- Project Runeberg -  Bibelen /
Ezra 10

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ezra 10

 1. Medens Ezra nu under Bøn og Syndsbekendelse grædende kastede sig
   ned foran Guds Hus, samlede en stor Skare Israeliter sig om ham,
   både Mænd, Kvinder og Børn, thi Folket græd heftigt.
 2. Derpå tog Sjekanja, Jehiels Søn, af Elams Efterkommere til Orde
   og sagde til Ezra: Vi har været froløse mod vor Gud ved at
   hjemføre fremmede Kvinder af Hedningerne i Landet. Men trods alt
   er der endnu Håb for Israel.
 3. Lad os slutte Pagt for vor Gud om at skille os af med alle vore
   fremmede Kvinder og deres Børn efter min Herres Bestemmelse og
   deres, som bæver for Guds Bud, og lad der blive handlet efter
   Loven!
 4. Stå op, thi det er dig, der skal tage dig af Sagen, og vi vil
   stå dig bi; vær frimodig og tag fat!
 5. Da stod Ezra op og tog Præsternes, Leviternes og hele Israels
   Øverster i Ed på, at de vilde handle således, og de aflagde
   Eden.
 6. Derpå rejste Ezra sig fra Pladsen foran Guds Hus og begav sig
   til Johanans, Eljasjibs Søns, Kammer, hvor han tilbragte Natten;
   han hverken spiste eller drak, fordi han græmmede sig over
   Troløsheden hos dem, der havde været i Landflygtighed.

 7. Derpå lod man kundgøre i Juda og Jerusalem forætlle dem, der
   havde været i Landflygtighed, at de skulde give Møde i
   Jerusalem;
 8. og enhver, som ikke indfandt sig Tredjedagen derefter ifølge
   Øversternes og de Ældstes Bestemmelse, al hans Ejendom skulde
   der lægges Band på, og han selv skulde udelukkes fra deres
   Forsamling, der havde været i Landflygtighed.
 9. Så samledes alle Mænd af Juda og Benjamin på Tredjedagen i
   Jerusalem; det var den tyvende Dag i den niende Måned; og alt
   Folket stillede sig op på den åbne Plads ved Guds Hus, skælvende
   både for Sagens Skyld og som Følge af Regnskyllene.
 10. Derpå stod Præsten Ezra op og sagde til dem: "I har forbrudt
   eder ved at hjemføre fremmede Kvinder og således øget Israels
   Syndeskyld;
 11. så bekend da nu eders Synd for HERREN, eders Fædres Gud, og gør
   hans Vilje; skil eder ud fra Hedningerne i Landet og fra de
   fremmede Kvinder!"
 12. Og hele Forsamlingen svarede med høj Røst: "Som du siger, bør vi
   gøre!
 13. Men Folket er talrigt, og det er Vinterregnens Tid, så vi kan
   ikke blive stående her ude; og Sagen kan heller ikke afgøres på
   en Dag eller to, da vi har forbrudt os højligen her.
 14. Lad derfor Øversterne for hele vor Forsamling give Møde og lad
   alle dem, der i vore Byer har hjemført fremmede Kvinder,
   indfinde sig til en fastsat Tid, ledsaget af de enkelte Byers
   Ældste og Dommere, for at vi kan blive friet fra vor Guds Vrede
   i denne Sag!
 15. Kun Jonatan, Asa'els Søn, og Jazeja, Tikvas Søn, satte sig
   derimod med Støtte fra Mesjullam og Leviten Sjabbetaj.
 16. Men de, der havde været i Landflygtighed, handlede derefter; og
   Præsten Ezra udvalgte sig nogle Mænd, Overhovederne for de
   enkelte Fædrenehuse, alle med Navns Nævnelse. Disse holdt da
   Møde den første Dag i den tiende Måned for at undersøge Sagen,
 17. og de var færdige med alle de Mænd, som havde bjemført fremmede
   Kvinder, til den første Dag i den første Måned.

 18. Blandt Præsterne fandtes følgende, der havde hjemført fremmede
   Kvinder: Af Jesuas, Jozadaks Søns, Efterkommere og hans Brødre
   Ma'aseja, Eliezer, Jarib og Gedalja;
 19. disse gav deres Hånd på at ville sende deres Hustruer bort, og
   deres Skyldoffer var en Væder for deres Syndeskyld.
 20. Af fmmers Efterkommere: Hanani og Zebadja.
 21. Af Harims Efterkommere: Ma'aseja, Elija, Sjemaja, Jehiel og
   Uzzija.
 22. Af Pasjhurs Efterkommere: Eljoenaj, Ma'aseja, Jisjmael,
   Netan'el, Jozabad og El'asa.
 23. Af Leviterne: Jozabad, Sjim'i. Kelaja, det er Kelita, Petaja,
   Juda og Eliezer.
 24. Af Tempelsangerne: Eljasjib og Zakkur. Af Dørvogterne Sjallum,
   Telem og Uri.
 25. Af Israel: Af Par'osj's Efterkommere: Ramja, Jizzija, Malkija,
   Mijjamin, El'azar, Malkija og Benaja.
 26. Af Elams Efterkommere: Mattanja, Zekarja, Jehiel, Abdi, Jeremot
   og Elija.
 27. Af Zattus Efterkommere:Fljoenaj, Eljasjib, Mattanja, Jeremot,
   Zåd og Aziza.
 28. Af Bebajs Efterkommere: Johanan, Hananja, Zabbaj og Atlaj.
 29. Af Banis Efterkommere: Mesjullam, Malluk, Adaja, Jasjub, Sjeal
   og Ramot.
 30. Af Pahat-Moabs Efterkommere: Adna, Kelal, Benaja, Ma'aseja,
   Mattanja, Bezal'el, Binnuj og Menassje.
 31. Af Harims Efterkommere: Eliezer, Jissjija, Malkija, Sjemaja,
   Sjim'on,
 32. Binjamin, Malluk og Sjemarja.
 33. Af Hasjums Efterkommere: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelef,
   Jeremaj, Menassje og Sjim'i.
 34. Af Banis Efterkommere: Ma'adaj, Amram, Uel,
 35. Benaja, Bedeja, Keluhu,
 36. Vanja, Meremot, Eljasjib,
 37. Mattanja, Mattenaj og Ja'asaj.
 38. Af Binnujs Efterkommere: Sjim'i,
 39. Sjelemja, Natan, Adaja,
 40. Maknadbaj, Sjasjaj, Sjaraj,
 41. Azar'el, Sjelemja, Sjemarja,
 42. Sjallum, Amarja og Josef.
 43. Af Nebos Efterkommere: Je'iel, Mattitja, Zåd, Zebina, Jaddaj,
   Joel og Benaja.

 44. Alle disse havde taget fremmede Kvinder til Ægte, men sendte nu
   Hustruer og Børn bort.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:02 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/15_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free