- Project Runeberg -  Bibelen /
Matt. 10

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Matt. 10

 1. Og han kaldte sine tolv Disciple til sig og gav dem Magt over
   urene Ånder, til at uddrive dem og at helbrede enhver Sygdom og
   enhver Skrøbelighed.
 2. Og disse ere de tolv Apostles Navne: Først Simon, som kaldes
   Peter, og Andreas, hans Broder, og Jakob, Zebedæus's Søn, og
   Johannes, hans Broder,
 3. Filip og Bartholomæus, Thomas og Tolderen Matthæus, Jakob,
   Alfæus's Søn, og Lebbæus med Tilnavn Thaddæus,
 4. Simon Kananæeren og Judas Iskariot, han, som forrådte ham.

 5. Disse tolv udsendte Jesus, bød dem og sagde: "Går ikke hen på
   Hedningers Vej, og går ikke ind i Samaritaners By!
 6. Men går hellere hen til de fortabte Får af Israels Hus!
 7. Men på eders Vandring skulle I prædike og sige: Himmeriges Rige
   er kommet nær.
 8. Helbreder syge, opvækker døde, renser spedalske, uddriver onde
   Ånder! I have modtaget det for intet, giver det for intet!
 9. Skaffer eder ikke Guld, ej heller Sølv, ej heller Kobber i eders
   Bælter;
 10. ej Taske til at rejse med, ej heller to Kjortler, ej heller Sko,
   ej heller Stav; thi Arbejderen er sin Føde værd.
 11. Men hvor I komme ind i en By eller Landsby, der skulle I spørge,
   hvem i den der er det værd, og der skulle I blive, indtil I
   drage bort.
 12. Men når I gå ind i Huset, da hilser det;
 13. og dersom Huset er det værd, da komme eders Fred over det; men
   dersom det ikke er det værd, da vende eders Fred tilbage til
   eder!
 14. Og dersom nogen ikke modtager eder og ej hører eders Ord, da går
   ud af det Hus eller den By og ryster Støvet af eders Fødder!
 15. Sandelig, siger jeg eder, det skal gå Sodomas og Gomorras Land
   tåleligere på Dommens Dag end den By.

 16. Se, jeg sender eder som Får midt iblandt Ulve; vorder derfor
   snilde som Slanger og enfoldige som Duer!
 17. Vogter eder for Menneskene; thi de skulle overgive eder til
   Rådsforsamlinger og hudstryge eder i deres Synagoger.
 18. Og I skulle føres for Landshøvdinger og Konger for min Skyld,
   dem og Hedningerne til et Vidnesbyrd.
 19. Men når de overgive eder, da bekymrer eder ikke for, hvorledes
   eller hvad I skulle tale; thi det skal gives eder i den samme
   Time, hvad I skulle tale.
 20. Thi I ere ikke de, som tale; men det er eders Faders Ånd, som
   taler i eder.
 21. Men Broder skal overgive Broder til Døden, og Fader sit Barn, og
   Børn skulle sætte sig op imod Forældre og slå dem ihjel.
 22. Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som
   holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.
 23. Men når de forfølge eder i een By, da flyr til en anden; thi
   sandelig, siger jeg eder, I skulle ikke komme til Ende med
   Israels Byer, førend Menneskesønnen kommer.
 24. En Discipel er ikke over sin Mester, ej heller en Tjener over
   sin Herre.
 25. Det er Disciplen nok, at han bliver som sin Mester, og Tjeneren
   som sin Herre. Have de kaldt Husbonden Beelzebul, hvor meget
   mere da hans Husfolk?

 26. Frygter altså ikke for dem; thi intet er skjult, som jo skal
   åbenbares, og intet er lønligt, som jo skal blive kendt.
 27. Taler i Lyset, hvad jeg siger eder i Mørket; og prædiker på
   Tagene, hvad der siges eder i Øret!
 28. Og frygter ikke for dem, som slå Legemet ihjel, men ikke kunne
   slå Sjælen ihjel; men frygter hellere for ham, som kan fordærve
   både Sjæl og Legeme i Helvede.
 29. Sælges ikke to Spurve for en Penning? Og ikke een af dem falder
   til Jorden uden eders Faders Villie.
 30. Men på eder ere endog alle Hovedhår talte.
 31. Frygter derfor ikke; I ere mere værd end mange Spurve.
 32. Altså, enhver som vedkender sig mig for Menneskene, ham vil også
   jeg vedkende mig for min Fader, som er i Himlene.
 33. Men den, som fornægter mig for Menneskene, ham vil også jeg
   fornægte for min Fader, som er i Himlene.

 34. Mener ikke, at jeg er kommen for at bringe Fred på Jorden; jeg
   er ikke kommen for at bringe Fred, men Sværd.
 35. Thi jeg er kommen før at volde Splid imellem en Mand og hans
   Fader og imellem en Datter og hendes Moder og imellem en
   Svigerdatter og hendes Svigermoder,
 36. og en Mands Husfolk skulle være hans Fjender.
 37. Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke
   værd; og den, som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig
   ikke værd;
 38. og den, som ikke tager sit Kors og følger efter mig, er mig ikke
   værd.
 39. Den, som bjærger sit Liv, skal miste det; og den, som mister sit
   Liv for min Skyld, skal bjærge det.

 40. Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig,
   modtager ham, som udsendte mig.
 41. Den, som modtager en Profet, fordi han er en Profet, skal få en
   Profets Løn; og den, som modtager en retfærdig, fordi han er en
   retfærdig, skal få en retfærdigs Løn.
 42. Og den, som giver en af disse små ikkun et Bæger koldt Vand at
   drikke, fordi han er en Discipel, sandelig, siger jeg eder, han
   skal ingenlunde miste sin Løn."


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:13 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/40_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free