- Project Runeberg -  Bibelen /
Matt. 12

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Matt. 12

 1. På den Tid vandrede Jesus på Sabbaten igennem en Sædemark; men
   hans Disciple bleve hungrige og begyndte at plukke Aks og at
   spise.
 2. Men da Farisæerne så det, sagde de til ham: "Se, dine Disciple
   gøre, hvad det ikke er tilladt at gøre på en Sabbat."
 3. Men han sagde til dem: "Have I ikke læst, hvad David gjorde, da
   han blev hungrig og de, som vare med ham?
 4. hvorledes han gik ind i Guds Hus og spiste Skuebrødene, som det
   ikke var ham tilladt at spise, ej heller dem, som vare med ham,
   men alene Præsterne?
 5. Eller have I ikke læst i Loven, at på Sabbaterne vanhellige
   Præsterne Sabbaten i Helligdommen og ere dog uden Skyld?
 6. Men jeg siger eder, at her er det, som er større end
   Helligdommen.
 7. Men dersom I havde vidst, hvad det Ord betyder: Jeg har Lyst til
   Barmhjertighed og ikke til Offer, da havde I ikke fordømt dem,
   som ere uden Skyld.
 8. Thi Menneskesønnen er Herre over Sabbaten."

 9. Og han gik videre derfra og kom ind i deres Synagoge.
 10. Og se, der var en Mand, som havde en vissen Hånd; og de spurgte
   ham ad og sagde: "Er det tilladt at helbrede på Sabbaten?" for
   at de kunde anklage ham.
 11. Men han sagde til dem: "Hvilket Menneske er der iblandt eder,
   som har kun eet Får, og ikke tager fat på det og drager det op,
   dersom det på Sabbaten falder i en Grav?
 12. Hvor meget er nu ikke et Menneske mere end et Får? Altså er det
   tilladt at gøre vel på Sabbaten."
 13. Da siger han til Manden: "Ræk din Hånd ud!" og han rakte den ud,
   og den blev igen sund som den anden.
 14. Men Farisæerne gik ud og lagde Råd op imod ham, hvorledes de
   kunde slå ham ihjel.

 15. Men da Jesus mærkede det, drog han bort derfra; og mange fulgte
   ham, og han helbredte dem alle.
 16. Og han bød dem strengt, at de ikke måtte gøre ham kendt;
 17. for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, som
   siger:
 18. "Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min
   Sjæl har Velbehag; jeg vil give min Ånd over ham, og han skal
   forkynde Hedningerne Ret.
 19. Han skal ikke kives og ikke råbe, og ingen skal høre hans Røst
   på Gaderne.
 20. Han skal ikke sønderbryde det knækkede Rør og ikke udslukke den
   rygende Tande, indtil han får ført Retten frem til Sejr.
 21. Og på hans Navn skulle Hedninger håbe."

 22. Da blev en besat, som var blind og stum, ført til ham; og han
   helbredte ham, så at den stumme talte og så.
 23. Og alle Skarerne forfærdedes og sagde: "Mon denne skulde være
   Davids Søn?"
 24. Men da Farisæerne hørte det, sagde de: "Denne uddriver ikke de
   onde Ånder uden ved Beelzebul, de onde Ånders Fyrste."
 25. Men såsom han kendte deres Tanker, sagde han til dem: "Hvert
   Rige, som er kommet i Splid med sig selv, lægges øde; og hver By
   eller Hus, som er kommet i Splid med sig selv, kan ikke bestå.
 26. Og hvis Satan uddriver Satan, så er han kommen i Splid med sig
   selv; hvorledes skal da hans Rige bestå?
 27. Og dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Beelzebul, ved hvem
   uddrive da eders Sønner dem? Derfor skulle de være eders
   Dommere.
 28. Men dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Guds Ånd, da er jo
   Guds Rige kommet til eder.
 29. Eller hvorledes kan nogen gå ind i den stærkes Hus og røve hans
   Ejendele, uden han først binder den stærke? Da kan han plyndre
   hans Hus.
 30. Den, som ikke er med mig, er imod mig; og den, som ikke samler
   med mig, adspreder.

 31. Derfor siger jeg eder: Al Synd og Bespottelse skal forlades
   Menneskene, men Bespottelsen imod Ånden skal ikke forlades.
 32. Og den, som taler et Ord imod Menneskesønnen, ham skal det
   forlades; men den som taler imod den Helligånd, ham skal det
   ikke forlades, hverken i denne Verden eller i den kommende.
 33. Lader enten Træet være godt og dets Frugt god; eller lader Træet
   være råddent, og dets Frugt rådden; thi Træet kendes på Frugten.
 34. I Øgleunger! hvorledes kunne I tale godt, når I ere onde? Thi af
   Hjertets Overflødighed taler Munden.
 35. Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forråd; og et
   ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forråd.
 36. Men jeg siger eder, at Menneskene skulle gøre Regnskab på
   Dommens Dag for hvert utilbørligt Ord, som de tale.
 37. Thi af dine Ord skal du retfærdiggøres, og af dine Ord skal du
   førdømmes."

 38. Da svarede nogle af de skriftkloge og Farisæerne ham og sagde:
   "Mester! vi ønske at se et Tegn at dig."
 39. Men han svarede og sagde til dem: "En ond og utro Slægt
   forlanger Tegn, men der skal intet Tegn gives den uden Profeten
   Jonas's Tegn.
 40. Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Havdyrets Bug,
   således skal Menneskesønnen være tre Dage og tre Nætter i
   Jordens Skød.
 41. Mænd fra Ninive skulle opstå ved Dommen sammen med denne Slægt
   og fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas's Prædiken; og
   se, her er mere end Jonas.
 42. Sydens Dronning skal oprejses ved Dommen sammen med denne Slægt
   og fordømme den; thi hun kom fra Jordens Grænser for at høre
   Salomons Visdom; og se, her er mere end Salomon.

 43. Men når den urene Ånd er faren ud af Mennesket, vandrer den
   igennem vandløse Steder, søger Hvile og finder den ikke.
 44. Da siger den: Jeg vil vende om til mit Hus, som jeg gik ud af;
   og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet.
 45. Så går den hen og tager syv andre Ånder med sig, som ere værre
   end den selv, og når de ere komne derind, bo de der; og det
   sidste bliver værre med dette Menneske end det første. Således
   skal det også gå denne onde Slægt."

 46. Medens han endnu talte til Skarerne, se, da stode hans Moder og
   hans Brødre udenfor og begærede at tale med ham.
 47. Da sagde en til ham: "Se, din Moder og dine Brødre stå udenfor
   og begære at tale med dig."
 48. Men han svarede og sagde til den, som sagde ham det: "Hvem er
   min Moder? og hvem ere mine Brødre?"
 49. Og han rakte sin Hånd ud over sine Disciple og sagde: "Se, her
   er min Moder og mine Brødre!
 50. Thi enhver, der gør min Faders Villie, som er i Himlene, han er
   min Broder og Søster og Moder."


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:13 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/40_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free