- Project Runeberg -  Bibelen /
Lukas 12

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Lukas 12

 1. Da imidlertid mange Tusinde Mennesker havde samlet sig, så at de
   trådte på hverandre, begyndte han at sige til sine Disciple:
   "Tager eder først og fremmest i Vare for Farisæernes Surdejg,
   som er Hykleri.
 2. Men intet er skjult, som jo skal åbenbares, og intet er lønligt,
   som jo skal blive kendt.
 3. Derfor, alt hvad I have sagt i Mørket, skal høres i Lyset; og
   hvad I have talt i Øret i Kamrene, skal blive prædiket på
   Tagene.

 4. Men jeg siger til eder, mine Venner! frygter ikke for dem, som
   slå Legemet ihjel og derefter ikke formå at gøre mere.
 5. Men jeg vil vise eder, for hvem I skulle frygte: Frygter for
   ham, som har Magt til, efter at have slået ihjel, at kaste i
   Helvede; ja, jeg siger eder: Frygter for ham!
 6. Sælges ikke fem Spurve for to Penninge? og ikke een af dem er
   glemt hos Gud.
 7. Ja, endog Hårene på eders Hoved ere alle talte; frygter ikke, I
   ere mere værd end mange Spurve.
 8. Men jeg siger eder: Enhver, som vedkender sig mig for
   Menneskene, ham vil også Menneskesønnen vedkende sig for Guds
   Engle.
 9. Og den, som har fornægtet mig for Menneskene, skal fornægtes for
   Guds Engle.
 10. Og enhver, som taler et Ord imod Menneskesønnen, ham skal det
   forlades; men den, som har talt bespotteligt imod den Helligånd,
   ham skal det ikke forlades.
 11. Men når de føre eder frem for Synagogerne og Øvrighederne og
   Myndighederne, da bekymrer eder ikke for, hvorledes eller
   hvormed I skulle forsvare eder, eller hvad I skulle sige.
 12. Thi den Helligånd skal lære eder i den samme Time, hvad I bør
   sige."

 13. Men en af Skaren sagde til ham: "Mester! sig til min Broder, at
   han skal dele Arven med mig."
 14. Men han sagde til ham: "Menneske! hvem har sat mig til Dommer
   eller Deler over eder?"
 15. Og han sagde til dem: "Ser til og vogter eder for al Havesyge;
   thi ingens Liv beror på, hvad han ejer, selv om han har
   Overflod."
 16. Og han sagde en Lignelse til dem: "Der var en rig Mand, hvis
   Mark havde båret godt.
 17. Og han tænkte ved sig selv og sagde: Hvad skal jeg gøre? thi jeg
   har ikke Rum, hvori jeg kan samle min Afgrøde.
 18. Og han sagde: Dette vil jeg gøre, jeg vil nedbryde mine Lader og
   bygge dem større, og jeg vil samle deri al min Afgrøde og mit
   Gods;
 19. og jeg vil sige til min Sjæl: Sjæl! du har mange gode Ting
   liggende for mange År; slå dig til Ro, spis, drik, vær lystig!
 20. Men Gud sagde til ham: Du Dåre! i denne Nat kræves din Sjæl af
   dig; men hvem skal det høre til. som du har beredt?
 21. Således er det med den, som samler sig Skatte og ikke er rig i
   Gud."

 22. Men han sagde til sine Disciple: "Derfor siger jeg eder:
   Bekymrer eder ikke for Livet, hvad I skulle spise; ikke heller
   for Legemet, hvad I skulle iføre eder.
 23. Livet er mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne.
 24. Giver Agt på Ravnene, at de hverken så eller høste og de have
   ikke Forrådskammer eller Lade, og Gud føder dem; hvor langt mere
   værd end Fuglene ere dog I?
 25. Og hvem af eder kan ved at bekymre sig lægge en Alen til sin
   Vækst?
 26. Formå I altså ikke engang det mindste, hvorfor bekymre I eder da
   for det øvrige?
 27. Giver Agt på Lillierne, hvorledes de vokse; de arbejde ikke og
   spinde ikke; men jeg siger eder: End ikke Salomon i al sin
   Herlighed var klædt som en af dem.
 28. Klæder da Gud således det Græs på Marken, som i Dag står og i
   Morgen kastes i Ovnen, hvor meget mere eder, I lidettroende!
 29. Og I, spørger ikke efter, hvad I skulle spise, og hvad I skulle
   drikke; og værer ikke ængstelige!
 30. Thi efter alt dette søge Hedningerne i Verden; men eders Fader
   ved, at I have disse Ting nødig.
 31. Men søger hans Rige, så skulle disse Ting gives eder i Tilgift.
 32. Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader
   velbehageligt at give eder Riget.
 33. Sælger, hvad I eje, og giver Almisse! Gører eder Punge, som ikke
   ældes, en Skat i Himlene, som ikke slipper op, der hvor ingen
   Tyv kommer nær, og intet Møl ødelægger.
 34. Thi hvor eders Skat er, der vil også eders Hjerte være.

 35. Eders Lænder være omgjordede, og eders Lys brændende!
 36. Og værer I ligesom Mennesker, der vente på deres Herre, når han
   vil bryde op fra Brylluppet, for at de straks, når han kommer og
   banker på, kunne lukke op for ham.
 37. Salige ere de Tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer.
   Sandelig, siger jeg eder, at han skal binde op om sig og sætte
   dem til Bords og gå om og varte dem op,
 38. Og dersom han kommer i den anden Nattevagt og kommer i den
   tredje Nattevagt og finder det således, da ere disse Tjenere
   salige.
 39. Men dette skulle I vide, at dersom Husbonden vidste, i hvilken
   Time Tyven vilde komme, da vågede han og tillod ikke, at der
   skete Indbrud i hans Hus.
 40. Vorder også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I
   ikke mene."
 41. Men Peter sagde til ham: "Herre! siger du denne Lignelse til os
   eller også til alle?"
 42. Og Herren sagde: "Hvem er vel den tro og forstandige Husholder,
   som Herren vil sætte over sit Tyende til at give dem den
   bestemte Kost i rette Tid?
 43. Salig er den Tjener, hvem hans Herre, når han kommer, finder
   handlende således.
 44. Sandelig, siger jeg eder, han skal sætte ham over alt, hvad han
   ejer.
 45. Men dersom hin Tjener siger i sit Hjerte: "Min Herre tøver med
   at komme" og så begynder at slå Karlene og Pigerne og at spise
   og drikke og beruse sig,
 46. da skal den Tjeners Herre komme på den Dag, han ikke venter, og
   i den Time, han ikke ved, og hugge ham sønder og give ham hans
   Lod sammen med de utro:
 47. Men den Tjener, som har kendt sin Herres Villie og ikke har
   truffet Forberedelser eller handlet efter hans Villie, skal have
   mange Hug;
 48. men den, som ikke har kendt den og har gjort, hvad der er Hug
   værd, skal have få Hug. Enhver, hvem meget er givet, af ham skal
   man kræve meget; og hvem meget er betroet, af ham skal man
   forlange mere.

 49. Ild er jeg kommen at kaste på Jorden, og hvor vilde jeg, at den
   var optændt allerede!
 50. Men en Dåb har jeg at døbes med, og hvor ængstes jeg, indtil den
   er fuldbyrdet!
 51. Mene I, at jeg er kommen for at give Fred på Jorden? Nej, siger
   jeg eder, men Splid,
 52. Thi fra nu af skulle fem i eet Hus være i Splid indbyrdes, tre
   imod to, og to imod tre.
 53. De skulle være i Splid, Fader med Søn og Søn med Fader, Moder
   med Datter og Datter med Moder, Svigermoder med sin Svigerdatter
   og Svigerdatter med sin Svigermoder."

 54. Men han sagde også til Skarerne: "Når I se en Sky komme op i
   Vester, sige I straks: Der kommer Regn, og det sker således.
 55. Og når I se en Søndenvind blæse, sige I: Der kommer Hede: og det
   sker.
 56. I Hyklere! Jordens og Himmelens Udseende vide I at skønne om;
   men hvorfor have I da intet Skøn om den nærværende Tid?
 57. Og hvorfor dømme I ikke også fra eder selv, hvad der er det
   rette?
 58. Thi medens du går hen med din Modpart til Øvrigheden, da gør dig
   Flid på Vejen for at blive forligt med ham, for at han ikke skal
   trække dig for Dommeren, og Dommeren skal overgive dig til
   Slutteren, og Slutteren skal kaste dig i Fængsel.
 59. Jeg siger dig: Du skal ingenlunde komme ud derfra, førend du får
   betalt endog den sidste Skærv."


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:14 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/42_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free