- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen / Band 13, årgång 1874 /
19

(1869-1885)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Från husslöjdernas område. I. Väfnader af aspträ. Carl Ahlborn

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Från husslöjdernas område.

I.

Väfnader af aspträ.

Bland de egendomliga husslöjder, som så ofta påträffas
i afskilda bergstrakter, intager träväfveriet
i bergsbyn Alt-Ehrenberg vid Rumburg i Böhmen,
nära Sachsens gräns, en synnerligen framstående
plats. Under en resa till Wien, sistlidne September
månad, har jag, genom ett besök i nämda by, derom
inhämtat följande:

Konsten att tillverka väfnader af trä infördes
för omkring hundra år sedan i Alt-Ehrenberg af
en timmerman, som var der född och hette Anton
Menzel. Före denna tid sysselsatte sig invånarne
med att väfva siktduk af messings- eller jerntråd,
en husslöjd, som utöfvas äfven i Sverige, i Gnossjö
socken af Jönköpings län. Träväfveriet tyckes snart
nog hafva uppblomstrat i Alt-Ehrenberg. För närvarande
befattar sig dermed nästan hela befolkningen,
bestående af omkring 1,100 personer. En afkomling af
Anton Menzel lefver qvar i byn och besöktes äfven
af undertecknad, som fann honom och hans familj
sysselsätta sig, jemte åkerbruk, med den från
stamfadern ärfda slöjden.

Råämnet, hvaraf ifrågavarande väfnader förfärdigas,
består af aspträ, qvistfritt och rakvuxet,
så att stockens alla fibrer löpa parallelt med
hvarandra. Ett så beskaffadt trä erhålles endast
af asp, som vuxit på fuktiga ställen, och äfven då
erhållas lämpliga stockar af icke mera än omkring
fyra fots längd. Mången gång händer äfven, att i
ett till utseendet fullkomligt rakvuxet trästycke
bildat sig begynnelsen till en qvist eller gren, som
då förorsakar krökning af fibrerna, hvarföre hela
stycket måste afläggas såsom odugligt. Vanligtvis
gifva trettio à fyrtio famnar aspved endast en famn
rakt, till väfnad lämpligt material. I anseende
härtill står ock priset på träet utomordentligt
högt. Man betalar nu för sådant i Alt-Ehrenberg
icke mindre än hundra à hundrafemtio gulden pr famn
(rhenskt mått), d. v. s. omkring etthundrasextio
till tvåhundrafyrtio riksdaler riksmynt. Kostnaderna
för det årliga träbehofvet i Alt-Ehrenberg uppgå
för närvarande till åttiotusen österrikiska gulden
eller etthundratrettiotusen riksdaler. Detta behof
betäcktes förut från de böhmiska skogarne, men nu äro
deras tillgångar alldeles uttömda, hvarföre råämnet
hämtas från ryska Polen. Jägmästarne i Österrike anse
aspen såsom ett skadligt ogräs i skogen och plantera
för den skull icke detta trädslag.

Upplysningsvis må nämnas, att herrar J. G. Liebisch
i Nixdorff och Anton Menzel i Alt-Ehrenberg, Böhmen,
med flera personer i samma trakter, uppköpa aspträ
af sådan beskaffenhet, som här uppgifvits. Till
vilkoren för leveransen hör, att det växande trädet
bör vara minst tio tum i diameter; att dess bark
genast efter fällningen borttages; att stockarne
klyfvas i två halfvor och deras inre urhålkas till tre
tums diameter. Ena hälften af leveransen får utgöras
af etthundratrettio, den andra af åttiofyra franska
centimeter långa trästycken.

Kommet friskt från stammen, kan träet genast
förarbetas, emedan det då ännu äger qvar
den fuktighet, som betingar den erforderliga
smidigheten. Det för längre tid sedan huggna och
följaktligen torrare träet måste före förarbetningen
tillräckligt fuktas och för den skull ligga ända till
tre fjerdedels eller ett helt år i vatten.

Det tekniska förfaringssättet för trätrådarnes och
väfnadernas åstadkommande är följande: Ett stycke
trä, om tre à fyra fots längd och en och en half à två
tums tjocklek (bredden är likgiltig), hyflas slätt på
alla sidor. Derpå drages öfver träets smalaste sida
en så kallad delare, ett verktyg, från hvars undre
yta framsticka fina knifvar på bestämda afstånd från
hvarandra, liksom pinnarne i en kratta. Delaren
drager sålunda ett visst antal fina, fullkomligt
parallela längdskåror i träets yta. Derefter
afdrages med släthyfvel från denna yta tre eller
fyra tunna spånor, hvilka genast som de komma ur
hyfveln sönderfalla i smala remsor. Dessa utgöra
den tillämnade väfvens trådar, dess ränning och
inslag. Trådarne kunna vara, allt efter som delaren
är inrättad, bredare och smalare, från en åttondedels
till och med en trettiotvåendedels tum. De kunna
äfven, genom hyfvelns skickliga handtering, hvartill
fordras handlag och öfning, göras utomordentligt
tunna, tunnare än ett postpappersblad.

Trätrådarnes tillverkning är den fullvuxna, manliga
befolkningens sak. Den upptager dock ingalunda all
dess tid. En man kan på en kort stund framställa så
mycket trätråd, som den qvinliga delen af familjen
behöfver för sina väfnader under hela dagen. Barnen
uppfånga och ordna de ur hyfveln framkomna trådarne
samt biträda sina mödrar eller äldre systrar vid
väfvarnes uppsättning. Varpen spännes, såsom för
hvarje annan väf, i en ram, med den skilnaden, att här
icke förekommer någon stock, på hvilken den upprullas,
enär ränningens hela längd är endast fyra fot. Man
har försökt skarfva trådarne, för att erhålla längre
väfstycken, men detta mötte alltför stora svårigheter
och försöket blef öfvergifvet. Inslaget verkställes
medelst en liten trästaf, svarande mot den vanliga
väfskytteln och försedd i ena ändan med en ögla,
hvarmed inslagstråden dragés genom varpen, hvarefter
den slås till med väfskeden.

Väfnaderna kunna vara af ganska olika slag, gröfre
och finare, enfärgade och mångfärgade, släta eller
utförda i fasoner efter omvexlande mönster. Här kan
stor skicklighet, uppfinning och smak utvecklas. De
i rödt och gridelint utförda fasonerade väfnaderna
erhålla, genom användande af anilinfärger, en
silkesaktig glans och täfla i praktfullhet med de
skönaste fruntimmers-klädningstyg. Några träväfvare
påtrycka de ursprungligen hvita väfnaderna färger
i fasonerade mönster; men dessa produkter kunna,
så väl i följd af de mindre rena färgerna, som den i
allmänhet brokiga anordningen, icke göra anspråk på
någon större uppmärksamhet.

Träväfveriet närmar sig den finaste halmflätningen,
och hvarderas produkter användas i många
fall på liknande sätt, t. ex. till mans- och
fruntimmershattar, barnmössor, finare korgar, mattor
att lägga under vaser eller lampor, jalusier för de
nedre fönsterrutorna, etuier, cigarrfodral m. m. En
stor del af uppräknade artiklar förfärdigas af de
händiga Alt-Ehrenberger-boarne. Tillverkningen af
hattarne försiggår helt enkelt på så sätt, att ett
vederbörligt tillskuret stycke väf pressas medelst
en jernring öfver en halfrund träklots. Trådarnas
böjlighet och elasticitet gör, att väfven antager
träklotsens form, utan att några veck eller
brytningar blifva synliga. Vid den sålunda erhållna
hattkullen fästes sedan brättet eller skärmen. Priset
på dessa hufvudbonader är otroligt billigt, från
femton till tjugufem à femtio öre.

De finare böhmiska träväfnaderna äro redan en af
hattfabrikanterna i Paris och Florens eftersökt
vara. Äfven i lyxindustrien hafva de funnit
användning. Konditorerna i Wien och Paris förfärdiga
af dem eleganta konfektskrin, som sedan med sitt söta
innehåll försändas öfver hela verlden.

Den egendomliga husslöjd, jag här beskrifvit,
förtjenar visserligen att äfven hos oss uppmärksammas,
enär den gifver en på samma gång inbringande,
snygg och behaglig sysselsättning åt familjens
samtliga medlemmar, företrädesvis åt qvinnorna och
barnen. Undertecknad, som inhämtat tillverkningens
detaljer, är ock villig meddela hvar och en, som
sådant önskar, närmare upplysningar om den samma.

Carl Ahlborn.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:37:41 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/famijour/1874/0023.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free