- Project Runeberg -  Efterladte Digter
(1863) Author: Emil Aarestrup With: Christian Winther, Frederik Ludvig Liebenberg
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Efterladte Digte

af Emil Aarestrup. Udgivne ved Christian Winther og F. L. Liebenberg. Kjøbenhavn. Forlagt af Samfundet til den danske Literaturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri. 1863.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1863 digitaliserades av Google vid University of Wisconsin, Madison, i oktober 2009. Därifrån har bilderna kopierats till Projekt Runeberg i juni 2013. OCR-tolkningen är vår egen.

This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix
    Blandede Digte - 1
I en Stambog - 3
Holbergs Grav - 3, 4
Ved Hoffmanns Død - 4, 5, 6
Den lille Ulykkelige - 6, 7, 8
Liigvers - 8, 9
Grubleren - 9, 10
Petrus i Rom - 10, 11, 12, 13
Undskyld mig, bedste Ven! - 13
Jeg sad med dig bag Malver huldt i Skygge - 14
Min Glut forstaaer at løse Sjælens Knuder - 14, 15
Hvad vil du her? hvad søger du ved Huset? - 15, 16
Der var en Tid, da Venskab var mit Alt - 16
Du søde Barn, saa længselsfuld og stille - 16, 17
Blus, Kinder, ei saa purpurrøde! - 17
Jeg gik saa tidt til disse Klippestene - 18
Hvor Alt er taust! Hvert Blad, hver løvrig Ranke - 18, 19
Ludvig Fischer - 19, 20
Den rette, dybe Kjærlighed - 20
Ungdomsmod - 20, 21, 22
O hulde Drømme, smigrende og søde - 22
Naar Letsind stiger, og min Troskab daler - 23
Hemisphærerne - 23, 24
Omvendelse - 24
Enthusiasme - 24, 25
Lokkerne - 25, 26
En deilig Aften! Stille, sølvklart Vandet! - 26
Tag dette Kys og tusind til, du Søde! - 27
Hvad disse Haandtryk, disse Blik betyde? - 27, 28
Paa hine Stene stod hun - 28
Forgjæves! - 29, 30
Hendes Lokker - 30, 31, 32
Landet drog jeg vide om - 32, 33
Den Kloge og den Gale - 33, 34, 35
Tidlig Skilsmisse - 35, 36, 37, 38, 39
Jeg vilde mig udride - 39, 40
Drømmeverdnen - 40
Liigklokkerne - 41, 42
Taarerne - 42, 43
Frøerne - 44
Morgen-Situation - 45
De legende Børn - 46
Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette! - 47
O søde Kone! - 47, 48
Min Elskte! Orglet toner - 48, 49
Balvise - 49, 50, 51, 52
Skaaler ved et Barselgilde - 52, 53, 54
Lolland til Frederik den Sjette - 54, 55
Oehlenschläger - 55
Ewald, Oehlenschläger, Baggesen, Grundtvig - 55, 56
Resignation - 56, 57
En polsk Moder - 58, 59, 60, 61
Besværgelsen - 61, 62, 63
De søblaae Blik - 64
Huldskab og Troskab - 65
Sommerfugle jeg elsker at fange - 66
Fortvivlelse - 66
Paa Maskeraden - 67
Fangen og Fangevogteren - 68
Der er en Sjæl i denne Albu - 68, 69
Det var den høie, hede Dag - 69, 70, 71, 72
Tilstaaelsen - 72, 73, 74, 75
Ved Madonnabilledet - 75, 76
Venskabs trøst - 76
Trusel - 77
Jeg er ulykkelig, naar Dagen hælder - 77, 78
Til Frøken W. - 78, 79
Sølvbryllupsvise - 80, 81
Eensomheden - 82
Tilegnelse - 83
Den frimodige Ven - 84, 85
Bebreidelsen - 86
Til Maanen - 87, 88
Den Sovende - 88, 89
Fremtiden - 89, 90
Drømmen - 90, 91
Den første Bøn - 91, 92
Gaadeløsningen - 92, 93
Kjøbenhavnske Minder - 93, 94, 95, 96
Gravrøsten - 96, 97, 98
Den har du tabt, den Kjæde? - 98, 99
Bordsang - 99, 100, 101
Til Ole Bang - 101, 102, 103, 104
Thorvaldsens Hjemkomst - 104, 105, 106, 107
    Opfordring - 104
    Museet - 105
    Bevidnelse - 106
    Det Egentlige - 106
Til Baronesse Rosenørn-Lehn paa hendes Fødselsdag 1839 - 107, 108
Til Kritikerne - 108, 109
Prolog til en Forestilling til Bedste for de vandlidte Jyder - 109, 110, 111
Forskjønnelsen - 112, 113
Kom, Gudsengel, stille Død! - 113, 114
Paamindelse - 114
Jeg var et Barn, mit Blod saa sagte løb - 115
Jeg har seet den store Digter - 115, 116
Til Frøken Christine Rosenørn-Lehn - 116, 117
Til Baronesse Rosenørn-Lehn paa hendes Fødselsdag 1841 - 117, 118, 119
Bordsang ved Biskop Rasmus Møllers Jubelfest - 119, 120, 121
Confession - 121, 122
Til Baronesse Rosenørn-Lehn paa hendes Fødselsdag 1842 - 122, 123
Flugt - 123, 124
Trøst - 124, 125
Til Frøken Warenka Rosenkrantz - 125
Paa Klinten - 126, 127, 128
Varselskriften - 129, 130, 131
Med Roser og Ranunkler - 131, 132
Til en ung Sømand - 132, 133
Ja, jeg har sværmet bagvendt for din Ynde - 133, 134
Henning von Wichfeldt - 134, 135, 136
I anledning af en tilsendt grøn Pengepung - 136
Sang ved Naturforskermødet den 17de Juli 1847 - 137, 138
Ballade - 139, 140, 141
Baron Henrik Christian Rosenørn-Lehn - 141, 142, 143
Til Grevinde Gersdorff Hardenberg-Reventlov ved hendes Bortreise til Syden - 143, 144
Her rasler Skoven, og her suser Sivet - 144
Paa denne Tid, da Kongevælde (see Side 338) - 145, 146, 147
Paa Rosenborg, der vil I jer forsamle - 147, 148
Raskelsen - 148
Valget - 149
Den stakkels Blindebuk, han gjør sit Bedste - 149, 150
Professor Clausen og Væver Hansen - 150, 151
Politisk Indsigt - 151
Til Baronesse Rosenørn-Lehn paa hendes Fødselsdag 1850 - 152
Prolog - 152, 153, 154, 155
Naar jeg i Eenrum færdes - 155, 156
Mortensaften - 156, 157, 158
Vilhelmine Alvilda Unsgaard, født Herbst - 158
Impromptu - 159, 160
Hvor Langesø den høie Bakke speiler - 160, 161
Man har Sagn om Borgtapeter (see Side 338) - 161, 162, 163
Du var henrivende paa Børneballet - 163, 164
En Engel stod ved Leiet stille - 164, 165
I Sydens Dal den hvide Fos sig styrter - 165, 166
Aphorismer - 166, 167, 168, 169
Ritorneller - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
    Epistler - subtitel
Til Christian Winther - 189, 190, 191
Til Christian Petersen - 191, 192, 193
Til Isak Sidenius - 193, 194, 195
Til Samme - 195, 196, 197
Til Baronesse Rosenørn-Lehn paa hendes Fødselsdag 1840 - 197, 198
    Oversættelser - subtitel
Efter Abschatz: Kjærlighed og Gjenkjærlighed - 201, 202
Efter Bayly: Den Troløse - 202, 203
Efter Beranger: Fordømte Vaar - 204, 205
Efter Burns: O Stjerne, du, med dæmpet Glands - 205, 206
Efter Burns: O, du er liig en Rose rød - 206, 207
Efter Byron: Parisina - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Efter Byron: Uveiret - 226, 227, 228, 229
Efter Cornwall: Drikkevise - 229, 230
Efter Cunningham: Har I vel seet min Hjertenskjær? - 230, 231
Efter Cunningham: Den kjække Hak Humle - 231, 232
Efter Falck: Legende - 233, 234
Efter Goethe: Levende Minde - 234, 235
Efter Goethe: Den Elsktes Nærhed - 235
Efter Goethe: Til den Fraværende - 236
Efter Goethe: Trøst - 236, 237
Efter Goethe: Ungersvenden og Møllebakken - 238, 239, 240
Efter Goethe: Kirkeklokken - 240, 241
Efter Heine: Siig, hvor er det Englevæsen - 242
Efter Heine: Min søde Glut, naar du er død - 242, 243
Efter Heine: Paa Sangens skjønne Vinger - 243
Efter Heine: Til den svundne Tid, paa min Ære - 244
Efter Heine: Hvor mig Kastraterne ynkede - 244, 245
Efter Heine: Jeg vilde saa gjerne hvile - 245
Efter Heine: Sove gjør de store Guder - 246
Efter Heine: Nu er det Tid; jeg vil hiint Tant - 246, 247
Efter Heine: Du har Diamanter og Perler - 247
Efter Heine: Knurre maa du, lee og gruble - 248
Efter Heine: Ha din Fader! ha din Moder! - 248
Efter Heine: Lykken — en løs, letsindig Frøken - 249
Efter Heine: Siig, hvo opfandt Uhrene, Glut? - 249
Efter Heine: Hvad har du for i den deilige Nat? - 250
Efter Heine: Den hellige Alliance - 250
Efter Heine: Frygt kun ei, at jeg forraader - 251
Efter Heine: Faren er der, Stormklokken ringer - 251
Efter Heine: Mit Hjerte er sørgmodigt - 252
Efter Heine: Vaarnattens Øine stjerneblaae - 253
Efter Heine: Alle Skovens Træer skingre - 253, 254
Efter Heine: Erklæring - 254, 255
Efter Heine: Raadstukjelderen i Bremen - 255, 256, 257
Efter Mrs. Hemans: En landflygtig Øboers Sang - 258
Efter Hoffmann von Fallersleben: Stakket Fryd - 258, 259
Efter Victor Hugo: Den Længselsfulde - 259, 260
Efter Victor Hugo: Favorit-Sultánen - 260, 261, 262, 263
Efter Victor Hugo: Slangestumperne - 263, 264, 265
Efter Victor Hugo: Sørøversang - 265, 266
Efter Justinus Kerner: Moderen i Graven - 266, 267
Efter Justinus Kerner: Grev Turneck kom, af Striden mat - 267, 268
Efter Justinus Kerner: En fremmed Cavaleer - 268, 269
Efter John Logan: Gjøgen - 269, 270
Efter Th. Moore: O dette Øiekast — see væk! - 270, 271
Efter Th. Moore: Til en ostindisk Pige - 271, 272
Efter Th. Moore: Harpens Oprindelse - 272
Efter Th. Moore: Til Julia - 273
Efter Th. Moore: Naar trætte Stakler vandre hjem - 273
Efter Th. Moore: Bort med det Suk, jeg drak, beruust - 274
Efter Th. Moore: Til Cara - 274, 275, 276
Efter Th. Moore: Kan du erindre, bag grønne Grene - 276
Efter Th. Moore: Dismalmosen - 277, 278
Efter Th. Moore: Et Kys à l'antique - 278, 279
Efter Th. Moore: Kysset - 280
Efter Th. Moore: Lille Marys Blik - 280, 281
Efter Th. Moore: Lyve - 282, 283
Efter Th. Moore: Vil du? - 283
Efter Th. Moore: Sorte og blaae Øine - 284, 285
Efter Th. Moore: Naar fyldt af Glædens muntre Kræfter - 285, 286
Efter Th. Moore: Hvem feiled ikke? - 286
Efter Th. Moore: Den unge Maimaane svømmer, Glut! - 287
Efter Th. Moore: Elskov, en Jægerdreng - 287, 288
Efter Th. Moore: O drøm du sødt! - 288
Efter Th. Moore: See disse Kirsebær - 289
Efter Th. Moore: O havde jeg bare Tid dertil - 289, 290
Efter Th. Moore: Ro sagte, Roerkarl, hid - 290
Efter Th. Moore: Høit maa dale ned - 291
Efter Th. Moore: Viisdom, Daarskab og Skjønhed - 292
Efter Th. Moore: En Tid vil komme, Rædselsstund - 293
Efter Th. Moore: I Midnattens Time ved Stjernegraad vil jeg gaae - 294
Efter Th. Moore: O, havde vi os en fager lille Ø! - 294, 295
Efter Th. Moore: Det er deiligt at tænke sig - 295, 296
Efter Th. Moore: Lesbias Øie er af Ild - 296, 297
Efter Th. Moore: Catalogen - 297, 298, 299
Efter Th. Moore: Bortfly du fra Verden, o Bessy! til mig - 299, 300
Efter Th. Moore: Til Phyllis - 300
Efter Th. Moore: Hvor roligt hviilte jeg ei der - 301
Efter Wilhelm Müller: Lindetræet - 301, 302
Efter F. Rückert: Den gamle Konge hviler i sit Telt paa Sletten - 302, 303
Efter F. Rückert: En Fattig boede i en trang og ussel Vraa - 304, 305
Efter F. Rückert: Hofpoeten - 305, 306
Efter F. Rückert: Vidtdreven Kjærlighed - 306
Efter F. Rückert: Holder ud - 307
Efter F. Rückert: Ei du Halsen dække - 307, 308
Efter F. Rückert: Hormusan - 309, 310, 311
Efter F. Rückert: En Vise om Lykken - 311, 312
Efter Sallet: Og om de end mit Øie blænde - 313
Efter Sallet: Aut, Aut - 313, 314, 315
Efter Charles Sprague: Til to Svaler - 315, 316
Efter Johan Vogl: Serenaden - 316, 317, 318
Efter W. Waiblinger: Af Skjønt og Godt i fordums Dage - 318, 319, 320
Efter William Wordsworth: Vi ere Syv - 320, 321, 322
Efter v. Zedlitz: Mynstringen ved Midnat - 323, 324, 325
Efter en tydsk Folkevise: Den afskyelige Kjæreste - 325, 326
    Efter oprindelig østerlandske Digte - 326
Af Hafis, 1—19 - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Af Alcoranen, 1—2 - 333, 334, 335
Af det gamle Testament, 1—5 - 335, 336
    Tillæg - 337
Tillæg - 337, 338
Mahmud - 339, 340, 341, 342, 343
Man har Sagn om Borgtapeter - 343, 344

Project Runeberg, Thu Sep 19 00:51:16 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/efterladte/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free