- Project Runeberg -  Emigrationsutredningen : Bilaga VIII : Bygdeundersökningar
(1908-1910) [MARC] Author: Karl Arvid Edin, Gerhard Magnusson, Ruben Mattson
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

EMIGRATIONSUTREDNINGEN
——
BILAGA VIII
BYGDEUNDERSÖKNINGAR


EMIGRATIONSUTREDNINGENS
BYGDEUNDERSÖKNINGAR

1. FRYKSDALS HÄRAD I VÄRMLAND

AF KARL ARVID EDIN (1880-1937)

2. JÖSSE HÄRAD I VÄRMLAND

AF G. GERHARD MAGNUSSON (1872-1940)

3. VEDBO OCH NORDMARKS HÄRADER

AF ERNST LUNDHOLM

4. SUNDALS, NORDALS OCH VALBO HÄRADER

AF AXEL BRUSEVITZ (1881-1950)

5. VÄNE, FLUNDRE, BJÄRKE OCH ALE HÄRADER

AF RUBEN MATTSON (1879-1929)

6. ÖLAND

AF HELGE NELSON (1882-1966)

------

STOCKHOLM
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
1908—1910


Förord till den elektroniska utgåvan

Denna åttonde bilaga till Emigrationsutredningen har digitaliserats av Harvard University Library och i juli 2013 anpassats till Projekt Runeberg av Ralph E.

Se för övrigt om Emigrationsutredningen under Betänkandet!


This volume was scanned by Harvard University Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Omslag, Omslag, Verkstitel, (blank), Omslag, Omlag

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Omslag, Omslag, Verkstitel, (blank), Omslag, Omlag
Inledning af Gustav Sundbärg - 1, 2, 3, (blank)
FRYKSDALS HÄRAD I VÄRMLAND af Karl Arvid Edin - 1:titel, (blank), 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34
JÖSSE HÄRAD I VÄRMLAND af G. Gerhard Magnusson - 2:titel, (blank), 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:61, 2:62, 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:72, 2:73, 2:74, 2:75, 2:76, 2:77, 2:78, 2:79, 2:80, 2:81, 2:82, 2:83, 2:84
Inledning - 2:3, 2:4, 2:5, 2:6
Några historiska fall af utvandring - 2:6, 2:7
Järnbruken och jordbrukets biförtjänster, historiskt sedt - 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13
Skogshandeln - 2:14, 2:15
Förhållanden i afseende å jordbruket. Folklynnet m. m. - 2:16, 2:17
Sockenbeskrifning - 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48
Brunskog - 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, 2:23
Mangskog - 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28
Gunnarskog - 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:32
Bogens kapellförsamling - 2:32, 2:33, 2:34
Eda - 2:35, 2:36, 2:37
Köla - 2:37, 2:38, 2:39
Älgå - 2:39, 2:40
Arvika landsförsamling - 2:40, 2:41, 2:42
Ny - 2:42, 2:43, 2:44
Boda - 2:44, 2:45
Arvika köping - 2:45, 2:46, 2:47, 2:48
Allmän öfversikt af häradet - 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59
Allmänna orsaker till utvandringen - 2:59, 2:60, 2:61, 2:62, 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:72, 2:73, 2:74, 2:75, 2:76, 2:77, 2:78, 2:79, 2:80, 2:81
Värnplikten - 2:59, 2:60, 2:61, 2:62, 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:67, 2:68
Andra orsaker till utvandringen - 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:72, 2:73, 2:74
Ekonomiska skäl. Hjälpen från Amerika - 2:74, 2:75, 2:76, 2:77, 2:78
Förhållandena i Amerika - 2:78, 2:79, 2:80, 2:81
Slutord - 2:81, 2:82, 2:83, 2:84
VEDBO OCH NORDMARKS HÄRADER af Ernst Lundholm - 3:titel, (blank), 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19, 3:20, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:25, 3:26, 3:27, 3:28, 3:29, 3:30, 3:31, 3:32, 3:33, 3:34, 3:35, 3:36, 3:37, 3:38, 3:39, 3:40, 3:41, 3:42, 3:43, 3:44, 3:45, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:50, 3:51, 3:52, 3:53, 3:54
Inledning - 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11
Hemmansklyfning och sedvänjor vid arfskifte - 3:11, 3:12, 3:13
Jordbruksförhållanden - 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19, 3:20, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:25, 3:26, 3:27, 3:28
Skogsafverkning - 3:28, 3:29, 3:30, 3:31
Torpare och lägenhetsinnehafvare - 3:31, 3:32, 3:33
Jordbrukarnes ekonomiska ställning - 3:34, 3:35, 3:36, 3:37, 3:38, 3:39
Industriarbetarne - 3:39, 3:40, 3:41, 3:42
Den nuvarande emigrationen och dess orsaker samt botemedel - 3:42, 3:43, 3:44, 3:45, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:50, 3:51, 3:52, 3:53, 3:54
SUNDALS, NORDALS OCH VALBO HÄRADER af Karl Axel Brusewitz - 4:titel, (blank), 4:3, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9, 4:10, 4:11, 4:12, 4:13, 4:14, 4:15, 4:16, 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, 4:21, 4:22, 4:23, 4:24, 4:25, 4:26, 4:27, 4:28, 4:29, 4:30, 4:31, 4:32, 4:33, 4:34, 4:35, 4:36, 4:37, 4:38, 4:39, 4:40, 4:41, 4:42, 4:43, 4:44, 4:45, 4:46, 4:47, 4:48, 4:49, 4:50, 4:51, 4:52, 4:53, 4:54, 4:55, 4:56, 4:57, 4:58, 4:59, 4:60, 4:61, 4:62, 4:63, 4:64, 4:65, 4:66, 4:67, 4:68, 4:69, 4:70, 4:71, 4:72, 4:73, 4:74, 4:75, 4:76, 4:77, 4:78, 4:79, 4:80, 4:81, 4:82, 4:83, 4:84, 4:85, 4:86, 4:87, 4:88, 4:89, 4:90, 4:91, 4:92, 4:93, 4:94, 4:95, 4:Innehåll
Inledning - 4:3, 4:4
Fysiskt-geografisk samt befolkniggsstatistisk öfversikt - 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9, 4:10, 4:11, 4:12, 4:13, 4:14
Historisk redogörelse öfver foefolkningsrörelsen i samband med den ekonomiska utvecklingen under 1800-talet - 4:14, 4:15
Tiden för folkökningen - 4:15, 4:16, 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, 4:21, 4:22, 4:23, 4:24, 4:25, 4:26, 4:27, 4:28, 4:29, 4:30, 4:31
Tiden för utvandringens uppkomst och första utveckling - 4:31, 4:32, 4:33, 4:34, 4:35, 4:36, 4:37, 4:38, 4:39, 4:40, 4:41
Nuvarande jordbruksförhållanden - 4:41, 4:42, 4:43, 4:44, 4:45, 4:46, 4:47, 4:48, 4:49, 4:50, 4:51, 4:52, 4:53, 4:54, 4:55, 4:56, 4:57, 4:58
Torpare, backstugusittare och statare - 4:58, 4:59, 4:60, 4:61, 4:62, 4:63, 4:64, 4:65
Hemmansklyfning och arfskiftessedvänjor under senare tid; böndernas ekonomiska ställning - 4:65, 4:66, 4:67, 4:68, 4:69, 4:70, 4:71, 4:72
Industriorter - 4:72, 4:73, 4:74, 4:75, 4:76
Den nuvaraude emigrationen; dess orsaker och förlopp - 4:77, 4:78, 4:79, 4:80, 4:81, 4:82, 4:83, 4:84, 4:85, 4:86, 4:87, 4:88, 4:89, 4:90, 4:91, 4:92, 4:93, 4:94, 4:95
Innehållsförteckning - 4:Innehåll
VÄNE, FLUNDRE, BJÄRKE OCH ALE HÄRADER af Ruben Mattson - 5:titel, (blank), 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:21, 5:22, 5:23, 5:24, 5:25, 5:26, 5:27, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31, 5:32, 5:33, 5:34, 5:35, 5:36, 5:37, 5:38, 5:39, 5:40, 5:41, 5:42, 5:43, (blank)
Inledning - 5:3, 5:4
Naturbeskaffenhet och näringar - 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11
Jordbruksförhållanden - 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:21, 5:22, 5:23
Torpare och backstugusittare - 5:23, 5:24, 5:25, 5:26
Afsättningsförhållanden inom jordbruket - 5:26, 5:27, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31, 5:32, 5:33
Industrien - 5:33, 5:34, 5:35, 5:36, 5:37, 5:38, 5:39, 5:40, 5:41
Slutord - 5:42, 5:43, (blank)
ÖLAND af Helge Nelson - 6:titel, (blank), 6:3, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15, 6:16, 6:17, 6:18, 6:19, 6:20, 6:21, 6:22, 6:23, 6:24, 6:25, 6:26, 6:27, 6:28, 6:29, 6:30, 6:31, 6:32, 6:33, 6:34, 6:35, 6:36, 6:37, 6:38, 6:39, 6:40, 6:41, 6:42, 6:43, 6:44, 6:45, 6:46, 6:47, 6:48, 6:49, 6:50, 6:51, 6:52, 6:53, 6:54, 6:55, 6:56, 6:57, 6:58, 6:59, 6:60, 6:61, 6:62, 6:63, 6:64, 6:65, 6:66, 6:67, 6:68, 6:69, 6:70, 6:71, 6:72, 6:73, 6:74, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:79, 80, 6:81, 6:82, 6:83, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 6:88, 6:89, 6:90, 6:91, 6:92, 6:93, 6:94, 6:95, 6:Innehåll
{Förord} - 6:3
Inledning - 6:3, 6:4, 6:5, 6:6
Naturförhållanden och jordmån - 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15, 6:16, 6:17, 6:18, 6:19
Ölands ekonomiska utveckling under 1800-talet - 6:19, 6:20, 6:21, 6:22, 6:23, 6:24, 6:25, 6:26, 6:27, 6:28, 6:29, 6:30, 6:31, 6:32, 6:33, 6:34, 6:35
Emigration och befolkningsrörelse - 6:35, 6:36, 6:37, 6:38, 6:39
Yttre konturer - 6:35, 6:36, 6:37, 6:38, 6:39
Ölands samhällsklasser och näringslif - 6:39, 6:40, 6:41, 6:42, 6:43, 6:44, 6:45, 6:46, 6:47, 6:48, 6:49, 6:50, 6:51, 6:52, 6:53, 6:54, 6:55, 6:56, 6:57, 6:58, 6:59, 6:60, 6:61, 6:62, 6:63, 6:64, 6:65, 6:66, 6:67, 6:68, 6:69, 6:70, 6:71, 6:72, 6:73, 6:74, 6:75
Ölänningens karaktär och lynne - 6:39, 6:40, 6:41, 6:42
Jordens uppdelning. Hemman och lägenheter. - 6:42, 6:43, 6:44, 6:45, 6:46, 6:47
Jordbruket - 6:47, 6:48, 6:49, 6:50, 6:51
Ladugårdsskötsel ooh rnejerihandtering - 6:51, 6:52, 6:53, 6:54, 6:55, 6:56
Afsättning och kommunikationer - 6:56, 6:57, 6:58
Orsakerna till jordbrukets eftergifvenhet. — Jordbrukarens uppfattning af sitt läge och sin ekonomiska ställning. - 6:59, 6:60, 6:61, 6:62, 6:63, 6:64, 6:65, 6:66, 6:67
Jordbruksarbetarne - 6:67, 6:68, 6:69
Handtverkarne - 6:70, 6:71
Industri och industriarbetare - 6:71, 6:72, 6:73
Fiske, sjöfart och skogsbruk - 6:73, 6:74, 6:75
Den nuvarande emigrationen, dess orsaker och botemedel - 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:79, 80, 6:81, 6:82, 6:83, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 6:88, 6:89, 6:90, 6:91, 6:92, 6:93, 6:94, 6:95
Öland i Amerika och svensk-amerikanerna hemma - 6:77, 6:78, 6:79, 80, 6:81
Emigrationens folkpsykologiska och allmänna orsaker - 6:81, 6:82, 6:83, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87
Värnplikten som utvandringsorsak - 6:87, 6:88, 6:89
Återblick på de ekonomiska orsakerna - 6:89, 6:90
Hur skall emigrationen hämmas? - 6:90, 6:91, 6:92, 6:93, 6:94, 6:95
Innehållsförteckning - 6:Innehåll
Af Emigrationsutredningens utlåtande hafva hittills i tryck utkommit - Omlag

Project Runeberg, Tue Feb 10 09:14:56 2015 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/emubygdeu/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free