- Project Runeberg -  Bibelen /
Anden Kongebog 17

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Anden Kongebog 17

 1. I Kong Akaz af Judas tolvte Regeringsår blev Hosea, Elas Søn,
   Konge i Samaria over Israel, og han herskede ni År.
 2. Han gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, dog ikke som de
   Konger i Israel, der var før ham.
 3. Mod ham drog Assyrerkongen Salmanassar op, og Hosea underkastede
   sig og svarede ham Skat.
 4. Men siden opdagede Assyrerkongen, at Hosea var ved at stifte en
   Sammensværgelse, idet han sendte Sendebud til Kong So af Ægypten
   og ikke mere svarede Assyrerkongen den årlige Skat. Så berøvede
   Assyrerkongen ham Friheden og lod ham kaste i Fængsel.
 5. Assyrerkongen drog op og besatte hele Landet; han rykkede frem
   mod Samaria og belejrede det i tre År;
 6. og i Hoseas niende Regeringsår indtog Assyrerkongen Samaria,
   bortførte Israel til Assyrien og lod dem bosætte sig i Hala, ved
   Habor, Gozans Flod, og i Mediens Byer.

 7. Således gik det, fordi Israeliterne syndede mod HERREN deres
   Gud, der havde ført dem op fra Ægypten og udfriet dem af
   Ægypterkongen Faraos Hånd, og fordi de frygtede andre Guder;
 8. de fulgte de Folkeslags Skikke, som HERREN havde drevet bort
   foran Israeliterne, og de Kongers Skik, som Israel havde indsat;
 9. og Israeliterne udtænkte utilbørlige Ting mod HERREN deres Gud
   og byggede sig Offerhøje i alle deres Byer, lige fra Vagttårnene
   til de befæstede Byer;
 10. de rejste sig Stenstøtter og Asjerastøtter på alle høje Steder
   og under alle grønne Træer
 11. og tændte Offerild der på alle Høje ligesom de Folkeslag, HERREN
   havde ført bort foran dem, og øvede onde Ting, så at de krænkede
   HERREN;
 12. de dyrkede Afgudsbillederne, skønt HERREN havde sagt: "Det må I
   ikke gøre!"
 13. Og HERREN advarede Israel og Juda ved alle sine Profeter, alle
   Seerne, og sagde: "Vend om fra eders onde Færd og hold mine Bud
   og Anordninger i nøje Overensstemmelse med den Lov, jeg pålagde
   eders Fædre og kundgjorde eder ved mine Tjenere Profeterne!"
 14. Men de vilde ikke høre; de gjorde sig halsstarrige som deres
   Fædre, der ikke stolede på HERREN deres Gud;
 15. de lod hånt om hans Anordninger og den Pagt, han havde sluttet
   med deres Fædre, og om de Vidnesbyrd, han havde givet dem, og de
   holdt sig til Tomhed, så de blev til Tomhed, og efterlignede
   Folkeslagene rundt om dem, skønt HERREN havde pålagt dem ikke at
   gøre som de;
 16. de sagde sig løs fra HERREN deres Guds Bud og lavede sig støbte
   Billeder, to Tyrekalve; de lavede sig også Asjerastøtter, tilbad
   hele Himmelens Hær og dyrkede Ba'al:
 17. de lod deres Sønner og Døtre gå igennem Ilden, drev
   Spådomskunster og Sandsigeri og solgte sig til at gøre, hvad der
   er ondt i HERRENs Øjne, så de krænkede ham.
 18. Derfor blev HERREN såre fortørnet på Israel og drev dem bort fra
   sit Åsyn, så der ikke blev andet end Judas Stamme tilbage.
 19. Men heller ikke Juda holdt HERREN deres Guds Bud, men fulgte de
   Skikke, Israel havde indført.
 20. Derfor forkastede HERREN bele Israels Slægt, ydmygede dem, ga
   dem til Pris for Røvere og stødte dem til sidst bort fra sit
   Åsyn.

 21. Thi da Israel havde revet sig løs fra Davids Hus og gjort
   Jeroboam, Nebats Søn, til Konge, drog denne Israel bort fra
   HERREN og forledte dem til en stor Synd;
 22. og Israeliterne vandrede i alle de Synder, Jeroboam havde
   begået, og veg ikke derfra,
 23. så at HERREN til sidst drev Israel bort fra sit Åsyn, som han
   havde sagt ved alle sine Tjenere Profeterne; og Israel måtte
   vandre bort fra sit Land til Assyrien, hvor det er den Dag i
   Dag.

 24. Derefter lod Assyrerkongen Folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat og
   Sefarvajim komme og bosætte sig i Samarias Byer i Stedet for
   Israeliterne; og de tog Samaria i Besiddelse og bosatte sig i
   Byerne.
 25. Men den første Tid de boede der, frygtede de ikke HERREN; derfor
   sendte HERREN Løver iblandt dem, som dræbte dem.
 26. Da sendte de Assyrerkongen det Bud: "De Folk, du førte bort fra
   deres Hjem og lod bosætte sig i Samarias Byer, ved ikke,
   hvorledes Landets Gud skal dyrkes; derfor har han sendt Løver
   imod dem, og de dræber dem, fordi de ikke ved, hvorledes Landets
   Gud skal dyrkes!"
 27. Og Assyrerkongen bød: "Lad en af de Præster, jeg førte bort
   derfra, drage derhen, lad ham drage hen og bosætte sig der og
   lære dem, hvorledes Landets Gud skal dyrkes!"
 28. Så kom en af de Præster, de havde ført bort fra Samaria, og
   bosatte sig i Betel, og han lærte dem, hvorledes de skulde
   frygte HERREN.
 29. Men hvert Folk gav sig til at lave sig sin egen Gud og stillede
   ham op i Offerhusene på Højene, som Samaritanerne havde opførf,
   hvert Folk i sin By, hvor de havde bosat sig;
 30. Folkene fra Babel lavede Sukkot-Benot, Folkene fra Kuta Nergal,
   Folkene fra Hamat Asjima,
 31. Avvijiterne Nibhaz og Tartak, og Sefarviterne brændte deres Børn
   til Ære for Adrammelek og Anammelek, Sefarvajims Guder.
 32. Men de frygtede også HERREN og indsatte Folk at deres egen Midte
   til Præstr ved Offerhøjene, og disse ofrede for dem i
   Offerhusene på Højene.
 33. De frygte de HERREN, men dyrkede også deres egne Guder på de
   Folkeslags Vis, de var ført bort fra.

 34. Endnu den Dag i Dag følger de deres gamle Skikke. De frygtede
   ikke HERREN og handlede ikke efter de Anordninger og Lovbud, de
   havde fået, eller efter den Lov og det Bud, HERREN havde givet
   Jakobs Sønner, han, hvem han gav Navnet Israel.
 35. Og HERREN havde sluttet en Pagt med dem og givet dem det Bud: "I
   må ikke frygte andre Guder eller tilbede dem, ikke dyrke dem
   eller ofre til dem;
 36. men HERREN, som førte eder ud af Ægypten med vældig Kraft og
   udstrakt Arm, ham skal I frygte, ham skal I tilbede, og til ham
   skal I ofre!
 37. De Anordninger og Lovbud, den Lov og det Bud, han har opskrevet
   for eder, skal I omhyggeligt holde til alle Tider, og I må ikke
   frygte andre Guder!
 38. Den Pagt, han har sluttet med eder, må I ikke glemme, og I må
   ikke frygte andre Guder;
 39. men HERREN eders Gud skal I frygte, så vil han fri eder af alle
   eders Fjenders Hånd!"
 40. Dog vilde de ikke høre, men blev ved at handle som før.

 41. Således frygtede disse Folkeslag HERREN, men dyrkede tillige
   deres udskårne Billeder; og deres Børn og Børnebørn gør endnu
   den Dag i Dag som deres Fædre.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:00 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/12_17.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free