- Project Runeberg -  Bibelen /
Apostelenes gerninger 16

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Apostelenes gerninger 16

 1. Og han kom til Derbe og Lystra, og se, der var der en Discipel
   ved Navn Timotheus, Søn af en troende Jødinde og en græsk Fader.
 2. Han havde godt Vidnesbyrd af Brødrene i Lystra og Ikonium.
 3. Ham vilde Paulus have til at drage med sig, og han tog og omskar
   ham for Jødernes Skyld, som vare på disse Steder; thi de vidste
   alle, at hans Fader var en Græker.
 4. Men alt som de droge igennem Byerne, overgave de dem de
   Bestemmelser at holde, som vare vedtagne af Apostlene og de
   Ældste i Jerusalem,
 5. Så styrkedes Menighederne i Troen og voksede i Antal hver Dag.
 6. Men de droge igennem Frygien og det galatiske Land, da de af den
   Helligånd vare blevne forhindrede i at tale Ordet i Asien.
 7. Da de nu kom hen imod Mysien, forsøgte de at drage til
   Bithynien; og Jesu Ånd tilstedte dem det ikke.
 8. De droge da Mysien forbi og kom ned til Troas.
 9. Og et Syn viste sig om Natten for Paulus: En makedonisk Mand
   stod der og bad ham og sagde: "Kom over til Makedonien og hjælp
   os!"
 10. Men da han havde set dette Syn, ønskede vi straks at drage over
   til Makedonien; thi vi sluttede, at Gud havde kaldt os derhen
   til at forkynde Evangeliet for dem.

 11. Vi sejlede da ud fra Troas og styrede lige til Samothrake og den
   næste Dag til Neapolis
 12. og derfra til Filippi, hvilken er den første By i den Del af
   Makedonien, en Koloni. I denne By opholdt vi os nogle Dage.
 13. Og på Sabbatsdagen gik vi uden for Porten ved en Flod, hvor vi
   mente, at der var et Bedested", og vi satte os og talte til de
   Kvinder, som kom sammen.
 14. Og en Kvinde ved Navn Lydia, en Purpurkræmmerske fra Byen
   Thyatira, en Kvinde, som frygtede Gud, hørte til, og hendes
   Hjerte oplod Herren til at give Agt på det, som blev talt af
   Paulus.
 15. Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde:
   "Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit
   Hus og bliver der!" Og hun nødte os.

 16. Men det skete, da vi gik til Bedestedet, at en Pige mødte os,
   som havde en Spådomsånd og skaffede sine Herrer megen Vinding
   ved at spå.
 17. Hun fulgte efter Paulus og os, råbte og sagde: "Disse Mennesker
   ere den højeste Guds Tjenere, som forkynde eder Frelsens Vej."
 18. Og dette gjorde hun i mange Dage. Men Paulus blev fortrydelig
   derover, og han vendte sig og sagde til Ånden: "Jeg byder dig i
   Jesu Kristi Navn at fare ud af hende." Og den for ud i den samme
   Stund.
 19. Men da hendes Herrer så, at deres Håb om Vinding var forsvundet,
   grebe de Paulus og Silas og slæbte dem hen på Torvet for
   Øvrigheden.
 20. Og de førte dem til Høvedsmændene og sagde: "Disse Mennesker,
   som ere Jøder, forvirre aldeles vor By.
 21. og de forkynde Skikke, som det ikke er tilladt os, der ere
   Romere, at antage eller øve."
 22. Og Mængden rejste sig imod dem, og Høvedsmændene lode Klæderne
   rive af dem og befalede at piske dem.
 23. Og da de havde givet dem mange Slag, kastede de dem i Fængsel og
   befalede Fangevogteren at holde dem sikkert bevogtede.
 24. Da han havde fået sådan Befaling, kastede han dem i det inderste
   Fængsel og sluttede deres Fødder i Blokken.

 25. Men ved Midnat bade Paulus og Silas og sang Lovsange til Gud; og
   Fangerne lyttede på dem.
 26. Men pludseligt kom der et stort Jordskælv, så at Fængselets
   Grundvolde rystede, og straks åbnedes alle Dørene, og alles
   Lænker løstes.
 27. Men Fangevogteren for op at Søvne, og da han så Fængselets Døre
   åbne, drog han et Sværd og vilde dræbe sig selv, da han mente,
   at Fangerne vare flygtede.
 28. Men Paulus råbte med høj Røst og sagde: "Gør ikke dig selv noget
   ondt; thi vi ere her alle."
 29. Men han forlangte Lys og sprang ind og faldt skælvende ned for
   Paulus og Silas.
 30. Og han førte dem udenfor og sagde: "Herrer! hvad skal jeg gøre,
   for at jeg kan blive frelst?"
 31. Men de sagde: "Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du blive
   frelst, du og dit Hus."
 32. Og de talte Herrens Ord til ham og til alle dem, som vare i hans
   Hus.
 33. Og han tog dem til sig i den samme Stund om Natten og aftoede
   deres Sår; og han selv og alle hans blev straks døbte.
 34. Og han førte dem op i sit Hus og satte et Bord for dem og
   frydede sig over, at han med hele sit Hus var kommen til Troen
   på Gud.
 35. Men da det var blevet Dag, sendte Høvedsmændene Bysvendene hen
   og sagde: "Løslad de Mænd!"
 36. Men Fangevogteren meldte Paulus disse Ord: "Høvedsmændene have
   sendt Bud, at I skulle løslades; så drager nu ud og går bort med
   Fred!"
 37. Men Paulus sagde til dem: "De have ladet os piske offentligt og
   uden Dom, os, som dog ere romerske Mænd, og kastet os i Fængsel,
   og nu jage de os hemmeligt bort! Nej, lad dem selv komme og føre
   os ud!"
 38. Men Bysvendene meldte disse Ord til Høvedsmændene; og de bleve
   bange, da de hørte, at de vare Romere.
 39. Og de kom og gave dem gode Ord, og de førte dem ud og bade dem
   at drage bort fra Byen.
 40. Og de gik ud af Fængselet og gik ind til Lydia; og da de havde
   set Brødrene. formanede de dem og droge bort.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:15 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/44_16.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free