- Project Runeberg -  Estnisch-deutsches Wörterbuch : Eesti-saksa sõnaraamat
(1970) [MARC] Author: Kallista Kann, Elisabeth Kibbermann, Felix Kibbermann, Salme Kirotar - Tema: Estonia, Dictionaries
Title and contents | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
K. KANN, E. KIBBERMANN, F. KIBBERMANN, S. KIROTAR

ESTNISCH-DEUTSCHES WÖRTERBUCH

2. AUFLAGE 1970 VERLAG „WALGUS“ * TALLINN
     K. KANN, E. KIBBERMANN, F. KIBBERMANN, S. KIROTAR

EESTI-SAKSA SÕNARAAMAT

TEINE TRÜKK 1970 KIRJASTUS „VALGUS“ * TALLINN
413 E 20 Kaanekujundus L. Kruusmaa К. Канн, Э. Кибберманн, Ф. Кибберманн, С. Киротар. ЭСТОНСКО-НЕМЕЦКИЙ СЛОВАРЬ. На эстонском и немецком языках. Художественное оформление Л. Круусмаа. Издательство «Валгус». Таллин, Пярнуское шоссе, 10 Toimetaja L. Kivimägi. Kunstiline toimetaja R. Tungla. Tehniline toimetaja E. Ridala. Korrektorid E. Bitter ja Ü. Rattur. Trükkimisele antud matriitsidelt 19. VIII 1970 Paber 60×90, 1/16. Trükipoognaid 61,5. Arvestuspoognaid 105,09, Trükiarv 20 000. Tellimise nr. 4959. Hans Heidemanni nim. trükikoda, Tartu, Ülikooli 17/19, I Hind rbl. 2.10 8-2

Preface to the electronic edition

This Estonian-German dictionary first appeared in 1964. A copy of the 2nd edition from 1970 was digitized in October 2015. All pages were scanned in 400 dpi.

We have also digitized a shorter German-Estonian dictionary.

Project Runeberg digitizes dictionaries like these under the assumption that they are not covered by copyright for 70 years, but only by catalog or database rights for 15 years.

Index - A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - Z - Ž - T - U - V - Õ - Ä - Ö - Ü


The above contents can be inspected in scanned images: pretitle, German title, Estonian title, verso of title leaf

Korrstapel / Proof bar for this volume

Table of Contents


Title and contents - pretitle, German title, Estonian title, verso of title leaf
Eessõna - 5, 6
Juhendid sõnaraamatu tarvitamiseks - 7, 8, 9, 10, 11, 12
Eesti tähestik - 12
Lühendid - 13, 14
Foneetilise transkriptsiooni märgid - 14
    

A


A - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
    aabits ... - 15
    aastanorm ... - 16
    abielulahutus ... - 17
    abiverb ... - 18
    adverbiaallause ... - 19
    aerodrom ... - 20
    agiteerima ... - 21
    ahistama ... - 22
    aianuga ... - 23
    aisakell ... - 24
    ajamine ... - 25
    aklimatiseerima ... - 26
    aktsent ... - 27
    alahindamine ... - 28
    alandlik ... - 29
    algaste ... - 30
    alistama ... - 31
    alla rippuma ... - 32
    allumatu ... - 33
    aluseline ... - 34
    ametiaeg ... - 35
    ammuks ... - 36
    and ... - 37
    annekteerimine ... - 38
    apartne ... - 39
    aretamine ... - 40
    armastusavaldus ... - 41
    arstiteadlane ... - 42
    arusaam ... - 43
    arvestus ... - 44
    asendatavus ... - 45
    asjaosaline ... - 46
    astendus ... - 47
    asustama ... - 48
    auaadress ... - 49
    aupääse ... - 50
    autasustatu ... - 51
    autoportree ... - 52
    avalduma ... - 53
    avasõna ... - 54
    

B


B - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
    balloon ... - 55
    batsillikandja ... - 56
    biidermeier ... - 57
    boi ... - 58
    briti ... - 59
    bülletään ... - 60
    

D


D - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
    degenerant ... - 61
    deliirium ... - 62
    denatsionalisatsioon ... - 63
    desarmeerima ... - 64
    determineerima ... - 65
    didaktiline ... - 66
    diplomaatika ... - 67
    dissertant ... - 68
    doos ... - 69
    dubleering ... - 70
    

E


E - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    ebajumalakuju ... - 71
    ebanormaalsus ... - 72
    ebatäielik ... - 73
    edasi sõitma ... - 74
    edevus ... - 75
    eelmainitu ... - 76
    eemaletõukav ... - 77
    eesnahk ... - 78
    eestkostja ... - 79
    ehedus ... - 80
    ehteasi ... - 81
    eksalteerima ... - 82
    eksitav ... - 83
    ekspeditsiooniline ... - 84
    ekspressionistlik ... - 85
    elamine ... - 86
    eleegiline ... - 87
    elektromagnet ... - 88
    eluaasta ... - 89
    elulookirjeldus ... - 90
    elutsükkel ... - 91
    emasloom ... - 92
    endiselt ... - 93
    ennastsalgav ... - 94
    eostamine ... - 95
    eraldatav ... - 96
    erekollane ... - 97
    eriosakond ... - 98
    esietendama ... - 99
    esinaine ... - 100
    esiti ... - 101
    et ... - 102
    ettekanne ... - 103
    etüüdlik ... - 104
    

F


F - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
    fanaatiline ... - 105
    figureerima ... - 106
    finantsala ... - 107
    fonograaf ... - 108
    fosforimürgistus ... - 109
    frentš ... - 110
    

G


G - 111, 112, 113, 114, 115, 116
    gaas ... - 111
    galeeriori ... - 112
    geenus ... - 113
    germaanlane ... - 114
    golfipall ... - 115
    gravitatsioonijõud ... - 116
    

H


H - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
    haagitaoline ... - 117
    habe ... - 118
    haiguslik ... - 119
    hakkima ... - 120
    haljasala ... - 121
    hambakonts ... - 122
    hangeldamine ... - 123
    harduma ... - 124
    harjutus ... - 125
    hasart ... - 126
    heakene ... - 127
    heeringas ... - 128
    hekseldama ... - 129
    helisummuti ... - 130
    higihais ... - 131
    hilissügis ... - 132
    hingama ... - 133
    hinnang ... - 134
    hoburakmed ... - 135
    hoiumets ... - 136
    hoogne ... - 137
    hoolimata ... - 138
    hospitaliseerima ... - 139
    hulgast ... - 140
    hullutus ... - 141
    huvi ... - 142
    hõivamine ... - 143
    häbenematus ... - 144
    hädaside ... - 145
    hämmelduma ... - 146
    hääl ... - 147
    hüdrofiilne ... - 148
    hüpotees ... - 149
    

I


I - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    idandamine ... - 150
    ideevaene ... - 151
    igakülgsus ... - 152
    igimuistne ... - 153
    ihuüksi ... - 154
    illusoorne ... - 155
    ilmekus ... - 156
    ilukõlaline ... - 157
    imearst ... - 158
    imevägi ... - 159
    improviseerija ... - 160
    indo-euroopa ... - 161
    inimesearmastaja ... - 162
    inimpõlv ... - 163
    innale ... - 164
    integraal ... - 165
    intervjueerija ... - 166
    ioonium ... - 167
    isamaalik ... - 168
    iseloomulikkus ... - 169
    isetegevusõhtu ... - 170
    isoleeritus ... - 171
    itaalia ... - 172
    

J


J - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    jaekaubakäive ... - 173
    jahenema ... - 174
    jakuudi ... - 175
    jalgealune ... - 176
    jalutaja ... - 177
    jaoti ... - 178
    jooks ... - 179
    joonde ... - 180
    joovastuma ... - 181
    juhiiste ... - 182
    juhtumisi ... - 183
    jumalakartlik ... - 184
    jutt ... - 185
    juuksehari ... - 186
    juurde õppima ... - 187
    juuresolek ... - 188
    jõeliiv ... - 189
    jõude ... - 190
    jõuseadmed ... - 191
    jäljendamatu ... - 192
    järeldama ... - 193
    järeleandmatu ... - 194
    järeltulev ... - 195
    järgunorm ... - 196
    järskkallas ... - 197
    jäähoki ... - 198
    jäävus ... - 199
    

K


K - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
    kaalumatu ... - 200
    kaaries ... - 201
    kaasavõetud ... - 202
    kabaree ... - 203
    kadunud ... - 204
    kaer ... - 205
    kahanema ... - 206
    kaheksakümneaastane ... - 207
    kaherööpmeline ... - 208
    kahjurõõm ... - 209
    kahvatama ... - 210
    kaitseprillid ... - 211
    kakaovõi ... - 212
    kalaloomus ... - 213
    kalaõli ... - 214
    kaljurahn ... - 215
    kallinema ... - 216
    kammerteater ... - 217
    kanatalitaja ... - 218
    kandvus ... - 219
    kangestuskramptõveseerum ... - 220
    kantima ... - 221
    kapitaliseerima ... - 222
    karakullmantel ... - 223
    karikatuurne ... - 224
    karjerist ... - 225
    kartulihaigus ... - 226
    karusmarjamoos ... - 227
    kasepuit ... - 228
    kaste ... - 229
    kasutamiskõlbmatu ... - 230
    kataloogima ... - 231
    katkuhaige ... - 232
    katusehari ... - 233
    kaubapuudus ... - 234
    kaugeltki ... - 235
    kaupmees ... - 236
    keeks ... - 237
    keeleõpik ... - 238
    keevitusaparaat ... - 239
    keksima ... - 240
    kenake ... - 241
    kergitama ... - 242
    keskjoon ... - 243
    kestama ... - 244
    kibedavõitu ... - 245
    kihutama ... - 246
    kiir ... - 247
    kiirtepärg ... - 248
    kiljatama ... - 249
    kindlailmeline ... - 250
    kinkija ... - 251
    kinni pidama ... - 252
    kinokülastus ... - 253
    kirgas ... - 254
    kirjastus ... - 255
    kirp ... - 256
    kitsarinnalisus ... - 257
    kiutaim ... - 258
    klaasaken ... - 259
    klassihuvid ... - 260
    klaverlõhtu ... - 261
    klosetipaber ... - 262
    kodifikatsioon ... - 263
    kodusõda ... - 264
    kogukas ... - 265
    kohaldama ... - 266
    kohatu ... - 267
    koht ... - 268
    kohtunik ... - 269
    kohvrilukk ... - 270
    kokku leppima ... - 271
    kokkukäiv ... - 272
    kolbaurumasin ... - 273
    kollakas ... - 274
    kolmekuune ... - 275
    koloniaalküsimus ... - 276
    kombineerima ... - 277
    kommunikatsioon ... - 278
    kompleksbrigaad ... - 279
    komödiant ... - 280
    kongress ... - 281
    konservatoorium ... - 282
    konsultatsioon ... - 283
    kontrollima ... - 284
    konvulsioon ... - 285
    koolipoiss ... - 286
    koondamiskoht ... - 287
    koorejuust ... - 288
    koosseis ... - 289
    kopsuemfüseem ... - 290
    korda minema ... - 291
    koristusaeg ... - 292
    korrapidamine ... - 293
    korrutaja ... - 294
    korvus ... - 295
    kotikmüts ... - 296
    kragisema ... - 297
    kress ... - 298
    krimpsutama ... - 299
    kroonik ... - 300
    krüsanteem ... - 301
    kuidagimoodi ... - 302
    kujuraiumine ... - 303
    kuldmedal ... - 304
    kultiveerimine ... - 305
    kulumine ... - 306
    kummilutt ... - 307
    kunstilooming ... - 308
    kuratoorium ... - 309
    kurk ... - 310
    kurvatsema ... - 311
    kutsumus ... - 312
    kuule ... - 313
    kuulutustahvel ... - 314
    kuutõbi ... - 315
    kõhe ... - 316
    kõik ... - 317
    kõlks ... - 318
    kõnelemisviga ... - 319
    kõrgele ... - 320
    kõrisõlm ... - 321
    kõrvale hüppama ... - 322
    kõrvaltee ... - 323
    kõvenema ... - 324
    käeselg ... - 325
    käimapanek ... - 326
    käperdama ... - 327
    kärpima ... - 328
    käsikiri ... - 329
    käsk ... - 330
    kättesaadavus ... - 331
    käärpikksiim ... - 332
    köömen ... - 333
    külg ... - 334
    küllakutse ... - 335
    külmtöötlemine ... - 336
    kümnik ... - 337
    kütkestav ... - 338
    küürium ... - 339
    

L


L - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
    laagerdumine ... - 340
    labus ... - 341
    laenukonto ... - 342
    lagendik ... - 343
    lahendus ... - 344
    lahknema ... - 345
    lahterdama ... - 346
    lahti ütlema ... - 347
    lahutus ... - 348
    laialtkülv ... - 349
    laitmatu ... - 350
    lamamisasend ... - 351
    lampvastuvõtja ... - 352
    lapats ... - 353
    laristama ... - 354
    lasteaed ... - 355
    latentne ... - 356
    laudi ... - 357
    laulupäev ... - 358
    lautsil ... - 359
    leedulane ... - 360
    lehk ... - 361
    leinama ... - 362
    lektor ... - 363
    lennukas ... - 364
    lepinglane ... - 365
    libastama ... - 366
    ligipääsematus ... - 367
    lihtima ... - 368
    liiduline ... - 369
    liigsus ... - 370
    liikumisvabadus ... - 371
    liitma ... - 372
    likvideeruma ... - 373
    linaketrus ... - 374
    linnajagu ... - 375
    lipakas ... - 376
    lisanduma ... - 377
    loengekskursioon ... - 378
    loitsima ... - 379
    longu ... - 380
    looduskaitse ... - 381
    loomake ... - 382
    looriie ... - 383
    loto ... - 384
    lugemistund ... - 385
    lulli ... - 386
    lupjuma ... - 387
    luure ... - 388
    lõdvenemine ... - 389
    lõhkumine ... - 390
    lõiv ... - 391
    lõpparve ... - 392
    lõuad ... - 393
    lõvilakk ... - 394
    läbi murdma ... - 395
    läbilöönud ... - 396
    lähedal ... - 397
    lällama ... - 398
    läänerinne ... - 399
    lööktööbrigaad ... - 400
    lühisõnaline ... - 401
    lüürika ... - 402
    

M


M - 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
    maaharimisriist ... - 403
    maandumiskoht ... - 404
    maast-madalast ... - 405
    madalrõhk ... - 406
    magneesium ... - 407
    maha langema ... - 408
    mahaarvamine ... - 409
    mahlasoon ... - 410
    maitseasi ... - 411
    majanduslikkus ... - 412
    maksahaigus ... - 413
    malaariasääsk ... - 414
    mandumine ... - 415
    manööverdus ... - 416
    mark ... - 417
    maruline ... - 418
    maskikostüüm ... - 419
    matkaja ... - 420
    meditsiinipunkt ... - 421
    meelehärm ... - 422
    meelevaldne ... - 423
    meestejuuksur ... - 424
    mehhanistlik ... - 425
    memoreerima ... - 426
    mereväeohvitser ... - 427
    metallivalu ... - 428
    metsatihnik ... - 429
    mikroob ... - 430
    mineraloog ... - 431
    missugune ... - 432
    mitteametlik ... - 433
    mitukümmend ... - 434
    molekulaartung ... - 435
    montöör ... - 436
    moonpunane ... - 437
    morse ... - 438
    mugima ... - 439
    muistne ... - 440
    munakollane ... - 441
    murdumatu ... - 442
    murune ... - 443
    mustlasmuusika ... - 444
    muutlikkus ... - 445
    mõistlikkus ... - 446
    mõjuvõimas ... - 447
    mõnutsema ... - 448
    mõtlematu ... - 449
    mõõkkala ... - 450
    mäetööstusettevõte ... - 451
    mälukaotus ... - 452
    märatsushoog ... - 453
    märkimisväärne ... - 454
    määrama ... - 455
    möirgamine ... - 456
    möödunud ... - 457
    mürgitustama ... - 458
    müüma ... - 459
    

N


N - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491
    naelutama ... - 460
    nahahaigus ... - 461
    naiivne ... - 462
    naisolend ... - 463
    nakatama ... - 464
    naljalugu ... - 465
    narrima ... - 466
    nauditav ... - 467
    neitsike ... - 468
    neljakümnes ... - 469
    netotoodang ... - 470
    niide ... - 471
    niisutussüsteem ... - 472
    nimetamine ... - 473
    ninaselg ... - 474
    nobe ... - 475
    noogutama ... - 476
    noorus ... - 477
    normivili ... - 478
    nuhtlus ... - 479
    nuppumine ... - 480
    nurkmine ... - 481
    nõel ... - 482
    nõnda ... - 483
    nõrkushoog ... - 484
    nõukogude ... - 485
    nädalapalk ... - 486
    nähtavalt ... - 487
    näitlejanna ... - 488
    näopilt ... - 489
    närveerima ... - 490
    nääriõhtu ... - 491
    

O


O - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
    oasupp ... - 492
    odraiva ... - 493
    ohoo ... - 494
    okastraattõke ... - 495
    okupatsioonitsoon ... - 496
    oleng ... - 497
    omaabi ... - 498
    omaks ... - 499
    omatoodang ... - 500
    ooperisolist ... - 501
    optimism ... - 502
    organiseeruma ... - 503
    orkestrant ... - 504
    osaliselt ... - 505
    osseet ... - 506
    otsa sõitma ... - 507
    otstarbetus ... - 508
    

P


P - 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593
    paadisild ... - 509
    paarsada ... - 510
    pagan ... - 511
    pahandav ... - 512
    paigale ... - 513
    paise ... - 514
    pakk ... - 515
    palavikuline ... - 516
    paljasjalgne ... - 517
    palk ... - 518
    pang ... - 519
    paprika ... - 520
    parandusettepanek ... - 521
    parempoolne ... - 522
    parteikongress ... - 523
    passaaž ... - 524
    patrull ... - 525
    pea ... - 526
    peale ajama ... - 527
    pealetulek ... - 528
    peamõte ... - 529
    peatus ... - 530
    peen ... - 531
    peibutama ... - 532
    peksupoiss ... - 533
    peopesa ... - 534
    perifeerne ... - 535
    pesitikülv ... - 536
    pettuma ... - 537
    pidusöök ... - 538
    piimaand ... - 539
    piinlikkus ... - 540
    piirivahejuhtum ... - 541
    pikalisus ... - 542
    piklikkus ... - 543
    pill ... - 544
    pime ... - 545
    pingutus ... - 546
    pisar ... - 547
    pitsitegija ... - 548
    planeerima ... - 549
    plekikäärid ... - 550
    pluus ... - 551
    poisikesepõli ... - 552
    poleemika ... - 553
    polümeer ... - 554
    poolaasta ... - 555
    poolihääli ... - 556
    pooltahtmata ... - 557
    populatsioon ... - 558
    positsioon ... - 559
    pottsepatöö ... - 560
    praksutama ... - 561
    presenteerima ... - 562
    prink ... - 563
    progressioon ... - 564
    proovireisija ... - 565
    protsess ... - 566
    prügikast ... - 567
    pudukaubatööstus ... - 568
    puhkama ... - 569
    puhul ... - 570
    pulmakleit ... - 571
    pungastama ... - 572
    purjetama ... - 573
    purustus ... - 574
    puudujääk ... - 575
    puupinu ... - 576
    puuviljakeedis ... - 577
    põhiaine ... - 578
    põhjamaa ... - 579
    põiklõige ... - 580
    põlevkivi ... - 581
    põllumajandusmasin ... - 582
    põnevile ... - 583
    põrutama ... - 584
    päevaküsimus ... - 585
    pähklituum ... - 586
    pärani ... - 587
    pärisnimi ... - 588
    pääsemine ... - 589
    pöördeketas ... - 590
    pühadeaegne ... - 591
    püsik ... - 592
    püstipäi ... - 593
    

R


R - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639
    raadiojänes ... - 594
    raamatukogudevaheline ... - 595
    rabatt ... - 596
    raevuma ... - 597
    rahatu ... - 598
    rahuldav ... - 599
    rahutus ... - 600
    rahvanäidend ... - 601
    rahvusvaheline ... - 602
    rajuilm ... - 603
    rammestus ... - 604
    rannikuelanik ... - 605
    raskenema ... - 606
    ratastraktor ... - 607
    raud ... - 608
    raugematu ... - 609
    reaktsiooniline ... - 610
    redel ... - 611
    reflekteerima ... - 612
    rehabiliteerumine ... - 613
    rekonvalestsent ... - 614
    remontimine ... - 615
    repeteerima ... - 616
    resorbeerima ... - 617
    revaktsineerima ... - 618
    rihvelplekk ... - 619
    riigipea ... - 620
    riivatu ... - 621
    ringi ajama ... - 622
    rinnaesine ... - 623
    rippraudtee ... - 624
    ristjoon ... - 625
    riviohvitser ... - 626
    rohukamar ... - 627
    rongiõnnetus ... - 628
    roosikimp ... - 629
    roteerima ... - 630
    rullima ... - 631
    rutlema ... - 632
    rõhk ... - 633
    rõskevõitu ... - 634
    räbal ... - 635
    rändtrupp ... - 636
    röhatama ... - 637
    röövkalapüük ... - 638
    ründerühm ... - 639
    

S


S - 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727
    saabumine ... - 640
    saamahimu ... - 641
    saatel ... - 642
    sabakuub ... - 643
    saeveski ... - 644
    sajameheline ... - 645
    salajas ... - 646
    salaviinaajamine ... - 647
    salvav ... - 648
    sametkuub ... - 649
    sanitaararst ... - 650
    sardiin ... - 651
    sasipäine ... - 652
    saviehitus ... - 653
    seadusjõud ... - 654
    sedaaegu ... - 655
    seederike ... - 656
    seenjas ... - 657
    segamatu ... - 658
    sein ... - 659
    seisukord ... - 660
    sekstant ... - 661
    selgaistumine ... - 662
    selgusetus ... - 663
    sellesarnane ... - 664
    senikaua ... - 665
    separaatrahu ... - 666
    sestsaadik ... - 667
    sidin ... - 668
    sigiti ... - 669
    sihvkad ... - 670
    siire ... - 671
    silinderkübar ... - 672
    silmakirjatsus ... - 673
    silmavalge ... - 674
    sinikas ... - 675
    sirgenema ... - 676
    sisemaailm ... - 677
    sisse kandma ... - 678
    sisse seadma ... - 679
    sissejuhatav ... - 680
    sissetehtud ... - 681
    sitke ... - 682
    slaavi ... - 683
    sodi ... - 684
    solge ... - 685
    soodustama ... - 686
    soolasus ... - 687
    soonkond ... - 688
    sopastuma ... - 689
    sosin ... - 690
    spetsialiseeruma ... - 691
    spordivarustus ... - 692
    stardijoon ... - 693
    sterilisaator ... - 694
    streptomütsiin ... - 695
    suge ... - 696
    suguvõimeline ... - 697
    suitsetamine ... - 698
    sukk ... - 699
    sulgima ... - 700
    summuti ... - 701
    superlatiivne ... - 702
    surmakartmatus ... - 703
    surutis ... - 704
    suuline ... - 705
    suurepärasus ... - 706
    suurtükilask ... - 707
    suusatamine ... - 708
    suveräänsus ... - 709
    sõge ... - 710
    sõjaaeg ... - 711
    sõjaretk ... - 712
    sõlmekoht ... - 713
    sõnakehvus ... - 714
    sõnnikuhark ... - 715
    sõrmitsus ... - 716
    sähvima ... - 717
    särtsuma ... - 718
    söerada ... - 719
    söögipoolis ... - 720
    südajas ... - 721
    südamevatsake ... - 722
    sülelema ... - 723
    sündimine ... - 724
    sünnitis ... - 725
    sütitav ... - 726
    süüteküünal ... - 727
    

Š


Š - 727, 728
    šeflus ... - 728
    

Z


Z - 729
    

Ž


Ž - 729
    

T


T - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818
    taandama ... - 730
    taasrelvastumine ... - 731
    tadžikk ... - 732
    tagakülg ... - 733
    tagarääkimine ... - 734
    tagasi ulatuma ... - 735
    tagatrepp ... - 736
    tahenema ... - 737
    tahvelmaal ... - 738
    taipamisvõime ... - 739
    taktilisus ... - 740
    tall ... - 741
    taltsutus ... - 742
    talvekindlus ... - 743
    tango ... - 744
    taoline ... - 745
    tappimine ... - 746
    targutama ... - 747
    tarvitaja ... - 748
    tasakaalustama ... - 749
    tasavägisus ... - 750
    tasutav ... - 751
    teade ... - 752
    teadustama ... - 753
    teatriinimene ... - 754
    teelahe ... - 755
    teenistuja ... - 756
    teevesi ... - 757
    tegevusnimi ... - 758
    tehnikaülikool ... - 759
    teisik ... - 760
    tekstiilikauplus ... - 761
    telegraafijaam ... - 762
    telliskatus ... - 763
    temporaalne ... - 764
    teostuma ... - 765
    teraskamber ... - 766
    terendama ... - 767
    tervekssaamine ... - 768
    tervistuma ... - 769
    tihendusvahend ... - 770
    tiisikus ... - 771
    tilistama ... - 772
    tinglikkus ... - 773
    tiuksuma ... - 774
    tohuvabohu ... - 775
    toimetis ... - 776
    tolerantsus ... - 777
    toodang ... - 778
    tootlikkus ... - 779
    torbik ... - 780
    torujas ... - 781
    traattõke ... - 782
    transformatsioon ... - 783
    treeninguülikond ... - 784
    trimpaja ... - 785
    trummipõrin ... - 786
    tseiloni ... - 787
    tsirkulatsioon ... - 788
    tualett ... - 789
    tugitool ... - 790
    tuimuma ... - 791
    tulekindlustus ... - 792
    tuletõrjeredel ... - 793
    tulivihane ... - 794
    tundeline ... - 795
    tunnikava ... - 796
    turism ... - 797
    tusatsema ... - 798
    tuuletallaja ... - 799
    tõeliselt ... - 800
    tõkkepuu ... - 801
    tõrkjas ... - 802
    tõttu ... - 803
    tõusmed ... - 804
    tähelepanuväärne ... - 805
    tähtimine ... - 806
    täienduskursused ... - 807
    täitesulepea ... - 808
    tänapäevateemaline ... - 809
    tänuväärne ... - 810
    tönkama ... - 811
    töökangelastegu ... - 812
    tööluus ... - 813
    tööseisak ... - 814
    töötund ... - 815
    tühik ... - 816
    tükksuhkur ... - 817
    türkiis ... - 818
    

U


U - 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827
    udmurt ... - 819
    uimastama ... - 820
    ukselukk ... - 821
    umbes ... - 822
    unelm ... - 823
    uppi lööma ... - 824
    usaldusarst ... - 825
    usutav ... - 826
    uuestisünd ... - 827
    

V


V - 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912
    vaablane ... - 828
    vaatepiir ... - 829
    vabalt ... - 830
    vabrikukomitee ... - 831
    vaevaksvõtmine ... - 832
    vagusi ... - 833
    vahele astuma ... - 834
    vahemäng ... - 835
    vahistus ... - 836
    vaie ... - 837
    vaimustama ... - 838
    vakamaa ... - 839
    valedokument ... - 840
    valgus ... - 841
    valimiseelne ... - 842
    valla võtma ... - 843
    valmis saama ... - 844
    valutehas ... - 845
    vanaduskindlustus ... - 846
    vanem ... - 847
    vankuma ... - 848
    vara ... - 849
    varesejalad ... - 850
    varjuline ... - 851
    varumisvolinik ... - 852
    vasikas ... - 853
    vastaserakond ... - 854
    vastikustunne ... - 855
    vastu sattuma ... - 856
    vastukeha ... - 857
    vastupeegeldus ... - 858
    vastutulelik ... - 859
    vastuvõtutingimus ... - 860
    vedrutaoline ... - 861
    veenduma ... - 862
    veeremängija ... - 863
    veevaene ... - 864
    velsker ... - 865
    ventilatsioon ... - 866
    vererohke ... - 867
    vermut ... - 868
    vesitõke ... - 869
    vibama ... - 870
    vigurdus ... - 871
    vihmahoog ... - 872
    viiekopikane ... - 873
    viima ... - 874
    viini ... - 875
    viitlüliti ... - 876
    vilditaoline ... - 877
    viljarikkus ... - 878
    villand ... - 879
    vingu ... - 880
    virgutama ... - 881
    visioon ... - 882
    vohang ... - 883
    voodisirm ... - 884
    vooruslikkus ... - 885
    votjak ... - 886
    või ... - 887
    võiduvärav ... - 888
    võimleja ... - 889
    võistlusmäärused ... - 890
    võlatäht ... - 891
    võngutama ... - 892
    võrdsusmärk ... - 893
    võrse ... - 894
    võõrasema ... - 895
    väejooks ... - 896
    vähearenenud ... - 897
    vähetuntud ... - 898
    väikesekaliibriline ... - 899
    väliraadiojaam ... - 900
    väliõppus ... - 901
    välja keerama ... - 902
    välja ostma ... - 903
    välja tulema ... - 904
    väljaastuja ... - 905
    väljamüük ... - 906
    väljatõstmine ... - 907
    väljumiskoht ... - 908
    väring ... - 909
    värvilisus ... - 910
    väänel ... - 911
    väärtarvitus ... - 912
    

Õ


Õ - 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925
    õde ... - 913
    õhkama ... - 914
    õhuballoon ... - 915
    õhutee ... - 916
    õige ... - 917
    õigusemõistja ... - 918
    õitsele ... - 919
    õliküte ... - 920
    õngitseja ... - 921
    õnnetusjuhtum ... - 922
    õpilasorganisatsioon ... - 923
    õppetöö ... - 924
    õueaiamaa ... - 925
    

Ä


Ä - 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937
    ägetsema ... - 926
    äpardus ... - 927
    ära kortsutama ... - 928
    ära lükkama ... - 929
    ära pöörduma ... - 930
    ära tundma ... - 931
    äraauramine ... - 932
    ärakirjutamine ... - 933
    ärasalgamine ... - 934
    äraütlematu ... - 935
    äritehing ... - 936
    äädikane ... - 937
    

Ö


Ö - 937, 938, 939
    ökonoom ... - 938
    öösiti ... - 939
    

Ü


Ü - 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969
    üheksandik ... - 940
    ühenduskäik ... - 941
    ühetasa ... - 942
    ühiskondlikkus ... - 943
    ühisvara ... - 944
    ühtimatu ... - 945
    üksikettevõte ... - 946
    üksmeelselt ... - 947
    üldhinne ... - 948
    üldpindala ... - 949
    üle jooksma ... - 950
    üle mõõtma ... - 951
    üle viskama ... - 952
    ülekasvanud ... - 953
    üleminekuperiood ... - 954
    üles ... - 955
    üles mukkima ... - 956
    üles tõusma ... - 957
    üleskasvamine ... - 958
    ülesütlemine ... - 959
    ülevaatlik ... - 960
    ülihappesus ... - 961
    ülistus ... - 962
    üllatusrikas ... - 963
    ümber kallama ... - 964
    ümber nimetama ... - 965
    ümber uitama ... - 966
    ümberkujundus ... - 967
    ümberrõivastamine ... - 968
    ürgmets ... - 969
Geograafilisi nimetusi - 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978
    Aadria meri ... - 970
    Ašhabad ... - 971
    Edinburgh ... - 972
    Iisrael ... - 973
    Konstantinoopol ... - 974
    Mongoolia Rahvavabariik ... - 975
    Põhja-Dvinaa ... - 976
    Taani ... - 977
    Varssavi ... - 978
Tugevate ja ebareeglipäraste verbide põhivormide tabel - 979, 980, 981, 982, 983, 984
    backen ... - 979
    drinken ... - 980
    hängen ... - 981
    quellen ... - 982
    schnauben ... - 983
    stieben ... - 984

Project Runeberg, Fri Oct 9 08:57:36 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/etde1970/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free