- Project Runeberg -  Bibelen /
Markus 15

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Markus 15

 1. Og straks om Morgenen, da Ypperstepræsterne havde holdt Råd med
   de Ældste og de skriftkloge, hele Rådet, bandt de Jesus og førte
   ham bort og overgave ham til Pilatus.
 2. Og Pilatus spurgte ham: "Er du Jødernes Konge?" Og han svarede
   og sagde til ham: "Du siger det."
 3. Og Ypperstepræsterne anklagede ham meget.
 4. Men Pilatus spurgte ham atter og sagde: "Svarer du slet intet?
   Se, hvor meget de anklage dig for!"
 5. Men Jesus svarede ikke mere noget, så at Pilatus undrede sig.
 6. Men på Højtiden plejede han at løslade dem een Fange, hvilken de
   forlangte.
 7. Men der var en, som hed Barabbas, der var fangen tillige med de
   Oprørere, som under Oprøret havde begået Mord
 8. Og Mængden gik op og begyndte at bede om, at han vilde gøre for
   dem, som han plejede.
 9. Men Pilatus svarede dem og sagde: "Ville I, at jeg skal løslade
   eder Jødernes Konge?"
 10. Thi han skønnede, at det var af Avind, at Ypperstepræsterne
   havde overgivet ham.
 11. Men Ypperstepræsterne ophidsede Mængden til at bede om, at han
   hellere skulde løslade dem Barabbas.
 12. Men Pilatus svarede atter og sagde til dem: "Hvad ville I da,
   jeg skal gøre med ham, som I kalde Jødernes Konge?"
 13. Men de råbte atter: "Korsfæst ham!"
 14. Men Pilatus sagde til dem: "Hvad ondt har han da gjort?" Men de
   råbte højlydt: "Korsfæst ham!"
 15. Og da Pilatus vilde gøre Mængden tilpas, løslod han dem
   Barabbas; og Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at
   korsfæstes.

 16. Men Stridsmændene førte ham ind i Gården, det vil sige Borgen,
   og de sammenkalde hele Vagtafdelingen.
 17. Og de iføre ham en Purpurkappe og flette en Tornekrone og sætte
   den på ham.
 18. Og de begyndte at hilse ham: "Hil være dig, du Jødernes Konge!"
 19. Og de sloge ham på Hovedet med et Rør og spyttede på ham og
   faldt på Knæ og tilbade ham.
 20. Og da de havde spottet ham, toge de Purpurkappen af ham og
   iførte ham hans egne Klæder. Og de føre ham ud for at korsfæste
   ham.

 21. Og de tvinge en, som gik forbi, Simon fra Kyrene, som kom fra
   Marken, Aleksanders og Rufus's Fader, til af bære hans Kors.
 22. Og de føre ham til det Sted Golgatha, det er udlagt:
   "Hovedskalsted"
 23. Og de gave ham Vin at drikke med Myrra i; men han tog det ikke.
 24. Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om
   dem, hvad enhver skulde tage.
 25. Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham.
 26. Og Overskriften med Beskyldningen imod ham var påskreven
   således: "Jødernes Konge".
 27. Og de korsfæste to Røvere sammen med ham, en ved hans højre og
   en ved hans venstre Side.
 28. Og Skriften blev opfyldt, som siger: "Og han blev regnet iblandt
   Overtrædere."
 29. Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede på deres
   Hoveder og sagde: "Tvi dig! du som nedbryder Templet og bygger
   det op i tre Dage;
 30. frels dig selv ved at stige ned af Korset!"
 31. Ligeså spottede også Ypperstepræsterne indbyrdes tillige med de
   skriftkloge og sagde: "Andre har han frelst, sig selv kan han
   ikke frelse.
 32. Kristus, Israels Konge - lad ham nu stige ned af Korset, for at
   vi kunne se det og, tro!" Også de, som vare korsfæstede med ham,
   hånede ham.
 33. Og da den sjette Time var kommen, blev der Mørke over hele
   Landet indtil den niende Time.
 34. Og ved den niende Time råbte Jesus med høj Røst og sagde: "Eloi!
   Eloi! Lama Sabaktani?" det er udlagt: "Min Gud! min Gud! hvorfor
   har du forladt mig?"
 35. Og nogle af dem, som stode hos, sagde, da de hørte det: "Se; han
   kalder på Elias."
 36. Men en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike og stak den på et
   Rør og gav ham at drikke og sagde: "Holdt! lader os se, om Elias
   kommer for at tage ham ned."
 37. Men Jesus råbte med høj Røst og udåndede.

 38. Og Forhænget i Templet splittedes i to fra øverst til nederst.
 39. Men da Høvedsmanden, som stod hos, lige over for ham, så, af han
   udåndede på denne Vis, sagde han: "Sandelig, dette Menneske var
   Guds Søn."
 40. Men der var også Kvinder, som så til i Frastand, iblandt hvilke
   også vare Maria Magdalene og Maria, Jakob den Lilles og Joses's
   Moder, og Salome,
 41. hvilke også fulgte ham og tjente ham, da han var i Galilæa, og
   mange andre Kvinder, som vare gåede op til Jerusalem med ham.

 42. Og da det allerede var blevet Aften, (thi det var Beredelsesdag,
   det er Forsabbat,)
 43. kom Josef fra Arimathæa, en anset Rådsherre, som også selv
   forventede Guds Rige; han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus
   og bad om Jesu Legeme.
 44. Men Pilatus forundrede sig over, at han allerede skulde være
   død,
 45. og han hidkaldte Høvedsmanden og spurgte ham, om han allerede
   nogen Tid havde været død; og da han fik det at vide af
   Høvedsmanden, skænkede han Josef Liget.
 46. Og denne købte et fint Linklæde, tog ham ned, svøbte ham i
   Linklædet og lagde ham i en Grav, som var udhugget i en Klippe,
   og han, væltede en Sten for Indgangen til Graven.
 47. Men Maria Magdalene og Maria, Joses's Moder, så, hvor ham blev
   lagt.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:14 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/41_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free