- Project Runeberg -  Bibelen /
Jeremias 32

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Jeremias 32

 1. Det Ord, som kom til Jeramias fra Herren i kong Zedekias af
   Judas tiende År, det er Nebukadrezars attende.
 2. Dengang belejrede Babels Konges Hær Jerusalem, og Profeten
   Jeremas sad fængslet i Vagtforgården i Judas Konges Palads,
 3. hvor Kong Zedekias af Juda havde ladet ham fængsle med de Ord:
   "Hvor tør du profetere og sige: Så siger HERREN: Se, jeg giver
   denne By i Babels Konges Hånd, og han skal indtage den;
 4. og Kong Zedekias af Juda skal ikke undslippe Kaldæernes Hånd,
   men overgives i Babels Konges Hånd, og han skal tale med ham
   Mund til Mund og se ham Øje i Øje;
 5. og han skal føre Zedekias til Babel, og der skal han blive, til
   jeg ser til ham, lyder det fra HERREN; når I kæmper med
   Kaldæerne, får I ikke Lykke!"

 6. Og Jeremias sagde: HERRENs Ord kom til mig således:
 7. Se, Hanamel, din Farbroder Sjallums Søn, kommer til dig og
   siger: "Køb min Mark i Anatot, thi du har Indløsningsret."
 8. Så kom Hanamel, min Farbroders Søn, til mig i Vagtforgården, som
   HERREN havde sagt, og sagde til mig: "Køb min Mark i Anatot i
   Benjamins Land, thi du har Arveretten, og indløsningsretten er
   din; køb dig den!" Da forstod jeg, at det var HERRENs Ord.
 9. Og jeg købte Marken i Anatot af Hanamel, min Farbroders Søn, og
   tilvejede ham Pengene, sytten Sekel Sølv;
 10. og jeg skrev Skøde og forseglede det, tilkaldte Vidner og
   afvejede Pengene på Vægtskål.
 11. Så tog jeg Skødet, både det forseglede og det åbne,
 12. og overgav Skødet til Baruk, Masejas Søn Nerijas Søn, i
   Nærværelse af Hanamel, min Farbroders Søn, og Vidnerne, som
   havde underskrevet Skødet, og alle de Judæee, som var til Stede
   i Vagtforgården;
 13. og i deres Nærværelse bød jeg Baruk:
 14. "Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Tag disse Skøder, både
   det forseglede og det åbne, og læg dem i en Lerkrukke, for at de
   kan holde sig i lange Tider.
 15. Thi så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: End skal der købes
   Huse, Marker og Vingårde i dette Land!"

 16. Efter at have overgivet Skødet til Baruk, Nerijas Søn, bad jeg
   således til HERREN:
 17. Ak, Herre, HERRE, du har jo skabt Himmelen og Jorden ved din
   vældige Styrke og din udstrakte Arm, intet er dig for
   underfuldt,
 18. du, som øver Miskundhed mod Tusinder og gengælder Fædres
   Misgerning på deres Sønner efter dem; du store, vældige Gud,
   hvis Navn er Hærskarers HERRE,

 19. rig på Råd og stor i Dåd, hvis Øjne er åbne over alle
   Menneskebørnenes Veje, for at du kan give enhver efter hans Vej
   og hans Gerningers Frugt;
 20. du, som gjorde Tegn og Undere i Ægypten og gør det den Dag i Dag
   både i Israel og blandt andre Mennesker og skabte dig det Navn,
   du har i Dag,
 21. du, som førte dit Folk Israel ud af Ægypten med Tegn og Undere,
   med stærk Hånd og udstrakt Arm og stor Rædsel
 22. og gav dem dette Land, som du havde svoret deres Fædre at ville
   give dem, et Land, der flyder med Mælk og Honning;
 23. og de kom og tog det i Eje; men de hørte ikke din Røst og adlød
   ikke din Lov; de gjorde intet af, hvad du havde pålagt dem; så
   lod du al denne Ulykke ramme dem.
 24. Se, Stormvoldene har nået Byen, så den er ved at blive indtaget,
   og med Sværd, Hunger og Pest er Byen givet i de angribende
   Kaldæeres Hånd; had du talede, er sket, og du ser det selv.
 25. Og skønt Byen er givet i Kaldæernes Hånd, siger du til mig,
   Herre, HERRE: "Køb dig Marken for Penge og tag Vidner derpå!"

 26. Da kom HERRENs Ord til Jeremias således:
 27. Se, jeg er HERREN, alt Køds Gud; skulde noget være mig for
   underfuldt?
 28. Derfor, så siger HERREN: Se, jeg giver denne By i kaldæernes og
   Kong Nebukadrezar af Babels Hånd, og han skal idtage den;
 29. og Kaldæerne, der angriber denne By, skal komme og sætte Ild på
   den og afbrænde Husene, på hvis Tage man tændte Offerild for
   Baal og udgød Drikofre for andre Guder for at krænke mig.
 30. Thi fra deres Ungdom af har Israeliterne og Judæerne kun gjort,
   hvad der var ondt i mine Øjne; thi Israeliterne gør ikke andet
   end krænke mig ved deres Hænders Værk, lyder det fra HERREN.
 31. Ja, en Kilde til Vrede og Harme har denne By været mig, lige fra
   den Dag de byggede den og til i Dag, så at jeg må fjerne den fra
   mit Åsyn
 32. for alt det ondes Skyld, som Israeliterne og Judæerne gjorde for
   at krænke mig, de deres Konger, Fyrster, Præster og Profefer,
   Judas Mænd og Jerusalems Borgere.
 33. De vendte Ryggen og ikke Ansigtet til mig, og skønt jeg advarede
   dem årle og silde, vilde de ikke høre eller tage ved Lære.
 34. De opstillede deres væmmelige Guder i det Hus, mit Navn nævnes
   over, for at gøre det urent;
 35. og de byggede Baals Offerhøje i Hinnoms Søns Dal for at ofre
   deres Sønner og Døtre til Molok, hvad jeg ikke havde budt dem,
   og hvad aldrig var i min Tanke, at man skulde gøre så
   vederstyggelig en Ting for derved at lokke Juda til Synd.
 36. Men nu, så siger HERREN, Israels Gud, om denne By, som I siger
   er givet i Babels Konges Hånd med Sværd, Hunger og Pest:
 37. Se, jeg vil samle dem fra alle de Lande, som jeg har bortstødt
   dem til i min Vrede og Harme og i stor Fortørnelse, og føre dem
   hjem til dette Sted og lade dem bo trygt.
 38. De skal være mit Folk, og jeg vil være deres Gud;
 39. og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, så de frygter mig
   alle Dage, at det må gå dem og deres Sønner efter dem vel.
 40. Jeg slutter en evig Pagt med dem, at jeg ikke vil drage mig
   tilbage fra dem, men gøre vel itnod dem; og min Frygt lægger jeg
   i deres Hjerter, så de ikke viger fra mig.
 41. Jeg vil glæde mig over dem og gøre vel imod dem; og jeg planter
   dem i dette Land i Trofasthed af hele mit Hjerte og hele min
   Sjæl.
 42. Thi så siger HERREN: Som jeg bragte al denne store Ulykke over
   dette Folk, således vil jeg bringe over dem alt det gode, jeg
   taler til dem om.
 43. End skal der købes Marker i det Land, som I siger er en Ørken
   uden Mennesker og Kvæg og givet i Kaldæernes Hånd;
 44. man skal købe Marker for Penge og skrive Skøder og forsegle dem
   og tilkalde Vidner i Benjamins Land, i Jerusalems Omegn, i Judas
   Byer, i Bjerglandets, Lavlandets og Sydlandets Byer; thi jeg
   vender deres Skæbne, lyder det fra HERREN.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:09 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/24_32.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free