- Project Runeberg -  Bibelen /
Apostelenes gerninger 23

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Apostelenes gerninger 23

 1. Da så Paulus fast på Rådet og sagde: "I Mænd, Brødre! jeg har
   med al god Samvittighed vandret for Gud indtil denne Dag."
 2. Men Ypperstepræsten Ananias befalede dem, som stode hos ham, at
   slå ham på Munden.
 3. Da sagde Paulus til ham: "Gud skal slå dig, du kalkede Væg! Og
   du sidder for at dømme mig efter Loven, og tvært imod Loven
   befaler du, at jeg skal slås."
 4. Men de, som stode hos, sagde: "Udskælder du Guds Ypperstepræst?"
 5. Og Paulus sagde: "Brødre! jeg vidste ikke, at han er
   Ypperstepræst; thi der er skrevet: En Fyrste i dit Folk må du
   ikke tale ondt imod."
 6. Men da Paulus vidste, at den ene Del bestod af Saddukæere, men
   den anden af Farisæere, råbte han i Rådet: "I Mænd, Brødre! jeg
   er en Farisæer, Søn af Farisæere, for Håb og for dødes
   Opstandelse er det, jeg dømmes."
 7. Men da han udtalte dette, opkom der Splid imellem Farisæerne og
   Saddukæerne, og Mængden blev uenig.
 8. Thi Saddukæerne sige, at der ingen Opstandelse er, ej heller
   nogen Engel eller Ånd; men Farisæerne hævde begge Dele.
 9. Men der opstod en stærk Råben; og nogle af de skriftkloge af
   Farisæernes Parti stode op, strede heftigt og sagde: "Vi finde
   intet ondt hos dette Menneske; men hvad om en Ånd eller en Engel
   har talt til ham!"
 10. Men da der blev stærk Splid frygtede Krigsøversten, at Paulus
   skulde blive sønderslidt af dem, og befalede Krigsfolket at gå
   ned og rive ham ud fra dem og føre ham ind i Borgen.
 11. Men Natten derefter stod Herren for ham og sagde: "Vær frimodig,
   thi ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, således skal du
   også vidne i Rom."

 12. Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og
   forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller
   drikke, førend de havde slået Paulus ihjel.
 13. Og de, som havde indgået denne Sammensværgelse, vare flere end
   fyrretyve i Tal.
 14. Disse gik da til Ypperstepræsterne og de Ældste og sagde: "Vi
   have under Forbandelser forpligtet os til ikke at smage noget,
   førend vi have slået Paulus ihjel.
 15. Så giver nu I tillige med Rådet Krigsøversten Meddelelse, for at
   han må føre ham ned til eder, som om I ville undersøge hans Sag
   nøjere; men vi ere rede til at slå ham ihjel, førend han kommer
   derhen."
 16. Men Paulus's Søstersøn, som havde hørt om dette Anslag, kom og
   gik ind i Borgen og fortalte Paulus det.
 17. Men Paulus kaldte en af Høvedsmændene til sig og sagde: "Før
   denne unge Mand hen til Krigsøversten; thi han har noget at
   melde ham."
 18. Da tog han ham og førte ham til Krigsøversten og siger: "Den
   fangne Paulus kaldte mig og bad mig føre denne unge Mand til
   dig, da han har noget at tale med dig om."
 19. Men Krigsøversten tog ham ved Hånden, gik hen til en Side og
   spurgte: "Hvad er det, som du har at melde mig?"
 26. Men han sagde: "Jøderne have aftalt at bede dig om at lade
   Paulus føre ned for Rådet i Morgen under Foregivende af at ville
   have nøjere Underretning om ham.
 21. Lad du dig nu ikke overtale af dem; thi mere end fyrretyve Mænd
   af dem lure på ham, og de have under Forbandelser forpligtet sig
   til hverken at spise eller at drikke, førend de have slået ham
   ihjel; og nu ere de rede og vente på dit Tilsagn."
 22. Da lod Krigsøversten det unge Menneske fare og bød ham: "Du skal
   ingen sige, at du har givet mig dette til Kende."

 23. Og han kaldte et Par af Høvedsmændene til sig og sagde: "Gører
   to Hundrede Stridsmænd rede til at drage til Kæsarea og
   halvfjerdsindstyve Ryttere og to Hundrede Spydkastere fra den
   tredje Time i Nat; "
 24. og at de skulde bringe Lastdyr for at kunne lade Paulus ride og
   føre ham sikkert til Landshøvdingen Feliks.
 25. Og han skrev et Brev af følgende Indhold:
 26. "Klaudius Lysias hilser den mægtigste Landshøvding Feliks.
 27. Denne Mand havde Jøderne grebet og vilde have slået ham ihjel;
   men jeg kom til med Krigsfolket og udfriede ham, da jeg
   erfarede, at han var en Romer.
 28. Og da jeg vilde vide Årsagen, hvorfor de anklagede ham, førte
   jeg ham ned for deres Råd
 29. og fandt ham anklaget i Anledning af nogle Stridsspørgsmål i
   deres Lov, men uden nogen Beskyldning, som fortjente Død eller
   Fængsel.
 30. Men da jeg har fået Underretning om, at der skulde være et
   hemmeligt Anslag af Jøderne imod Manden, har jeg straks sendt
   ham til dig efter også at have befalet Anklagerne at fremføre
   for dig, hvad de have imod ham."
 31. Da toge Stridsmændene Paulus, som det var dem befalet, og førte
   ham om Natten til Antipatris.
 32. Men næste Dag lode de Rytterne drage videre med ham og vendte
   selv tilbage til Borgen.
 33. Da hine nu kom til Kæsarea og havde overgivet Landshøvdingen
   Brevet, fremstillede de også Paulus for ham.
 34. Men da han havde læst Brevet og spurgt, fra hvilken Provins han
   var, og havde erfaret, at han var fra Kilikien, sagde han:
 35. "Jeg vil forhøre dig, når også dine Anklagere komme til Stede."
   Og han bød, at han skulde holdes bevogtet i Herodes's Borg.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:08:15 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/44_23.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free