- Project Runeberg -  Bibelen /
Anden Kongebog 10

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Anden Kongebog 10

 1. Der var i Samaria halvfjerdsindstyve Sønner af Akab. Jehu skrev
   nu Breve og sendte dem til Samaria til Byens Øverster, deÆldste
   og Akabs Sønners Fosterfædre. Deri stod:
 2. "I har jo eders Herres Sønner hos eder og råder over
   Stridsvognene og Hestene, Fæstningerne og Våbenforrådene. Når nu
   dette Brev kommer eder i Hænde,
 3. udvælg så den bedste og dygtigste af eders Herres Sønner, sæt
   ham på hans Faders Trone og kæmp for eders Herres Hus!"
 4. Men de grebes af stor Forfærdelse og sagde: "Se, de to Konger
   kunde ikke stå sig imod ham, hvor skal vi så kunne det?"
 5. Derfor sendte Paladsets og Byens øverste Befalingsmænd, de
   Ældste og Fosterfædrene det Bud til Jehu: "Vi er dine Trælle, og
   alt, hvad du kræver af os, vil vi gøre. Vi vil ikke gøre nogen
   til Konge; gør, hvad du finder for godt!"
 6. Da skrev han et nyt Brev til dem, og der stod: "Dersom I holder
   med mig og vil høre mig, tag så eders Herres Sønners Hoveder og
   kom i Morgen ved denne Tid til mig i Jizre'el!" Kongesønnerne,
   halvfjerdsindstyve Mænd, var nemlig hos Byens Stormænd, som var
   deres Fosterfædre.

 7. Da Brevet kom til dem, tog de Kongesønnerne og dræbte dem,
   halvfjerdsindstyve Mænd, lagde deres Hoveder i Kurve og sendte
   dem til Jehu i Jizre'el.
 8. Da Budet kom og meldte: "Kongesønnernes Hoveder er bragt hid!"
   sagde han: "Læg dem i to Bunker foran Porten til i Morgen!"
 9. Næste Morgen gik han ud, trådte frem og sagde til alt Folket: "I
   er uden Skyld; det er mig, der har stiftet en Sammensværgelse
   mod min Herre og dræbt ham - men hvem har dræbt alle disse?
 10. Kend nu, at intet af det Ord, HERREN talede mod Akabs Hus, var
   faldet til Jorden, men HERREN har gjort, hvad han talede ved sin
   Tjener Elias!"
 11. Derpå lod Jehu alle dem, der var tilbage af Akabs Hus i
   Jizre'el, dræbe, alle hans Stormænd, Venner og Præster, så at
   ikke en eneste blev tilbage og slap bort.

 12. Så brød han op og drog ad Samaria til. Da han kom til Bet
   Eked-Haro'im ved Vejen,
 13. mødte han Kong Ahazja af Judas Brødre. Han spurgte dem: "Hvem er
   I?" De svarede: "Vi er Ahazjas Brødre, og vi drager herned for
   at hilse på Kongens og Kongemoderens Sønner."
 14. Da sagde han: "Grib dem levende!" Så greb de dem levende, og han
   lod dem dræbe ved Bet Ekeds Brønd, to og fyrretyve Mænd; ikke
   een lod han blive tilbage.

 15. Da han drog videre, traf han Jonadab, Rekabs Søn, der kom ham i
   Møde, og han hilste på ham og spurgte: "Er du af Hjertet
   oprigtig mod mig som jeg mod dig?" Jonadab svarede: "Ja, jeg
   er!" Da sagde Jehu: "Så giv mig din Hånd!" Han gav ham da
   Hånden, og Jehu tog ham op til sig i Vognen
 16. og sagde: "Følg mig og se min Nidkærhed for HERREN!" Og han tog
   ham med i Vognen,
 17. Så drog han til Samaria og lod alle, der var tilbage af Akabs
   Slægt i Samaria, dræbe, så at den blev fuldstændig udryddet
   efter det Ord, HERREN havde talet til Elias.

 18. Derefter kaldte Jebu hele Folket sammen og sagde til dem: "Akab
   dyrkede Ba'al lidt, Jehu vil dyrke ham mere!
 19. Kald derfor alle Ba'als Profeter, alle, der dyrker ham, og alle
   hans Præster hid til mig, ikke een må udeblive, thi jeg har et
   stort Slagtoffer for til Ære for Ba'al; enhver, der udebliver,
   skal bøde med Livet!" Men det var en Fælde, Jehu stillede, for
   at udrydde Ba'alsdyrkerne.
 20. Derpå sagde Jehu: "Helliger en festlig Samling til Ære for
   Ba'al!" Og de udråbte en festlig Samling.
 21. Og Jehu sendte Bud rundt i hele Israel, og alle Ba'alsdyrkerne
   uden Undtagelse indfandt sig; de begav sig til Ba'als Hus, og
   det blev fuldt fra Ende til anden.
 22. Så sagde han til Opsynsman den over Klædekammeret: "Tag en
   Klædning frem til hver af Ba'als dyrkerne!" Og han tog
   Klædningerne frem til dem.
 23. Så gik Jehu og Jonadab, Rekabs Søn, ind i Ba'als Hus; og han
   sagde til Ba'alsdyrkeme: "Se nu godt efter; at der ikke her
   iblandt eder findes nogen, som dyrker HERREN, men kun
   Ba'alsdyrkere!"
 24. Derpå gik han ind for at ofre Slagtofre og Brændofre. Men Jehu
   havde opstillet firsindstyve Mand udenfor og sagt: "Den, der
   lader nogen af de Mænd undslippe, som jeg overgiver i eders
   Hænder, skal bøde Liv for Liv!"
 25. Da han så var færdig med at ofre Brændofferet, sagde han til
   Livvagten og Høvedsmændene: "Gå nu ind og hug dem ned! Ikke een
   må slippe bort!" Og de huggede dem ned med Sværdet, og Livvagten
   og Høvedsmændene slængte dem bort; så gik de ind i Ba'alshusets
   inderste Rum,
 26. bragte Ba'alshusets Asjerastøtte ud og opbrændte den;
 27. og de nedbrød Ba'als Stenstøtte, rev Ba'als Hus ned og gjorde
   det til Nødtørftssteder, og, de er der den Dag i Dag.

 28. Således udryddede Jehu Ba'al af Israel.
 29. Men fra de Synder, Jeroboam, Nebats Søn, havde forledt Israel
   til, Guldkalvene i Betel og Dan, veg Jehu ikke.
 30. Og HERREN sagde til Jehu: "Fordi du har handlet vel og gjort,
   hvad der er ret i mine Øjne, og handlet med Akabs Hus ganske
   efter mit Sind, skal dine Sønner sidde på IsraelsTrone indtil
   fjerde Led!"
 31. Men Jehu tog ikke Vare på at følge HERRENs, Israels Guds, Lov af
   bele sit Hjerte; han veg ikke fra de Synder, Jeroboam havde
   forledt Israel til.

 32. På den Tid begyndte HERREN at rive Stykker fra Israel, og Hazael
   slog Israel i alle dets Grænseegne,
 33. Øst for Jordan, hele Gilead, Gaditernes, Rubeniternes og
   Manassiternes Land fra Aroer ved Amonflodens Bred, både Gilead
   og Basan.

 34. Hvad der ellers er at fortælle om Jehu, alt, hvad han gjorde, og
   alle hans Heltegerninger, står jo optegnet i Israels Kongers
   Krønike.
 35. Så lagde Jehu sig til Hvile hos sine Fædre, og man jordede ham i
   Samaria; og hans Søn Joahaz blev Konge i hans Sted.
 36. Den Tid, Jehu herskede over Israel, udgjorde otte og tyve År.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:59 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/12_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free