- Project Runeberg -  Bibelen /
Første Krønikebog 2

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Første Krønikebog 2

 1. Israels Sønner var følgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar,
   Zabulon,
 2. Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Aser.

 3. Judas Sønner: Er, Onan og Sjela; disse tre fødtes ham af
   Kana'anæer kvinden Batsjua. Men Er, Judas førstefødte, var
   HERREN imod, og han lod ham dø.
 4. Derpå fødte Judas Sønnekone Tamar ham Perez og Zera, så at Judas
   Sønner i alt var fem.

 5. Perez's Sønner: Hezron og Hamul.
 6. Zeras Sønner: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Darda, i alt fem.
 7. Karmis Sønner: Akar, der styrtede Israel i Ulykke, idet han
   forgreb sig på det Gods, der var lagt Band på.
 8. Etans Sønner: Azarja.
 9. Hezrons Sønner, som fødfes ham: Jerame'el, Ram og Kelubaj.

 10. Ram avlede Amminadab; Amminadab avlede Nahasjon, Judæernes
   Øverste;
 11. Nahasjon avlede Salma; Salma avlede Boaz;
 12. Boaz avlede Obed; Obed avlede Isaj;
 13. Isaj avlede sin førstefødte Eliab, sin anden Søn Abinadab, sin
   tredje Søn, Sjim'a,
 14. sin fjerde Søn Netan'el, sin femte Søn Raddaj,
 15. sin sjette Søn Ozem og sin syvende Søn David;
 16. deres Søstre var Zeruja og Abigajil. Zerujas Sønner: Absjaj,
   Joab og Asa'el, tre.
 17. Abigajil fødte Amasa, hvis Fader var Ismaeliten Jeter.

 18. Hezrons Søn Kaleb avlede med sin Hustru Azuba Jeriot; og hendes
   Sønner var følgende: Jesjer, Sjobab og Ardon.
 19. Da Azuba døde, ægtede Kaleb frat, som fødte ham Hur.
 20. Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezal'el.
 21. Derefter gik Hezron ind til Gileads Fader Makirs Datter, som han
   ægtede, da han var tredsindstyve År gammel, og hun fødte ham
   Segub.
 22. Segub avlede Ja'ir, som ejede tre og tyve Byer i Gileads Land.
 23. Men Gesjur og Aram fratog dem Ja'irs Teltbyer, Kenat med
   Småbyer, tresindstyve Byer. Alle disse var Gileads Fader Makirs
   Sønner.
 24. Efter Hezrons Død gik Kaleb ind til sin Fader Hezrons Hustru
   Efrata, og hun fødte ham Asjhur, der blev Fader til Tekoa.

 25. Jerame'els, Hezrons førstefødtes, Sønner: Ram, den førstefødte,
   dernæst Buna, Oren og Ozem, hans Brødre.
 26. Og Jerame'el havde en anden Hustru ved Navn Atara, som var Moder
   til Onam.
 27. Rams, Jerame'els førstefødtes, Sønner: Ma'az, Jamin og Eker.
 28. Onams Sønner: Sjammaj og Jada. Sjammajs Sønner: Nadab og
   Abisjur.
 29. Abisjurs Hustru hed Abihajil; hun fødte ham Aban og Molid.
 30. Nadabs Sønner: Seled og Appajim; Seled døde barnløs.
 31. Appajims Sønner: Jisj'i. Jisj'is Sønner: Sjesjan. Sjesjans
   Sønner: Alaj.
 32. Sjammajs Broder Jadas Sønner: Jeter og Jonatan. Jeter døde
   barnløs.
 33. Jonatans Sønner: Pelet og Zaza. Det var Jerame'els Efterkommere.

 34. Sjesjan havde kun Døtre, ingen Sønner. Men Sjesjan havde en
   ægyptisk Træl ved Navn Jarha,
 35. og Sjesjan gav sin Træl Jarha sin Datter til Ægte, og hun fødte
   ham Attaj.
 36. Attaj avlede Natan; Natan avlede Zabad;
 37. Zabad avlede Eflal; Eflal avlede Obed;
 38. Obed avlede Jehu; Jehu avlede Azarja;
 39. Azarja avlede Helez; Helez avlede El'asa;
 40. El'asa avlede Sismaj; Sismaj avlede Sjallum;
 41. Sjallum avlede Jekamja; Jekamja avlede Elisjama.

 42. Jerame'els Broder Kalebs Sønner: Maresja, hans førstefødte, som
   var Fader til Zif. Maresjas Sønner: Hebron.
 43. Hebrons Sønner: Kora, Tappua, Rekem og Sjema.
 44. Sjema avlede Raham, der var Fader til Jorke'am. Rekem avlede
   Sjammaj.
 45. Sjammajs Søn var Maon, som var Fader til Bet-Zur.
 46. Kalebs Medhustru Efa fødte Karan, Moza og Gazez; Karan avlede
   Gazez.
 47. Jadajs Sønner: Regem, Jotam, Gersjan, Pelet, Efa og Sja'af.
 48. Halebs Medhustru Ma'aka fødfe Sjeber og Tirhana.
 49. Sja'af, Madmannasader, avlede Sjeva, Makbenas Fader og Gibeas
   Fader. Kalebs Datter var Aksa.

 50. Det var Halebs Efterkommere. Hurs, Efratas førstefødtes, Sønner:
   Sjobal, Kirjat-Jearims Fader,
 51. Salma, Betlehems Fader, og Haref, Bef-Gaders Fader.
 52. Sjobal, Birjat-Jearims Fader, havde følgende Sønner: Reaja,
   Halvdelen af Manahatiterne.
 53. Kirjat-Jearims Slægter: Jitriterne, Putiterne, Sjumatiterne og
   Misjraiterne; fra dem udgik Zor'atiterne og Esjtaoliterne.
 54. Salmas Sønner: Betlehem, Netofatiterne, Atarot-Bet-Joab,
   Halvdelen af Manahatiterne og Zor'iterne.
 55. De i Jabez bosatte skriftlærdes Slægter: Tir'atiterne,
   Sjim'atiterne og Sukatiterne, det er Kiniterne, som nedstammede
   fra Hammat, Rekabs Slægts Fader.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:00 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/13_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free