- Project Runeberg -  Handelslexikon med ordförklaringar och översättningar till engelska, tyska, franska och spanska
(1971) [MARC] Author: Gunnel Rådahl, Stig Rådahl, Franz Helzel - Tema: France, Dictionaries, Business and Economy
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Handelslexikon

med ordförklaringar och översättningar till engelska, tyska, franska och spanska. Utarbetat av Gunnel Rådahl, redaktör Stig Rådahl, adjunkt Franz Helzel, civilekonom BOK & BILD © Gunnel och Stig Rådahl, Franz Helzel 1971 Omslag: Gertrud Gidlund Weilin+Göös, Finland 1971

Förord till den elektroniska utgåvan

Projekt Runeberg digitaliserar ordböcker som denna under antagandet att de inte omfattas av upphovsrätt i 70 år utan enbart av katalogskydd i 15 år. Boken digitaliserades i april 2013.

English: This is a dictionary of commerical terms in Swedish, English (E), German (T), French (F) and Spanish (S). The main part has headwords in Swedish, followed by cross references (register) in English, German, French, and Spanish.

Index: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - x - y - z - å - ä - ö - register


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 6

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 6
Förod - 5
Förkortningar - 6
    

a


A - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
    abonnemang ... - 7
    accis ... - 8
    administrativ ... - 9
    affärsman ... - 10
    aktiebrev ... - 11
    amerikansk ... - 12
    anhålla ... - 13
    annonsör ... - 14
    anställd ... - 15
    arbetsam ... - 16
    argument ... - 17
    auktionsförrättare ... - 18
    avfall ... - 19
    avnämare ... - 20
    avslutning ... - 21
    avvecka ... - 22
    

b


B - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
    baisse ... - 23
    bankgaranti ... - 24
    befraktare ... - 25
    bekosta ... - 26
    beredd på ... - 27
    beskatta ... - 28
    besvara ... - 29
    betalningsinställelse ... - 30
    beträffande ... - 31
    bibehålla ... - 32
    bjuda ut ... - 33
    bokstav ... - 34
    branschkännedom ... - 35
    bruttobelopp ... - 36
    budgetår ... - 37
    börsmäklare ... - 38
    

c


C - 39, 40
    care of ... - 39
    cirka ... - 40
    

d


D - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
    dag ... - 41
    decharge ... - 42
    delleverans ... - 43
    depression ... - 44
    diktera ... - 45
    dispasch ... - 46
    dold ... - 47
    driva ... - 48
    däckslast ... - 49
    

e


E - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
    EEC ... - 50
    efterleverans ... - 51
    embarkera ... - 52
    enighet ... - 53
    erlägga ... - 54
    exekutiv auktion ... - 55
    exportera ... - 56
    

f


F - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
    fabricera ... - 57
    fakturabelopp ... - 58
    finansdepartement ... - 59
    flygfrakt ... - 60
    fordran ... - 61
    fraktsedel ... - 62
    fredag ... - 63
    fråndra(ga) ... - 64
    färg ... - 65
    förbehåll ... - 66
    förbrukare ... - 67
    förefintlig ... - 68
    företrädesvis ... - 69
    förkasta ... - 70
    förlänga ... - 71
    förnya ... - 72
    förskottslikvid ... - 73
    försäkringstagare ... - 74
    förtjänst ... - 75
    förvissa sig om något ... - 76
    

g


G - 77, 78, 79, 80, 81, 82
    garant ... - 77
    genomföra ... - 78
    giro ... - 79
    godsvagn ... - 80
    gros ... - 81
    gäldenär ... - 82
    

h


H - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
    halv ... - 83
    handelsavtal ... - 84
    handelskorrespondens ... - 85
    handlägga ... - 86
    hemortshamn ... - 87
    huvudsak ... - 88
    händelsevis ... - 89
    höra ... - 90
    

i


I - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
    iakttaga ... - 91
    illustrera ... - 92
    inarbeta en vara ... - 93
    informera ... - 94
    inkasseringskostnader ... - 95
    innehåll ... - 96
    insätta ... - 97
    intyga ... - 98
    italiensk ... - 99
    

j


J - 100, 101
    jakande ... - 100
    jämvikt ... - 101
    

k


K - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
    kabel ... - 102
    kapitalism ... - 103
    kaskoförsäkring ... - 104
    klander ... - 105
    kollega ... - 106
    kommissionsaffär ... - 107
    kompromissa ... - 108
    konkurrenskraftig ... - 109
    konsul ... - 110
    kontinuerlig ... - 111
    kontraktenlig ... - 112
    kopiera ... - 113
    kostnadsberäkning ... - 114
    kreditsaldo ... - 115
    kursnotering ... - 116
    källskatt ... - 117
    köpkurs ... - 118
    

l


L - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
    laboratorium ... - 119
    landsväg ... - 120
    legalisera ... - 121
    licens ... - 122
    liter ... - 123
    luftpost ... - 124
    läge ... - 125
    

m


M - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
    magasin ... - 126
    marknad ... - 127
    material ... - 128
    medhjälpare ... - 129
    merkostnad ... - 130
    missbruka ... - 131
    modern ... - 132
    myndighet(er) ... - 133
    möjlig ... - 134
    

n


N - 135, 136, 137, 138, 139
    nackdel ... - 135
    nedsättning ... - 136
    Norge ... - 137
    nytta ... - 138
    närvaro ... - 139
    

o


O - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
    oaktsam ... - 140
    obestämd ... - 141
    officiell ... - 142
    olaglig ... - 143
    omkostnader ... - 144
    omräkna ... - 145
    onekligen ... - 146
    ordförande ... - 147
    osäljbar ... - 148
    

p


P - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
    packa ... - 149
    pappersvaror ... - 150
    pass ... - 151
    pengar ... - 152
    placering ... - 153
    porto ... - 154
    postorderaffär ... - 155
    prejudikat ... - 156
    princip ... - 157
    pristillägg ... - 158
    programmera ... - 159
    proportionell ... - 160
    provisorisk ... - 161
    påtaga sig ... - 162
    

r


R - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
    rabatt ... - 163
    realisation ... - 164
    reduktion ... - 165
    regress ... - 166
    rekommenderat brev (rek) ... - 167
    representant ... - 168
    reservfond ... - 169
    resurser ... - 170
    riksbank ... - 171
    Rom ... - 172
    råda ... - 173
    räkning ... - 174
    räntabilitet ... - 175
    rättvis ... - 176
    

s


S - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    sak ... - 177
    samarbete ... - 178
    sammansatt ränta ... - 179
    sekreterare ... - 180
    sida ... - 181
    självdeklaration ... - 182
    skadeersättning ... - 183
    skattefri ... - 184
    skicklig ... - 185
    skrymmande gods ... - 186
    skäl ... - 187
    slutförsälja ... - 188
    solvent ... - 189
    speditionsfirma ... - 190
    stamaktie ... - 191
    stiga ... - 192
    sträva ... - 193
    ståndpunkt ... - 194
    stöd ... - 195
    svara ... - 196
    sysselsatt ... - 197
    säljbar ... - 198
    söka ... - 199
    

t


T - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
    tabell ... - 200
    taxera ... - 201
    telegramsvar ... - 202
    tidning ... - 203
    tillfällig ... - 204
    tillkännage ... - 205
    tillåta ... - 206
    tjänsteman ... - 207
    transit, transito ... - 208
    tratta ... - 209
    tullnederlag ... - 210
    tvista ... - 211
    tänka ... - 212
    

u


U - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    ultimo ... - 213
    underkurs ... - 214
    undersökning ... - 215
    uppdragsgivare ... - 216
    upphörande ... - 217
    uppmärksamma ... - 218
    uppsägning ... - 219
    uppväga ... - 220
    utbjuda ... - 221
    utfärda ... - 222
    utlägg ... - 223
    utsträckning ... - 224
    

v


V - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
    vagn ... - 225
    vara ... - 226
    varuparti ... - 227
    verkställa ... - 228
    vidkännas ... - 229
    vinstgivande ... - 230
    välja ... - 231
    värdera ... - 232
    växelborgen ... - 233
    

y


Y - 234
    yrka ... - 234
    

å


Å - 235, 236, 237, 238
    åberopa ... - 235
    åsikt ... - 236
    återkalla ... - 237
    åtnjuta ... - 238
    

ä


Ä - 239
    äga ... - 239
    

ö


Ö - 240, 241, 242, 243, 244
    ögonblick ... - 240
    öppnande ... - 241
    överklaga ... - 242
    överränta ... - 243
    övertrassera ... - 244
    

Register


Engelskt register - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
    abandon ... - 245
    admit ... - 246
    anticipation ... - 247
    authorities ... - 248
    blockade ... - 249
    call upon ... - 250
    circular ... - 251
    community ... - 252
    consult ... - 253
    current article ... - 254
    department ... - 255
    division ... - 256
    enforce ... - 257
    extent ... - 258
    foreign ... - 259
    goods-waggon ... - 260
    ignore ... - 261
    inspector's report ... - 262
    keep ... - 263
    loss of weight ... - 264
    member of the board ... - 265
    non-preferentially ... - 266
    owner ... - 267
    personnel ... - 268
    present ... - 269
    purchasing manager ... - 270
    refusal ... - 271
    retailer ... - 272
    second-class ... - 273
    situation of the market ... - 274
    submit ... - 275
    tender ... - 276
    troublesome ... - 277
    unsuitable ... - 278
    with reference to ... - 279
Tyskt register - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
    abändern ... - 280
    Administration ... - 281
    anlegen ... - 282
    Auftraggeber ... - 283
    ausüben ... - 284
    behandeln ... - 285
    beschreiben ... - 286
    beziehungsweise ... - 287
    Chance ... - 288
    Dispache ... - 289
    Einkauf ... - 290
    Entschädigung ... - 291
    Erzeugnis ... - 292
    Fonds ... - 293
    gegenzeichnen ... - 294
    Gewicht ... - 295
    Haftung ... - 296
    Honorar ... - 297
    Journal ... - 298
    Kommissionsgeschäft ... - 299
    Kreditor ... - 300
    Lieferer ... - 301
    Mehrwertsteuer ... - 302
    Nachricht ... - 303
    Paket ... - 304
    Preisnotierung ... - 305
    Rechnungsauszug ... - 306
    riskant ... - 307
    Schiffsdokumente ... - 308
    Skala ... - 309
    stimmen ... - 310
    tilgen ... - 311
    überwachen ... - 312
    unmotiviert ... - 313
    Urkunde ... - 314
    Verkürzung ... - 315
    Versicherungswert ... - 316
    Vorgänger ... - 317
    weniger sein als ... - 318
    zeitgemäss ... - 319
    Zusammentreffen ... - 320
Franskt register - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
    à ... - 321
    activité ... - 322
    annoncer ... - 323
    attacher ... - 324
    bilan d'essai ... - 325
    causer ... - 326
    combler ... - 327
    conciliation ... - 328
    contre-maitre ... - 329
    crédit documentaire ... - 330
    démonstration ... - 331
    disposition ... - 332
    effet ... - 333
    équipe ... - 334
    expliquer ... - 335
    fonds ... - 336
    hasard ... - 337
    information ... - 338
    légaliser ... - 339
    mandant ... - 340
    ministre des finances ... - 341
    objet ... - 342
    pas ... - 343
    politique ... - 344
    préavis ... - 345
    provisoire ... - 346
    recouvrer ... - 347
    répondre ... - 348
    satisfaisant ... - 349
    solidité ... - 350
    tâcher ... - 351
    transporter ... - 352
    versement ... - 353
Spanskt register - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
    abajo ... - 354
    adjunto ... - 355
    año nuevo ... - 356
    atado ... - 357
    cabotaje ... - 358
    ceder ... - 359
    comisionista ... - 360
    conformidad ... - 361
    copia de certificado ... - 362
    darse prisa ... - 363
    descargar ... - 364
    director gerente ... - 365
    empaquetar ... - 366
    especifico ... - 367
    extracto ... - 368
    frágil ... - 369
    hábil ... - 370
    inadvertencia ... - 371
    intermediario ... - 372
    licencia ... - 373
    mercado mundial ... - 374
    nota de crédito ... - 375
    paciencia ... - 376
    pertenecer a ... - 377
    presentar ... - 378
    prudente ... - 379
    reducir ... - 380
    responsable ... - 381
    serio ... - 382
    suma total ... - 383
    tipo de interés ... - 384
    válido ... - 385

Project Runeberg, Thu Apr 11 00:55:17 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/hlex1971/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free