- Project Runeberg -  Bibelen /
Nehemias 9

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nehemias 9

 1. Men på den fire og tyvende Dag i samme Måned samledes
   Israeliterne under Faste og i Sørgedragt med Jord på Hovedet;
 2. og de, der var af Israels Slægt, skilte sig ud fra alle fremmede
   og trådte frem og bekendte deres Synder og deres Fædres
   Misgerninger.
 3. Så rejste de sig på deres Plads, og der blev læst op af Bogen
   med HERREN deres Guds Lov i en Fjerdedel af Dagen, og i en anden
   Fjerdedel bekendte de deres Synder og tilbad HERREN deres Gud.
 4. Og Jesua, Bani, Kadmiel, Sjebanja, Bunni, Sjerebja, Bani og
   Kenani trådte op på Leviternes Forhøjning og råbte med høj Røst
   til HERREN deres Gud;
 5. og Leviterne Jesua, Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodija,
   Sjebanja og Petaja sagde: "Stå op og lov HERREN eders Gud fra
   Evighed til Evighed!" Da lovede de hans herlige Navn, som er
   ophøjet over al Lov og Pris.

 6. Derpå sagde Ezra: "Du, HERRE, er den eneste; du har skabt
   Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad
   der er på den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem
   alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.
 7. Du er Gud HERREN, der udvalgte Abram og førte ham bort fra
   Ur-Kasdim og gav ham Navnet Abraham;
 8. og du fandt hans Hjerte fast i Troen for dit Åsyn og sluttede
   Pagt med ham om at give hans Afkom Kana'anæernes, Hetiternes,
   Amoriternes, Perizziternes, Jebusiternes og Girgasjiternes Land;
   og du holdt dit Ord; thi du er retfærdig.
 9. Og da du så vore Fædres Nød i Ægypten og hørte deres Råb ved det
   røde Hav,
 10. udførte du Tegn og Undere på Farao og alle hans Tjenere og alt
   Folket i hans Land, fordi du vidste, at de havde handlet
   overmodigt med dem. Og således skabte du dig et Navn, som du har
   den Dag i Dag.
 11. Du kløvede Havet for deres Øjne, så de vandrede midt igennem
   Havet på tør Bund, og dem, der forfulgte dem, styrtede du i
   Dybet som Sten i vældige Vande.
 12. I en Skystøtte førte du dem om Dagen og i en Ildstøtte om
   Natten, så den lyste for dem på Vejen, de skulde vandre.
 13. Du steg ned på Sinaj Bjerg, du talede med dem fra Himmelen og
   gav dem retfærdige Lovbud og tilforladelige Love, gode
   Anordninger og Bud.
 14. Du kundgjorde dem din hellige Sabbat og pålagde dem Bud,
   Anordninger og Love ved din Tjener Moses.
 15. Du gav dem Brød fra Himmelen til at stille deres Sult og lod
   Vand springe ud af Klippen til at slukke deres Tørst. Og du bød
   dem drage hen og tage det Land i Besiddelse, som du med løftet
   Hånd havde lovet dem.

 16. Men vore Fædre blev overmodige og halsstarrige og hørte ikke på
   dine Bud;
 17. de vægrede sig ved at lyde og ihukom ikke dine Undergerninger,
   som du havde gjort iblandt dem; de blev halsstarrige og satte
   sig i Hovedet at vende tilbage til Trældommen i Ægypten. Men du
   er Forladelsens Gud, nådig og barmhjertig, langmodig og rig på
   Miskundhed, og du svigtede dem ikke.
 18. Selv da de lavede sig et støbt Billede af en Kalv og sagde: Der
   er din Gud, som førte dig ud af Ægypten! og gjorde sig skyldige
   i svare Gudsbespottelser,
 19. svigtede du dem i din store Barmhjertighed ikke i Ørkenen;
   Skystøtten veg ikke fra dem om Dagen, men ledede dem på Vejen,
   ej heller Ildstøtten om Natten, men lyste for dem på Vejen, de
   skulde vandre.
 20. Du gav dem din gode Ånd for at give dem Indsigt og forholdt ikke
   deres Mund din Manna, og du gav dem Vand til at slukke deres
   Tørst.
 21. I fyrretyve År sørgede du for dem i Ørkenen, så de ingen Nød
   led; deres Klæder sledes ikke op, og deres Fødder hovnede ikke.
 22. Du gav dem Riger og Folkeslag; som du uddelte Stykke for
   Stykke. De tog Kong Sihon af Hesjbons Land og Kong Og af Basans
   Land i Besiddelse.
 23. Du gjorde deres Børn talrige som Himmelens Stjerner og førte dem
   ind i det Land, du havde lovet deres Fædre, at de skulde komme
   ind i og tage i Besiddelse;
 24. og Børnene kom og tog Landet i Besiddelse, og du underlagde dem
   Landets indbyggere, Kana'anæerne, og gav dem i deres Hånd, både
   deres Konger og Folkene i Landet, så de kunde handle med dem,
   som de fandt for godt.
 25. De indtog befæstede Byer og frugtbart Land, og Huse, fulde af
   alle Slags Goder, tog de i Besiddelse og udhugne Cisterner,
   Vingårde, Oliventræer og Frugttræer i Mængde; og de spiste sig
   mætte og blev fede og gjorde sig til gode med dine store
   Rigdomme.

 26. Men de var genstridige og satte sig op imod dig; de kastede din
   Lov bag deres Ryg, dræbte dine Profeter, som talte dem alvorligt
   til for at lede dem tilbage til dig, og gjorde sig skyldige i
   svare Gudsbespottelser.
 27. Da gav du dem i deres Fjenders Hånd, og de bragte Trængsel over
   dem. Men når de da i deres Trængsel råbte til dig, hørte du dem
   i Himmelen og sendte dem i din store Barmhjertighed Befriere,
   som friede dem af deres Fjenders Hånd.
 28. Men når de fik Ro, handlede de atter ilde for dit Åsyn. Da
   overlod du dem i deres Fjenders Hånd, og de undertvang dem. Men
   når de atter råbte til dig, hørte du dem i Himmelen og udfriede
   dem i din Barmhjertighed Gang på Gang.
 29. Du talede dem alvorligt til for at lede dem tilbage til din Lov,
   men de var overmodige og vilde ikke høre på dine Bud, og de
   syndede mod dine Lovbud, som dog holder det Menneske i Live, der
   gør efter dem; de vendte i Genstridighed Ryggen til og var
   halsstarrige og vilde ikke lyde.
 30. I mange År var du langmodig imod dem og talede dem alvorligt til
   ved din Ånd gennem dine Profeter; men da de ikke vilde høre, gav
   du dem til Pris for Hedningefolkene.
 31. Dog har du i din store Barmhjertighed ikke helt tilintetgjort
   dem eller forladt dem, thi du er en nådig og barmhjertig Gud!

 32. Og nu, vor Gud, du store, vældige, frygtelige Gud, som holder
   fast ved Pagten og Miskundheden! Lad ikke alle de Lidelser, der
   har ramt os, vore Konger, Øverster, Præster, Profeter, vore
   Fædre og hele dit Folk fra Assyrerkongernes Dage indtil i Dag,
   synes ringe for dine Øjne!
 33. I alt, hvad der er kommet over os, står du retfærdig, thi du har
   vist dig trofast, men vi var ugudelige.
 34. Vore Konger, Øverster og Præster og vore Fædre handlede ikke
   efter din Lov og lyttede ikke til dine Bud og de Vidnesbyrd, du
   lod dem blive til Del.
 35. Da de var i Besiddelse af deres Rige og de store Rigdomme, du
   gav dem, og af det vidtstrakte, frugtbare Land, du oplod for
   dem, tjente de dig ikke, og de omvendte sig ikke fra deres onde
   Gerninger.
 36. Se, derfor er vi nu Trælle; i det Land, du gav vore Fædre, for
   at de skulde nyde dets Frugter og Rigdom, er vi Trælle;
 37. dets rige Afgrøde tilfalder de Konger, du for vore Synders Skyld
   har øvet Magten over os, og de gør, hvad de lyster, med vore
   Kroppe og vort Kvæg. Vi er i stor Nød!"

 38. I Henhold til alt dette indgår vi med Navns Underskrift en
   urokkelig Pagt, og den beseglede Skrivelse er underskrevet af
   vore Øverster, Leviter og Præster.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:02 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/16_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free