- Project Runeberg -  Bibelen /
Anden Krønikebog 20

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Anden Krønikebog 20

 1. Siden hændte det sig, at Moabiterne og ammoniterne sammen med
   Folk fra Maon drog i Krig mod Josafat.
 2. Og man kom og bragte Josafat den Efterretning: "En vældig
   Menneskemængde rykker frem imod dig fra Egnene binsides Havet),
   fra Edom, og de står allerede i Hazazon-Tamar (det er En-Gedi)!"
 3. Da grebes Josafat af Frygt, og han vendte sig til HERREN og
   søgte ham og lod en Faste udråbe i bele Juda.
 4. Så samledes Judæerne for at søge Hjælp hos HERREN; også fra alle
   Judas Byer kom de for at søge HERREN.
 5. Men Josafat trådte frem i Judas og Jerusalems Forsamling i
   HERRENs Hus foran den nye Forgård
 6. og sagde: "HERRE, vore Fædres Gud! Er du ikke Gud i Himmelen, er
   det ikke dig, der hersker over alle Hedningerigerne? I din Hånd
   er Kraft og Styrke, og mod dig kan ingen holde Stand!
 7. Var det ikke dig, vor Gud, der drev dette Lands Indbyggere bort
   foran dit Folk Israel og gav din Ven Abrahams Efterkommere det
   for evigt?
 8. Og de bosatte sig der og byggede dig der en Helligdom for dit
   Navn, idet de sagde:
 9. Hvis Ulykke rammer os, Sværd, Straffedom, Pest eller Hungersnød,
   vil vi træde frem foran dette Hus og for dit Åsyn, thi dit Navn
   bor i dette Hus, og råbe til dig om Hjælp i vor Nød, og du vil
   høre det og frelse os!
 10. Se nu, hvorledes Ammoniterne og Moabiterne og de fra Se'irs
   Bjerge, hvem du ikke tillod Israeliterne at angribe, da de kom
   fra Ægypten, tværtimod holdt de sig tilbage fra dem og
   tilintetgjorde dem ikke,
 11. se nu, hvorledes de gengælder os det med at komme for at drive
   os bort fra din Ejendom, som du gav os i Eje!
 12. Vor Gud, vil du ikke holde Dom over dem? Thi vi er afmægtige
   over for denne vældige Menneskemængde, som kommer over os; vi
   ved ikke, hvad vi skal gøre, men vore Øjne er vendt til dig!"

 13. Medens nu alle Judæerne stod for HERRENs Åsyn med deres
   Familier, Kvinder og Børn,
 14. kom HERRENs Ånd midt i Forsamlingen over Leviten Jahaziel, en
   Søn af Zekarja, en Søn af Benaja, en Søn af Je'iel, en Søn af
   Mattanja, af Asafs Sønner,
 15. og han sagde: "Lyt til, alle I Judæere, Jerusalems Indbyggere og
   Kong Josafat! Så siger HERREN til eder: Frygt ikke og forfærdes
   ikke for denne vældige Menneskemængde, thi Kampen er ikke eders,
   men Guds!
 16. Drag i Morgen ned imod dem; se, de er ved at stige op ad Vejen
   ved Hazziz, og I vil træffe dem ved Enden af Dalen østen for
   Jeruels Ørken.
 17. Det er ikke eder, der skal kæmpe her; stil eder op og bliv
   stående, så skal I se, hvorledes HERREN frelser eder, I Judæere
   og Jerusalems Indbyggere! Frygt ikke og forfærdes ikke, men
   drag i Morgen imod dem, og HERREN vil være med eder!"
 18. Da bøjede Josafat sig med Ansigtet til Jorden, og alle Judæerne
   og Jerusalems Indbyggere faldt ned for HERREN og tilbad ham;
 19. men Leviterne af Keh'atiternes og Koraiternes Sønner stod op for
   at lovprise HERREN, Israels Gud, med vældig Røst.

 20. Tidligt næste Morgen drog de ud til Tekoas Ørken; og medens de
   drog ud, stod Josafat og sagde: "Hør mig, I Judæere og
   Jerusalems Indbyggere! Tro på HERREN eders Gud, og I skal blive
   boende, tro på hans Profeter, og Lykken skal følge eder!"
 21. Og efter at have rådført sig med Folket opstillede han Sangere
   til med Ordene "lov HERREN, thi hans Miskundhed varer
   evindelig!" at lovprise HERREN i helligt Skrud, medens de drog
   frem foran de væbnede.
 22. Og i samme Stund de begyndte med Jubelråb og Lovsang, lod HERREN
   et Baghold komme over Ammoniterne, Moabiterne og dem fra Se'irs
   Bjerge, der rykkede frem mod Juda, så de blev slået.
 23. Ammoniterne og Moabiterne angreb dem, der boede i Se'irs Bjerge,
   og lagde Band på dem og tilintetgjorde dem, og da de var færdige
   med dem fra Se'ir, gav de sig til at udrydde hverandre.

 24. Da så Judæerne kom op på Varden, hvorfra man ser ud over
   Ørkenen, og vendte Blikket mod Menneskemængden, se, da lå deres
   døde Kroppe på Jorden, ingen var undsluppet.
 25. Så kom Josafat og hans Folk hen for at udplyndre dem, og de
   fandt en Mængde Kvæg, Gods, Klæder og kostbare Ting. De røvede
   så meget, at de ikke kunde slæbe det bort, og brugte tre Dage
   til at plyndre; så meget var der.
 26. Den fjerde Dag samledes de i Berakadalen, thi der lovpriste de
   HERREN, og derfor kaldte man Stedet Berakadalen, som det hedder
   den Dag i Dag.
 27. Derpå vendte alle Folkene fra Juda og Jerusalem med Josafat i
   Spidsen om og drog tilbage til Jerusalem med Glæde, thi HERREN
   havde bragt dem Glæde over deres Fjender;
 28. og med Harper, Citre og Trompeter kom de lil Jerusalem, til
   HERRENs Hus.
 29. Men en Guds Rædsel kom over alle Lande og Riger, da de hørte, at
   HERREN havde kæmpet mod Israels Fjender.
 30. Således fik Josafats Rige Fred, og hans Gud skaffede ham Ro til
   alle Sider.

 31. Josafat var fem og tredive År gammel, da han blev Konge over
   Juda, og han herskede fem og tyve År i Jerusalem. Hans Moder hed
   Azuba og var Datter af Sjilhi.
 32. Han vandrede i sin Fader Asas Spor og veg ikke derfra, idet han
   gjorde, hvad der var ret i HERRENs Øjne.
 33. Kun blev Offerhøjene ikke fjernet, og Folket vendte endnu ikke
   Hjertet til deres Fædres Gud.

 34. Hvad der ellers er at fortælle om Josafaf fra først til sidst,
   står jo optegnet i Jehus, Hananis Søns, Krønike, som er optaget
   i Bogen om Israels Konger.

 35. Senere slog Kong Josafat af Juda sig sammen med Kong Ahazja af
   Israel, der var ugudelig i al sin Færd;
 36. han slog sig sammen med ham om at bygge Skibe, der skulde sejle
   til Tarsis. De byggede Skibe i Ezjongeber.
 37. Men Eliezer, Dodavahus Søn, fra Maresja profeterede mod Josafat
   og sagde: "Fordi du har slået dig sammen med Ahazja, vil HERREN
   gøre dit Værk til intet!" Og Skibene gik under og nåede ikke
   Tarsis.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:01 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/14_20.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free