- Project Runeberg -  Bibelen /
1. Samuel 25

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1.Samuel 25

 1. Da Samuel var død, samledes hele Israel og holdt Klage over ham;
   og man jordede ham i hans Hjem i Rama. Derpå brød David op og
   drog ned til Maons Ørken.

 2. I Maon boede en Mand, som havde sin Bedrift i Karmel; denne Mand
   var hovedrig, han havde 3000 får og 1000 Geder; og han var netop
   i Karmel til Fåreklipning.
 3. Manden hed Nabal, hans Hustru Abigajil; hun var en klog og smuk
   Kvinde, medens Manden var hård og ond. Han var Kalebit.
 4. Da David ude i Ørkenen hørte, at Nabal havde Fåreklipning,
 5. sendte han ti af sine Folk af Sted og sagde til dem: "Gå op til
   Karmel, og når I kommer til Nabal, så hils ham fra mig
 6. og sig til min Broder: Fred være med dig, Fred være med dit Hus,
   og Fred være med alt, hvad dit er!
 7. Jeg har hørt, at du har Fåreklipning. Nu har dine Hyrder opholdt
   sig hos os; vi har ikke fornærmet dem, og de har intet mistet, i
   al den Tid de har været i Karmel;
 8. spørg kun dine Folk, så skal de fortælle dig det. Fat Godhed for
   Folkene! Vi kommer jo til en Festdag; giv dine Trælle og din Søn
   David, hvad du vil unde os!"

 9. Davids Folk kom hen og sagde alt dette til Nabal fra David og
   biede så på Svar.
 10. Men Nabal svarede Davids Folk: "Hvem er David, hvem er Isajs
   Søn? Nu til Dags er der så mange Trælle, der løber fra deres
   Herre.
 11. Skulde jeg tage mit Brød, min Vin og mit Slagtekvæg, som jeg har
   slagtet til mine Fåreklippere, og give det til Mænd, jeg ikke
   ved, hvor er fra?"
 12. Så begav Davids Folk sig på Hjemvejen, og da de kom tilbage,
   fortalte de ham det hele:
 13. Da sagde David til sine Folk:"Spænd alle eders Sværd ved Lænd!"
   Da spændte de alle deres Sværd om, også David. Og henved 400
   Mand fulgte David, medens 200 blev ved Trosset.

 14. Men en af Folkene fortalte Nabals Hustru Abigajil det og sagde:
   "David sendte Bud fra Ørkenen for at hilse på vor Herre; men han
   overfusede dem,
 15. skønt de Mænd har været meget gode mod os og ikke fornærmet os,
   og vi har intet mistet, i al den Tid vi færdedes sammen med dem,
   da vi var ude i Marken.
 16. De var en Mur om os både Nat og Dag, i al den Tid vi vogtede
   Småkvæget i Nærheden af dem.
 17. Se nu til, hvad du vil gøre, thi Ulykken hænger over Hovedet på
   vor Herre og hele hans Hus; han selv er jo en Usling, man ikke
   kan tale med!"

 18. Så gik Abigajil straks hen og tog 200 Brød, to Dunke Vin, fem
   tillavede Får, fem Sea ristet Korn, 100 Rosinkager og 200
   Figenkager, lagde det på Æslerne
 19. og sagde til sine Karle: "Gå i Forvejen, jeg kommer bagefter!"
   Men sin Mand Nabal sagde hun intet derom.
 20. Som hun nu på sit Æsel red ned ad Vejen i Skjul af Bjerget, kom
   David og hans Mænd ned imod hende, så hun mødte dem.
 21. Men David havde sagt: "Det er slet ingen Nytte til, at jeg i
   Ørkenen har værnet om alt, hvad den Mand ejede, så intet deraf
   gik tabt; han har gengældt mig godt med ondt.
 22. Gud ramme David både med det ene og det andet, om jeg levner
   noget mandligt Væsen af alt, hvad hans er, til Morgenens
   Frembrud!"

 23. Da Abigajil fik Øje på David, sprang hun straks af Æselet og
   kastede sig ned for David på sit Ansigt, bøjede sig til Jorden,
 24. faldt ned for hans Fødder og sagde: "Skylden er min, Herre! Lad
   din Trælkvinde tale til dig og hør din Trælkvindes Ord!
 25. Min Herre må ikke regne med den Usling fil Nabal! Han svarer til
   sit Navn; Nabal hedder han, og fuld af Dårskab er han; men jeg,
   din Trælkvinde, så ikke min Herres Folk, som du sendte hid.
 26. Men nu, min Herre, så sandt HERREN lever, og så sandt du lever,
   du, hvem HERREN har holdt fra at pådrage dig Blodskyld og tage
   dig selv til Rette: Måtte det gå dine Fjender og dem, som pønser
   på ondt mod min Herre, som Nabal!
 27. Lad nu Folkene, som følger min Herre, få denne Gave, som din
   Trælkvinde bringer min Herre.
 28. Tilgiv dog din Trælkvinde hendes Brøde; thi HERREN vil visselig
   bygge min Herre et Hus, som skal stå, eftersom min Herre fører
   HERRENs Krige, og der ikke har været noget ondt at finde hos
   dig, så længe du har levet.
 29. Og skulde nogen rejse sig for at forfølge dig og stå dig efter
   Livet, måtte da min Herres Liv være bundet i de levendes Knippe
   hos HERREN din Gud; men dine Fjenders Liv slynge han bort med
   Slyngeskålen!
 30. Når HERREN så for min Herre opfylder alt det gode, han lovede
   dig, og sætter dig til Fyrste over Israel,
 31. da får du ikke dette at bebrejde dig selv, og min Herre får ikke
   Samvittighedsnag af, at han uden Grund udgød Blod, og at min
   Herre tog sig selv til Rette. Og når HERREN gør vel imod min
   Herre, kom da din Trælkvinde i Hu!"

 32. Da sagde David til Abigajil: "Priset være HERREN, Israels Gud,
   som i Dag sendte mig dig i Møde,
 33. priset være din Klogskab, og priset være du selv, som i bag
   holdt mig fra at pådrage mig Blodskyld og tage mig selv til
   Rette!
 34. Men så sandt HERREN, Israels Gud, lever, som holdt mig fra at
   gøre dig Men: Hvis du ikke var ilet mig i Møde, var ikke et
   mandligt Væsen levnet Nabal til i Morgen!"
 35. Og David modtog af hende, hvad hun havde bragt ham, og sagde til
   hende: "Gå op til dit Hus i Fred! Jeg har lånt dig Øre og
   opfyldt dit Ønske."

 36. Da Abigajil kom hjem til Nabal, holdt han netop i sit Hus et
   Gæstebud som en Konges; og da han var glad og stærkt beruset,
   sagde hun ham ikke det mindste, før det dagedes.
 37. Men om Morgenen, da Nabals Rus var ovre, fortalte hans Hustru
   ham Sagen. Da lammedes Hjertet i hans Bryst, og han blev som
   Sten;
 38. og en halv Snes Dage efter slog HERREN Nabal, så han døde.
 39. Da David fik at vide, at Nabal var død, sagde han: "Lovet være
   HERREN, som har hævnet den Krænkelse, Nabal tilføjede mig, og
   holdt sin Tjener fra at gøre ondt; HERREN har ladet Nabals
   Ondskab falde tilbage på hans eget Hoved!" Derpå sendte David
   Bud og bejlede til Abigajil.
 40. Og da Davids Trælle kom til Abigajil i Karmel, talte de således
   til hende: "David har sendt os til dig for at bejle til dig!"
 41. Da rejste hun sig, bøjede sig med Ansigtet mod Jorden og sagde:
   "Din Tjenerinde er rede til at blive min Herres Trælkvinde og
   tvætte hans Trælles Fødder!"
 42. Så stod Abigajil hastigt op og satte sig på sit Æsel, og hendes
   fem Piger ledsagede hende; og hun fulgte med Davids Sendebud og
   blev hans Hustru.

 43. Desuden havde David ægtet Ahinoam fra Jizre'el. Således blev de
   begge to hans Hustruer.
 44. Men Saul gav sin Datter Mikal, Davids Hustru, til Palti,
   Lajisj's Søn, fra Gallim.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:58 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/09_25.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free