, en af Tilflugtsbyerne for
   Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Mahanajim med omliggende
   Græsmarker,
 39. Hesjbon med omliggende Græsmarker og Ja'zer med omliggende
   Græsmarker; tilsammen fire Byer;
 40. Byerne, der ved Lodkastningen tilfaldt de øvrige Levitslægter,
   Merariterne efter deres Slægter, udgjorde i alt tolv.
 41. Levitbyerne inden for Israeliternes Ejendom udgjorde i alt otte
   og fyrretyve med omliggende Græsmarker.
 42. Disse Byer skulde hver for sig have de omliggende Græsmarker
   med; det gjaldt for alle disse Byer.

 43. Således gav HERREN Israel hele det Land, han havde tilsvoret
   deres Fædre at ville give dem, og de tog det i Besiddelse og
   bosatte sig der.
 44. Og HERREN gav dem Ro rundt om, ganske som han havde tilsvoret
   deres Fædre, og ingen iblandt deres Fjender kunde holde Stand
   over for dem; alle deres Fjender gav HERREN i deres Hånd.
 45. Ikke eet af alle de gode Ord, HERREN havde talet til Israels
   Hus, faldt til Jorden; alle sammen gik de i Opfyldelse.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:57 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/06_21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free