- Project Runeberg -  Bibelen /
Første Krønikebog 9

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Første Krønikebog 9

 1. Alle Isreaeliter blev indført i Slægtebøger og findes optegnede
   i Israels Kongers Bog. Men Juda blev ført i Landflygtighed til
   Babel for sin Utroskabs Skyld.
 2. De tidligere Indbyggere, som levede på deres Ejendom i deres
   Byer: Israel, Præsterne, Leviterne og Tempeltrællene.
 3. I Jerusalem boede af Judæere, Benjaminiter, Efraimiter og
   Manassiter følgende.
 4. Af Judæerne: Utaj, en Søn af Ammihud, en Søn af Omri, en Søn af
   Imri, en Søn af Bani, en af Judas Søn Perez's Sønner.
 5. Af Sjelaniterne: Den førstefødte Asaja og hans Sønner.
 6. Af Zeraiterne: Je'uel og deres Brødre, 690.
 7. Af Benjaminiterne: Sallu, en Søn af Mesjullam, en Søn af
   Hodavja, en Søn af Hassenua;
 8. Jibneja, en Søn af Jeroham; Ela, en Søn af Mikris Søn Uzzi;
   Mesjullam, en Søn af Sjefatja, en Søn af Re'uel, en Søn af
   Jibneja;
 9. desuden deres Brødre efter deres Slægter, 956. Alle disse Mænd
   var Overhoveder for deres Fædrenehuse.

 10. Af Præsterne: Jedaja, Jojarib, Jakin,
 11. Azarja, en Søn af Hilkija, en Søn af Mesjullam, en Søn af Zadok,
   en Søn af Merajot, en Søn af Ahitub, Øversten over Guds Hus;
 12. Adaja, en Søn af Jeroham, en Søn af Pasjhur, en Søn af Malkija;
   Masaj, en Søn af Adiel, en Søn at Jazera, en Søn af Mesjullam,
   en Søn af Mesjillemit, en Søn af Immer;
 13. desuden deres Brødre, Overhovederne for deres Fædrenehuse, 1760,
   dygtige Mænd til Tjenesten i Guds Hus.

 14. Af Leviterne: Sjemaja, en Søn af Hassjub, en Søn at Azrikam, en
   Søn af Hasjabja af Merariterne,
 15. Bakbakkar, Heresj, Galal, Mattanja en Søn af Mika, en Søn af
   Zikri, en Søn af Asaf,
 16. Obadja, en Søn af Sjemaja, en Søn af Galal, en Søn af Jedutun,
   og Berekja, en Søn af Asa, en Søn af Elkana, som boede i
   Netofatiternes Landsbyer.
 17. Dørvogterne: Sjallum, Akkub, Talmon og Ahiman og deres Brødre;
   Sjallum var Overhovedet
 18. og har endnu sin Plads ved Kongeporten mod Øst. Det var
   Dørvogterne i Leviternes Lejre.
 19. Sjallum, en Søn af Kore, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Hora, og
   hans Brødre af hans Fædrenehus, Koraiterne, havde Vagttjenesten
   ved Teltets Tærskler; deres Fædre havde nemlig holdt Vagt ved
   Indgangen til HERRENs Lejr;
 20. Pinehas, Eleazars Søn - HERREN være med ham! - var fordum deres
   Øverste;
 21. Mesjelemjas Søn Zekarja var Dørvogter ved Indgangen til
   Åbenbaringsteltet.
 22. Tilsammen udgjorde de, der var udvalgt til at holde Vagt ved
   Tærsklerne, 212. De indførtes i de res Slægtebøger i deres
   Landsbyer. David og Seeren Samuel indsatte dem i deres Embede;
 23. de og deres Sønner holdt Vagt ved Portene til HERRENs Hus,
   Teltboligen.
 24. Dørvogterne stod mod alle fire Verdenshjørner, mod Øst, Vest,
   Nord og Syd,
 25. og deres Brødre i deres Landsbyer skulde fra Tid til anden, syv
   Dage ad Gangen, møde for at stå dem bi;
 26. thi hine fire Øverster for Dørvogterne gjorde stadig
   Tjeneste. Det var Leviferne. Fremdeles havde de Tilsyn med
   Kamrene og Forrådsrummene i Guds Hus,
 27. og de overnattede rundt omkring Guds Hus, thi de havde det Hverv
   at holde Vagt, og de skulde lukke op hver Morgen.
 28. Nogle af dem havde Tilsyn med de til Tjenesten hørende Ting og
   talte dem, både når de gemte dem hen, og når de tog dem frem.
 29. Andre var sat til at føre Tilsyn med Tingene, alle de hellige
   Ting, og med Hvedemelet, Vinen, Olien, Røgelsen og de
   vellugtende Stoffer.
 30. Nogle af Præsternes Sønner lavede Salven af de vellugtende
   Stoffer.
 31. En af Leviterne, Mattitja, Koraiten Sjallums førstefødte
   Søn. havde det Hverv at tillave Bagværket.
 32. Nogle af deres Brødre Kehatiterne havde Tilsyn med Skuebrødene
   og skulde lægge dem til Rette hver Sabbat.

 33. Det var Sangerne, Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse. De
   opholdt sig i Kamrene, fri for anden Gerning, da de havde
   Tjeneste Dag og Nat.

 34. Det var Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse, Overhoveder
   efter deres Slægter. De boede i Jerusalem.

 35. I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka;
 36. hans førstefødfe Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner,
   Nadab,
 37. Gedor, Ajo, Zekarja og Miklot.
 38. Miklot avlede Sjim'am. Også de boede over for deres Brødre
   sammen med deres Brødre i Jerusalem.
 39. Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan,
   Malkisjua, Abinadab og Esjba'al.
 40. Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika.
 41. Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz.
 42. Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og
   Zimri. Zimri avlede Moza.
 43. Moza avlede Bin'a, hans Søn var Refaja, hans Søn El'asa, hans
   Søn Azel.
 44. Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru,
   Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; det var Azels Sønner.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:00 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/13_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free