- Project Runeberg -  Bibelen /
Nehemias 13

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nehemias 13

 1. På den Tid blev der læst op af Moses's Bog for Folket, og man
   fandt skrevet deri, at ingen Ammonit eller Moabit nogen Sinde
   måtte få Adgang til Guds Menighed,
 2. fordi de ikke kom Israeliterne i Møde med Brød og Vand, og fordi
   han havde lejet Bileam til at forbande dem, men vor Gud vendte
   Forbandelsen til Velsignelse.
 3. Da de nu hørte Loven, udskilte de alle fremmede af Israel.

 4. Nogen Tid i Forvejen havdePræsten Eljasjib, hvem Opsynet med
   Kamrene i vor Guds Hus var overdraget, og som var i Slægt med
   Tobija,
 5. ladet indrette et stort Kammer til Tobija der, hvor man før
   henlagde Afgrødeofferet, Røgelsen, Karrene, Tienden af Kornet,
   Mosten og Olien, de i Loven foreskrevne Afgifter til Leviterne,
   Sangerne og Dørvogterne såvel som Offerydelsen til Præsterne.
 6. Da alt dette fandt Sted, var jeg ikke i Jerusalem, thi i Kong
   Artaxerxes af Babels to og tredivte Regeringsår var jeg rejst
   til Kongen. Men nogen Tid efter bad jeg Kongen om Tilladelse til
   at rejse,
 7. og da jeg kom til Jerusalem og opdagede det onde, Eljasjib havde
   øvet for Tobijas Skyld ved at indrette ham et Kammer i Guds
   Hus's Forgårde,
 8. harmede det mig højligen; og jeg kastede alt Tobijas Bohave ud
   af Kammeret
 9. og bød, at man skulde rense Kammeret, hvorefter jeg atter bragte
   Guds Hus's Kar, Afgrødeofferet og Røgelsen derind.

 10. Da fik jeg at vide, at Afgifterne til Leviterne ikke svaredes
   dem, og derfor var de Leviter og Sangere, der skulde gøre
   Tjeneste, flyttet ud hver til sin Landejendom;
 11. så gik jeg i Rette med Forstanderne og spurgte dem: Hvorfor er
   Guds Hus blevet vanrøgtet?" Og jeg fik atter Leviterne samlet og
   satte dem på deres Pladser.
 12. Så bragte hele Juda Tienden af Kornet, Mosten og Olien til
   Forrådskamrene;
 13. og jeg overdrog Tilsynet med Forrådskamrene til Præsten
   Sjelemja, Skriveren Zadok og Pedaja af Leviterne og gav dem til
   Medhjælper Hanan, en Søn af Zakkur, en Søn af Mattanja, da de
   regnedes for pålidelige; og dem pålå det så at uddele Tienden
   til deres Brødre.
 14. Kom mig det i Hu, min Gud, og udslet ikke de
   Kærlighedsgerninger, jeg har gjort mod min Guds Hus til Gavn for
   Tjenesten der!

 15. I de Dage så jeg i Juda nogle træde Persekarrene på Sabbaten, og
   andre så jeg bringe Korn i Hus eller læsse det på deres Æsler,
   ligeledes Vin, Druer, Figener og alle Slags Varer, og bringe det
   til Jerusalem på Sabbaten. Dem formanede jeg da, når de solgte
   Levnedsmidler.
 16. Også havde Folk fra Tyrus bosat sig der, og de kom med Fisk og
   alskens Varer og solgte dem på Sabbaten til Jøderne i Jerusalem.
 17. Jeg gik derfor i Rette med de store i Juda og sagde til dem:
   Hvor kan I handle så ilde og vanhellige Sabbatsdagen?
 18. Har ikke vor Gud bragt al denne Ulykke over os og over denne By,
   fordi eders Fædre handlede således? Og I bringer endnu mere
   Vrede over Israel ved at vanhellige Sabbaten!
 19. Og så snart Mørket faldt på i Jerusalems Porte ved Sabbatens
   Frembrud, bød jeg, at Portene skulde lukkes, og at de ikke måtte
   åbnes, før Sabbaten var omme; og jeg satte nogle af mine Folk
   ved Portene for at vogte på, at der ikke førtes Varer ind på
   Sabbaten.
 20. Da nu de handlende og de, der solgte alle Slags Varer, et Par
   Gange var blevet uden for Jerusalem Natten over,
 21. advarede jeg dem og sagde: "Hvorfor bliver I Natten over uden
   for Muren? Hvis I gør det en anden Gang, lægger jeg Hånd på
   eder!" Og siden kom de ikke mere på Sabbaten.
 22. Fremdeles bød jeg Leviterne, at de skulde rense sig og komme og
   holde Vagt ved Portene, for at Sabbatsdagen kunde holdes
   hellig. Kom mig også det i Hu, min Gud, og forbarm dig over mig
   efter din store Miskundhed!

 23. På samme Tid lagde jeg også Mærke til, at hos de Jøder, der
   havde ægtet asdoditiske, ammonitiske eller moabitiske Kvinder,
 24. talte Halvdelen af børnene Asdoditisk eller et af de andre Folks
   Sprog, men kunde ikke tale Jødisk.
 25. Da gik jeg i Rette med dem og forbandede dem, ja, jeg slog nogle
   af dem og rykkede dem i Håret og besvor dem ved Gud: Giv dog
   ikke deres Sønner eders Døtre til Ægte og tag ikke deres Døtre
   til Hustruer for eders Sønner eller eder selv!
 26. Syndede ikke Kong Salomo af Israel for slige Kvinders Skyld?
   Mage til Konge fandtes dog ikke blandt de mange Folk, og han var
   så elsket af sin Gud, at Gud gjorde ham til Konge over hele
   Israel; og dog fik de fremmede Kvinder endog ham til at synde!
 27. Skal vi da virkelig høre om eder, at I begår al denne svare
   Misgerning og forbryder eder mod vor Gud ved at ægte fremmede
   Kvinder?

 28. En af Ypperstepræsten Eljasjibs Søn Jojadas Sønner, der var
   Horoniten Sanballats Svigersøn, jog jeg bort fra min Nærhed.
 29. Tilregn dem, min Gud, at de besmittede Præstedømmet og
   Præsternes og Leviternes Pagt!

 30. Således rensede jeg dem for alt fremmed, og jeg ordnede
   Tjenesten for Præsterne og Leviterne efter det Arbejde, hver
   især havde.
 31. og Ydelsen af Brænde til fastsatte Tider og af
   Førstegrøderne. Kom mig i Hu, min Gud, og regn mig det til gode!


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:02 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/16_13.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free