- Project Runeberg -  FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på området ekonomi, redovisning, revision
(1988) [MARC] - Tema: Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

FARs ORDLISTA

SVENSK/ENGELSK ENGELSK/SVENSK på området ekonomi — redovisning — revision Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR
Utgiven av Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag © Tredje omarbetade och utökade upplagan Stockholm april 1988 ISBN 91-85992-44-5 Kansli: Norrtullsgatan 6 Box 6417 113 82 Stockholm Tel: 08-23 41 30 Sättning: KK Grafiska AB, Stockholm Printed in Italy 1988. 2

Förord till den elektroniska utgåvan

FARs ordlista utkom första gången 1985 (356 sidor), andra upplagan 1986 (359 sidor), tredje 1988 (382 sidor, digitaliserad här), fjärde 1990 (390 sidor) och femte 1992 (448 sidor). Fjortonde upplagan utkom 2011 (623 sidor) enligt förlaget.

Boken scannades i november 2013. Projekt Runeberg digitaliserar ordlistor som denna under antagandet att de inte omfattas av upphovsrätt i 70 år, utan enbart av katalogskydd i 15 år.

Svensk-engelsk - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Å - Ä - Ö

Engelsk-svensk - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Förord - 3
Preface - 4
    Svensk-engelsk - 5
    

A


A - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
    ADB ... - 5
    addition ... - 6
    aktiebok ... - 7
    aktietransaktioner ... - 8
    amortering ... - 9
    anläggningstillgång ... - 10
    anskaffningsvärde ... - 11
    ansvarsområde ... - 12
    arbetande kapital ... - 13
    arbetskonflikt ... - 14
    arbetstagarorganisation ... - 15
    attest ... - 16
    avgå ... - 17
    avlyft ... - 18
    avskrivning ... - 19
    avsändare ... - 20
    avvikelse ... - 21
    

B


B - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
    BFN ... - 22
    bankcertifikat ... - 23
    befattning ... - 24
    behöring befattningshavare ... - 25
    beräkningsgrund ... - 26
    bestyrka ... - 27
    betalningsinställelse ... - 28
    bevittna ... - 29
    bokföring ... - 30
    bokslutsrevision ... - 31
    bostadslån ... - 32
    budgetstyrning ... - 33
    böter ... - 34
    

C


C - 35
    

D


D - 36, 37, 38, 39, 40
    dagbok ... - 36
    debetsaldo ... - 37
    devalvering ... - 38
    dispositionsfond ... - 39
    dubblett ... - 40
    

E


E - 41, 42, 43, 44
    edgångssammanträde ... - 41
    ekonomisk beställningskvanitet ... - 42
    enligt nedan ... - 43
    exemplar ... - 44
    

F


F - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
    FAR ... - 45
    fakturering ... - 46
    felaktig ... - 47
    finansiera ... - 48
    folkpension ... - 49
    framställa ... - 50
    fullgod ... - 51
    färdigställa ... - 52
    förbättring ... - 53
    förenlig ... - 54
    förfalska ... - 55
    förlustavdrag ... - 56
    försiktig ... - 57
    försäkringsmatematisk ... - 58
    förvaltning ... - 59
    förändring ... - 60
    

G


G - 61, 62, 63, 64
    garantera ... - 61
    genomsnitt ... - 62
    going concern ... - 63
    gruppförsäkring ... - 64
    

H


H - 65, 66, 67, 68
    halvfabrikat ... - 65
    handpenning ... - 66
    hovrätt ... - 67
    hänförlig till ... - 68
    

I


I - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
    IB ... - 69
    illegal ... - 70
    indriva ... - 71
    inhemsk ... - 72
    inom linjen ... - 73
    intern ... - 74
    intressant ... - 75
    invändning ... - 76
    

J


J - 77
    

K


K - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
    KO ... - 78
    kapitalbehov ... - 79
    kassarabatt ... - 80
    kollektivanställd ... - 81
    kompilera ... - 82
    koncernmässigt övervärde ... - 83
    konkurs ... - 84
    kontobeteckning ... - 85
    kontrollräkna ... - 86
    korrigeringspost ... - 87
    kostsam ... - 88
    kund ... - 89
    kvarvarande livslängd ... - 90
    

L


L - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
    LO ... - 91
    lagervärdering ... - 92
    lego ... - 93
    likvidationsvärde ... - 94
    lånefinansiering ... - 95
    löneavdrag ... - 96
    löpande år ... - 97
    

M


M - 98, 99, 100, 101, 102, 103
    MBL ... - 98
    maskinella kontroller ... - 99
    medlem ... - 100
    minuspost ... - 101
    motpart ... - 102
    mått ... - 103
    

N


N - 104, 105, 106, 107
    NBK ... - 104
    nedskärning ... - 105
    normbildning ... - 106
    nyemission ... - 107
    

O


O - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
    OTC marknaden ... - 108
    obligation ... - 109
    oförsiktig ... - 110
    omgående ... - 111
    omvärdering ... - 112
    orealiserad ... - 113
    otillbörlig ... - 114
    

P


P - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
    PC ... - 115
    passivkonto ... - 116
    periodavgränsning ... - 117
    placeringsstrategi ... - 118
    preferensaktie ... - 119
    prissäkring ... - 120
    produktutveckling ... - 121
    pröva ... - 122
    

R


R - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
    rabatt ... - 123
    redogörelse ... - 124
    register ... - 125
    remburs ... - 126
    reservering ... - 127
    resultaträkning ... - 128
    revisionsrapport ... - 129
    rimlighetskontroll ... - 130
    räkenskaper ... - 131
    räntebestämmelser ... - 132
    rättstvist ... - 133
    röstlängd ... - 134
    

S


S - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
    SACO/SR ... - 135
    samkostnad ... - 136
    sannolikhet ... - 137
    sjukersättning ... - 138
    skattefordran ... - 139
    skiftarbete ... - 140
    skuldandelsjustering ... - 141
    slitage ... - 142
    soliditet ... - 143
    spärrkonto hos Riksbanken ... - 144
    statligt stöd ... - 145
    stratifiering ... - 146
    stående förskott ... - 147
    subjektivt stickprov ... - 148
    svindlare ... - 149
    säkerhet ... - 150
    

T


T - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
    TCO ... - 151
    teckenförklaring ... - 152
    tidsaxel ... - 153
    tillgångarnas nettovärde ... - 154
    tillträde ... - 155
    tillämpningsområde ... - 156
    totalt kapital ... - 157
    tvärsumma ... - 158
    

U


U - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
    UB ... - 159
    undermålig ... - 160
    uppdatera ... - 161
    upphäva ... - 162
    uppnåelig ... - 163
    upptäckt ... - 164
    utfall ... - 165
    utlåningsränta ... - 166
    utse ... - 167
    utväxlingseffekt ... - 168
    

V


V - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
    VD ... - 169
    valutaswap ... - 170
    vederhäftig ... - 171
    verkställande ... - 172
    vinst ... - 173
    vårdslös ... - 174
    värdestegring ... - 175
    

Y


Y - 176
    

Å


Å - 177, 178, 179
    åberopa ... - 177
    årsöversikt ... - 178
    återkalla ... - 179
    

Ä


Ä - 180, 181
    äganderätt ... - 180
    äventyra ... - 181
    

Ö


Ö - 182, 183, 184
    ögna ... - 182
    överensstämmelse ... - 183
    överskjutande del ... - 184
    Engelsk-svensk - 185
    

A


A - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
    AGM ... - 185
    accepted business practices ... - 186
    accounting ... - 187
    accounts receivable ... - 188
    acquisition ... - 189
    additional cost ... - 190
    adopt ... - 191
    age ... - 192
    allocation ... - 193
    amortise ... - 194
    answer ... - 195
    appreciation ... - 196
    arbitration board ... - 197
    asset classification ... - 198
    attain ... - 199
    audit sample ... - 200
    authorised public accounting ... - 201
    

B


B - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
    b/f ... - 202
    balance carried forward ... - 203
    bankruptcy petition ... - 204
    bid ... - 205
    board ... - 206
    bought ledger ... - 207
    building permit ... - 208
    businesslike ... - 209
    

C


C - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
    CCA ... - 210
    call for payment ... - 211
    capital investment appraisal ... - 212
    carry through ... - 213
    cash sales ... - 214
    certify ... - 215
    chattel mortgage ... - 216
    circularisation ... - 217
    clearing account ... - 218
    collapse ... - 219
    common control ... - 220
    complain ... - 221
    computer centre ... - 222
    conditions of work ... - 223
    consignee ... - 224
    construction contract ... - 225
    contractual wages ... - 226
    conversion rate ... - 227
    corporation tax ... - 228
    cost of sales ... - 229
    county ... - 230
    credit-sale ... - 231
    current portion ... - 232
    

D


D - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243
    DP-department ... - 233
    dealings ... - 234
    deductible item ... - 235
    delegate ... - 236
    depletion ... - 237
    designation ... - 238
    dilute ... - 239
    disclose ... - 240
    dispatch ... - 241
    dividend capacity ... - 242
    due care ... - 243
    

E


E - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
    EDP ... - 244
    economic outlook ... - 245
    employ ... - 246
    enclose ... - 247
    entrepreneur ... - 248
    estimate ... - 249
    except for ... - 250
    executive ... - 251
    expiration day ... - 252
    

F


F - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
    FAS ... - 253
    faith ... - 254
    field controls ... - 255
    financial diretor ... - 256
    first year allowance ... - 257
    flow of work ... - 258
    foreign exchange transaction ... - 259
    forward transaction ... - 260
    functional test ... - 261
    

G


G - 262, 263, 264, 265, 266
    GAAP ... - 262
    generally accepted auditing standards ... - 263
    goods received note ... - 264
    gross profit ... - 265
    guidance ... - 266
    

H


H - 267, 268
    half-yearly ... - 267
    hire ... - 268
    

I


I - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
    IAS ... - 269
    impartial ... - 270
    incapacity ... - 271
    incorrect ... - 272
    indorsement ... - 273
    information technology ... - 274
    Institute of Authorized Public Accountants ... - 275
    inter-company result ... - 276
    internal audit department ... - 277
    inventory ... - 278
    investments ... - 279
    

J


J - 280
    

K


K - 281
    

L


L - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    LIFO ... - 282
    lapse ... - 283
    leasing activity ... - 284
    letter of awareness ... - 285
    licence ... - 286
    liquidity crisis ... - 287
    long-term ... - 288
    

M


M - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
    MAS ... - 289
    make an inventory of ... - 290
    managerial economics ... - 291
    market capitalization ... - 292
    mature ... - 293
    microscript ... - 294
    mode of payment ... - 295
    multinational company ... - 296
    

N


N - 297, 298, 299, 300, 301
    nbv ... - 297
    negative mortgage clause ... - 298
    net value ... - 299
    normal spoilage ... - 300
    numeral ... - 301
    

O


O - 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
    OCR ... - 302
    obstacle ... - 303
    official ... - 304
    operating system ... - 305
    opposite party ... - 306
    outlays ... - 307
    overhead projector ... - 308
    

P


P - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
    p.a. ... - 309
    part(ial) delivery ... - 310
    pay as you earn ... - 311
    pending ... - 312
    periodic ... - 313
    physical inventory ... - 314
    plus tick ... - 315
    posting ... - 316
    preferential right ... - 317
    presumption ... - 318
    principle ... - 319
    producer price index ... - 320
    profit and loss account ... - 321
    profits available for distribution ... - 322
    proper ... - 323
    provision for depreciation ... - 324
    purchase ... - 325
    

Q


Q - 326, 327
    qualification ... - 326
    quota ... - 327
    

R


R - 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
    R&D expenses ... - 328
    ratio ... - 329
    reasonable ... - 330
    record ... - 331
    redundancy payment ... - 332
    regulations ... - 333
    remain ... - 334
    re-order point ... - 335
    report of independent accountant ... - 336
    residue ... - 337
    retention of title ... - 338
    reveal ... - 339
    rise ... - 340
    run a business ... - 341
    

S


S - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
    SEC ... - 342
    sales forecast ... - 343
    scheme of arrangement ... - 344
    Securities Council ... - 345
    send back ... - 346
    settlement procedures ... - 347
    shortselling ... - 348
    site leasehold ... - 349
    social report ... - 350
    special assignment ... - 351
    staff shortage ... - 352
    start ... - 353
    statement of operations ... - 354
    stock ... - 355
    storage cost ... - 356
    "subject to" opinion ... - 357
    subsidiary account ... - 358
    summer time ... - 359
    supporting information ... - 360
    Swedish Institute of Authorised Public Accountants ... - 361
    

T


T - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
    10-K ... - 362
    tangibles ... - 363
    taxation ... - 364
    terminal value ... - 365
    time card ... - 366
    trade in ... - 367
    translation exposure ... - 368
    trust ... - 369
    

U


U - 370, 371, 372, 373
    U.E.C. ... - 370
    understaffing ... - 371
    unit cost ... - 372
    unverified ... - 373
    

V


V - 374, 375, 376
    VAT ... - 374
    value assessed for tax purposes ... - 375
    volume ... - 376
    

W


W - 377, 378, 379, 380
    WIP ... - 377
    waste ... - 378
    withhold ... - 379
    working process ... - 380
    

Y


Y - 381
    

Z


Z - 382

Project Runeberg, Thu Feb 2 21:59:38 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/farord/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free