- Project Runeberg -  Bibelen /
Apostelenes gerninger 7

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Apostelenes gerninger 7

 1. Men Ypperstepræsten sagde: "Forholder dette sig således?"
 2. Men han sagde: "I Mænd, Brødre og Fædre, hører til! Herlighedens
   Gud viste sig for vor Fader Abraham, da han var i Mesopotamien,
   førend han tog Bolig i Karan.
 3. Og han sagde til ham: "Gå ud af dit Land og fra din Slægt, og
   kom til det Land, som jeg vil vise dig."
 4. Da gik han ud fra Kaldæernes Land og tog Bolig i Karan; og efter
   hans Faders Død lod Gud ham flytte derfra hen i dette Land, hvor
   I nu bo.
 5. Og han gav ham ikke Ejendom deri, end ikke en Fodsbred; dog
   forjættede han ham at give ham det til Eje og hans Sæd efter
   ham, endskønt han intet Barn havde.
 6. Men Gud talte således: "Hans Sæd skal være Udlændinge i et
   fremmed Land, og man skal gøre dem til Trælle og handle ilde med
   dem i fire Hundrede År.
 7. Og det Folk, for hvilket de skulle trælle, vil jeg dømme, sagde
   Gud; og derefter skulle de drage ud og tjene mig på dette Sted."
 8. Og han gav ham Omskærelsens Pagt. Og så avlede han Isak og
   omskar ham den ottende Dag, og Isak avlede Jakob, og Jakob de
   tolv Patriarker.
 9. Og Patriarkerne bare Avind imod Josef og solgte ham til Ægypten;
   og Gud var med ham,
 10. og han udfriede ham af alle hans Trængsler og gav ham Nåde og
   Visdom for Farao, Kongen i Ægypten, som satte ham til Øverste
   over Ægypten og over hele sit Hus.
 11. Men der kom Hungersnød over hele Ægypten og Kanån og en stor
   Trængsel, og vore Fædre fandt ikke Føde.
 12. Men da Jakob hørte, at der var Korn i Ægypten, sendte han vore
   Fædre ud første Gang.
 13. Og anden Gang blev Josef genkendt af sine Brødre, og Josefs
   Herkomst blev åbenbar for Farao.
 14. Men Josef sendte Bud og lod sin Fader Jakob og al sin Slægt
   kalde til sig, fem og halvfjerdsindstyve Sjæle.
 15. Og Jakob drog ned til Ægypten. Og han og vore Fædre døde,
 16. og de bleve flyttede til Sikem og lagte i den Grav, som Abraham
   havde købt for en Sum Penge af Hemors Sønner i Sikem.
 17. Som nu Tiden nærmede sig for den Forjættelse, Gud havde tilsagt
   Abraham, voksede Folket og formeredes i Ægypten,
 18. indtil der fremstod en anden Konge, som ikke kendte Josef.
 19. Han viste Træskhed imod vor Slægt og handlede ilde med vore
   Fædre, så de måtte sætte deres små Børn ud, for at de ikke
   skulde holdes i Live.
 20. På den Tid blev Moses født, og han var dejlig for Gud; han blev
   opfostret i tre Måneder i sin Faders Hus.
 21. Men da han var sat ud, tog Faraos Datter ham op og opfostrede
   ham til sin Søn.
 22. Og Moses blev oplært i al Ægypternes Visdom; og han var mægtig i
   sine Ord og Gerninger.
 23. Men da han blev fyrretyve År gammel, fik han i Sinde at besøge
   sine Brødre, Israels Børn.
 24. Og da han så en lide Uret, forsvarede han ham og hævnede den
   mishandlede, idet han slog Ægypteren ihjel.
 25. Men han mente, at hans Brødre forstode, at Gud gav dem Frelse
   ved hans Hånd; men de forstode det ikke.
 26. Og den næste Dag viste han sig iblandt dem under en Strid og
   vilde forlige dem til at holde Fred, sigende: "I Mænd! I ere
   Brødre, hvorfor gøre I hinanden Uret?"
 27. Men den, som gjorde sin Næste Uret, stødte ham fra sig og sagde:
   "Hvem har sat dig til Hersker og Dommer over os?
 28. Vil du slå mig ihjel, ligesom du i Går slog Ægypteren ihjel?"
 29. Da flygtede Moses for denne Tales Skyld og boede som fremmed i
   Midians Land, hvor han avlede to Sønner.
 30. Og efter fyrretyve Års Forløb viste en Engel sig for ham i Sinai
   Bjergs Ørken i en Tornebusk, der stod i lys Lue.
 31. Men da Moses så det, undrede han sig over Synet, og da han gik
   hen for at betragte det, lød Herrens Røst til ham:
 32. "Jeg er dine Fædres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud." Da
   bævede Moses og turde ikke se derhen.
 33. Men Herren sagde til ham: "Løs Skoene af dine Fødder; thi det
   Sted, som du står på, er hellig Jord.
 34. Jeg har grant set mit Folks Mishandling i Ægypten og hørt deres
   Suk, og jeg er stegen ned for at udfri dem; og nu kom, lad mig
   sende dig til Ægypten!"
 35. Denne Moses, hvem de fornægtede, idet de sagde: "Hvem har sat
   dig til Hersker og Dommer," ham har Gud sendt til at være både
   Hersker og Befrier ved den Engels Hånd,som viste sig for ham i
   Tornebusken.
 36. Ham var det, som førte dem ud,idet han gjorde Undere og Tegn i
   Ægyptens Land og i det røde Hav og i Ørkenen i fyrretyve År.
 37. Han er den Moses, som sagde til Israels Børn: "En Profet skal
   Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig."
 38. Han er den, som i Menigheden i Ørkenen færdedes med Engelen, der
   talte til ham på Sinai Bjerg, og med vore Fædre; den, som modtog
   levende Ord at give os;
 39. hvem vore Fædre ikke vilde adlyde, men de stødte ham fra sig og
   vendte sig med deres Hjerter til Ægypten, idet de sagde til
   Aron:
 40. "Gør os Guder, som kunne gå foran os; thi vi vide ikke, hvad der
   er sket med denne Moses, som førte os ud af Ægyptens Land."
 41. Og de gjorde en Kalv i de Dage og bragte Offer til Gudebilledet
   og frydede sig ved deres Hænders Gerninger.
 42. Men Gud vendte sig fra dem og gav dem hen til at tjene Himmelens
   Hær, som der er skrevet i Profeternes Bog: "Have I vel, Israels
   Hus! bragt mig Slagtofre og andre Ofre i fyrretyve År i
   Ørkenen?
 43. Og I bare Moloks Telt og Guden Remfans Stjerne, de Billeder, som
   I havde gjort for at tilbede dem; og jeg vil flytte eder bort
   hinsides Babylon."
 44. Vore Fædre i Ørkenen havde Vidnesbyrdets Tabernakel, således som
   han, der talte til Moses, havde befalet at gøre det efter det
   Forbillede, som han havde set.
 45. Dette toge også vore Fædre i Arv og bragte det under Josva ind i
   Landet, som Hedningerne besade, hvilke Gud fordrev fra vore
   Fædres Åsyn indtil Davids Dage,
 46. som vandt Nåde for Gud og bad om at måtte finde en Bolig for
   Jakobs Gud.
 47. Men Salomon byggede ham et Hus.
 48. Dog, den Højeste bor ikke i Huse gjorte med Hænder, som Profeten
   siger:
 49. "Himmelen er min Trone, og Jorden mine Fødders Skammel, hvad Hus
   ville I bygge mig? siger Herren, eller hvilket er min Hviles
   Sted?
 50. Har ikke min Hånd gjort alt dette?"
 51. I hårde Halse og uomskårne på Hjerter og Øren! I stå altid den
   Helligånd imod; som eders Fædre, således også I.
 52. Hvem af Profeterne er der, som eders Fædre ikke have forfulgt?
   og de ihjelsloge dem, som forud forkyndte om den retfærdiges
   Komme, hvis Forrædere og Mordere I nu ere blevne,
 53. I, som modtoge Loven under Engles Besørgelse og have ikke holdt
   den!"

 54. Men da de hørte dette, skar det dem i deres Hjerter, og de bede
   Tænderne sammen imod ham.
 55. Men som han var fuld af den Helligånd, stirrede han op imod
   Himmelen og så Guds Herlighed og Jesus stående ved Guds højre
   Hånd.
 56. Og han sagde: "Se, jeg ser Himlene åbnede og Menneskesønnen
   stående ved Guds højre Hånd."
 57. Men de råbte med høj Røst og holdt for deres Øren og stormede
   endrægtigt ind på ham.
 58. Og de stødte ham ud uden for Staden og stenede ham. Og Vidnerne
   lagde deres Klæder af ved en ung Mands Fødder, som hed Saulus.
 59. Og de stenede Stefanus, som bad og sagde: "Herre Jesus, tag imod
   min Ånd!"
 60. Men han faldt på Knæ og råbte med høj Røst: "Herre, tilregn dem
   ikke denne Synd!" Og som han sagde dette, sov han hen. (Kap.8)
   1 Men Saulus fandt Behag i hans Mord.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:15 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/44_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free