- Project Runeberg -  Bibelen /
Første Krønikebog 1

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Første Krønikebog 1

 1. Adam, Set Enosj,
 2. Kenan, Mahalal'el, Jered,
 3. Enok, Metusalem, Lemek,
 4. Noa, Sem, Kam og Jafet.
 5. Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og
   Tiras.
 6. Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma.
 7. Javans Sønner: Elisja, Tarsis, Kitæerne og Rodosboerne.

 8. Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.
 9. Kusj' Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas
   Sønner: Saba og Dedan.
 10. Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.
 11. Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
 12. Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og
   Kaftorerne.
 13. Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het,
 14. Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,
 15. Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,
 16. Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne.

 17. Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner:
   Uz, Hul, Geter og Masj.
 18. Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;
 19. Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid
   adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.
 20. Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,
 21. Hadoram, Uzal, Dikla,
 22. Ebal, Abimael, Saba,
 23. Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner.
 24. Sems Sønner: Arpaksjad, Sjela,
 25. Eber, Peleg, Re'u,
 26. Serug, Nakor, Tara
 27. og Abram, det er Abraham.

 28. Abrahams Sønner: Isak og Ismael.
 29. Dette er deres Slægtebog: Ismaels førstefødte Nebajot, dernæst
   Kedar, Adbe'el, Mibsam,
 30. Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema,
 31. Jetur, Nafesj og Kedma. Det var Ismaels Sønner.
 32. De Sønner, som Abrahams Medhustru Hetura fødte: Zimran, Joksjan,
   Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua. Joksjans Sønner: Saba og Dedan.
 33. Midjans Sønner: Efa, Efer, Hallok, Ahida og Elda'a. Alle disse
   var Keturas Sønner.
 34. Abraham avlede Isak. Isaks Sønner: Jakob og Esau.

 35. Esaus Sønner: Elifaz, Re'uel, Je'usj, Jalam og Kora.
 36. Elifaz's Sønner: Teman, Omar, Zef, Gatam, Kenaz, Timna og
   Amalek.
 37. Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza.
 38. Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og
   Disjan.
 39. Iotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna.
 40. Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjeft og Onam. Zib'ons
   Sønner: Ajja og Ana.
 41. Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og
   Keran.
 42. Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og
   Aran.

 43. Følgende var de Konger, der herskede i Edoms, Land, før
   Israeliterne fik Konger: Bela, Beors Søn; hans By hed Dinhaba.
 44. Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans
   Sted.
 45. Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans
   Sted.
 46. Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det
   var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed
   Avit.
 47. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.
 48. Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans
   Sted.
 49. Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.
 50. Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad Konge i hans Sted; hans By hed
   Pa'i, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en
   Datter af Mezahab.
 51. DaHadad døde, fremtrådte Edoms Stammehøvdinger: Høvdingerne
   Timna, Alja, Jetet,
 52. Oholibama, Ela, Pioon,
 53. Kenaz, Teman, Mibzar,
 54. Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:00 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/13_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free