- Project Runeberg -  Bibelen /
Anden Kongebog 19

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Anden Kongebog 19

 37. Derpå gik Paladsøversten Eljakim, Hilkijas Søn, Statsskriveren
   Sjebna og Kansleren Joa, Asafs Søn, med sønderrevne Klæder til
   Ezekias og meddelte ham, hvad Rabsjake havde sagt.
 1. Da Kong Ezekias hørte det, sønderrev han sine Klæder, hyllede
   sig i Sæk og gik ind i HERRENs Hus.
 2. Og han sendte Paladsøversten Eljakim og Statsskriveren Sjebna og
   Præsternes Ældste, hyllet i Sæk, til Profeten Esajas, Amoz's
   Søn,
 3. for at sig til ham: "Ezekias lader sige: En Nødens, Tugtelsens
   og Forsmædelsens Dag er denne dag, thi Barnet er ved at fødes,
   men der er ikke Kraft til at bringe det til Verden!
 4. Dog vil HERREN din Gud måske høre alt, hvad Rabsjake har sagt,
   han, som er sendt af sin Herre, Assyrerkongen, for at håne den
   levende Gud, og måske vil han straffe ham for de Ord, som HERREN
   din Gud har hørt - gå derfor i Forbøn for den Rest, der endnu er
   tilbage!"
 5. Da Kong Ezekias's Folk kom til Esajas,
 6. sagde han til dem: "Således skal I svare eders Herre: Så siger
   HERREN: Frygt ikke for de Ord, du har hørt, som Assyrerkongens
   Trælle har hånet mig med!
 7. Se, jeg vil indgive ham en Ånd, og han skal få en Tidende at
   høre, så han vender tilbage til sit Land, og i hans eget Land
   vil jeg fælde ham med Sværdet!"

 8. Rabsjake vendte så tilbage og traf Assyrerkongen i Færd med at
   belejre Libna; thi han havde hørt, at Kongen var brudt op fra
   Lakisj.

 9. Så fik han Underretning om, at Kong Tirhaka af Ætiopien var
   rykket ud for at angribe ham, og han sendte atter Sendebud til
   Ezekias og sagde:
 10. "Således skal I sige til Kong Ezekias af Juda: Lad ikke din Gud,
   som du slår din Lid til, vildlede dig med at sige, at Jerusalem
   ikke skal gives i Assyrerkongens Hånd!
 11. Du har jo dog hørt, hvad Assyrerkongerne har gjort ved alle
   Lande, hvorledes de har lagt Band på dem - og du skulde kunne
   undslippe!
 12. De Folk, mine Fædre tilintetgjorde, Gozan, Haran, Rezef og
   Folkene fra Eden i Telassar, har deres Guder kunnet frelse dem?
 13. Hvor er Kongen af Hamat, Kongen af Arpad eller Kongen af La'ir,
   Sefarvajim, Hena og Ivva?"

 14. Da Ezekias havde modtaget Brevet af Sendebudenes Hånd og læst
   det, gik han op i HERRENs Hus og bredte det ud for HERRENs Åsyn.
 15. Derpå bad Ezekias den Bøn for HERRENs Åsyn: "HERRE, Israels Gud,
   du, som troner over heruberne, du alene er Gud over alle Jordens
   Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!
 16. Bøj nu dit Øre, HERRE, og lyt, åbn dine Øjne, HERRE, og se! Læg
   Mærke til de Ord, Sankerib har sendt hid for at spotte den
   levende Gud!
 17. Det er sandt, HERRE, at Assyrerkongerne har tilintetgjort de
   Folk og deres Lande
 18. og kastet deres Guder i Ilden; men de er ikke Guder, kun
   Menneskehænders Værk af Træ eller Sten, derfor kunde de ødelægge
   dem.
 19. Men frels os nu, HERRE vor Gud, af hans Hånd, så alle Jordens
   Riger kan kende, at du, HERRE, alene er Gud!"

 20. Så sendte Esajas, Amoz's Søn, Bud til Ezekias og lod sige: "Så
   siger HERREN, Israels Gud: Din Bøn angående Assyrerkongen
   Sankerib har jeg hørt!"
 21. Således lyder det Ord, HERREN talede imod ham: Hun håner, hun
   spotter dig, Jomfruen, Zions Datter, Jerusalems Datter ryster på
   Hovedet ad dig!
 22. Hvem har du hånet og smædet, mod hvem har du løftet din Røst?
   Mod Israels Hellige løfted i Hovmod du Blikket!
 23. Ved dine Sendebud håned du HERREN og sagde: "Med mine talløse
   Vogne besteg jeg Bjergenes Højder, Libanons afsides Egne; jeg
   fælded dets Cedres Højskov, dets ædle Cypresser, trængte frem
   til dets øverste Raststed, dets Havers Skove.
 24. Fremmed Vand grov jeg ud, og jeg drak det, tørskoet skred jeg
   over Ægyptens Strømme!"
 25. Har du ej hørt det? For længst kom det op i min Tanke, jeg lagde
   det fordum til Rette, nu lod jeg det ske, og du gjorde murstærke
   Byer til øde Stenhobe,
 26. mens Folkene grebes i Afmagt af Skræk og Skam, blev som Græsset
   på Marken, det spirende Grønne, som Græs på Tage, som Mark for
   Østenvinden. Jeg ser, når du rejser
 27. og sætter dig, ved, når du går og kommer.
 28. Fordi du raser imod mig, din Trods er mig kommet for Øre, lægger
   jeg Ring i din Næse og Bidsel i Munden og fører dig bort ad
   Vejen, du kom!

 29. Og dette skal være dig Tegnet: I År skal man spise, hvad der
   såed sig selv, og Året derpå, hvad der skyder af Rode, tredje År
   skal man så oghøste, plante Vin og nyde dens Frugt.

 30. Den bjærgede Rest af Judas Hus slår atter Rødder forneden og
   bærer sin Frugt foroven; thi fra Jerusalem udgår en Rest, en
   Levning fra Zions Bjerg.
 31. HERRENs Nidkærhed virker dette.

 32. Derfor, så siger HERREN om Assyrerkongen: I Byen her skal han ej
   komme ind, ej sende en Pil herind, ej nærme sig den med Skjolde
   eller opkaste Vold imod dem;
 33. ad Vejen, han kom, skal han gå igen, i Byen her skal han ej
   komme ind så lyder det fra HERREN.
 34. Jeg værner og frelser denne By for min og min Tjener Davids
   Skyld!

 35. Samme Nat gik HERRENs Engel ud og ihjelslog i Assyrernes Lejr
   185000 Mand; og se, næste Morgen tidlig lå de alle døde.
 36. Da brød Assyrerkongen Sankerib op, vendte hjem og blev siden i
   Nineve.
 37. Men da han engang tilbad i sin Gud Nisroks Hus, slog Adrammelek
   og Sarezer ham ihjel med deres Sværd, hvorefter de flygtede til
   Ararats Land; og hans Søn Asarhaddon blev Konge i hans Sted.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:00 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/12_19.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free