- Project Runeberg -  Bibelen /
Apostelenes gerninger 15

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Apostelenes gerninger 15

 1. Og der kom nogle ned fra Judæa, som lærte Brødrene: "Dersom I
   ikke lade eder omskære efter Mose Skik, kunne I ikke blive
   frelste."
 2. Da nu Paulus og Barnabas kom i en ikke ringe Splid og Strid med
   dem, så besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af
   dem skulde drage op til Jerusalem til Apostlene og de Ældste i
   Anledning af dette Spørgsmål.
 3. Disse bleve da sendte af Sted af Menigheden og droge igennem
   Fønikien og Samaria og fortalte om Hedningernes Omvendelse, og
   de gjorde alle Brødrene stor Glæde.
 4. Men da de kom til Jerusalem, bleve de modtagne af Menigheden og
   Apostlene og de Ældste, og de kundgjorde, hvor store Ting Gud
   havde gjort med dem.
 5. Men nogle af Farisæernes Parti, som vare blevne troende, stode
   op og sagde: "Man bør omskære dem og befale dem at holde Mose
   Lov."
 6. Men Apostlene og de Ældste forsamlede sig for at overlægge denne
   Sag.
 7. Men da man havde tvistet meget herom, stod Peter op og sagde til
   dem: "I Mænd, Brødre! I vide, at for lang Tid siden gjorde Gud
   det Valg iblandt eder, at Hedningerne ved min Mund skulde høre
   Evangeliets Ord og tro.
 8. Og Gud, som kender Hjerterne, gav dem Vidnesbyrd ved at give dem
   den Helligånd lige så vel som os.
 9. Og han gjorde ingen Forskel imellem os og dem, idet han ved
   Troen rensede deres Hjerter.
 10. Hvorfor friste I da nu Gud, så I lægge et Åg på Disciplenes
   Nakke, som hverken vore Fædre eller vi have formået at bære?
 11. Men vi tro, at vi bliver frelste ved den Herres Jesu Nåde på
   samme Måde som også de."
 12. Men hele Mængden tav og de hørte Barnabas og Paulus fortælle,
   hvor store Tegn og Undere Gud havde gjort iblandt Hedningerne
   ved dem.
 13. Men da de havde hørt op at tale, tog Jakob til Orde og sagde: "I
   Mænd, Brødre, hører mig!"
 14. Simon har fortalt, hvorledes Gud først drog Omsorg for at tage
   ud af Hedninger et Folk for sit Navn.
 15. Og dermed stemme Profeternes Tale overens, som der er skrevet:
 16. "Derefter vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids faldne
   Hytte, og det nedrevne af den vil jeg atter opbygge og oprejse
   den igen,
 17. for at de øvrige af Menneskene skulle søge Herren, og alle
   Hedningerne, over hvilke mit Navn er nævnet, siger Herren, som
   gør dette."
 18. Gud kender fra Evighed af alle sine Gerninger.
 19. Derfor mener jeg, at man ikke skal besvære dem af Hedningerne,
   som omvende sig til Gud,
 20. men skrive til dem, at de skulle afholde sig fra Besmittelse med
   Afguderne og fra Utugt og fra det kvalte og fra Blodet.
 21. Thi Moses har fra gammel Tid i hver By Mennesker, som prædike
   ham, idet han oplæses hver Sabbat i Synagogerne."
 22. Da besluttede Apostelene og de Ældste tillige med hele
   Menigheden at udvælge nogle Mænd af deres Midte og sende dem til
   Antiokia tillige med Paulus og Barnabas, nemlig Judas, kaldet
   Barsabbas, og Silas, hvilke Mænd vare ansete iblandt Brødrene.
 23. Og de skreve således med dem: "Apostlene og de Ældste og
   Brødrene hilse Brødrene af Hedningerne i Antiokia og Syrien og
   Kilikien.
 24. Efterdi vi have hørt, at nogle, som ere komne fra os, have
   forvirret eder med Ord og voldt eders Sjæle Uro uden at have
   nogen Befaling fra os,
 25. så have vi endrægtigt forsamlede, besluttet at udvælge nogle
   Mænd og sende dem til eder med vore elskelige Barnabas og
   Paulus,
 26. Mænd, som have vovet deres Liv for vor Herres Jesu Kristi Navn.
 27. Vi have derfor sendt Judas og Silas, der også mundtligt skulle
   forkynde det samme.
 28. Thi det er den Helligånds Beslutning og vor, ingen videre Byrde
   at pålægge eder uden disse nødvendige Ting:
 29. At I skulle afholde eder fra Afgudsofferkød og fra Blod og fra
   det kvalte og fra Utugt. Når I holde eder derfra, vil det gå
   eder godt. Lever vel!"

 30. Så lod man dem da fare, og de kom ned til Antiokia og forsamlede
   Mængden og overgave Brevet.
 31. Men da de læste det, bleve de glade over Trøsten.
 32. Og Judas og Silas, som også selv vare Profeter, opmuntrede
   Brødrene med megen Tale og styrkede dem.
 33. Men da de havde opholdt sig der nogen Tid, lode Brødrene dem
   fare med Fred til dem, som havde udsendt dem. (34 Men Silas
   besluttede at blive der.)
 35. Men Paulus og Barnabas opholdt sig i Antiokia, hvor de tillige
   med mange andre lærte og forkyndte Herrens Ord.
 36. Men efter nogen Tids Forløb sagde Paulus til Barnabas: "Lader os
   dog drage tilbage og besøge vore Brødre i hver By, hvor vi have
   forkyndt Herrens Ord, for at se, hvorledes det går dem."
 37. Men Barnabas vilde også tage Johannes, kaldet Markus, med.
 38. Men Paulus holdt for, at de ikke skulde tage den med, som havde
   forladt dem i Pamfylien og ikke havde fulgt med dem til
   Arbejdet.
 39. Der blev da en heftig Strid, så at de skiltes fra hverandre, og
   Barnabas tog Markus med sig og sejlede til Kypern.
 40. Men Paulus udvalgte Silas og drog ud, anbefalet af Brødrene til
   Herrens Nåde.
 41. Men han rejste omkring i Syrien og Kilikien og styrkede
   Menighederne.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:15 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/44_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free