- Project Runeberg -  Bibelen /
Apostelenes gerninger 4

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Apostelenes gerninger 4

 1. Men medens de talte til Folket, kom Præsterne og Høvedsmanden
   for Helligdommen og Saddukæerne over dem,
 2. da de harmedes over, at de lærte Folket og i Jesus forkyndte
   Opstandelsen fra de døde.
 3. Og de lagde Hånd på dem og satte dem i Forvaring til den
   følgende Dag; thi det var allerede Aften.
 4. Men mange af dem, som havde hørt Ordet, troede, og Tallet på
   Mændene blev omtrent fem Tusinde.
 5. Men det skete Dagen derefter, at deres Rådsherrer og Ældste og
   skriftkloge forsamlede sig i Jerusalem,
 6. ligeså Ypperstepræsten Annas og Kajfas og Johannes og Alexander
   og alle, som vare af ypperstepræstelig Slægt.
 7. Og de stillede dem midt iblandt sig og spurgte: "Af hvad Magt
   eller i hvilket Navn have I gjort dette?"
 8. Da sagde Peter, fyldt med den Helligånd, til dem: "I Folkets
   Rådsherrer og Ældste!
 9. Når vi i Dag forhøres angående denne Velgerning imod en vanfør
   Mand, om hvorved han er bleven helbredt;
 10. da skal det være eder alle og hele Israels Folk vitterligt, at
   ved Jesu Kristi Nazaræerens Navn, hvem I have korsfæstet, hvem
   Gud har oprejst fra de døde, ved dette Navn er det, at denne
   står rask her for eders Øjne,
 11. Han er den Sten, som blev agtet for intet af eder, I
   Bygningsmænd, men som er bleven til en Hovedhjørnesten.
 12. Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet
   Navn under Himmelen, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi
   skulle blive frelste."
 13. Men da de så Peters og Johannes Frimodighed og kunde mærke, at
   de vare ulærde Mænd og Lægfolk, forundrede de sig, og de kendte
   dem, at de havde været med Jesus.
 14. Og da de så Manden, som var helbredt, stå hos dem, havde de
   intet at sige derimod.
 15. Men de bøde dem at træde ud fra Rådet og rådførte sig med
   hverandre og sagde:
 16. "Hvad skulle vi gøre med disse Mennesker? thi at et vitterligt
   Tegn er sket ved dem, det er åbenbart for alle dem, som bo i
   Jerusalem, og vi kunne ikke nægte det.
 17. Men for at det ikke skal komme videre ud iblandt Folket, da
   lader os true dem til ikke mere at tale til noget Menneske i
   dette Navn."
 18. Og de kaldte dem ind og forbøde dem aldeles at tale eller lære i
   Jesu Navn.
 19. Men Peter og Johannes svarede og sagde til dem: "Dømmer selv. om
   det er ret for Gud at lyde eder mere end Gud.
 20. Thi vi kunne ikke lade være at tale om det, som vi have set og
   hørt."
 21. Men de truede dem end mere og løslode dem, da de ikke kunde
   udfinde, hvorledes de skulde straffe dem, for Folkets Skyld; thi
   alle priste Gud for det, som var sket.
 22. Thi den Mand, på hvem dette Helbredelsestegn var sket, var mere
   end fyrretyve År gammel.

 23. Da de nu vare løsladte, kom de til deres egne og fortalte dem
   alt, hvad Ypperstepræsterne og de Ældste havde sagt til dem.
 24. Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og
   sagde: "Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og
   alle Ting, som ere i dem,
 25. du, som har sagt ved din Tjener Davids Mund: "Hvorfor fnyste
   Hedninger, og Folkeslag oplagde forfængelige Råd?
 26. Jordens Konger rejste sig, og Fyrsterne samlede sig til Hobe
   imod Herren og imod hans Salvede."
 27. Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din
   hellige Tjener Jesus, hvem du har salvet, både Herodes og
   Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Israels Folkestammer
 28. for at gøre det, som din Hånd og dit Råd forud havde bestemt
   skulde ske.
 29. Og nu, Herre! se til deres Trusler, og giv dine Tjenere at tale
   dit Ord med al Frimodighed,
 30. idet du udrækker din Hånd til Helbredelse, og der sker Tegn og
   Undere ved din hellige Tjeners Jesu Navn."
 31. Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede;
   og de bleve alle fyldte med den Helligånd, og de talte Guds Ord
   med Frimodighed.
 32. Men de troendes Mængde havde eet Hjerte og een Sjæl; og end ikke
   een kaldte noget af det, han ejede, sit eget; men de havde alle
   Ting fælles.
 33. Og med stor Kraft aflagde Apostlene Vidnesbyrdet om den Herres
   Jesu Opstandelse, og der var stor Nåde over dem alle.
 34. Thi der var end ikke nogen trængende iblandt dem; thi alle de,
   som vare Ejere af Jordstykker eller Huse, solgte dem og bragte
   Salgssummerne
 35. og lagde dem for Apostlenes Fødder; men der blev uddelt til
   enhver, efter hvad han havde Trang til.
 36. Og Josef, som af Apostlene fik Tilnavnet Barnabas, (det er
   udlagt: Trøstens Søn), en Levit, født på Kypern
 37. som ejede en Jordlod, solgte den og bragte Pengene og lagde dem
   for Apostlenes Fødder.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:15 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/44_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free