- Project Runeberg -  Historisk tidskrift för Skåneland / Första bandet /
246

(1901-1921)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

märker sielfwa theras samtahl har warit, och declarerat sigh ånyo
ingalunda att wella låtha något afföllia, med mindre han får
E. K. M. befallning uhr cantzlijet. ...

—————————————————————

medh secreteraren Taubenfeldts pijga, kunne grefwe Vhlfeldt icke giöra sigh
andre tankar, än han ju skulle om samma Måns Rosenkrantzes
qwarlembnadhe godz och meubler gifwa sine förmän tillkänna och fördenskuldh så
mycket mindre tönckte dem at fördölia.

Den 28 maij wore wij vndertecknadhe effter secreteraren Taubenfeldts
begäran de novo hoos grefwe Vhlfeldt och begärade, att förberörde skrijn
och saker, som aff h. Jfwar Krabbe wore hoos honom i förwahring satte och
elliest af Måns Rosenkrants i hanss huus lempnade, måtte oppå Kongl.
Maijrtts wår aldranådigste konungs wegnar oss öfwerlefwereras, efftersom wij
hade befalning dem at emoottaga och qvittera. Hwaropå grefwen medh
någon otoligheet swaradhe: det är intet sant, at Måns Rosenkrants hafwer
lefwererat migh sine saker j förwaring, som j seijen (optagandes det ordet
lempnade för lefwererade), men låtit dem stå qwar effter sigh j huuset den
tijden han deraf vthflytte; iagh bedher edher, skyller migh intet för orätt
och giörer migh intet förtreet, migh är än tå nock sådant wederfahret Wår
Herre lärer i sinom tijdh wähl straffa edher för den orätt j migh tillfogen.
Deropå wij swarade oss intet hafwa witterligen giort honom förnär eller
weeta något af hans wäsende, uthan ähre allenast till honom sände på Hans
Maij:ts wägnar at affordra offtaberörde saker, som han sielf hafwer bekändt
wara uthi sitt huus. Swarade grefwen, at wij intet må giöra oss så helige,
ty wij ähre dhe samme, som hans nampn hoos Kongl. Maij:tt illa hafwa
vthtydt. Han hör wähl, at wij som andra beropa oss på Kongl. Maij:ts
befallning, men intet hafwe wij den samme skriffteligen at framwijsa, kan
altså intet troo, at Kongl. Maij:tt sigh om sådane ringa saker widh denne
tijden bekymrar, uthan snarare at wij af oss sielfwe löpa dermedh effter
någon annans begäran, som är sinnat sådane saker af Kongl. Maij:t at
vthbedia. Begärandes derhoos, at han måtte som een cavaller hanteras och
wördas medh een befallning vthur cantzeliet, på det han eller hans arfwingar
må sigh der medh framdheles kunna förswara emoot dem, som deres godz
således mista, och icke effter dansk lagh, som wij swenske intet förstå, twingas
sådant tijo, i a, hundradednbbelt at ref undera och bethala. Förmodar
fördenskuldh, at Hans Maij:tt honom sådant icke förwägrar. Så snart han får
Kongl. Maijrts befallning, är han skyldig den at obediera, men oss slätt intet,
ty han hafwer tillförende gouvernerat ett heelt konungerijke, håller altså
oskäligt att låta sigh af oss commendera. Sadhe och, at wij intet må tänckia,
det han berörde saker vthan Kongl. Maij:ts skrifftelige befallning lefwererer,
men wele wij taga dem medh gewaldt, det kan ban intet förwägra, effter
honom är uthan dess gewaldt nock skedt, beklagade sigh och wara med wacht
så belagd, at hon icke är mechtig at see uth igenom sit fönster, mycket
mindre at admitteras förklara sigh hoos Kongl. Maij:dt, oansedt han derom
mehra än för 8 dagar sedhan igenom högh hand hafwer låtit anhålla. Hwarpå
war wårt swar, at det kunde tillefwentyrs och lätteligen hända, der bem:te
caducerade saker intet godwilleligen lefwererades, at the lijkwähl blefwe
afhämptadhe. Dertill swarade han: wäl, hela mit huus och all min egendomb
står vthi Kongl. Maij:ts handh, men dock bedher iagh, at iagh något så nähr
ährbart måtte handteras. Detta sålunda wara passerat, som wij oss i det
nogaste kunna påminna, wittne wij medh wåre egne henders vnderskrifft.
Datum Mallmö d. 28 maij 1659.

Gustaf Berg. Johan Forsman.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 20:43:25 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/htskanel/1/0284.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free