- Project Runeberg -  Bibelen /
Første Kongebog 7

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Første Kongebog 7

 1. På sit Palads byggede Salomo i tretten År; så fik han hele sit
   Palads færdigt.
 2. Han byggede Libanonskovhuset, hundrede Alen langt,
   halvtredsindstyve Alen bredt og tredive Alen højt, hvilende på
   tre Rækker Cedersøjler med Skråstøtter af Cedertræ.
 3. Det var oven over Rummene tækket med Cederbjælker, der hvilede
   på fem og fyrretyve Søjler, femten i hver Række.
 4. Der var tre Lag Bjælker, og Lysåbning sad over for Lysåbning tre
   Gange.
 5. Alle Døre og Lysåbninger havde firkantede Bjælkerammer, og
   Lysåbning sad over for Lysåbning tre Gange.
 6. Fremdeles opførte han Søjlehallen, halvtredsindstyve Alen lang
   og tredive Alen bred, med en Hal, Søjler og Trappe foran.
 7. Fremdeles opførte han Tronhallen, hvor han holdt Rettergang,
   Domhallen; den var dækket med Cedertræ fra Gulv til Loft,
 8. Hans eget Hus, det, han boede i, i den anden Forgård inden for
   Hallen, var bygget på samme Måde. Og til Faraos Datter, som
   Salomo havde ægtet, opførte han et Hus i Lighed med denne Hal.

 9. Det hele var af kostbare Sten, tilhugget efter Mål, tilsavet
   både indvendig og udvendig, lige fra Grunden til Murkanten,
   hvilket også gjaldt den store Forgård uden om Templets Forgård.
 10. Grunden blev lagt med kostbare, store Sten, nogle på ti, andre
   på otte Alen.
 11. Ovenpå lagdes kostbare Sten, tilhugget efter Mål, og
   Cederbjælker.
 12. Den store Forgård var hele Vejen rundt omgivet af tre Lag
   tilhugne Sten og et Lag Cederbjælker, ligeledes HERRENs Huss
   Forgård, den indre, og Forgården om Paladsets Forhal.

 13. Kong Salomo sendte Bud til Tyrus efter Hiram.
 14. Han var Søn af en Enke fra Naftalis Stamme, men hans Fader var
   en Kobbersmed fra Tyrus. Han sad inde med Visdom, Forstand og
   Indsigt i at udføre alskens Kobberarbejde; og han kom til Kong
   Salomo og udførte alt det Arbejde, han skulde have udført.

 15. Han støbte de to kobbersøjler foran Forhallen. Den ene var atten
   Alen høj; den målte tolv Alen i Omkreds; den var hul, og
   Kobberet var fire Fingerbredder tykt. Ligeså den anden Søjle.
 16. Og han lavede to Søjlehoveder til at sidde oven på Søjlerne,
   støbt af Kobber, hvert Søjlehoved fem Alen højt.
 17. Og han lavede to Fletværker, flettet Arbejde, Snore, kædeformet
   Arbejde, til at dække Søjlehovederne oven på Søjlerne, et
   Fletværk fil hvert Søjleboved;
 18. og han lavede Granatæblerne, to Rækker rundt om det ene
   Fletværk; der var 200 Granatæbler i Rækker rundt om det ene
   Søjlehoved; på samme Måde gjorde han også ved det andet.
 19. Søjlehovedeme på de to Søjler var liljeformet Arbejde.
 20. Søjlehovederne sad på de to Søjler.
 21. Derpå opstillede han Søjlerne ved Templets Forhal; den Søjle,
   han opstillede til højre, kaldte han Jakin, og den, han
   opstillede til venstre, kaldte han Boaz.
 22. Øverst på Søjlerne var der liljeformet Arbejde. Således blev
   Arbejdet med Søjlerne færdigt.

 23. Fremdeles lavede han Havet i støbt Arbejde, ti Alen fra Rand til
   Rand, helt rundt, fem Alen højt; det målte tredive Alen i
   Omkreds.
 24. Under Randen var det hele Vejen rundt omgivet af agurklignende
   Prydelser, der nåede helt omkring Havet, tredive Alen; i to
   Rækker sad de agurklignende Prydelser, støbt i eet dermed.
 25. Det stod på tolv Okser, således at tre vendte mod Nord, tre mod
   Vest, tre mod Syd og tre mod Øst; Havet stod oven på dem; de
   vendte alle Bagkroppen indad.
 26. Det var en Håndsbred tykt, og Randen var formet som Randen på et
   Bæger, som en udsprungen Lilje. Det tog 2000 Bat.

 27. Fremdeles lavede han de ti Vognstel af Kobber; hvert Stel var
   fire Alen langt, fire Alen bredt og tre Alen højt.
 28. Og Stellene var indrettet så ledes: De havde Mellemstykker, og
   Mellemstykkerne sad mellem Rammestykkerne.
 29. På Mellemstykkerne mellem Rammestykkerne var der Løver, Okser og
   Keruber, ligeledes på Rammestykkerne. Over og under Løverne og
   Okserne var der Kranse, lavet således, at de hang ned.
 30. Hvert Stel havde fire Kobber hjul og Kobberaksler. De fire
   Hjørner havde Bærearme; under Bækkenet var Bærearmene faststøbt,
   og midt for hver af dem var der Kranse.
 31. Dets Rand var inden for Bærearmene, een Alen høj, og den var
   rund: også på Randen var der udskåret Arbejde. Mellemstykkerne
   var firkantede, ikke runde.
 32. De fire Hjul sad under Mellemstykkerne, og Hjulenes Akselholdere
   sad på Stellet; hvert Hjul var halvanden Alen højt.
 33. Hjulene var indrettet som Vognhjul, og deres Akselholdere,
   Fælge, Eger og Nav var alle støbt.
 34. Der var en Bæream på hvert Stels fire Hjørner, og Bærearmene var
   i eet med Stellet;
 35. og oven på Stellet var der en Slags Fatning, en halv Alen høj og
   helt rund; og Akselholdere og Mellemstykker sad fast på Stellet.
 36. På Fladerne indgraverede han Keruber, Løver og Palmer, efter som
   der var Plads til, omgivet af Kranse.
 37. Således lavede han de ti Stel; de var alle støbt på samme Måde,
   med samme Mål og af samme Form.
 38. Tillige lavede han ti Kobberbækkener; fyrretyve Bat tog hvert
   Bækken, og hvert Bækken målte fire Alen, et Bækken til hvert af
   de ti Stel.
 39. Og han satte fem af Stellene ved Templets Sydside, fem ved
   Nordsiden; og Havet opstillede han ved Templets Sydside, ved det
   sydøstre Hjørne.

 40. Fremdeles lavede Hirom Karrene, Skovlene og Skålene. Der med var
   Hiram færdig med alt sit Arbejde for Kong Salomo til HERRENs
   Hus:

 41. De to Søjler, og de to kuglefornede Søjlehoveder ovenpå, de to
   Fletværker til at dække de to kugleformede Søjlehoveder på
   Søjlerne,
 42. de 400 Granatæbler til de to Fletværker, to Rækker Granatæbler
   til hvert Fletværk til at dække de to kugleformede Søjlehoveder
   på de to Søjler,
 43. de ti Stel med de ti Bækkener på,
 44. Havet med de tolv Okser under,
 45. Karrene, Skovlene og Skålene. Alle disse Ting, som Hiram lavede
   for Kong Salomo til HERRENs Hus, var af blankt Kobber.
 46. I Jordanegnen lod Kongen dem støbe, ved Adamas Vadested mellem
   Sukkot og Zaretan.

 47. Salomo lod alle Tingene uvejet på Grund af deres såre store
   Mængde, Kobberet blev ikke vejet.

 48. Og Salomo lod alle Tingene, som hørte til HERRENs Hus, lave:
   Guldalteret, Guldbordet, som Skuebrødene lå på,
 49. Lysestagerne, fem til højre og fem til venstre, foran
   Inderhallen, af purt Guld, med Blomsterbægrene, Lamperne og
   Lysesaksene af Guld,
 50. Fadene, Knivene, Skålene, Kanderne og Panderne af fint Guld,
   Hængslerne til Dørene for den inderste Hal, det Allerhelligste,
   og til Dørene for den yderste Hal, det Hellige, af Guld.

 51. Da hele Arbejdet, som Salomo lod udføre ved HERRENs Hus, var
   færdigt, bragte Salomo sin Fader Davids Helliggaver, Sølvet og
   Guldet, derind og lagde alle Tingene i Skatkamrene i HERRENs
   Hus.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:59 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/11_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free