- Project Runeberg -  Fabler
(1832) Author: Ludvig Holberg With: Adolph Engelberth Boye - Tema: Fables
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Fabler


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk i frakturstil från 1832 har digitaliserats i april 2013 från The Library of Congress av Internet Archive och anpassats för Projekt Runeberg i oktober 2015 av Ralph E. En OCR-text togs fram med Tesseract 4.0 (dan_frak) i april 2019.

This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Omslag, Titel, Subtitel, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - Omslag, Titel, Subtitel, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Forerindring - III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
Fortale til Læseren - XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII
1. Æslet, som vil være Cantor - 1
2. Ørnen og Ræveungerne - 2
3. Om Aben - 2, 3
4. Æslet, som giver sig ud for Doctor - 3
5. Katten i Bondens Madskab - 4
6. Dyrenes Krig imod Menneskene - 4, 5, 6, 7, 8
7. Katten begiver sig i Munke-Orden - 9
8. Det tvungne, og dog utvungne Giftermaal - 9, 10, 11
9. Gedebukken Philosophus - 12, 13, 14
10. Maanen - 14
11. Muldvarpen - 14, 15
12. Torne-Busken - 15
13. Frøernes Klagemaal - 15, 16
14. Lærkens Morale - 16, 17
15. Duens Udenlands-Reyse - 17, 18
16. Ræven og Ulven - 18, 19
17. Ny Prøve paa Rævens List (efter Bidermann) - 20, 21
18. Giøgen - 21
19. Skorsteen-Feieren - 22
20. Gaasens Dristighed - 22, 23
21. Cameleon og Katten - 23, 24, 25, 26
22. Musen udi Osten - 26
23. Biørnen og Ræven (efter Bidermann) - 27
24. Ræven stævner Æslet - 28
25. Aben, som vil fiske - 29
26. Jomfruen og Papegoyen - 29, 30
27. Æslet Vægter - 30, 31
28. Krigs-Forhør over Haren - 31, 32
29. Krig imellem Leoparder og Tigre - 32, 33
30. Ænderne og Sælhunden - 33, 34
31. Nattergalen og Soen - 35
32. Tranen, som curerede med ”Gratia probatum” - 35, 36
33. Skibet i Maanen - 36, 37
34. Soen og Cameleon - 37, 38
35. Ulven og Biørnen - 38
36. Galtens Hovmod - 38, 39
37. De Tvende Ravne (En Persiansk Fabel) - 40
38. Æslets Hovmod i dets Velstand - 40
39. Assidæmons Klagemaal over Dyrene - 41, 42
40. Nat-Uglen - 42
41. Katten med sine Unger - 42, 43
42. Kalvene og Hiorten - 43
43. Stadens Gravskrift - 44
44. Katten, som brystede sig af sit Adelskab - 44
45. Lossen - 45
46. Hyrden Damons Skiebne - 45, 46
47. Hyrden og Koen - 46
48. Katten philosopherer - 47
49. En urimelig Maade at trøste paa - 47, 48
50. En Konstners Belønning - 48
51. Muldvarpens Hovmod - 49
52. Den kronede Hest - 49, 50
53. Om Hunden og Ulven - 50
54. Hvoraf onde Qvinder ere komne i Verden - 51
55. Jupiters Visite i Skoven - 51, 52, 53
56. Storkens fornuftige Bøn - 53, 54
57. Rævens Ballance-Regning - 54, 55
58. Fabel eller Historie - 55
59. Bondens Svar til Soldaten - 56
60. Rævens og Ulvens uægte Devotion - 56, 57
61. Fabel - 57
62. Kierlingens Regimente - 57, 58
63. Den Adelige Hest - 58, 59
64. Æslet Bibliothecarius - 59, 60
65. Fabel - 60, 61
66. Pans Rang-Forordning - 61, 62, 63, 64, 65
67. Aben Moralist - 65
68. Løven, Slangen og Muldvarpen - 66
69. Hvi den Fugl Phoenix fast aldrig lader sig see - 67
70. Ræven Varsager - 67, 68
71. Aarsag til Fiendskab mellem Ulve og Hunde - 68, 69
72. Odderens Cuur - 69
73. Skaden Orator - 70
74. Myerernes indbyrdes Krig - 70, 71
75. Æslet, som opslugde Maanen - 71, 72
76. Manden, som vilde drukne sig - 72
77. Den anklagede Qvindes Undskyldning - 72, 73
78. Løvens Frierie - 73, 74
79. Den store Mission til den Øe Acirema - 74, 75, 76
80. Haren Sollicitant - 77
81. Forbund mellem Ræven og Ulven - 77
82. Arrige Kierlinger - 78
83. Ræven Eed-svoren Dommer - 78, 79
84. Apollinis Visitats udi Skoven - 79, 80, 81
85. Fanden og Gederne - 81
86. Ræven og Æslet - 81, 82
87. Gedebukkens Svar til Ulven - 82, 83
88. Skielpadens Ansøgning om at blive Løber - 83, 84
89. Svar paa Biørnens Ansøgning - 84
90. Piinlig Forhør i Skoven - 84, 85
91. Rævens Raad til Bæveren - 85, 86
92. Tvistighed mellem Dyr af begge Kiøn - 86, 87
93. De tvende Aber - 87
94. Muusen og Edderkoppen - 88
95. Hvilket af alle Creature er det tapperste - 88, 89
96. Ræven og Cameleon - 89, 90
97. Ræven og Fanden - 90
98. Ræven og Oxen - 90, 91
99. Storken Qvaksalver - 91, 92
100. Aberne og Biørnen - 92, 93
101. En Gedebuk og en Østers - 93
102. Aben og Manden - 94
103. Jupiters Gesandtskab til Pan - 94, 95
104. S. T. - 95
105. Fabel - 96
106. Hvorledes een af de hellige Slanger blev straffet - 96, 97
107. Skaden og Hummeren - 97
108. Eegetræes Klagemaal besvaret - 98
109. Abens uformodentlige Endeligt - 98, 99
110. Ulvenes Devotion - 99, 100
111. Odderen og Ræven - 100
112. Maanens Klagemaal - 101
113. Tigerens Klagemaal - 101, 102
114. Fabel - 102, 103
115. Nattens Klagemaal over Maanen - 103, 104
116. Bierne - 104, 105, 106
117. Æslet nobiliteret - 106, 107
118. Om Gaasens, Svinets og Kattens Forvandlinger - 107, 108
119. Fanden og Ræven - 108
120. Ulvens Undskyldning for Retten - 109
121. Exempel paa en anden fornuftig Dom af Bæveren - 109, 110
122. Dyrs og Fugles Klagemaal - 110, 111
123. Aben, som ønskede sig Døden - 111, 112
124. Ulvens List mod Faarene mislinger - 112, 113
125. Rævens Morale, hvorover han i Skoven holdt Collegium Privatissimum - 113, 114, 115, 116
126. Aben Kronet Poet - 117
127. Biørnen Cantsler - 118
128. Fabel - 118, 119
129. Bondens Samtale med Caninen - 119, 120, 121
130. Abens ugrundede Klagemaal - 121, 122
131. Den fængslede Biørn - 122
132. Storkens og Høgens Moralske Taler - 122, 123
133. Ulvens sidste Skriftemaal - 123, 124
134. Rotten excommuniceret af Munkene - 124
135. Geistlige Gaver - 125
136. De tvence Marketentere - 125, 126
137. Rævens Critique over tvende Abers Promotion - 126, 127
138. Døðen og Katten - 127, 128
139. Tvistighed mellem Medicinen og Chirurgien - 128, 129
140. Theologiens Klage indgiven til en Kirkeforsamling - 129, 130
141. Historiens Skiebne - 130, 131, 132
142. Justitiens Forvandling - 132, 133
143. Proces mellem Sandhed og Løgn - 133, 134
144. Alliance sluttet mellem Philosophien og Mechanica - 134, 135
145. Rang-Tvistighed mellem Videnskaber - 136, 137
146. Tvistighed mellem Metaphysica og Agerdyrkningen - 137, 138
147. Rotten og Døden - 138, 139
148. Tvende Gedebukke stanges - 139, 140
149. Rhetorica og Norden-Vinden - 140, 141
150. Bæverens Opførsel i Dommer-Embedet - 141, 142
151. Astrologien beskiæmmet af Ræven - 142
152. Tvende Bull-Dogge - 142, 143
153. Det forvandlede Æsel - 144, 145
154. Tærskeren og Hanen - 145, 146
155. Den gierrige Mands fundne Skat - 146, 147
156. Fanden og Ræven - 147, 148
157. Fiskerens Dom mellem tvende Strandmaager - 148, 149
158. Fruernes Fred (La paix des Dames) - 149, 150
159. Ulven og Hierophiten - 150, 151
160. Strandmaagen og Ræven - 152
161. Samtale mellem Ulven og en anden Hierophit - 152, 153, 154
162. Skaden og Papegoyen - 154, 155
163. Ulven og Biørnen - 155, 156
164. Katten og hans Søn - 156
165. Manden, som vilde malke Bukken - 157
166. Junkeren og Svinet - 157, 158
167. Ulvens Samtale med Hesten - 158
168. Officieren og Kroemanden - 159
169. Frue Pedanteriæ Liv og Levnet - 159, 160, 161, 162
170. Oeconomisk Raad - 162, 163
171. En Chinesisk Fabel - 163, 164, 165
172. Den vel optugtede Griis - 165
173. Ulven - 166
174. Alliance mellem Religionen og Philosophien - 166, 167
175. Stilstand mellem Overtroe og Vantroe - 167, 168, 169, 170, 171
176. Gedebukken, som lod sit Skieg rage - 171, 172
177. Samme Gedebuks Betænkning over en gammel Mands Giftermaal - 172
178. Elephanten og Bæveren - 173
179. Løvens og Løvindens differente Ønsker - 173, 174
180. Sye-Pigen, som tabte sin Naal - 174, 175
181. De tvende Kiøbmænd - 175
182. Den blinde Troes Virkning - 176
183. Ulvens devote Paroxysmus - 177
184. De tvende Brødre - 177, 178
185. Muldvarpens Hovmod - 178
186. Dragen og Bonden - 178, 179
187. Fabel - 180
188. Damons uægte Devotion - 180
189. Den Laanendes Eed - 180, 181
190. Theophili Testament - 181
191. Æslet og Hesten - 181, 182
192. Grønlænderen - 182
193. Americaneren - 182, 183
194. En Brygger-Hest og en Rytter-Hest - 183
195. Fabel - 184
196. Rævens Raad til Løven - 184
197. Frue Leonoræ Fiskebeens-Skiørt - 185
198. En slet Undskylning er ofte værre end ingen - 185, 186
199. Apicii Morgen-Bøn - 186
200. Fabel - 186
201. Fabel - 187
202. Fabel - 187
203. Fabel - 188
204. Aben Hof-Skildrer - 188, 189
205. Fabel - 190
206. Den store Poet - 190, 191, 192
207. Biørnen og Gedebukken - 192
208. Manden, der søgte efter sin Søn - 193
209. Sikkerst Vey til Forfremmelse - 193, 194
210. Gedebukken, som ledte efter Justitia - 194
211. Rævens sidste Poenitents og dens Virkning - 195, 196
212. Aben og Æslet - 196
213. Poenitentses Opsættelse - 196, 197
214. Fabel - 197, 198
215. Dom over tvende Skippere - 198, 199
216. Høgens ugrundede Klage over SKov-Forstens Anordninger - 199, 200
217. Adskillige Veye til samme Maal - 200, 201
218. Tornebuskens Forvandlinger - 201, 202, 203
219. Bondens formeente stærke Troe - 203
220. Fabel - 204

Project Runeberg, Tue Apr 16 18:28:31 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/hlfabler/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free