- Project Runeberg -  Fauna och flora /
Tjugofemte årgången. 1930

(1906)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

FAUNA OCH FLORA

POPULÄR TIDSKRIFT
FÖR
BIOLOGI

UTGIVEN AV
EINAR LÖNNBERG

TJUGOFEMTE ARGANGEN
1930

UPPSALA OCH STOCKHOLM
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.
(i distribution)

UPPSALA 1930
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.
30880


Förord till den elektroniska utgåvan

Här har ett försök gjorts att följa den tryckta innehållsförteckningens ordning. Se för övrigt förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titel, tryckort, innehåll 1, innehåll 2, innehåll 3

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titel, tryckort, innehåll 1, innehåll 2, innehåll 3
    Uppsatser.
Ett bidrag till kännedomen om fåglarnes färger. Av Einar Lönnberg - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Några utdrag ur Göteborgs Biologiska förenings liggare över fågelmärkningar. Av L. A. Jägerskiöld - 19, 20, 21, 22
Ornithologiska notiser från sydvästra Skåne. Av Nils Nohrén - 23, 24, 25, 26
Till frågan om grönsångarens (Phylloscopus sibilatrix Bechstein) och kattugglans (Strix aluco Lin.) nordgräns i Sverige. Av Sven G:son Blomqvist - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Fågelnotiser från Södermanland. Av Dag E. Hannerz - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Missbildningar, iakttagna hos däggdjur. Av E. L. - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Några tillfälliga fåglar från Sundsvallstrakten. Av S. G:son Blomqvist - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Återfunna ringmärkta fåglar. Av Einar Lönnberg. XIX. (Corvus cornix, Passer montanus, Turdus musicus, Accipiter nisus, Buteo buteo, B. (Triorchis) lagopus, Ægialitis hiaticula, Numenius arquaticus, Scolopax rusticola, Larus ridibundus, Alca torda, Lyrurus tetrix, Lagopus lagopus) - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Återfunna ringmärkta fåglar. Av Einar Lönnberg. XX. (Corvus cornix, Turdus musicus, T. pilaris, T. merula, Vanellus vanellus, Scolopax rusticola, Larus ridibundus, L. marinus) - 136, 137, 138, 139, 140
Återfunna ringmärkta fåglar. Av Einar Lönnberg. XXI. (Fringilla caelebs, Strix aluco, Buteo (Triorchis) lagopus, Falco peregrinus, Vanellus vanellus, Scolopax rusticola, Alca torda, Burhinus oedicnemus) - 153, 154, 155, 156, 157
Återfunna ringmärkta fåglar. Av Einar Lönnberg. XXII. (Corvus cornix, Sturnus vulgaris, Passer montanus, Anthus trivialis, Pratincola rubetra, Butes buteo, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Charadrius hiaticula, Tringa alpina schinzii, Totanus totanus, Actitis hypoleucus, Numenius arquatus, Sterna hirundo, S. paradisaea, Larus canus, L. ridibundus) - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Återfunna ringmärkta fåglar. Av Einar Lönnberg. XXIII. (Corvus cornix, Sturnus vulgaris, Phoenicurus phoenicurus, Turdus musicus, Hirundo rustica, Asio otus, Pernis apivorus, Numenius arquatus, Larus ridibundus, L. canus, Anas plathyrhyncha) - 263, 264, 265, 266, 267
I utlandet ringmärkta, i Sverige återfunna fåglar. Av Einar Lönnberg (Larus fuscus?, Anas platyrhyncha) - 75, 76
I utlandet ringmärkta, i Sverige återfunna fåglar. Av Einar Lönnberg (Anas platyrhyncha) - 220
I utlandet ringmärkta, i Sverige återfunna fåglar. Av Einar Lönnberg (Larus canus) - 267
Den blinda grottsalamandern, Typhlotriton spelaeus, kan åter göras seende. Ref. av Einar Lönnberg - 77, 78, 79, 80
Fynd av storlabb (Stercorarius skua Brünnich.) vid Skälderviken. Av Lloyd V. Lundström - 81, 82, 83, 84
En märklig pilgrimsfalk, Falco peregrinus. Av E. L. - 85, 86, 87
En märklig regenerat av Cepaea hortensis Müll. var. lutea. Av Herved Berlin - 88, 89, 90, 91
Anteckningar om fågellivet i sydvästra Jämtland. Av Carl Persson - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Några faunistiska anteckningar från Sjaunjaområdet. Av Ulf Bergström - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Den gula färgen i äggulan. Av Einar Lönnberg - 141, 142
Till kännedomen om buskmusen, Sicista subtilis (Pallas). Av Ivar Arwidsson. (Med plansch) - plansch 1 (buskmushane), 145, 146, 147, 148
Några anteckningar om buskmöss, Sicista, som hållits levande i Riksmuseet. Av Einar Lönnberg - 149, 150, 151, 152
Thia polita Leach, en för Sverige ny krabba. Av Ragnar Wahrberg - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Några notiser från Kristinebergs Zoologiska station sommaren 1930. Av Einar Lönnberg - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Den gröna Vårtbitarens, Locusta viridissima, färg. Av Einar Lönnberg - 175, 176
Bidrag till kännedomen om utbredningen i Skåne av Limax maximus Lin., Arion hortensis Ferussac och Arion intermedius Normand. Av Arvid Nilsson - 177, 178, 179, 180, 181, 182
Skärfläckans förekomst i Skåne 1930. Av Nils Nohrén - 183, 184, 185
John Wolleys fågelfaunistiska arbete i svenska och finska lappmarken 1853–1857. Av Edv. Wibeck - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
En Mandarinand, Aix galericulata, funnen i Jämtland. Av Einar Lönnberg - 203, 204, 205, 206
Tillägg till Kullaspetsens häck- och sträckfåglar. Av Fritjof Persson - 207, 208, 209, 210
Om några iakttagelser över gråsjälen (Halichœrus grypus) och vikaren (Phoca hispida). Av Otto Holm - 221, 222, 223, 224
Bidrag till lappugglans, Strix lapponica, biologi - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Madagaskars rovdjur. Av B. Ljungquist - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
En märklig laxöring. Av E. L. - 268, 269, 270
Alkekungar, Alle alle, funna i Sverige i nov. 1930. Av E. L. - 271, 272
Testikelhormonernas betydelse för utvecklingen av sommardräkten och färgen på ben och näbb hos skrattmås, Larus ridibundus. Ref. av E. L. - 273, 274
Smärre meddelanden - 44, 45, 46, 47, 48, 92, 93, 94, 95, 96, 142, 143, 144, 189, 190, 191, 192, 237, 238, 239, 240, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    En dvärgmås, Larus minutus - 44
    En nötkråka, Nucifraga caryocatactes - 44
    En morkulla, sedd i januari - 44
    Ett fynd av dvärgrördrom, Ixobrychus minutus L., vid Dalälven - 45
    Ett intressant fynd av bävergnagd stam - 46
    Fluglarver som parasiter - 46
    Måsars beteende - 47
    Insektjagande måsar och starar - 47
    Fynd av sällsynta fiskar - 48
    Nordligt fynd av nötskrika, Garrulus glandarius - 92
    Nötkråka vid Saltsjöbaden - 92
    Fågelnotiser från Skälderviken vintern 1929–1930 - 92
    Fjällripa, Lagopus mutus, skjuten i Dalsland - 93
    En rördrom, Botaurus stellaris, som sökt stanna - 93
    »Skränmåsens» förekomst i Södermanland - 93
    Ytterligare om insektfångande måsar - 94
    Mystiska fågelringar - 94
    Till frågan om grönsångarens och kattugglans nordgräns i Sverige - 95
    Fågelnotiser från Gotland - 142
    Till frågan om hasselmusens utbredning - 143
    Iakttagelser rörande blodigelns förekomst och levnadssätt i trakterna öster om staden Lund - 189
    Till frågan om Storlommens, Colymbus arcticus, flyttning - 191
    Märkligt fynd av kattuggla, Strix aluco - 237
    Vårnotiser 1930 - 237
    Ett monströst sternum av Gallus domesticus L. - 238
    Klarbulten, Aphya minuta Risso, funnen vid Pommern - 239
    Varietet av kråka, Corvus cornix - 239
    Stararna vidga sin utbredning - 239
    Egendomligt beteende av dalripa - 239
    Rovfåglar, som taga andra rovfåglar - 240
    Fåglar och automobiler i U. S. A. - 240
    Ringmärkta harar - 279
    Bändelkorsnäbb, Loxia leucoptera bifasciata - 279
    Till kännedomen om fjällpiparens, Charadrius (Eudromias) morinellus, utbredning i Sverige - 279
    Ett drag ur den större hackspettens (Dryobates major) biologi - 280
    Makrill, Scomber scombrus, fångad i Norrtälje skärgård - 280
    Fåglar, nyare för Uppsala - 281
    Några ornithologiska meddelanden från Kronön i Västerbottens län - 281
    En »örnhistoria» - 282
    Grannländerna följa Sveriges exempel - 283
    Mærket falk - 283
    Den svarthalsade doppingen, Podiceps nigricollis, ökas - 284
    Ödlor, som inkommit med korkbark till Stockholm - 284
    Fångar duvhöken fisk? - 285
    Törnskatans tilltagsenhet - 285
    Faunistiska notiser från Lappland - 286
    Tornuggla (Tyto alba guttata Brehm) anträffad i Ångermanland - 286
    Skadegörande tranor - 287
    Morkullans kullar - 287
    En hare med endast ett öra - 287
Litteratur - 41, 42, 43, 44, 91, 186, 187, 188, 233, 234, 235, 236, 275, 276, 277, 278
    Grimpe, G., und Wagler, E., Die Tierwelt der Nord- und Ostsee - 41
    Naumann, Einar, Grundlinien der experimentellen Planktonforschung, Die Binnengewässer. Bd. VI - 42
    Bates, George Latimer, Handbook of the Birds of West Africa - 43
    Hortling, Ivar, Ornitologisk Handbok III - 91
    Hortling, Ivar, Ornitologisk Handbok IV - 236
    Abderhalden, Emil, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abt. IX (Arndt, Walter, Haltung und Aufzucht von Meeresschwämmen, und Hagmeier, Arthur, Die Zuchtung verschiedener wirbelloser Meerestiere - 186
    Abderhalden, Emil, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Teil 2, 2. Hälfte. Hft. 4. (Bresslau, Ernst, Die pH-Bestimmung mit dem Hydrionometer; Schröder, Kurt, Haltung und Aufzucht von Süsswasserschvämmen; Herter, Konrad, Fang, Pflege und Zucht der deutschen Süsswasseregel) - 234
    Abderhalden, Emil, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Teil 5, Hft. 5. (Kändler, Rudolf, Die Kultur der Auster) - 235
    Hansen, Victor, Biller VIII. Vandkalve og Hvirvlere (Nr 34 av serien »Danmarks Fauna») - 188
    Eklundh, Albert, Svensk Jakt. En överblick till hugfästande av Svenska Jägarförbundets etthundraåriga tillvaro - 233
    Pehrson, Torsten, Sveriges Djurvärld - 275
    Helms, O., Danske Fugle i Skov, Mark og Mose - 276
    Fries, Carl, I svenska marker - 278
VII Internationella Ornithologkongressen i Amsterdam - 91
Rättelse - 240

Project Runeberg, Wed Jun 29 03:53:26 2011 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/faunaflora/1930/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free