- Project Runeberg -  Bibelen /
Lukas 9

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Lukas 9

 1. Men han sammenkaldte de tolv og gav dem Magt og Myndighed over
   alle de onde Ånder og til at helbrede Sygdomme.
 2. Og han sendte dem ud for at prædike Guds Rige og helbrede de
   syge.
 3. Og han sagde til dem: "Tager intet med på Vejen, hverken Stav
   eller Taske eller Brød eller Penge, ej heller skal nogen have to
   Kjortler.
 4. Og hvor I komme ind i et Hus, der skulle I blive og derfra drage
   bort.
 5. Og hvor som helst de ikke modtage eder, fra den By skulle I gå
   ud og endog ryste Støvet af eders Fødder til Vidnesbyrd imod
   dem."
 6. Men de gik ud og droge fra Landsby til Landsby, idet de
   forkyndte Evangeliet og helbredte alle Vegne.

 7. Men Fjerdingsfyrsten Herodes hørte alt det, som skete; og han
   var tvivlrådig, fordi nogle sagde, at Johannes var oprejst fra
   de døde;
 8. men nogle, at Elias havde vist sig; men andre, at en af de gamle
   Profeter var opstanden.
 9. Men Herodes sagde: "Johannes har jeg ladet halshugge; men hvem
   er denne, om hvem jeg hører sådanne Ting?" Og han søgte at få
   ham at se.

 10. Og Apostlene kom tilbage og fortalte ham, hvor store Ting de
   havde gjort. Og han tog dem med sig og drog bort afsides til en
   By, som kaldes Bethsajda.
 11. Men da Skarerne fik det at vide, fulgte de efter ham; og han tog
   imod dem og talte til dem om Guds Rige og helbredte dem, som
   trængte til Lægedom.
 12. Men Dagen begyndte at hælde. Og de tolv kom hen og sagde til
   ham: "Lad Skaren gå bort, for at de kunne gå herfra til de
   omliggende Landsbyer og Gårde og få Herberge og finde Føde; thi
   her ere vi på et øde Sted."
 13. Men han sagde til dem: "Giver I dem at spise!"Men de sagde: "Vi
   have ikke mere end fem Brød og to Fisk, med mindre vi skulle gå
   bort og købe Mad til hele denne Mængde."
 14. De vare nemlig omtrent fem Tusinde Mænd. Men han sagde til sine
   Disciple: "Lader dem sætte sig ned i Hobe, halvtredsindstyve i
   hver."
 15. Og de gjorde så og lode dem alle sætte sig ned.
 16. Men han tog de fem Brød og de to Fisk, så op til Himmelen og
   velsignede dem, og han brød dem og gav sine Disciple dem at
   lægge dem for Skaren.
 17. Og de spiste og bleve alle mætte; og det, som de fik tilovers af
   Stykker, blev opsamlet, tolv Kurve.

 18. Og det skete, medens han bad, vare hans Disciple alene hos ham;
   og han spurgte dem og sagde: "Hvem sige Skarerne, at jeg er?"
 19. Men de svarede og sagde: "Johannes Døberen; men andre: Elias;
   men andre: En af de gamle Profeter er opstanden."
 20. Og han sagde til dem: "Men I hvem sige I, at jeg er?" Og Peter
   svarede og sagde: "Guds Kristus."
 21. Men han bød dem strengt ikke at sige dette til nogen,
 22. idet han sagde: "Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af
   de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslås og
   oprejses på den tredje Dag."

 23. Men han sagde til alle: "Vil nogen komme efter mig, han fornægte
   sig selv og tage sit Kors op daglig og følge mig;
 24. thi den, som vil frelse sit Liv. skal miste det; men den, som
   mister sit Liv for min Skyld, han skal frelse det.
 25. Thi hvad gavner det et Menneske, om han har vundet den hele
   Verden, men mistet sig selv eller bødet med sig selv?
 26. Thi den, som skammer sig ved mig og mine Ord, ved ham skal
   Menneskesønnen skamme sig, når han kommer i sin og Faderens og
   de hellige Engles Herlighed.
 27. Men sandelig, siger jeg eder: Der er nogle af dem, som stå her.
   der ingenlunde skulle smage Døden. førend de se Guds Rige."

 28. Men det skete omtrent otte Dage efter denne Tale, at han tog
   Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på Bjerget for at
   bede.
 29. Og det skete, medens han bad, da blev hans Ansigts Udseende
   anderledes, og hans Klædebon blev hvidt og strålende.
 30. Og se, to Mænd talte med ham, og det var Moses og Elias,
 31. som bleve set i Herlighed og talte om hans Udgang, som han
   skulde fuldbyrde i Jerusalem.
 32. Men Peter og de, som vare med ham, vare betyngede af Søvn; men
   da de vågnede op, så de hans Herlighed og de to Mænd, som stode
   hos ham.
 33. Og det skete, da disse skiltes fra ham, sagde Peter til Jesus:
   "Mester! det er godt, at vi ere her; og lader os gøre tre
   Hytter, en til dig og en til Moses og en til Elias;" men han
   vidste ikke, hvad han sagde.
 34. Men idet han sagde dette, kom en Sky og overskyggede dem; men de
   frygtede, da de kom ind i Skyen.
 35. Og der kom fra Skyen en Røst, som sagde: "Denne er min Søn, den
   udvalgte, hører ham!"
 36. Og da Røsten kom, blev Jesus funden alene. Og de tav og
   forkyndte i de Dage ingen noget af det, de havde set.

 37. Men det skete Dagen derefter, da de kom ned fra Bjerget, at der
   mødte ham en stor Skare.
 38. Og se, en Mand af Skaren råbte og sagde: "Mester! jeg beder dig,
   se til min Søn: thi han er min enbårne.
 39. Og se, en Ånd griber ham, og pludseligt skriger han, og den
   slider i ham, så at han fråder, og med Nød viger den fra ham,
   idet den mishandler ham;
 40. og jeg bad dine Disciple om at uddrive den; og de kunde ikke."
 41. Men Jesus svarede og sagde: "O du vantro og forvendte Slægt!
   hvor længe skal jeg være hos eder og tåle eder? Bring din Søn
   hid!"
 42. Men endnu medens han gik derhen, rev og sled den onde Ånd i ham.
   Men Jesus truede den urene Ånd og helbredte drengen og gav hans
   Fader ham tilbage.
 43. Men de bleve alle slagne af Forundring over Guds Majestæt. Men
   da alle undrede sig over alt det, han gjorde, sagde han til sine
   Disciple:

 44. "Gemmer i eders Øren disse Ord: Menneskesønnen skal overgives i
   Menneskers Hænder."
 45. Men de forstode ikke dette Ord, og det var skjult for dem, så de
   ikke begreb det, og de frygtede for at spørge ham om dette Ord.

 46. Men der opstod den Tanke hos dem, hvem der vel var den største
   af dem.
 47. Men da Jesus så deres Hjertes Tanke, tog, han et Barn og
   stillede det hos sig.
 48. Og han sagde til dem: "Den, som modtager dette Barn for mit
   Navns Skyld, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager
   den, som udsendte mig; thi den, som er den mindste iblandt eder
   alle, han er stor."

 49. Men Johannes tog til Orde og sagde: "Mester! vi så en uddrive
   onde Ånder i dit Navn; og vi forbød ham det, fordi han ikke
   følger med os."
 50. Men Jesus sagde til ham: "Forbyder ham det ikke; thi den, som
   ikke er imod eder, er for eder."

 51. Men det skete, da hans Optagelses Dage vare ved at fuldkommes,
   da fæstede han sit Ansigt på at drage til Jerusalem.
 52. Og han sendte Sendebud forud for sig; og de gik og kom ind i en
   Samaritanerlandsby for at berede ham Herberge.
 53. Og de modtoge ham ikke, fordi han var på Vejen til Jerusalem.
 54. Men da hans Disciple, Jakob og Johannes, så det, sagde de:
   "Herre! vil du, at vi skulle byde Ild fare ned fra Himmelen og
   fortære dem, ligesom også Elias gjorde?"
 55. Men han vendte sig og irettesatte dem.
 56. Og de gik til en anden Landsby.

 57. Og medens de vandrede på Vejen, sagde en til ham: "Jeg vil følge
   dig, hvor du end går hen."
 58. Og Jesus sagde til ham: "Ræve have Huler, og Himmelens Fugle
   Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde
   sit Hoved."
 59. Men han sagde til en anden: "Følg mig!" Men denne sagde: "Herre!
   tilsted mig først at gå hen at begrave min Fader."
 60. Men han sagde til ham: "Lad de døde begrave deres døde; men gå
   du hen og forkynd Guds Rige!"
 61. Men også en anden sagde: "Herre! jeg vil følge dig; men tilsted
   mig først at tage Afsked med dem, som ere i mit Hus."
 62. Men Jesus sagde til ham: "Ingen, som lægger sin Hånd på Ploven
   og ser tilbage, er vel skikket for Guds Rige."


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:14 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/42_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free