- Project Runeberg -  Bibelen /
Nehemias 11

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nehemias 11


 1. Og Folkets Øverster bosatte sig i Jerusalem, medens det øvrige
   Folk kastede Lod således, at hver tiende Mand skulde bosætte sig
   i Jerusalem, den hellige By, medens de ni Tiendedele skulde bo i
   Byerne.
 2. Og Folket velsignede alle de Mænd, som frivilligt bosatte sig i
   Jerusalem.

 3. Følgende er de Overhoveder i vor Landsdel, som boede i Jerusalem
   og i Judas Byer; de boede hver på sin Ejendom i deres Byer,
   Israel, Præsterne, Leviterne, Tempeltrællene og Efterkommerne af
   Salomos Trælle.

 4. I Jerusalem boede af Judæere og Benjaminiter: Af Judæerne:
   Ataja, en Søn af Uzzija, en Søn af Zekarja, en Søn af Amarja, en
   Søn af Sjefatja, en Søn af Mahalal'el af Perez's Efterkommere,
 5. og Ma'aseja, en Søn af Baruk, en Søn af Kol-Hoze, en Søn af
   Hazaja, en Søn af Adaja, en Søn af Jojarib, en Søn af Sjelaniten
   Zekarja.
 6. Alle Perez's Efterkommere, der boede i Jerusalem, udgjorde 468
   dygtige Mænd.

 7. Følgende Benjaminiter: Sallu, en Søn af Mesjullam, en Søn af
   Joed, en Søn af Pedaja, en Søn af Kolaja, en Søn af Ma'aseja, en
   Søn af Itiel, en Søn af Jesja'ja,
 8. og hans Brødre, dygtige Krigere. 928.
 9. Joel, Zikris Søn, var deres Befalingsmand, og Juda, Hassenuas
   Søn, var den næstøverste Befalingsmand i Byen.

 10. Af Præsterne: Jedaja, Jojarib Jakin,
 11. Seraja, en Søn af Hilkija, en Søn af Mesjullam, en Søn af Zadok,
   en Søn af Merajot, en Søn af Ahitub, Øversten over Guds Hus,
 12. og deres Brødre, der udførte Tjenesten i Templet, 822; og Adaja,
   en Søn af Jeroham, en Søn af Pelalja, en Søn af Amzi, en Søn af
   Zekarja, en Søn af Pasjhur, en Søn af Malkija,
 13. og hans Brødre, Overhovederne for Fædrenehusene, 242; og
   Amasjsaj, en Søn af Azar'el, en Søn af Azaj, en Søn af
   Mesjillemot, en Søn af Immer,
 14. og hans Brødre, dygtige Mænd 128. Deres Befalingsmand var
   Zabdiel, Gedolims Søn.

 15. Af Leviterne: Sjemaja, en Søn af Hassjub, en Søn af Azrikam, en
   Søn af Hasjabja, en Søn af Bunni,
 16. og Sjabbetaj og Iozabad, som forestod de ydre Arbejder ved Guds
   Hus og hørte til Leviternes Overhoveder,
 17. og Mattanja, en Søn af Mika, en Søn af Zabdi, en Søn af Asaf,
   Lederen af Lovsangen, der ved Bønnen istemte Ordene lov HERREN!
   og Bakbukja, den næstøverste af hans Brødre, og Abda, en Søn af
   Sjammua, en Søn af Galal, en Søn af Jedutun.
 18. Alle Leviterne i den hellige By udgjorde 284.

 19. Af Dørvogterne: Akkub, Talmon og deres Brødre, der holdt Vagt
   ved Portene, 172.

 20. Resten af Israeliterne, Præsterne og Leviterne boede i alle de
   andre Byer i Juda, hver på sin Ejendom.
 21. Tempeltrællene boede på Ofel; Ziha og Gisjpa var sat over
   Tempeltrællene.
 22. Leviternes foresatte i Jerusalem ved Tjenesten i Guds Hus var
   Uzzi, en Søn af Bani, en Søn af Hasjabja, en Søn af Mattanja, en
   Søn af Mika af Asafs Efterkommere, det er Sangerne.
 23. Der var nemlig udstedt en kongelig Befaling om dem, og der var
   tilsikret Sangerne dagligt Underhold.
 24. Petaja, Mesjezab'els Søn, af Judas Søn Zeras Efterkommere,
   forhandlede med Kongen i alle Folkets Sager.

 25. Hvad de åbne Byer med deres Marker angår, boede der Judæere i
   Kirjat-Arba med Småbyer, Dibon med Småbyer, Jekabze'el med
   Småbyer,
 26. Jesua, Molada, Bet-Pelet,
 27. Hazar-Sjual, Be'ersjeba med Småbyer,
 28. Ziklag, Mekona med Småbyer,
 29. En-Rimmon, Zor'a, Jarmut,
 30. Zanoa, Adullam med Landsbyer, Lakisj med Marker og Azeka med
   Småbyer. De bosatte sig fra Be'ersjeba til Hinnoms Dal.

 31. Benjaminiterne boede i Geba, Mikmas, Ajja, Betel med Småbyer,
 32. Anatot, Nob, Ananja,
 33. Hazor, Rama, Gittajim,
 34. Hadid, Zebo'im, Neballat,
 35. Lod, Ono og Håndværkerdalen.

 36. Af Leviterne boede nogle Afdelinger i Juda og Benjamin.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:02 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/16_11.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free