- Project Runeberg -  Finland : dets private og offenlige Økonomi
(1901) [MARC] Author: Niels Christian Frederiksen
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
N. C. FREDERIKSEN

FINLAND

DETS PRIVATE OG OFFENLIGE ØKONOMI KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 Denne Bog udkommer samtidig paa Fransk og Engelsk.

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta danska verk om Finlands nationalekonomi utgavs 1901, långt innan Finland var en självständig nation, snarast som ett led i att göra det känt som ett land för sig, inte en anonym del av ryska kejsardömet. Det utkom samtidigt på engelska och franska. Boken digitaliserades i maj 2010 vid University of Toronto av Internet Archive, varifrån de scannade bilderna i mars 2018 kopierades till Projekt Runeberg.

Boken använder marginalrubriker. Vid korrekturläsningen bör dessa, där det är möjligt, sättas in som <h3>-rubriker ovanför det textstycke de avser.

This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelside, titelbladets bagside, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - smutstitel, titelside, titelbladets bagside, vii, viii, ix, x
Kilder - v, vi
Rettelser - xi
I. Særegen Kultur - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    Ny Udvikling - 1
    Kulturens Begyndelse i varme Lande - 1
    De gamle Skandinaver - 1
    Finske Stammers Indflytning - 2
    Lapperne - 3
    Zigøjnere - 4
    Svenske Korstog - 4
    Svenskerne og Bondefrihed - 5
    Svensk Sprog og Dannelse - 6
    Krigene og sen Kultur - 7
    Faa Sogne - 8
    Ringe ældre Folketal - 9
    Hungersnød - 9
    Klima - 10
    Stigende Velstand - 11
    Udviklingen og Sammenligning med Nordamerika - 12
II. Klasser paa Landet - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    De nordlige Landes Bondestand - 13
    Fattige Bønder i Finland - 14
    Store Bønder i det sydlige og vestlige - 15
    I Savolaks og Karelen - 16
    Røkporten - 16
    Oprindelsen til Røkporten - 17
    Brug af Træ - 17
    Badstuer - 18
    Gaardenes Størrelse og Værdi - 18
    Jordfællesskabet - 19
    Torp og Torparne - 20
    Formen for Torpernes Afgifter - 21
    Backstugusittare - 22
    Faste Arbejdere - 22
    Klasserne i Skærgaarden - 23
    De store Ejendomme - 23
    Aktieselskaber - 25
    Forpagtninger - 25
    Præstegaarde - 26
    Ingen kunstige Klasser - 26
III. Ejendom af Jord - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    Fri Udvikling - 26
    Udskiftning - 27
    Opdyrkning af Skovene - 27
    Kronotorp - 29
    Kronohemman - 29
    Fællesbesiddelse i Viborg - 30
    Svedjen af Foreninger i Skovene - 31
    De russiske Donationsgodser - 31
    Undertrykkelse - 32
    Genforening med Finland - 33
    Fuld Ejendom for Herrerne - 33
    Moderne Eksempel paa middelalderlig Udvikling - 34
    Køb af Godserne af Staten - 34
    Bøndernes Vilkaar - 35
    Jord for den løse Befolkning - 36
    Tilladelse til at dele Jorden - 37
    Stadboere købe Jorden - 37
    Laan af det offenlige - 37
    Udvikling af Krediten - 37
    Arkangeliternes Løfte om Jord til de Besiddelsesløse - 38
    Ny Fond til at hjælpe til Bosættelse - 38
    Arbejderboliger - 39
IV. Agerbrug - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
    Jordbunden - 39
    Forøgelse af Jorden - 40
    Klimaet - 40
    Bygget - 40
    Rugen - 41
    Hveden - 41
    Havren - 41
    Forandret Forhold mellem Sædarterne - 41
    Tørren i riar - 41
    Udførsel af Sæderug - 41
    Hør og Hamp - 42
    Rodfrugter - 42
    Græs - 42
    Naturlige Græsgange - 42
    Produktionen af Sæd - 43
    Svedjebrug - 43
    Omdrift - 44
    Kunstig Gødning - 45
    Agerbrugsredskaber - 45
    Indførselstold paa Redskaber - 46
    Heste - 46
    Udførsel af Heste - 46
    Faar - 46
    Rensdyr - 47
    Kvæget - 47
    Svin - 48
    Told paa Majs - 48
    Kreaturernes Værdi - 48
    Mejeridriften - 48
    Frossen Fløde - 50
    Betydelig Fremtid - 50
    Urigtigt Forbud mod Margarine - 50
    Forbausende Forslag fra russisk Side - 51
    Totaludbyttet af Agerbruget - 51
    Heldig Hjælp fra Statens Side - 52
    Foreninger - 52
    Undersøgelse af Forholdene i Lapmarken - 53
    Offenlige Fond - 53
    Privat Kredit - 53
V. Skovene - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Skovenes Udstrækning - 54
    Landets Skønhed - 54
    Jordbunden - 55
    Skovene i Højlandet - 55
    Fyr - 56
    Gran - 57
    Blanding af Fyr og Gran - 57
    Birk - 58
    El - 58
    Asp - 58
    Andre Træer - 58
    Bær - 59
    Ødselhed med Forbrug af Træ - 59
    Svedjebrug - 60
    Hensigtsmæssig Brænden - 61
    Tjærebrænding - 61
    Savværker - 62
    Udførsel af Træ under andre Former - 62
    Udførsel af Træmasse og Papir - 63
    Udviklingen af Udførslen af Træ - 63
    Ødelæggelse af private Skove - 64
    Afgift paa Udførslen af Træ - 65
    Udskiftning - 66
    Fællesskove - 66
    Spørgsmaal om Formynderskab - 66
    Fordomme mod Handelen - 67
    Aktieselskaber som Ejere - 67
    Ild og Storm - 68
    Skade ved Kreaturer - 69
    Særegne Forhold i det nordlige - 69
    Statens Skove - 70
    Indretning af en Forststyrelse - 71
    Forstundervisning - 71
    Spørgsmaalet om at udskille Jord til Agerdyrkning - 72
    Nødvendige Reformer - 72
    Indkøb af Skove - 73
    Boställen - 73
    Statsskovenes Værdi og Udbytte - 73
    Aarsager til Skovenes Ødelæggelse - 74
    Ideer skadelige for Skovkulturen - 75
    Sammenligning med Nabolandene - 76
    Grundsætninger for Skovbestyrelsen - 77
    Skovdriftens Værdi for Landet - 78
VI. Bjergværksdrift og- Industri - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
    Almindelig Karakter af Bjergværksdrift og Industri - 80
    Granit - 80
    Kalk - 82
    Teglværker - 82
    Fajance m. m. - 82
    Glas - 82
    Guld - 83
    Kobber - 83
    Jernmalm - 83
    Raajern - 84
    Staal- og Valseværker - 85
    Søm og andre Smedieprodukter - 86
    Forbrug af Staal og Smedieiærn - 86
    Mekaniske Værksteder - 87
    Ind- og Udførsel - 87
    Forbrug - 87
    Statshjælp og Beskyttelsestold - 87
    Enkelte Værker - 88
    Jernindustriens Fremtid - 90
    Haandværkere, der arbejde med Metaller - 91
    Kalcium-Karbid og klorsurt Kali - 91
    Kemiske Produkter af Træ - 91
    Læder - 92
    Sæbe og Lys - 92
    Svovlstikker - 92
    Møller - 92
    Sukker - 93
    Bagerier - 93
    Brændevinsbrænding - 93
    Ølbryggerier - 94
    Ikke spirituøse Drikkevarer - 94
    Tobak - 94
    Trykkerier - 94
    Bomuldsvarer - 95
    Linned - 96
    Uldvarer - 96
    Trikot - 96
    Klæder - 97
    Tekstilindustriens Produktivitet - 97
    Sammenligning med Rusland - 97
    Arbejdernes Løn - 99
    Privilegier for Tammerfors - 99
    Savværker - 99
    Snedkerier - 100
    Traadruller - 101
    Træmasse og Papir - 101
    Enkelte Fabriker - 102
    Industriens samlede Fremgang - 103
    Haandværkerne - 103
    Arbejdsløn - 103
    Kvinder - 104
    Lov om Børns Arbejde - 104
    Assurance for Ulykkestilfælde - 104
    Foreninger m. m - 105
    Sløjd - 105
    Personlig Dygtighed - 105
    Finlands Vandkraft - 106
    Frihed - 108
    Spørgsmaalet om Toldunion med Rusland - 108
VII. Handel, Skibsfart og Fiskeri - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Handelens Udvikling - 110
    Udførslens Sammensætning - 111
    Stigende Forbrug - 112
    Omsætningen med Rusland - 114
    Omsætningen med England - 115
    Med Tyskland - 116
    Med Danmark - 117
    Med Sverig og Norge - 117
    Med Frankrig - 117
    Med Spanien - 117
    Med Holland og Belgien - 118
    Med Nordamerika - 118
    Handelen med Smør - 118
    Handelen og Tolden - 118
    Traktat med Spanien - 119
    Forholdene overfor Rusland - 119
    Nugældende Regler - 121
    Fordærveligheden af en Toldunion - 122
    Forklaring af Indførselsoverskudet - 124
    Handelsflaaden - 124
    Spørgsmaalet om Statsunderstøttede - 125
    Ud- og Indklareringer - 125
    Fiskeriflaaden - 126
    Udbyttet af Fisk - 126
    Behandlingen af Fisken - 127
    Fiskerilovgivningen - 127
    Kunstig Fiskeavl - 128
VIII. Penge og Banker - 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
    Forbindelse mellem Penge og Bankvæsen - 128
    Svenske Penge - 129
    Bankens Oprettelse - 130
    Sølvpenge 1840—54 - 130
    Forretningsførelsen i Finlands Bank - 131
    Endelig Indførelse af Sølvmøntfoden - 132
    Finlands Mønt - 133
    Guldmøntfoden - 133
    Loven om Guldmønt - 134
    Finlands Banks endelige Organisation - 135
    Bankens Virksomhed - 136
    Private Bankers Karakter - 137
    Ophævelse af den private Ret til Seddeludstedelse - 138
    Fejl begaaede af Finlands Bank - 140
    Bankloven af 1886 - 140
    Foreningsbanken - 141
    Den nordiske Aktiebank - 142
    Andre Banker - 142
    Finlands Banks Balance - 144
    Privatbankernes Balance - 144
    Bankernes Forhold i de periodiske Udvidelser og Indskrænkninger af Forretningerne - 145
    I Tredserne - 146
    I Begyndelsen af Halvfjerdserne - 147
    Sidste Halvdel af Halvfjerdserne - 147
    I Firserne - 148
    Nedgang i Begyndelsen af Halvfemserne - 150
    Udvidelse af Forretningerne i senere Aar - 151
    Atter Indskrænkning - 152
    Midler fra Udlandet - 152
    Finlands Hypotekforening - 153
    Hypotekbanken for Byerne - 153
    Hypotekafdelinger i Bankerne - 153
    Mangel af en Børs - 154
    Sparekasserne - 154
    Sognemagasiner - 155
    Assuranceselskaberne - 155
    Brandassurancer - 155
    Forsikring mod Ulykkestilfælde - 156
    Livsforsikring - 156
IX. Samfærselsmidlerne - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Vandveje - 157
    Rapids - 157
    Kanaler - 158
    Kommunikationsmidlernes Indflydelse paa Træeksporten - 159
    Flødning - 159
    Statens direkte Interesse - 160
    Sejladsen paa Havet - 161
    Vejene i ældre Tider - 161
    Nyere Vejbygning - 162
    Første Anlæg af Jernveje - 163
    Spørgsmaal om Privatbaner - 164
    Spørgsmaal om Banernes Bygning i rige eller fattigere Dele af Landet - 164
    Spørgsmaal om Anlægsomkostninger - 165
    Nye Linier - 165
    Det samlede Jernbanenet - 165
    Fortsat Bygning af Privatbaner - 166
    Persontrafik - 166
    Varetrafik - 166
    Resultat af lave Takster - 166
    Forrentning af Banerne - 167
    Forøgelse af Bruttoindtægten Argument for Statsbaner - 168
    Staten skaffer billigst Penge - 168
    Begyndelse til Postvæsen - 168
    Moderne Postreform - 169
    Forøgelse af Postforsendelser - 169
    Henlæggelse under russisk Overbestyrelse - 170
    Forpligtigelse til at transportere Rejsende - 170
    Russiske Telegrafanlæg - 170
    Den finske Jernbanetelegraf - 171
    Telefonen - 171
X. Statshusholdning og offenlige Byrder - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    Udmærkede Finanser - 172
    Statsoverslagets ejendommelige Karakter - 173
    Det nuværende Finansoverslag - 173
    Ordinære Statsindtægter - 174
    Indtægter af Statens Aktiver og Erhverv - 174
    Statsudgifternes Karakter - 174
    Statsgæld - 175
    Finansbevilling - 176
    Dannelse af særlige Fond - 176
    Centralisation af Midlerne - 177
    Reform i Regnskabsvæsenet - 178
    Lokale Fond i almennyttigt Øjemed - 178
    Pensionskasser - 179
    Statens Formue - 179
    Forholdet til Rusland og Landets Kredit - 179
    Kirkens Indtægter - 180
    Bykommunerne - 180
    Landkommunerne - 181
    Samlede direkte Skatter - 182
    Grundskatten - 182
    Personskatten - 183
    Pasafgiften i Rusland - 184
    Centonalen - 184
    Afgift af Landhandlere og Apotekere - 184
    Afgiften af Trævarer - 184
    Tidligere Indkomstskat til Staden - 184
    Stædernes Indkomstskat - 185
    Indkomstskat paa Landet - 186
    Ny Forslag til Indkomstskat - 186
    Stempelafgiften - 187
    Afgifter af Brændevin og Øl - 187
    Tolden - 187
    Tolden og Stænderne - 189
    Den gamle svenske Militærordning - 190
    Den nuværende Militærordning - 191
    De ny Forslag - 192
XI. Finlands Regering og dets Fremtid - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
    Styrelsens Karakter - 193
    Centralregeringen - 194
    Den lokale Embedsordning - 194
    Valg af Embedsmænd - 195
    Den lutherske Kirke - 196
    Den græsk-katolske Kirke - 196
    Kommunerne - 197
    Højere Skoler - 197
    Folkeskoler - 198
    Kvinderne - 199
    Foreninger - 200
    De to Sprog - 201
    Pressen - 202
    Tænkemaaden - 202
    Retsordenen - 203
    Folkets Indkomst - 203
    Sammenligning med andre Lande - 204
    Stigende Indkomst - 204
    Befolkningsforholdene - 205
    Fremgang af industrielle og kommercielle Klasser - 206
    Samfundet og Regeringen - 206

Project Runeberg, Mon Mar 19 20:19:06 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/finokon/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free