- Project Runeberg -  Bibelen /
Matt. 21

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Matt. 21

 1. Og da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bethfage ved
   Oliebjerget, da udsendte Jesus to Disciple og sagde til dem:
 2. "Går hen i den Landsby, som ligger lige for eder; og straks
   skulle I finde en Aseninde bunden og et Føl hos hende; løser dem
   og fører dem til mig!
 3. Og dersom nogen siger noget til eder, da siger, at Herren har
   Brug for dem, så skal han straks sende dem."
 4. Men dette er sket, for at det skulde opfyldes, der er talt ved
   Profeten, som siger:
 5. "Siger til Zions Datter: Se, din Konge kommer til dig, sagtmodig
   og ridende på et Asen og på et Trældyrs Føl."
 6. Men Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus befalede dem;
 7. og de hentede Aseninden og Føllet og lagde deres Klæder på dem,
   og han satte sig derpå.
 8. Men de fleste af Folkeskaren bredte deres Klæder på Vejen, andre
   huggede Grene af Træerne og strøede dem på Vejen.
 9. Men Skarerne, som gik foran ham og fulgte efter, råbte og sagde:
   "Hosanna Davids Søn! velsignet være den, som kommer, i Herrens
   Navn! Hosanna i det højeste!"
 10. Og da han drog ind i Jerusalem, kom hele Staden i Bevægelse og
   sagde: "Hvem er denne?"
 11. Men Skarerne sagde: "Det er Profeten Jesus fra Nazareth i
   Galilæa."

 12. Og Jesus gik ind i Guds Helligdom og uddrev alle dem, som solgte
   og købte i Helligdommen, og han væltede Vekselerernes Borde og
   Duekræmmernes Stole.
 13. Og han siger til dem: "Der er skrevet: Mit Hus skal kaldes et
   Bedehus; men I gøre det til en Røverkule."
 14. Og der kom blinde og lamme til ham i Helligdommen, og han
   helbredte dem.
 15. Men da Ypperstepræsterne og de skriftkloge så de Undergerninger,
   som han gjorde, og Børnene, som råbte i Helligdommen og sagde:
   "Hosanna Davids Søn!" bleve de vrede og sagde til ham:
 16. "Hører du, hvad disse sige?" Men Jesus siger til dem: "Ja! have
   I aldrig læst: Af umyndiges og diendes Mund har du beredt dig
   Lovsang?"
 17. Og han forlod dem og gik uden for Staden til Bethania og
   overnattede der.

 18. Men da han om Morgenen igen gik ind til Staden, blev hen
   hungrig.
 19. Og han så et Figentræ ved Vejen og gik hen til det, og han fandt
   intet derpå uden Blade alene. Og han siger til det: "Aldrig i
   Evighed skal der vokse Frugt mere på dig!" Og Figentræet visnede
   straks.
 20. Og da Disciplene så det, forundrede de sig og sagde: "Hvorledes
   kunde Figentræet straks visne?"
 21. Men Jesus svarede og sagde til dem: "Sandelig, siger jeg eder,
   dersom I have Tro og ikke tvivle, da skulle I ikke alene kunne
   gøre det med Figentræet, men dersom I endog sige til dette
   Bjerg: Løft dig op og kast dig i Havet, da skal det ske.
 22. Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I få."

 23. Og da han kom ind i Helligdommen, kom Ypperstepræsterne og
   Folkets Ældste hen til ham, medens han lærte, og de sagde: "Af
   hvad Magt gør du disse Ting, og hvem har givet dig denne Magt?"
 24. Men Jesus svarede og sagde til dem: "Også jeg vil spørge eder om
   een Ting, og dersom I sige mig det, vil også jeg sige eder, af
   hvad Magt jeg gør disse Ting.
 25. Johannes's Dåb, hvorfra var den? Fra Himmelen eller fra
   Mennesker?" Men de tænkte ved sig selv og sagde: "Sige vi: Fra
   Himmelen, da vil han sige til os: Hvorfor troede I ham da ikke?
 26. Men sige vi: Fra Mennesker, frygte vi for Mængden; thi de holde
   alle Johannes for en Profet."
 27. Og de svarede Jesus og sagde: "Det vide vi ikke." Da sagde også
   han til dem: "Så siger ikke heller jeg eder, af hvad Magt jeg
   gør disse Ting.

 28. Men hvad tykkes eder? En Mand havde to Børn; og han gik til den
   første og sagde: Barn! gå hen, arbejd i Dag i min Vingård!
 29. Men han svarede og sagde: Nej, jeg vil ikke; men bagefter
   fortrød han det og gik derhen.
 30. Og han gik til den anden og sagde ligeså. Men han svarede og
   sagde: Ja, Herre! og gik ikke derhen.
 31. Hvem af de to gjorde Faderens Villie?" De sige: "Den første."
   Jesus siger til dem: "Sandelig, siger jeg eder, at Toldere og
   Skøger gå forud for eder ind i Guds Rige.
 32. Thi Johannes kom til eder på Retfærdigheds Vej, og I troede ham
   ikke, men Toldere og Skøger troede ham; men endskønt I så det,
   fortrøde I det alligevel ikke bagefter, så I troede ham.

 33. Hører en anden Lignelse: Der var en Husbond, som plantede en
   Vingård og satte et Gærde omkring den og gravede en Perse i den
   og byggede et Tårn; og han lejede den ud til Vingårdsmænd og
   drog udenlands.
 34. Men da Frugttiden nærmede sig, sendte han sine Tjenere til
   Vingårdsmændene for at få dens Frugter.
 35. Og Vingårdsmændene grebe hans Tjenere, og en sloge de, en dræbte
   de, og en stenede de.
 36. Atter sendte han andre Tjenere hen, flere end de første; og de
   gjorde ligeså med dem.
 37. Men til sidst sendte han sin Søn til dem og sagde: De ville
   undse sig for min Søn.
 38. Men da Vingårdsmændene så Sønnen, sagde de til hverandre: Det er
   Arvingen; kommer lader os slå ham ihjel og få hans Arv!
 39. Og de grebe ham og kastede ham ud af Vingården og sloge ham
   ihjel.
 40. Når da Vingårdens Herre kommer, hvad vil han så gøre med disse
   Vingårdsmænd?"
 41. De sige til ham: "Ilde vil han ødelægge de onde og leje sin
   Vingård ud til andre Vingårdsmænd, som ville give ham Frugterne
   i deres Tid."
 42. Jesus siger til dem: "Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten,
   som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en
   Hovedhjørnesten; fra Herren er dette kommet, og det er underligt
   for vore Øjne.
 43. Derfor siger jeg eder, at Guds Rige skal tages fra eder og gives
   til et Folk, som bærer dets Frugter.
 44. Og den, som falder på denne Sten, skal slå sig sønder; men hvem
   den falder på, ham skal den knuse."
 45. Og da Ypperstepræsterne og Farisæerne hørte hans Lignelser,
   forstode de, at han talte om dem.
 46. Og de søgte at gribe ham, men frygtede for Skarerne; thi de
   holdt ham for en Profet.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:13 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/40_21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free