- Project Runeberg -  Bibelen /
Ezekiel 36

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ezekiel 36

 1. Men du menneskesøn, profeter om Israels bjerge og sig: Israels
   bjerge, hør Herrens ord.
 2. Så siger den Herre HERREN: Fordi Fjenden sagde om eder: "Ha!
   Ørkener for stedse! De er blevet vor Ejendom!"
 3. derfor skal du profetere og sige: Så siger den Herre HERREN:
   Fordi man har higet og snappet efter eder fra alle Sider, for at
   I skulde tilfalde Resten af Folkene som Ejendom, og fordi I er
   kommet i Folkemunde,
 4. derfor, Israels Bjerge, hør HERRENs Ord: Så siger den Herre
   HERREN til Bjergene, Højene, kløfterne og Dalene, til de øde
   Tomter og de forladte Byer, som er blevet til Rov og til Spot
   for Resten af Folkene rundt om,
 5. derfor, så siger den Herre HERREN: Sandelig, i brændende
   Nidkærhed vil jeg tale mod Resten af Folkene og mod hele Edom,
   som med al Hjertets Glæde og Sjælens Ringeagt udså sig mit Land
   til Ejendom for at drive indbyggerne bort og gøre det til Rov.
 6. Profeter derfor om Israels Land og sig til Bjergene, Højene,
   Kløfteme og Dalene: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg faler i
   Nidkærhed og Harme, fordi I bærer Folkenes Hån.
 7. Derfor, så siger den Herre HERREN: Jeg løfter min Hånd og
   sværger: Sandelig, Folkene rundt om eder skal selv bære deres
   Hån.
 8. Og I, Israels Bjerge, skal skyde Grene og bære Frugt for mit
   Folk Israel, thi de skal snart komme hjem.
 9. Thi se, jeg kommer og vender mig til eder, og I skal dyrkes og
   tilsås;
 10. jeg gør Mennesker, alt Israels Hus, mangfoldige på eder, Byerne
   skal bebos og Ruinerne genopbygges;
 11. jeg gør Mennesker og Dyr mangfoldige på eder, ja de skal blive
   mangfoldige og frugtbare; jeg lader eder bebos som i fordums
   Tider og gør det bedre for eder end i Fortiden; og I skal kende,
   at jeg er HERREN.
 12. Jeg lader Mennesker, mit Folk Israel, færdes på eder; de skal
   tage dig i Eje, og du skal være deres Arvelod og ikke mere gøre
   dem barnløse.
 13. Så siger den Herre HERREN: Fordi de siger til dig: "Du er en
   Menneskeæder, som gør dit Folk barnløst!"
 14. derfor skal du ikke mere æde Mennesker eller gøre dit Folk
   barnløst, lyder det fra den Herre HERREN.
 15. Og jeg lader dig ikke mere høre Folkenes Hån, og du skal ikke
   mere bære Folkeslagenes Spot eller gøre dit Folk harnløst, lyder
   det fra den Herre HERREN.

 16. HERRENs Ord kom til mig således:
 17. Menneskesøn! Da Israels Slægt boedei deres Land, gjorde de det
   urent ved deres Færd og Gerninger; som en Kvindes renhed var
   deres Færd for mit Åsyn.
 18. Så udøste jeg min Vrede over dem for det Blods Skyld, de udgød i
   Landet, og fordi de gjorde det urent med deres Afgudsbilleder.
 19. Jeg spredte dem blandt Folkene, og de strøedes ud i Landene;
   efter deres Færd og Gerninger dømte jeg dem.
 20. Således kom de til Folkene: hvor de kom hen, vanærede de mit
   hellige Navn, idet man sagde om dem: "De der er HERRENs Folk, og
   dog måtte de ud af hans Land!"
 21. Da ynkedes jeg over mit hellige Navn, som Israels Hus vanærede
   blandt de Folk, de kom til.
 22. Sig derfor til Israels Hus: Så siger den Herre HERREN: Det er
   ikke for eders Skyld, jeg griber ind, Israels Hus, men for mit
   hellige Navns Skyld, som I har vanæret blandt de Folk, I kom
   til.
 23. Jeg vil hellige mit store Navn, som vanæres blandt Folkene, idet
   I har vanæret det iblandt dem; og Folkene skal kende, at jeg er
   HERREN, lyder det fra den Herre HERREN, når jeg helliger mig på
   eder for deres Øjne.
 24. Jeg vil hente eder fra Folkene, samle eder fra alle Lande og
   bringe eder til eders Land.
 25. Da stænker jeg rent Vand på eder, så I bliver rene; jeg renser
   eder for al eders Urenhed og alle eders Afgudsbilleder.
 26. Jeg giver eder et nyt Hjerte, og en ny Ånd giver jeg i eders
   Indre; Stenhjertet tager jeg ud af eders Kød og giver eder et
   Kødhjerte.
 27. Jeg giver min Ånd i eders Indre og virker, at I følger mine
   Vedtægter og tager Vare på at holde mine Lovbud,
 28. I skal bo i det Land, jeg gav eders Fædre, og I skal være mit
   Folk, og jeg vil være eders Gud.
 29. Jeg frelser eder fra al eders Urenbed; jeg kalder Kornet frem og
   mangfoldiggør det og sender ikke mere Hungersnød over eder.
 30. Jeg mangfoldiggør Træernes Frugter og Markens Afgrøde, for at I
   ikke mere skal tage en Hungersnøds Skændsel på eder blandt
   Folkene.
 31. Da skal I ihukomme eders onde Veje og eders Gerninger, som ikke
   var gode, og ledes ved eder selv over eders Misgerninger og
   Vederstyggeligheder.
 32. Ikke for eders Skyld griber jeg ind, lyder det fra den Herre
   HERREN, det være eder kundgjort! Skam jer og blues over eders
   Veje, Israels Hus!
 33. Så siger den Herre HERREN: Den Dag jeg renser eder for alle
   eders Misgerninger, lader jeg Byerne bebos, og Ruinerne skal
   genopbygges;
 34. det ødelagte Land skal dyrkes, i Stedet for at det har været en
   Ødemark for alles Øjne, som kom forbi.
 35. Da skal man sige: "Dette Land, som var ødelagt, er blevet som
   Edens Have, og Byerne, som var omstyrtet, ødelagt og nedrevet,
   er befæstet og beboet."
 36. Og Folkene, der er tilhage rundt om eder, skal kende, at jeg,
   HERREN, har opbygget de nedrevne Byer og tilplantet det ødelagte
   Land; jeg, HERREN, har talet, og jeg fuldbyrder det.

 37. Så siger den Herre HERREN: Også dette vil jeg gøre for Israels
   Hus på deres Bøn: Jeg vil gøre dem mangfoldige som en Hjord af
   Mennesker;
 38. som en Hjord af Offerdyr, som Jerusalems Fårehjorde på dets
   Højtider skal de omstyrtede Byer blive fulde af Menneskehjorde;
   og de skal kende, at jeg er HERREN.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:11 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/26_36.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free